Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць


Навуковыя напрамкі кафедры
 

> Сучасныя праблемы выдавецка-паліграфічнага комплексу

Пятрова Л.І. і інш.

Кантэнт-аналіз якасці вучэбнай літаратуры па выдавецкай справе

Малюкевіч А.С.


Рэдакцыйна-выдавецкая падрыхтоўка вучэбнай кнігі для ВНУ з пазіцыі функцыянальнага падыходу

Багдановіч А.М.

Жанравая сістэма ў перыядычным друку

Пятрова Л.І.

Комплексная ацэнка лёгкачытэльнасці шрыфтоў экспертнымі метадамі

Токар В.У.

Тэарэтычныя праблемы сучаснай беларускай арфаграфіі

Куліковіч У.І.

Аўтар, рэдактар, чытач дзіцячай і мастацкай кнігі

Зылевіч Д.П.


Распрацоўка стандартызацыі сістэмы СІБВС у Рэспубліцы Беларусь

Шпакоўскі Ю.Ф.

Чытэльнасць розных відаў выданняў

Пятрова Л.І., Шпакоўскі Ю.Ф.

Экалагічнае кнігавыданне

Шышкіна Н.І. 

 

Аналіз чытацкіх інтарэсаў дзяцей і падлеткаў

Пятрова Л.І., Сушко Н.І.

Вынікі навуковых даследаванняў шырока выкарыстоўваюцца ў выдавецка-паліграфічным комплексе.

Для павышэння якасці падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці «Выдавецкая справа» кафедры арганізаваны сумесны вучэбна-навукова-вытворчы комплекс з выдавецтвам «Народная асвета».

  

СПРАВАЗДАЧА аб навукова-даследчай дзейнасці


У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2014 год кафедрай рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій выканана заданне па тэмах «Распрацоўка праграмнага забеспячэння за кантролем якасці навучальнага тэксту» і «Тэорыя і практыка беларускай арфаграфіі» у рамках ГБ 42-11 «Сістэмны аналіз колькасных і якасных характарыстык тэксту» (кір. к.ф.н. Куліковіч У.І.). 

У выніку правядзення работ па тэме ГБ 42-11 «Сістэмны аналіз колькасных і якасных характарыстык тэксту» завершаны наступныя этапы работы: «Распрацоўка праграмнага забеспячэння за кантролем якасці навучальнага тэксту» і «Тэорыя і практыка беларускай арфаграфіі». У даследаванні распрацаваны праграмныя модулі дазваляюць ацаніць цяжкасць навучальных тэкстаў для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Выдавецкая справа», філасофіі і эканоміцы. Усталяваныя заканамернасці развіцця тэорыі беларускай арфаграфіі і прапанаваны шляхі яе ўдасканалення.


У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2013 год кафедрай рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій выканана заданне па тэмах «Распрацоўка вырашальнага правіла для ацэнкі цяжкасці навучальных тэкстаў для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Выдавецкая справа» (метад бальных адзнак)» і «Дзіцячыя часопісы на медыярынку Беларусі: тыпалагічныя асаблівасці і сучасныя тэндэнцыі развіцця» у рамках ГБ 42-11 «Сістэмны аналіз колькасных і якасных характарыстык тэксту» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А., к.ф.н. Куліковіч У.І.). Завершана даследаванне па тэме ГБ 13-037 «Даследаванне фармальных характарыстык тэксту метадамі шматмернага статыстычнага аналізу» (кір. асіст. Малюкевіч А. С.). Распрацавана і завершана тэма ХД 13-063 «Ажыццяўленне рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі буклетаў і памятак медыцынскай тэматыкі» (10.03.2013– 31.12.2013) — кур. к.ф.н. Куліковіч У.І.

 

У выніку правядзення работ па тэме ГБ 42-11 «Сістэмны аналіз колькасных і якасных характарыстык тэксту» завершаны наступныя этапы работы «Распрацоўка вырашальнага правілы для ацэнкі цяжкасці навучальных тэкстаў для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Выдавецкая справа» (метад бальных адзнак)» і «Дзіцячыя часопісы на медыярынку Беларусі: тыпалагічныя асаблівасці і сучасныя тэндэнцыі развіцця ». У даследаванні атрымана вырашальнае правіла, якое дазваляе ацаніць цяжкасць навучальных тэкстаў для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці «Выдавецкая справа»; устаноўлена своеасаблівасць дзіцячых часопісаў на медыярынку Беларусі: сукупны вызначальных фактараў іх узнікнення, станаўлення і развіцця, прасочаны прычыны і перадумовы фарміравання тыпалагічных мадэляў дзіцячых часопісаў, іх эвалюцыя і дынаміка развіцця. У выніку даследаванняў па тэме ГБ 13-037 вывучана ўспрыманне студэнтамі вучэбнага тэксту, ўстаноўлена залежнасць паміж складанасцю матэрыялу і яго чытацкай ацэнкай. У выніку працы па тэме ХД 13-063 праведзена рэдакцыйна-выдавецкая падрыхтоўка буклетаў і памятак медыцынскай тэматыкі.


У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2012 год кафедрай рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій выканана заданне па тэмах «Ацэнка магчымасці выкарыстання марфалагічнага складу прапановы для сегментацыі тэкстаў», «Развіццё дзіцячых перыядычных часопісных выданняў у Рэспубліцы Беларусь (1997–2011 гг.)» і «Рэдактарскі аналіз сучасных навукова-папулярных кніжных выданняў для дзяцей» у рамках ГБ 42-11 «Сістэмны аналіз колькасных і якасных характарыстык тэксту» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А.).

 

У выніку правядзення работ па тэме ГБ 42-11 «Сістэмны аналіз колькасных і якасных характарыстык тэксту» завершаны наступныя этапы работы: «Ацэнка магчымасці выкарыстання марфалагічнага складу прапановы для сегментацыі тэкстаў», «Развіццё дзіцячых перыядычных часопісных выданняў у Рэспубліцы Беларусь (1997–2011 гг.)» і «Рэдактарскі аналіз сучасных навукова-папулярных кніжных выданняў для дзяцей». У даследаванні праведзена ацэнка магчымасці выкарыстання марфалагічнага складу сказа для сегментацыі тэкстаў, вывучана і прааналізавана развіццё дзіцячых перыядычных часопісных выданняў у Рэспубліцы Беларусь за перыяд з 1997 па 2011 гг., распрацаваны прыёмы рэдактарскага аналізу сучасных навукова-папулярных кніжных выданняў для дзяцей.

 

У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2011 год кафедрай рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій выканана заданне па тэме «Даследаванне сінтаксічнай аманіміі ў тэксце» у рамках ГБ 42-11 «Сістэмны аналіз колькасных і якасных характарыстык тэксту» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А.).

 

У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2010 год кафедрай рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій выканана заданне па тэме «Аналіз чытацкіх інтарэсаў дзяцей і падлеткаў: праблемы чытання, выдання і даступнасці друкаванай прадукцыі» у рамках ГБ 32-06 «Распрацоўка і ўдасканаленне тэхналогіі апрацоўкі тэкставай інфармацыі метадамі шматмернага статыстычнага аналізу» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А.). У даследаванні разгледжаны праблемы пісьменнасці, адукацыі і культуры чытання ў Беларусі; адлюстраваны працэсы і тэндэнцыі развіцця дзіцячага чытання; зроблены прагноз для выдаўцоў па выпуску літаратуры для дзяцей.

 

У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2009 год кафедрай рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій выканана заданне па тэме «Функцыянальны падыход у працэсе рэдакцыйна-выдавецкай падрыхтоўкі вучэбнай кнігі для ВНУ» у рамках ГБ 32-06 «Распрацоўка і ўдасканаленне тэхналогіі апрацоўкі тэкставай інфармацыі метадамі шматмернага статыстычнага аналізу» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А.). У даследаванні удакладнена функцыянальная мадэль вучэбнай кнігі новага пакалення, прааналізавана ўзаемадзеянне навучальнага тэксту і чытачоў, распрацаваны комплекс напрамкаў рэдактарскага аналізу з пункту гледжання функцыянальнага падыходу.

 

У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2008 год кафедрай рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій выканана заданне па тэме «Сістэмны аналіз чытэльнасці навучальных тэкстаў па філасофіі для вышэйшай школы» у рамках ГБ 32-06 «Распрацоўка і ўдасканаленне тэхналогіі апрацоўкі тэкставай інфармацыі метадамі шматмернага статыстычнага аналізу» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А.). У даследаванні прааналізаваны асноўныя метады вызначэння цяжкасці разумення тэксту (пастаноўка пытанняў да тэксту, методыка дапаўненні, экспертныя ацэнкі цяжкасці тэксту падыспытнымі, хуткасць чытання тэксту і інш.) І на іх аснове праведзены эксперыменты. Апрацоўка і аналіз вынікаў дазволілі выявіць неабходную інфармацыю адносна цяжкасці ўспрымання вучэбнага матэрыялу для ВНУ па філасофіі. На падставе атрыманых дадзеных знойдзеныя паказчыкі цяжкасці ўспрымання тэксту, якія ў далейшым будуць выкарыстаныя ў даследаванні па сістэматызацыі навучальных тэкстаў для вышэйшай школы метадамі шматмернага статыстычнага аналізу.

 

У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2007 год кафедрай выканана заданне па тэме «Комплексная ацэнка якасці шрыфтоў» у рамках ГБ 32-06 «Распрацоўка і ўдасканаленне тэхналогіі апрацоўкі тэкставай інфармацыі метадамі шматмернага статыстычнага аналізу» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А.). Завершаны даследаванні па тэмах БС 26-080 «Распрацаваць тэхналогію вытворчасці самаклейных матэрыялаў з ахоўнымі ўласцівасцямі» і ФФ25-026 (Г 05М-61) «Ацэнка лёгкачытэльнасці сучасных друкарскіх шрыфтоў».

 

У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2006 год кафедрай выканана заданне па тэме «Вывучэнне статыстычных характарыстык навучальных тэкстаў па фізіцы» у рамках ГБ 32-06 «Распрацоўка і ўдасканаленне тэхналогіі апрацоўкі тэкставай інфармацыі метадамі шматмернага статыстычнага аналізу» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А.). Працягнутыя даследаванні па лёгкачытальнасці шрыфтоў (тэма ФФ25-026 (Г 05М-61) «Ацэнка лёгкачытэльнасці сучасных друкарскіх шрыфтоў»). Выканана заданне па тэме ХД 26-099 «Вызначэнне магчымасці акультурвання цэлюлозы Байкальскага ЦПК для атрымання віскознай тэхнічнай ніткі стандарту Супер-2» і два першыя этапы па тэме БС 26-080 «Распрацаваць тэхналогію вытворчасці самаклейных матэрыялаў з ахоўнымі ўласцівасцямі».

 

У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2005 год кафедрай выканана заданне па тэме «Вывучэнне і распрацоўка нарматыўнай дакументацыі па выдавецкай справе (вучэбна-метадычныя выданні)» у рамках ГБ 32-04 «Даследаванне сучасных праблем выдавецкага комплексу» (кір. д.х.н., Зільберглейт М.А.).