Студэнтам завочнага факультэта

Матэрыялы для падрыхтоўкі да лабараторна-экзаменацыйных сесій і здачы экзаменаў

 

Апрацоўка выяўленчай інфармацыі. Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі  (Скачаць)

Засцярога паліграфічнай прадукцыі  (Скачаць)

Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці  (Скачаць)

Тэорыя працэсаў рэпратэхнічнай рэгістрацыі  (Скачаць)

Тэорыя колеру і колераўзнаўлення  (Скачаць)

Тэхналогія формных працэсаў  (Скачаць)

Мадэляванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці. Матэрыялы для курсавой работы  (Скачаць)

Тэхналогія друкарскіх працэсаў  (Скачаць)

Маркетынг у выдавецкай справе  (Скачаць)

Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў  (Скачаць)

Тэхналогія тары і ўпакоўкі  (Скачаць)

Праектаванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці  (Скачаць)

ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАГА ЭКЗАМЕНА ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 1-47 02 01 «ТЭХНАЛОГІЯ ПАЛІГРАФІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ» СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ 1-47 02 01 01 «АГУЛЬНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ ПАЛІГРАФІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ» (Скачаць)

Метадычныя ўказанні для дыпломнага праекта - Дадаткі  (Скачаць)

Рэкамендаваныя крыніцы для дыпломнага праекта  (Скачаць)

 

ГРАФІК
кансультацый студэнтаў завочнага факультэта (2 семестр, 2019/2020 навуч. год)

№ п/п

Наименование дисциплины, специальность

ФИО преподавателя,

должность

Дата приема

Время

Аудитория, корпус

1

Основы полиграфических производств (2 курс, ИД),

Обработка изобразительной информации (4 курс, ИД),

Оперативная полиграфия (4 курс, ИД)

Барковский Е.В., ассистент

01.02.20,15.02.20,  29.02.20,

14.03.20,  28.03.20,  11.04.20,

25.04.20,23.05.20,  06.06.20

1230–1315

203-4

Сипайло С.В., доцент

08.02.20,  22.02.20,  07.03.20,

21.03.20,  04.04.20,  18.04.20,

02.05.20,  16.05.20,  30.05.20

1305–1350

203-4

2

Метрология, стандартизация и управление качеством ПП (5 курс, ТПП),

Проектирование технологических процессов ПП (5 курс, ТПП),

Технология печатных процессов (5 курс, ТПП),

Технология тары и упаковки (5 курс, ТПП)

Старченко О.П., ст. препод.

08.02.20,  22.02.20,  07.03.20,

21.03.20,  04.04.20,  18.04.20,

02.05.20,  16.05.20,  30.05.20

1050–1135

307-4

Марченко И.В, ст. препод.

01.02.20,  15.02.20,  29.02.20,

14.03.20,  28.03.20,  11.04.20,

25.04.20,  23.05.20,  06.06.20

1100–1145

122-1

3

Технология допечатных и печатных процессов (3 курс, ИД)

Теория цвета (3 курс, ИД),

Маркетинг в издательском деле (3 курс ИД)

Яковлев М.К., доцент

08.02.20,  22.02.20,  07.03.20,

21.03.20,  04.04.20,  18.04.20,

02.05.20,  16.05.20,  30.05.20

1530–1615

213-4

Грудо С.К., и. о. зав. кафедрой

 

01.02.20,  15.02.20,  29.02.20,

14.03.20,  28.03.20,  11.04.20,

25.04.20,  23.05.20,  06.06.20

1200–1300

201-4

4

Полиграфика (1 курс, ИД),

Полиграфика (2курс, ИД),

Обработка изобразительной информации (3 курс, ИД)

Каледина Н.Б., ст. препод.

08.02.20,  22.02.20,  07.03.20,

21.03.20,  04.04.20,  18.04.20,

02.05.20,  16.05.20,  30.05.20

1315–1400

307-4

Медяк Д.М., доцент

01.02.20,  15.02.20,  29.02.20,

14.03.20,  28.03.20,  11.04.20,

25.04.20,  23.05.20,  06.06.20

1440–1525

213-4