Студэнтам завочнага факультэта

Матэрыялы для падрыхтоўкі да лабараторна-экзаменацыйных сесій і здачы экзаменаў

 

Апрацоўка выяўленчай інфармацыі. Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі  (Скачаць)

Засцярога паліграфічнай прадукцыі  (Скачаць)

Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці  (Скачаць)

Тэорыя працэсаў рэпратэхнічнай рэгістрацыі  (Скачаць)

Тэорыя колеру і колераўзнаўлення  (Скачаць)

Тэхналогія формных працэсаў  (Скачаць)

Мадэляванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці. Матэрыялы для курсавой работы  (Скачаць)

Тэхналогія друкарскіх працэсаў  (Скачаць)

Маркетынг у выдавецкай справе  (Скачаць)

Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў  (Скачаць)

Тэхналогія тары і ўпакоўкі  (Скачаць)

Праектаванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці  (Скачаць)

ПЕРАЛІК ПЫТАННЯЎ ДЛЯ ПРАВЯДЗЕННЯ ДЗЯРЖАЎНАГА ЭКЗАМЕНА ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 1-47 02 01 «ТЭХНАЛОГІЯ ПАЛІГРАФІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ» СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ 1-47 02 01 01 «АГУЛЬНАЯ ТЭХНАЛОГІЯ ПАЛІГРАФІЧНАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ» (Скачаць)

Метадычныя ўказанні для дыпломнага праекта - Дадаткі  (Скачаць)

Рэкамендаваныя крыніцы для дыпломнага праекта  (Скачаць)

 

ГРАФІК

прыёму акадэмічных запазычанасцей у студэнтаў завочнага факультэта

 

№ п/п

Наименование дисциплины, специальность

ФИО преподавателя,
 должность

Дата приема

Время

Ауд.

1

Маркетинг в издательском деле, 3 курс, ИД

Грудо С. К.,

ст. преподаватель

21.09.19

1140–1315

201-4

2

Обработка ИЗО, 4 курс, ИД

Сипайло С. В., доцент

07.09.19, 21.09.19

1320-1345

203а-4

3

 

Технология послепечатных процессов, 6 курс, ТПП

Технология тары и упаковки, 5 курс, ТПП

Технология печатных процессов, 5 курс, ТПП

Марченко И. В.,

ст. преп.

 

14.09.19, 28.09.19

1200–1300

122-1

Проектирование технологических процессов полиграфического производства, КП, 6 курс, ТПП

Проектирование технологических процессов полиграфического производства, ЛК ,5

Старченко О. П.,

ст. преп.

07.09.19, 21.09.19

1325–1430

307-4

4

Полиграфика, 2 курс, ИД

 

Каледина Н. Б.,

ст. преп.

21.09.19.

850–950

307-4

 

ГРАФІК

кансультацый студэнтаў завочнага факультэта

№ п/п

Наименование дисциплины, специальность

ФИО преп.,
 должность

Дата приема

Время

Ауд.

1

Маркетинг в издательском деле, 3 курс, ИД

Грудо С. К.,

ст. преподаватель

21.09.19, 26.10.19, 23.11.19, 14.12.19

1140–1315

201-4

2

Моделирование технологических процессов полиграфического производства, КР, 5 курс, ТПП

Долгова Т. А.

доцент

12.10.19, 09.11.19,14.12.19

1130–1230

144-4

3

Обработка ИЗО, 4 курс, ИД

Сипайло С. В, доцент

07.09.19, 21.09.19, 05.10.19

1320-1345

203а-4

4

 

Технология послепечатных процессов, 6 курс, ТПП

Технология тары и упаковки, 5 курс, ТПП

Технология печатных процессов, 5 курс, ТПП

Марченко И. В., ст. преп.

14.09.19, 28.09.19, 12.10.19, 26.10.19, 09.11.19

1200–1300

122-1

Проектирование технологических процессов полиграфического производства, КП, 6 курс, ТПП

Проектирование технологических процессов полиграфического производства, ЛК ,5

Старченко О. П., ст. преп.

07.09.19, 21.09.19, 19.10.19, 30.11.19, 11.12.19,

1325–1430

307-4

5

Полиграфика, 2 курс, ИД

 

Каледина Н. Б. ст. преп.

21.09.19, 19.10.19, 11.12.19

850–950

307-4