Вучэбная работа

ВУЧЭБНЫЯ ПРАГРАМЫ

дысцыплін спецыяльнасці 1-47 02 01 Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей

Метады сістэмнага аналізу
Паліграфіка
Тэорыя працэсаў рэпратэхнічнай рэгістрацыі
Тэорыя колеру і колераўзнаўлення
Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі скачаць
Мадэляванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці
Асновы паліграфічных вытворчых сістэм
Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці скачаць
Аператыўная паліграфія скачаць
Рэстаўрацыя друкарскай прадукцыі

дысцыплін спецыялізацыі 1-47 02 01 01 Агульная тэхналогія паліграфічнай вытворчасці

Засцярога паліграфічнай прадукцыі скачаць
Тэхналогія друкарскіх працэсаў скачаць
Метралогія, стандартызацыя і кіраванне якасцю паліграфічнай прадукцыі скачаць
Тэхналогія тары і ўпакоўкі скачаць
Тэхналогія формных працэсаў
Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў скачаць
Праектаванне тэхналагічных працэсаў паліграфічнай вытворчасці скачаць

дысцыплін спецыялізацыі 1-47 02 01 06 Тэхналогія вытворчасці тары і ўпакоўкі

Тэхналогія і абсталяванне формных працэсаў пры вытворчасці ўпакоўкі і тары
Тэхналогія друкарскіх і аздобных працэсаў пры вытворчасці ўпакоўкі і тары скачаць
Метралогія, стандартызацыя і сертыфікацыя ў упаковачнай вытворчасці скачаць
Праектаванне і дызайн упакоўкі і тары скачаць
Упакоўка, пакетаванне і фасоўка харчовых прадуктаў, медыцынскіх і касметычных прэпаратаў і тавараў скачаць
Тэхналогія засцярогі ўпакоўкі скачаць
Праектаванне вытворчасці упакоўкі і тары скачаць
Упакоўка і пакетаванне прамысловай прадукцыі скачаць
Праектаванне ўпаковачных і фасовачных падподзяленняў прадпрыемстваў скачаць

дысцыплін спецыяльнасці 1-47 01 01 Выдавецкая справа

Паліграфіка скачаць
Асновы паліграфічнай вытворчасці
Тэорыя колеру
Апрацоўка выяўленчай інфармацыі скачаць
Маркетынг у выдавецкай справе скачаць
Метралогія, стандартызацыя і кіраванне якасцю паліграфічнай прадукцыі скачаць
Аператыўная паліграфія скачаць
Тэхналогія дадрукарскіх і друкарскіх працэсаў скачаць

дысцыплін спецыяльнасці 1-36 06 01 Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі

Паліграфіка і настольныя выдавецкія сістэмы скачаць
Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі скачаць
Тэхналогія паліграфічнай вытворчасці

дысцыплін спецыяльнасці 1-47 01 02 "Дызайн электронных і вэб-выданняў"

Паліграфіка скачаць

 

 

 

Распрацавала -- старэйшы выкладчык Каледзiна Н. Б.

Тэарэтычны раздзел

 Тэксты лекцый па раздзелу «Стварэнне iлюстрацый з дапамогай графiчнага рэдактара  CorelDRAW»

Тэксты лекцый па раздзелу «Асновы шрыфтавога дызайну (тыпаграфiка)»

Тэксты лекцый па раздзелу «Падрыхтоўка тэкставай iнфармацыi ў тэкставым рэдактары Microsoft Word»

Практычны раздзел

CorelDRAW X5. Лабараторны практыкум

Microsoft Word 2010. Лабораторныя работы

              Курсовое праектаванне

Раздзел кантролю ведаў

Прыкладны пералiк пытанняў для падрыхтоўкi к экзаменам

Тэставыя заданнi

Дапаможны раздзел

Палiграфiка. Тыпавая вучэбная праграма па спецыяльнасцi 1-47 02 01 "Тэхналогiя палiграфiчных вытворчасцей"

Палiграфiка. Вучэбная праграма для спецыяльнасцi 1-47 01 01 "Выдавецкая справа"

Палiграфiка и настольныя выдавецкiя сiстэмы. Вучэбная праграма для спецыяльнасцi 1-36 06 01 "Палiграфiчнае абсталяванне i сiстэмы апрацоўкi iнфармацыi"

Пералiк навучальных выданняў

Баутон, Г. CorelDRAW X5. Официальное руководство. (CorelDRAW X5. The      Official Guide) / Г. Баутон. – СПб.: BHV, 2012. – 816 с.

Федорова А. CorelDRAW для студента / А. Федорова. – СПб.: БХВ, 2007. – 576 с.

Кокс, Джойс. Microsoft Office Word 2010 / Д. Преппернау, Джойс Кокс. – М.: Эком, 2012. – 616 с.

Рудикова, Л. Microsoft Word для студента / Л. Рудикова. – СПб.: БХВ, 2008. – 400 с.

Шрифты. Разработка и использование / Г. М. Барышников [и др.]. – M.: Издательство ЭКОМ, 1997. – 288 с.

Рудер, Э. Типографика / Э. Рудер. – М.: Книга, 1982. – 290 с.

Технологическая инструкция по набору и верстке книжных, журнальных и газетных изданий с использованием компьютерных технологий. – М.: ВНИИ полиграфии, 1999. – 224 с.

 

ЭВМК Тэорыя колеру і колераўзнаўлення

Распрацаваў - старшы выкладчык Навасельская В. А.

Электронны вучэбна-метадычны комплекс (ЭВМК) па дысцыпліне "Тэорыя колеру і колераўзнаўлення» для студэнтаў спецыяльнасці 1-47 02 01 Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей распрацаваны для рэалізацыі патрабаванняў адукацыйных праграм і адукацыйных стандартаў вышэйшай адукацыі. ЭВМК распрацаваны на аснове Палажэння аб вучэбна-метадычным комплексе па вучэбнай дысцыпліне, зацверджанай Рэктарам БДТУ, прафесарам І. М. Жарскім ад 25.08.2014 г.

Тэарэтычны раздзел

Канспект лекцый па аднайменнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-47 02 01 "Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей"

Практычны раздзел

Тыпавыя задачы і прыклады іх рашэння па аднайменнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-47 02 01 "Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей"

Раздзел кантролю ведаў

Задачы і практыкаванні для вядзення практычных заняткаў

Прыкладны пералік пытанняў, якія выносяцца на экзамен

Тэставыя заданні для правядзення алімпіяды "Палітра колеру"

Дапаможны раздзел

Вучэбная праграма па дысцыпліне "Тэорыя колеру і колераўспрымання"

 

ЭВМК Асновы паліграфічнай вытворчасці Перайсці ў СДА БДТУ >>>

Спецыяльнасць 1-47 01 01 "Выдавецкая справа"

Складальнік: ст. выкл. кафедры паліграфічных вытворчасцей Каледзіна Н. Б.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК Асновы паліграфічных вытворчых сістэм Перайсці ў СДА БДТУ>>>

Спецыяльнасць 1-47 02 01 "Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей"

Складальнік: ст. выкл. кафедры паліграфічных вытворчасцей Каледзіна Н. Б.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК Тэхналогія друкарскіх і аздобных працэсаў пры вытворчасці ўпакоўкі і тары Перайсці ў СДА БДТУ >>>

Спецыяльнасць 1-47 01 01 "Выдавецкая справа"

Складальнік: дацэнт Грамыка І. Р.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК Тэхналогія паслядрукарскіх працэсаў Перайсці ў СДА БДТУ >>>

Спецыяльнасць 1-47 02 01 "Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей"

Складальнік: ст. выкл. кафедры паліграфічных вытворчасцей Марчанка І. В.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК Тэорыя сістэм кіравання якасцю паліграфічнай прадукцыі Перайсці ў СДА БДТУ>>>

Спецыяльнасць 1-36 80 06 "Машыны, агрэгаты і працэсы (паліграфія)"

Складальнік: дацэнт кафедры паліграфічных вытворчасцей Сіпайла С. У.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК Тэхналогія апрацоўкі выяўленчай інфармацыі Перайсці ў СДА БДТУ>>>

Спецыяльнасці 1-47 02 01 "Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей", 1-36 06 01 "Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі", 1-47 01 01 "Выдавецкая справа"

Складальнік: дацэнт кафедры паліграфічных вытворчасцей Мядзяк Д. М.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК  Упакоўка, пакетаванне і фасоўка харчовых прадуктаў, медыцынскіх і касметычных прэпаратаў і тавараў Перайсці ў СДА БДТУ >>>

Спецыяльнасць 1-47 02 01 "Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей"

Складальнік: дацэнт кафедры паліграфічных вытворчасцей Мядзяк Д. М.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйнай дзейнасці Перайсці ў СДА БДТУ >>>

Спецыяльнасць 1-47 02 01 "Тэхналогія паліграфічных вытворчасцей"

Складальнік: дацэнт кафедры паліграфічных вытворчасцей Мядзяк Д. М.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК Паліграфіка Перайсці ў СДА БДТУ >>>

Спецыяльнасць 1-47 01 02 "Дызайн электронных і вэб-выданняў"

Складальнік: ст. выкл. кафедры паліграфічных вытворчасцей Каледзіна Н. Б.

Тлумачальная запіска

 

ЭВМК Паліграфіка і настольныя выдавецкія сістэмы Перайсці ў СДА БДТУ >>>

Спецыяльнасць 1-36 06 01 "Паліграфічнае абсталяванне і сістэмы апрацоўкі інфармацыі"

Складальнік: ст. выкл. кафедры паліграфічных вытворчасцей Каледзіна Н. Б.

Тлумачальная запіска