Склад кафедры

 

На кафедры працуе 11 чалавек прафесарска-выкладчыцкага складу.

З іх: 1 прафесар, доктар навук;  5 дацэнтаў, кандыдатаў навук; 4 старшых выкладчыка, у тым лiку 2 кандыдата навук; 1 асістэнт. Сярод штатных выкладчыкаў без вучоных ступеняў акадэмічную ступень магістра тэхнічных навук маюць 1 старшы выкладчык i 1 асістэнт. На кафедры праходзяць падрыхтоўку 1 магістранты вочнай формы навучання i 1 магістрант завочнай формы навучання.

На кафедры абаронены 8 кандыдацкіх дысертацый, тэматыка якіх звязана з праблемамі тэхналогіі, кіравання і эканомікі выдавецка-паліграфічнага комплексу Беларусі, з іх 7 дысертацый абаранілі выпускнікі кафедры.

Склад кафедры 

Груда Сяргей Казіміравіч  в.а. заг. кафедры палiграфiчных вытворчасцей
Далгова Таццяна Аляксандраўна дэкан факультэта прынттэхналогiй i медыякамунiкацый, дацэнт
Каледзіна Наталля Барысаўна старшы выкладчык
Марчанка Ірына Валянцінаўна старшы выкладчык
 

 

Груда Сяргей Казіміравіч в.а. заг. кафедры палiграфiчных вытворчасцей


вучоная ступень: кандыдат тэхнічных навук

працоўнае месца: БДТУ, каб. 201, корп. 4 

тэлефон рабочы: 327-26-88 
E-mail:  grudo@belstu.by

Скончыў у 2011 годзе Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі» з прысваеннем кваліфікацыі «інжынер-электрамеханік». У 2012 г. скончыў магістратуру БДТУ па спецыяльнасці «Машыны, агрэгаты і працэсы (паліграфічнае вытворчасць)». У 2015 годзе скончыў аспірантуру па спецыяльнасці «Машыны, агрэгаты і працэсы (паліграфічнае вытворчасць)». У 2017 годзе паспяхова абараніў дысертацыйную работу. Працуе у Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2002 года

Навуковыя інтарэсы:  формныя працэсы, флексографской друк, ультрагукавая мадыфікацыя, тэхналогіі апрацоўкі тэкставай і выяўленчай інфармацыі. 
Аўтар больш за 20 навуковых прац, у тым ліку 3 патэнтаў.

Падрыхтаваў 2 магістраў.

Педагагічная дзейнасць:  чытае курсы лекцый «Тэхналогія апрацоўкі тэкставай інфармацыі», «Тэорыя фільтрацыі і паляпшэнне якасці выяваў», «Электронна-вылічальныя машыны і перыферыйнае абсталяванне», «Тэхналогія паліграфічнай вытворчасці» кіруе курсавым і дыпломным праектаваннем, навукова-даследчай працай студэнтаў на факультэтах ПіМ і ІТ.

Асноўныя публікацыі:

1. Грудо С. К., Барташевич С. А., Русак Е. В.Особенности выбора и расчета акустических параметров ультразвуковой системы процесса модификации фотополимерных печатных форм. – Труды БГТУ, 2012. – № 9 (156): Издательское дело и полиграфия – С. 37–42.
2. Грудо С. К., Барташевич С. А., Русак Е. В. Особенности ультразвуковой модернизации способа получения флексографских фотополимерных печатных форм. – Материалы, технологии, инструменты / ИММС НАН РБ – г. Гомель, 2014. – Т. 19, № 2. – С. 80 – 85.
3. Грудо С. К., Барташевич С. А., Математическое моделирование воздействия энергией уз-колебаний на дополнительную сшивку фотополимерных печатных форм. – Труды БГТУ, 2014. – № 9 (156): Издательское дело и полиграфия – С. 37–42.
4. Grudo S.K., Bartashevich S.A., Khokhriakov S.A. Development of experimental ultra-sound device for modification of flexographic photopolymer printing plates. – Полiграфiя i видавнича справа (Printing and Publishing) / УАД – г. Львов, 2015. – №1 (69). – С. 84 – 92.
5. Грудо С. К., Молдованов А. А. Разработка мобильной версии интернет-ресурса «500-летие книгопечатания в Беларуси» на базе операционной система Android. – Труды БГТУ, 2018. – № 1 (207): Принт- и медиатехнологии – С. 42–49.
6. Грудо С. К., Кудряшова А. Н. Исследование характера изменения фрактальной структуры пленочных материалов для упаковки. – Труды БГТУ, 2019. – № 1 (219): Принт- и медиатехнологии – С. 11–16.

Грамыка Ірына Рыгораўна дацэнт


вучоная ступень: кандыдат тэхнічных навук

вучонае званне: дацэнт

працоўнае месца: БДТУ, каб. 201, корп. 4 
тэлефон рабочы: 327-26-88 
E-mail:  gromyko@belstu.by

Скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт ў 1998 годзе па спецыяльнасці «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей». У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1998 года.

Навуковыя інтарэсы:  Інфармацыйная ацэнка якасці друкаванай прадукцыі. Аўтар 65 навуковых прац.

Падрыхтавала 2 магістраў.

Педагагічная дзейнасць:  чытае курсы лекцый "Тэхналогія дадрукарскiх i друкарскіх працэсаў», «Тэхналогія друкарскiх i аздобных працэсаў пры вытворчасцi  ўпакоўкi i тары», кіруе курсавым і дыпломным праектаваннем, навукова-даследчай працай студэнтаў на факультэтах ПiМ, ЗФ.

Асноўныя публікацыі:

1. Громыко И. Г., Кулак М. И. Технология допечатных и печатных процессов Учебное пособие для студентов специальностей «Издательское дело», «Информационные системы и технологии (издательско-полиграфический комплекс)». – Минск: БГТУ, 2011. – 252 с.
2. Громыко И. Г., Мацуева С. Д. Информационная оценка воспроизведения цифровых и полиграфических оригиналов способом офсетной печати. Труды БГТУ. Издательское дело и полиграфия. – Минск, 2014 – № 9 – С. 18–22.
3. Громыко И. Г., Медяк Д. М., Кулак М. И. Информационная оценка объектов 3D-печати. Труды БГТУ. Издательское дело и полиграфия. – Минск, 2014 – № 9 – С. 13–17.
4. Громыко И. Г. Влияние скорости печатного процесса на величину потерь информационной емкости оттисков офсетной печати. Труды БГТУ. Издательское дело и полиграфия. – Минск, 2015 – № 9 – С. 7–11.
5. Громыко И. Г. Технология печатных и отделочных процессов при производстве упаковки и тары. Учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств» специализации 1-47 02 01 06 «Технология производства тары и упаковки». – Минск: БГТУ, 2015. – 160 с.
6. Громыко И. Г. Технология допечатных и печатных процессов. Учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-47 01 01 «Издательское дело». – Минск: БГТУ, 2016. – 80 с.
7. Громыко И. Г., Марченко И. В. Влияние структуры материалов на формирование адгезионного шва и когезионной прочности клеевого слоя в корешке блока. Труды БГТУ. Серия 4. Принт- и медиатехнологии. – Минск, 2018 – № 1 – С. 14–19.

.

Салаўёва Тамара Уладзіміраўна,  прафесар


вучоная ступень: доктар тэхнічных навук
вучонае званне: прафесар

працоўнае месца: БДТУ, каб. 316, корп. 3 
тэлефон рабочы: 327-26-88 
E-mail:  solovyova_tv@belstu.by

Скончыла Ленінградскую лесатэхнічную акадэмію у 1958 г. (спецыяльнасць «Тэхналогія цэлюлозна-папяровых вытворчасцей»), Беларускі тэхналагічны інстытут у 1966 г. (аспірантура, спецыяльнасць "Хімія і тэхналогія драўніны, цэлюлозы і паперы»).

Навуковыя інтарэсы:  распрацоўка і даследаванне уласцівасцяў новых валакністых паўфабрыкатаў для выкарыстання пры атрыманні драўнянавалакністых пліт, паперы і кардона; зніжэнне таксічнасці драўняных кампазіцыйных матэрыялаў; распрацоўка новых кампазіцый сувязнага ў вытворчасці драўнянастружкавых пліт.

Педагагічная дзейнасць:  кіраўніцтва дыпломным праектаваннем па спецыяльнасці 1-47 02 01 «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей», удзел у працы ДЭК па спецыяльнасці 1-47 02 01.

Асноўныя публікацыі:

1. Влияние модификации наполнителя на его распределение в бумаге, содержащей хлопковую целлюлозу / А. О. Новиков [и др.] // Весці Нацыянальнай акадэміі навук. Сер. хім. навук. - 2015. - № 3. - С. 116-119.
2. Исследование влияния породного состава лиственной древесины на свойства термомеханической массы и полученной из нее бумаги / Е. К. Тимофеева [и др.] // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2015. - № 4 (177). - С. 171-174.
3. Энергосберегающая технология получения термомеханической массы для газетной бумаги / П. И. Письменский [и др.] // Труды БГТУ. - Минск : БГТУ, 2015. - № 4 (177). - С. 184-187.
4. Использование древесины березы в композиции термомеханической массы для газетной бумаги / Т. В. Соловьева [и др.] // Новейшие достижения в области инновационного развития в химической промышленности и производстве строительных материалов : материалы междунар. научно-технич. конф. - Минск : БГТУ, 2015. - С. 366-369.
5. Бумага для печати, содержащая хлопковую целлюлозу / А. О. Новиков [и др.] // Новейшие достижения в области инновационного развития целлюлозно-бумажной промышленности: технология, оборудование, химия : материалы междунар. научно-технич. конф. - Минск : БГТУ, 2017. - С. 46-50.
6. Особенности воспроизведения цвета печатными видами бумаги / О. А. Новосельская [и др.] // Новейшие достижения в области инновационного развития целлюлозно-бумажной промышленности: технология, оборудование, химия : материалы междунар. научно-технич. конф.. - Минск : БГТУ, 2017. - С. 61-65.

 

Далгова Таццяна Аляксандраўна, дацэнт, дэкан факультэта прынттэхналогiй i медыякамунiкацый

вучоная ступень: кандыдат фізіка-матэматычных навук
вучонае званне: дацэнт.

працоўнае месца: БДТУ, каб. 307, корп. 4
тэлефон рабочы: 327-26-88
E-mail:  dolgova@belstu.by

Скончыла Беларускую дзяржаўную політэхнічную акадэмію (цяпер БНТУ) у 1988 годзе. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 года.

Навуковыя інтарэсы:  праводзіць навуковыя даследаванні тыпаметрычных параметраў камп'ютарных шрыфтоў для павышэння якасці і эфектыўнасці дадрукарскай падрыхтоўкі; аналіз сіметрыі беларускіх народных арнаментаў з мэтай аўтаматызацыі іх стварэння для афармлення паліграфічнай прадукцыі; займаецца вывучэннем працэсаў прэсавання кніжных паўфабрыкатаў. Аўтар больш за 60 навуковых прац.
Падрыхтавала 1 кандыдата навук і 1 магістра. 

Педагагічная дзейнасць:  чытае курсы лекцый «Метады сістэмнага аналізу» і «Мадэляванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці» для студэнтаў спец. «Тэхналогія паліграфічнай вытворчасці»; курс лекцый "Тэхналогія паліграфічнай вытворчасці" для студэнтаў спецыяльнасці «Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі», кіруе дыпломным праектаваннем і навукова-даследчай працай студэнтаў.
 

Асноўныя публікацыі:

1. Кулак М. И., Долгова Т. А. Допечатная подготовка газетных изданий с помощью настольных издательских систем: Учеб. пособие для студентов полиграфических специальностей. — Мн.: БГТУ, 2000.

2. Долгова Т. А. Методы моделирования полиграфических процессов: Учеб. пособие для студентов полиграфических специальностей. — Мн.: БГТУ, 2009.

3. Долгова Т.А. Методы системного анализа. Лабораторный практикум: Учеб.-метод. пособие для студентов спец. 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств» — Мн.: БГТУ, 2011.

4. Долгова Т. А. О выборе оптимальных параметров верстки для издательской продукции на различных славянских языках // Организационно-техническое управление в межотраслевых комплексах: материалы II МНТК., Минск, 20–21 ноября 2007 г. / Бел. гос. технол. ун-т— Минск, 2007. 

5.  Долгова Т. А., Сипайло С. В. Сіметрыя беларускіх народных арнаментаў // Весцi Акадэмii навук. Серыя гуманiтарных навук. — 2009. — № 2

6. Сипайло С.В., Долгова Т.А. Генерация симметричных узоров на основе базового графического элемента// Труды БГТУ Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. — 2010. — Вып. XVIII.

7. Марченко И. В., Долгова Т.А. Исследование проявлений структурной неоднородности бумаги при прессовании книжных полуфабрикатов и книг // Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия. — 2010. — Вып. XVIII.

 

Якаўлеў Міхаіл Кузьміч дацэнт

вучоная ступень: кандыдат тэхнічных навук
вучонае званне: дацэнт

працоўнае месца: БДТУ, аўд. 122, корп. 1
тэлефон рабочы: 327-26-88
E-mail:  yakovlev@belstu.by

Скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у 1970 годзе. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1979 года.

Навуковыя інтарэсы:  дадрукаскія працэсы паліграфічнай вытворчасці, тэорыя і тэхналогія паліграфічнага ўзнаўлення, адукацыйныя тэхналогіі ў тэхнічным ВНУ. Праводзіць навуковыя даследаванні па ўдасканаленні і аптымізацыі тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці. Аўтар больш за 70 навуковых прац.

Навуковыя партнёры:  Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт

Педагагічная дзейнасць:  чытае курсы лекцый "Тэорыя фатаграфічных працэсаў", «Тэорыя колеру і колераўзнаўлення», «Тэхналогія фотапрацэсаў і фотатэхніка», «Тэхналогія вырабу друкарскіх формаў».

Асноўныя публікацыі:

1. Якаўлеў М. К. Тэорыя колеру і колераўзнаўлення: вучэб. дапаможнік. – Мінск: БДТУ, 2007. – 140 c.

2. Якаўлеў М. К. Кіраванне якасцю ўзнаўлення афсетнага друку. Труды БГТУ. Сер. ІХ. Издат. дело и полиграфия. – Вып. ХVІ. – Минск, 2008. – С. 19–21.

3. Крыніцы ідэйна-патрыятычнага выхавання студэнтаў-тэхнолагаў паліграфічнай вытворчасці. Труды БГТУ. Сер. VIII. Учеб.-метод. работа. – 2011. – Вып. XI. – Минск: БГТУ. – С. 173–174.

4. Якаўлеў М. К. Тэхналогія і абсталяванне формных працэсаў пры вытворчасці ўпакоўкі і тары. Вучэбная праграма для спецыяльнасці 1 47 02 01 «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей» спецыялізацыі 1-47 02 01 06 «Тэхналогія вытворчасці тары і ўпакоўкі». Мінск: БДТУ, 2011. 15 с.

5. Яковлев М. К. Математические модели компенсации растискивания офсетной печати / Автоматический контроль и автоматизация производственных процессов // Материалы междунар. научно-техн. конф. Минск. 17–18 мая 2012 г.». Мн.: БГТУ, 2012. – С. 304–307.

6. Якаўлеў М. К. Тэхналогія формных працэсаў. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для спецыяльнасці 1-47 02 01 «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей» завочнай формы навучання. – Мінск: БДТУ, 2012. – 40 c.

 

Мядзяк Дзіяна Міхайлаўна дацэнт

вучоная ступень: кандыдат тэхнічных навук
вучонае званне: дацэнт

працоўнае месца: БДТУ, каб. 213, корп. 4
тэлефон рабочы: 327-26-88
E-mail:  medyak@belstu.by


Скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт у 2002 годзе па спецыяльнасці «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей». У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2002 года.

Навуковыя інтарэсы тэорыя друкарскіх працэсаў, тэхналогія афсетнага друку, паліграфічныя матэрыялы. Праводзіць навуковыя даследаванні па мадэляванні тэхналагічнага працэсу афсетнага друку на аснове тэорыі фракталаў; распрацоўцы методык даследавання паліграфічных матэрыялаў; аналізу ўплыву паверхневай структуры друкаванага матэрыялу на перадачу градацыі. Аўтар 70 навуковых прац, у тым ліку 3 патэнтаў і манаграфіі.
Падрыхтавала 2 магістраў.

Педагагічная дзейнасць:  чытае курсы лекцый "Апрацоўка выяўленчай інфармацыі", «Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі», «Засцярога паліграфічнай прадукцыі», кіруе дыпломным праектаваннем і навукова-даследчай працай студэнтаў.

Асноўныя публікацыі:

1. Кулак М. И., Ничипорович С. А., Медяк Д. М. Методы теории фракталов в технологической механике и процессах управления: полиграфические материалы и процессы. - Минск: Белорусская наука, 2007. – 420 с.
2. Медяк Д. М., Кулак М. И. Защита полиграфической продукции: учебно-методическое пособие для студентов дневной и заочной форм обучения специальности 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств» – Минск: БГТУ, 2013. – 86 с.
3. Медяк Д. М. Технология обработки изобразительной информации: лабораторный практикум. – Минск: БГТУ, 2013. – 119 с.
4. Медяк Д. М. Упаковка, пакетирование и фасовка пищевых продуктов, медицинских и косметических препаратов и товаров. Лабораторный практикум для студентов специальности 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств», специализации 1-47 02 01 06 «Технология производства тары и упаковки». – Минск: БГТУ, 2016. – 108 с.
5. Kulak М. I., Kyrychok Т. Yu., Мiadziak D. М., Kyrychok P. O. Kinetic Model of Optical Characteristics of Banknote Paper During Artificial Aging // Journal of Applied Spectroscopy. – 2016. – Vol. 83(4). – P. 669–672. – Перевод изд.: Кулак М. И., Киричек Т. Ю., Медяк Д. М., Киричек П. А. Модель кинетики оптических свойств банкнотной бумаги в процессе искусственного старения // Журнал прикладной спектроскопии. – 2016. – Т. 83, № 4. – С. 660–663.
6. Мiadziak D. М., Kulak М. I. Theoretical Fundamentals of the Wear Formation and the Wear Resistance Management in Printing // Journal of Friction and Wear. – 2018. – Vol. – 39. – No. 4. – С. 274–279. – Перевод изд.: Медяк Д. М., Кулак М. И. Теоретические основы формирования износа и управления износостойкостью в полиграфии // Трение и износ. – 2018. – Том 39. – № 4. – С. 344–351.
7. Барковский Е. В., Медяк Д. М., Кулак М. И. Исследование износа флексографских печатных форм // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Сер. 1 Естественные и технические науки. – СПб, 2015. – № 2. – С. 41–44.
8. Медяк Д. М. Разработка минимального защитного комплекса полиграфической продукции // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – 2017. – № 2. – С. 21–28.
9. Медяк Д. М., Трусевич Н. Э. Исследование износостойкости защитных элементов печатной продукции // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – 2018. – № 1. – С. 5–13.
10. Медяк Д. М., Колесова М. С. Создание минимального защитного комплекса для упаковочной продукции // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – 2019. – № 1. – С. 5–10.

 

Сіпайла Сяргей Уладзіміравіч , дацэнт

вучоная ступень: кандыдат тэхнічных навук
вучонае званне: дацэнт

працоўнае месца: БДТУ, корп. 4, каб. 203а 
тэлефон рабочы: 327-26-88
E-mail:  sipailo@belstu.by

Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт у 2001 годзе па спецыяльнасці «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей». Працуе на кафедры з 2001 года.

Навуковыя інтарэсы:  дадрукарскія працэсы паліграфічнай вытворчасці, сінтэз і апрацоўка выяваў для паліграфічнага рэпрадукавання, інфармацыйныя тэхналогіі ў паліграфіі.
Аўтар больш за 35 навуковых прац. Распрацоўшчык 1 праграмнага прадукту, зарэгістраванага ў Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці.

Падрыхтаваў 1 магістра.

Педагагічная дзейнасць:  чытае курсы лекцый па дысцыплінах «Аператыўная паліграфія», «Праектаванне і дызайн упакоўкі і тары», «Упакоўка і пакетаванне прамысловай прадукцыі», «Апрацоўка выяўленчай інфармацыі» (ЗФ), «Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі» (ЗФ). Па дысцыплінах «Тэхналогія друкарскiх працэсаў» і «Метады сістэмнага аналізу» праводзіць лабараторныя заняткі. Кіруе курсавым і дыпломным праектаваннем на факультэтах Пім і ЗФ.

Асноўныя публікацыі:

1. Сипайло С. В. Проектирование и дизайн упаковки и тары: Учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1 47 02 01 «Технология полиграфических производств» специализации 1 47 02 01 06 «Технология производства тары и упаковки». – Минск: БГТУ, 2017. – 100 с.
2. Сипайло С. В. Оперативная полиграфия: Учеб.-метод. пособие для студентов специальностей 1‑47 01 01 «Издательское дело», 1‑47 02 01 «Технология полиграфических производств». – Минск: БГТУ, 2014. – 128 с.
3. Сипайло С. В. Синтез изображений с цветной симметрией путем сопряжения цветовых перестановок с геометрическими преобразованиями // Труды БГТУ. – 2016. – № 9: Издат. дело и полиграфия. – С. 115–119.
4. Сипайло С. В. Автоматизация синтеза векторных криволинейных контуров со свойствами симметрии в CorelDRAW // Труды БГТУ. – 2014. – № 9: Издат. дело и полиграфия. – С. 3–7.
5. Сипайло С. В., Долгова Т. А. Группы симметрии как основа автоматизированного синтеза векторных орнаментальных изображений // Труды БГТУ. Сер. IX. Издат. дело и полиграфия. – 2008. – Вып. XVI. – С. 11–14.
6. Даўгова Т. А., Сіпайла С. У. Сіметрыя беларускіх народных арнаментаў // Весцi Акадэмii навук. Серыя гуманiтарных навук. – 2009. – № 2. – С. 75–79.
7. Сипайло С. В., Долгова Т. А. Формализованное описание процесса генерирования сетчатых и бордюрных белорусских орнаментов // Труды БГТУ. Сер. IX. Издат. дело и полиграфия. – 2006. – Вып. XIV. – С. 37–41.
8. Сипайло С. В. Реализация синтеза изображений на основе неклассических видов симметрии с помощью программных средств векторной графики // Труды БГТУ. Сер. 4, Принт- и медиатехнологии. – 2018. – № 2. – С. 24–30.

 

Каледзіна Наталля Барысаўна старшы выкладчык

працоўнае месца: БДТУ, каб. 307, корп. 4

тэлефон рабочы: 327-26-88

E-mail:  kaledina@belstu.by

Скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт у 1978 годзе. У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1998 года.

Навуковыя інтарэсы:  дадрукарскія тэхналогіі паліграфічнай вытворчасці, апрацоўка тэкставай і выяўленчай інфармацыі, статыстычныя даследаванні тэхналагічных працэсаў у паліграфіі, даследаванне кампазіцыйных матэрыялаў. Праводзіць навуковыя даследаванні па аптымізацыі структуры і ўласцівасцяў кампазіцыйных матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца ў паліграфічнай вытворчасці. Аўтар больш за 30 навуковых прац.

Навуковыя партнёры :  Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт

Педагагічная дзейнасць:  чытае курсы лекцый "Паліграфіка і настольныя выдавецкія сістэмы", «Асновы паліграфічнай вытворчасці».

Асноўныя публікацыі:

1. Каледина Н. Б., Каледин Б. А., Голубцова Е. С. Статистические методы исследования характеристик механических свойств керамики на основе нитрида кремния из ультрадисперсных порошков // Порошковая металлургия. Вып. 32 – Минск: Белорусская наука, 2009. – С. 5–8.
2. Каледина Н. Б., Каледин Б. А., Голубцова Е. С. Влияние степени деформации при прокатке в закаленном состоянии на механические свойства сталей // Металлургия, № 32, 2009.– С. 246–253.
3. Каледина Н. Б. Оценка точности воспроизведения деталей в репродукционной системе // Труды БГТУ, сер. IX. Издательское дело и полиграфия. – 2009. – Вып. XVII. Минск: БГТУ, С. 13–16.
4. Каледина Н. Б. Технология работы с текстами в текстовом процессоре Microsoft Word. Лаб. практикум: учеб.-метод. пособие для студентов специальностей 1-47 01 01 «Издательское дело», 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств», 1-36 06 01 «Полиграфическое оборудование и системы обработки информации», гриф УМО – Минск: БГТУ, 2009.– 128 с.
5. Каледина Н. Б., Силина Т. В. Влияние технологических факторов на свойства керамики на основе нитрида кремния. Сообщение I. Оптимизация времени измельчения шихтового материала. Металлургия: республиканский межвед. сборник научных трудов: в 2-х ч. Минск: БНТУ, 2015. – Вып. 36. – С. 213–217.
6. Каледина Н. Б., Базылев Н. Б. Влияние технологических факторов на свойства керамики на основе нитрида кремния. Сообщение II. Исследование гранулометрического состава исходного порошка и его смеси с оксидами алюминия (Al2O3) и титана (TiO2) от времени измельчения. Металлургия: республиканский межвед. сборник научных трудов: в 2-х ч. Минск: БНТУ, 2015. – Вып. 36. – С. 217–231.
7. Каледина Н. Б., Шуманская Л. С. Влияние технологических факторов на свойства керамики на основе нитрида кремния. Сообщение III. Исследование влияния температуры горячего прессования, примесей в шихте на плотность и прочность при изгибе. Металлургия: республиканский межвед. сборник научных трудов: в 2-х ч. Минск: БНТУ, 2015. – Вып. 36. – С. 232–235.
8. Каледина Н. Б. Анализ типографики популярных сайтов Беларуси // Издательское дело и полиграфия : тезисы докладов 81-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с международным участием), Минск, 1–12 февраля 2017 г. / Белорусский государственный технологический университет. – Минск : БГТУ, 2017. – С. 18.
9. Каледина Н. Б. Особенности шрифтового оформления информационных порталов Беларуси, России и Украины // Скориновские чтения 2017: книга в медийном пространстве: к 500-летию белорусского книгопечатания: материалы III Международного форума, 6–7 сентября 2017 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный технологический университет, Факультет принттехнологий и медиакоммуникаций; [оргком.: И. В. Войтов (сопред.), И. В. Луцкий, М. Г. Борозна и др.; под ред. В. И. Куликовича]. – Минск: БГТУ, 2017. – С. 241–244.

 

Марчанка Ірына Валянцінаўна старшы выкладчык


акадэмічная ступень: магістр тэхнічных навук

працоўнае месца: БДТУ, каб. 307, корп. 4

тэлефон рабочы: 327-26-88

E-mail:  Marchenko_i_v@belstu.by
Скончыла Маскоўскую дзяржаўную акадэмію друку ў 1996 годзе, Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі ў 2000 годзе. Працуе на кафедры з 2000 года.

Навуковыя інтарэсы:   друкарскія і паслядрукарскія працэсы паліграфічнай вытворчасці; у цяперашні час займаецца пытаннямі вывучэння дэфармацыйных і трывальных уласцівасцяў паўфабрыкатаў на этапах паслядрукарскай падрыхтоўкі выданняў, а таксама даследаваннямі новых тэхналогій і методык пры клеявым бясшвейным змацаванні блокаў тэрма- і PYR-клеем. Аўтар больш за 30 навуковых прац.

Педагагічная дзейнасць:  чытае курсы лекцый, праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі ў студэнтаў дзённай і завочнай формы навучання па дысцыплінах «Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў», «Тэхналогія тары і ўпакоўкі», «Аператыўная паліграфія», кіруе курсавым і дыпломным праектаваннем. З 2006 г.  з'яўляецца кіраўніком творчага аб'яднання студэнтаў «Пераплётнае майстэрства».

Асноўныя публікацыі:

Основные публикации:

1. Марченко И. В., Долгова Т.А. Исследование проявлений структурной неоднородности бумаги при прессовании книжных полуфабрикатов и книг Труды БГТУ. Сер. IX, Издат. дело и полиграфия.  2010.  Вып. XVIII.  С. 3134.
2. Марченко И. В., Долгова Т.А. Фрактальный подход к изучению процессов прессования книжных полуфабрикатов. Научно-технический журнал «Проблемы полиграфии и издательского дела». №6. – Москва, 2011. – С. 1318
3. Марченко И. В., Долгова Т.А. Влияние технологических операций послепечатной обработки на изменение прочностных характеристик бумаги // Труды БГТУ. – 2012. – № 9: Издат. дело и полиграфия. – С. 3336
4. Кулак М. И., Марченко И. В., Долгова Т. А. Исследование стойкости ножей бумагорезальных машин в процессе эксплуатации // Труды БГТУ. № 8: Издат. дело и полиграфия.  2013. – С. 2933
5. Dmitruk, K. Main Tendencies of Packaging Design in Belarus / K. Dmitruk, A. Volskaya, I. Marchenko, O. Novoselskaya // Proceedings of Chemnitz University of Thechnology; prof. R. R. Baumann [and others].  Berlin, 2013.  p. 337–341.
6. Марченко, И. В. Технология послепечатных процессов: учебное пособие для проф.-тех. образования / И. В. Марченко. – Минск: Выш. шк. 2013. – 256 c.
7. Марченко И. В. Ретроспективный анализ диссертационных работ по полиграфии и патентной активности в области КБС // О. П. Старченко, И. В. Марченко, ИПИ НТУУ «КПИ», «Технологія і техніка друкарства», № 3 (49), Украина, г. Киев, 2015. – С. 125–132.
8. Марченко И. В., Научно-техническое творчество как развитие профессионального воспитания в образовательном процессе // Материалы XXII научно-методической конференции. 21–25 марта 2016 г. Минск. – Мн. БГТУ – С 107–109.
9. Старченко О. П., Марченко И. В. Влияние неоднородности структуры поверхностей материалов на качество склеивания в технологии послепечатных процессов // ИПИ НТУУ «КПИ», «Технологія і техніка друкарства», № 3 (53), Украина, г. Киев, 2016. – С. 26–34.
10. Марченко И. В., Старченко О. П. Технология послепечатных процессов. Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств». – Минск: БГТУ, 2016. – 105 с.
11. Марченко И. В. Технология тары и упаковки: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-47 02 01 «Технология полиграфических производств». – Минск: БГТУ, 2017.

 

 

Старчанка Вольга Паўлаўна старшы выкладчык 

 
вучоная ступень: кандыдат тэхнічных навук

працоўнае месца: БДТУ, каб. 307, корп. 4

тэлефон рабочы: 327-26-88
E-mail:   Starchenko_o_p@belstu.by

Скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт ў 2000 годзе па спецыяльнасці «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей».
Працуе на кафедры з 2000 года.

Навуковыя інтарэсы: у цяперашні час займаецца даследаваннямі па пошуку новых структурных падыходаў да разгляду працэсаў паліграфічнай вытворчасці. Адным з напрамкаў работы з'яўляецца разгляд пытанняў механікі друкарскага кантакту, тэорыі працэсу фарбапераносу пры друку. Аб'ектам даследаванняў з'яўляецца структурная неаднароднасць фізіка-механічных уласцівасцяў друкарскай паперы і яе паводзіны ў друкарскіх і іншых паліграфічных працэсах. Аўтар 15 навуковых прац.

Педагагічная дзейнасць :  праводзіць лабараторныя заняткі ў студэнтаў вочнай формы навучання па дысцыплінах «Метралогія, стандартызацыя і кіраванне якасцю паліграфічнай прадукцыі», «Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў», лабараторныя і практычныя заняткі ў студэнтаў завочнай формы навучання па тых жа дысцыплінах, а таксама курсах «Аператыўная паліграфія», «Праектаванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці», кіруе курсавым і дыпломным праектаваннем.

Асноўныя публікацыі:
1. Боброва, О.П. Методы теории фракталов в механике полиграфических материалов и технологии печатных процессов / М.И. Кулак, О.П. Боброва, И.Г. Пиотух, Д.М. Медяк, Т.В. Анкуд // Фрактальная механика материалов: научное издание / М.И. Кулак – Минск, 2002. – Гл. 7. – С. 238–288.
2. Старченко, О.П. Фрактальный подход в исследовании влияния давления на процесс печатания. Исследование на основе методов теории фракталов процесса впитывания типографской краски до момента ее закрепления на оттиске / М.И. Кулак, С.А. Ничипорович, Д.М. Медяк, О.П. Старченко // Методы теории фракталов в технологической механике и процессах управления: научное издание / М.И. Кулак – Минск, 2007. – Гл. 7, 8. – С. 168–312.
3. Старченко, О.П.  Закономерности влияния давления печатного контакта на изменение размера растровых точек / О.П. Старченко, М.И. Кулак, Д.М. Медяк // Известия НАН Беларуси. Сер. физ.-технич. науки. – 2007. – № 1. – С. 61–67.
4. Старченко, О.П. Теоретическое исследование выщипывания различных видов печатной бумаги / Д.М. Медяк, Г.Г. Демьянова, О.П. Старченко // Труды БГТУ. Сер. 9. Издательское дело и полиграфия. – 2007. – № 15. – С. 25–28.
5. Старченко, О.П. Влияние структуры порового пространства бумаги на перколяцию печатной краски / О.П. Старченко // Труды БГТУ. Сер. 9. Издательское дело и полиграфия. – 2006. – № 14. – С. 59–63.
6. Старченко, О.П. Влияние температуры и неоднородности структуры порового пространства бумаги на капиллярное впитывание печатной краски / О.П. Старченко, М.И. Кулак, Д.М. Медяк // Известия НАН Беларуси. Сер. физ.-технич. науки. – 2010. – № 2. – С. 69-77.
7. Старченко, О.П. Влияние неоднородности структуры поверхностей материалов на качество склеивания в технологии послепечатных процессов / О.П. Старченко, И.В. Марченко // ИПИ НТУУ «КПИ», «Технологія і техніка друкарства», № 3 (53), Украина, г. Киев, 2016. – С. 26–34.

 

Баркоўскі Яўген Валер’евіч, асістэнт

акадэмічная ступень: магістр тэхнічных навук

працоўнае месца: БДТУ, каб. 203а, корп. 4

тэлефон працоўны 327-26-88

Скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт у 2012 годзе па спецыяльнасці «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей». У 2013 годзе скончыў магістратуру па спецыяльнасці «Машыны, агрэгаты і працэсы (паліграфічная вытворчасць)». У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2012 года.

Навуковыя інтарэсы: знос паверхняў друкаванага кантакту, тэхналогія флексаграўскага друку

Праводзіць навуковыя даследаванні па мадэляванні зносу паверхняў друкаванага кантакту афсетнага і флексаграўскага друку; аналізу ўплыву зносу афсетнага палатна і друкаваных формаў на краскоперанос

Аўтар 16 навуковых прац

Асноўныя публікацыі:

1. Медяк Д. М., Барковский Е. В. Исследование процесса преломления луча в микроструктуре поверхности бумаги / Труды БГТУ. – 2013. – № 9: Издат. дело и полиграфия. – С. 48–51

2. Барковский Е. В., Медяк Д. М. Моделирование процесса растискивания с учетом влияния преломления луча / Труды БГТУ. – 2013. – №8: Издательское дело и полиграфия. – С. 52-54

3. Барковский Е. В., Медяк Д. М., Кулак М. И. Моделирование износа офсетного полотна / Труды БГТУ. – 2013. – №8: Издательское дело и полиграфия. – С. 7–11

4. Барковский Е. В., Медяк Д. М. Влияние процесса изнашивания на параметры шероховатости поверхности офсетного полотна / Труды БГТУ. – 2013. – № 8: Издательское дело и полиграфия. - С. 8–12

5. Барковский Е. В., Медяк Д. М., Кулак М. И. Исследование износа флексографских печатных форм / Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Сер. 1 Естественные и технические науки. – СПб, 2015. – № 2. – С. 41–44