Студэнтам завочнага факультэта

Матэрыялы для падрыхтоўкі да лабараторна-экзаменацыйных сесій і здачы экзаменаў

 

Апрацоўка выяўленчай інфармацыі. Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі  (Скачаць)

Засцярога паліграфічнай прадукцыі  (Скачаць)

Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці  (Скачаць)

Тэорыя працэсаў рэпратэхнічнай рэгістрацыі  (Скачаць)

Тэорыя колеру і колераўзнаўлення  (Скачаць)

Тэхналогія формных працэсаў  (Скачаць)

Мадэляванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці. Матэрыялы для курсавой работы  (Скачаць)

Тэхналогія друкарскіх працэсаў  (Скачаць)

Маркетынг у выдавецкай справе  (Скачаць)

Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў  (Скачаць)

Тэхналогія тары і ўпакоўкі  (Скачаць)

Праектаванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці  (Скачаць)

ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАГА ЭКЗАМЕНА ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 1-47 02 01 «ТЭХНАЛОГІЯ ПАЛІГРАФІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ» СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ 1-47 02 01 01 «АГУЛЬНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ ПАЛІГРАФІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ» (Скачаць)

Метадычныя ўказанні для дыпломнага праекта - Дадаткі  (Скачаць)

Рэкамендаваныя крыніцы для дыпломнага праекта  (Скачаць)

 

ГРАФІК
кансультацый студэнтаў завочнага факультэта (1 семестр, 2020/2021 навуч. год)

№ п/п

ФИО преподавателя,

должность

Дата проведения

Время

Аудитория, корпус

1

Грудо С. К., и. о. зав. кафедрой

05.09.2020

1140–1315

201-4

10.10.2020

14.11.2020

12.12.2020

09.01.2021

06.02.2021

2

Марченко И. В, ст. препод

26.09.2020

1315–1350

122-1

24.10.2020

21.11.2020

12.12.2020

16.01.2021

3

Каледина Н. Б., ст. препод.

12.09.2020

950–1035

307-4

10.10.2020

14.11.2020

12.12.2020

15.01.2021

4

Старченко О. П. ст. препод.

12.09.2020

1130–1300

307-4

26.09.2020

10.10.2020

24.10.2020