Навуковая школа

У адпаведнасці з планам навукова-даследчых работ на 2015 г. кафедрай рэдакцыйна-выдавецкіх тэхналогій выканана заданне па тэмах  «Разработка решающего правила для оценки трудности учебных текстов для студентов», «Комплексны аналiз рэдакцыйна-выдавецкай палiтыкi газеты “Наша Нiва” (1906-1915, 1920 гг.)», «Редакторская оценка переводных изданий» і «Изучение современных тенденций развития СМИ» у межах ГБ 42-11 «Системный анализ количественных и качественных характеристик текста» (кіраўнік  к.філал. н. Куліковіч У. І.).

Распрацаваны і завершаны тэмы ГБ 15-033 «Разработка модели конвергентного издания (на примере белорусских СМИ) і ГБ 15-025 «Комплексны аналіз рэдакцыйна-выдавецкай палітыкі газеты “Наша Ніва. 1906-1915, 1920 гг.”».

У выніку правядзення работ па тэме ГБ 42-11 «Системный анализ количественных и качественных характеристик текста» завершаны наступныя этапы работы «Разработка решающего правила для оценки трудности учебных текстов для студентов», «Комплексны аналiз рэдакцыйна-выдавецкай палiтыкi газеты “Наша Нiва” (1906-1915, 1920 гг.)», «Редакторская оценка переводных изданий» и «Изучение современных тенденций развития СМИ». У даследаваннях распрацавана вырашальнае правіла для ацэнкі цяжкасці вучэбных тэкстаў для студэнтаў, якое дазваляе ацэньваць цяжкасць вучэбных тэкстаў для студэнтаў, што вучацца па спецыяльнасці «Выдавецкая справа», філасофіі і эканоміцы. Праведзены комплексны аналіз рэдакцыйна-выдавецкай палітыкі газеты “Наша Нiва” (1906-1915, 1920 гг.), устаноўлены заканамернасці развіцця, выяўлены адметныя асаблівасці.  Дадзена рэдактарская ацэнка масіва перакладных выданняў. Вывучаны сучасныя тэндэнцыі развіцця СМІ.

У выніку даследавання па тэме  ГБ 15-033 «Разработка модели конвергентного издания (на примере белорусских СМИ)” прааналізаваны асноўныя працы ў галіне інтэрнэт-СМІ. Даследаванні ў гэтай галіне маюць вельмі рознапланавы характар і вар’іруюцца  ад тэарэтычных (напрыклад, інтэрнэт-журналістыка і гісторыя развіцця інтэрнэт-СМІ) да практычна-арыентаваных (вэб-дызайн, асаблівасці стварэння кантэнта, даследаванні ў галіне тэхналогій). Найбольш актуальнымі тэмамі для даследаванняў у галіне інтэрнэт-СМІ з’яўляюцца работы ў сферы кросмедыйнага партнёрства і канвергенцыі СМІ, манетызацыі СМІ і сучаснага тэхналагічнага забеспячэння рэсурсаў інтэрнэт-СМІ.

Праведзены параўнальны аналіз сайтаў замежных канвергентных і айчынных газетных выданняў. Па шэрагу параметраў айчынныя рэсурсы ў значнай ступені саступаюць замежным сайтам. Перш за ўсё, гэта абумоўлена недахопам тэхнічнага і тэхналагічнага забеспячэння, дубляваннем друкаваных матэрыялаў на сайце (размяшчэнне друкаваных матэрыялаў на сайце без змен).

Распрацаваны асноўныя падыходы да арганізацыі сайта друкаванага выдання (у межах канвергентнай рэдакцыі): арганізацыя агульнай структуры рэдакцыі і стварэння кантэнта; чытацкая аўдыторыя і тэматыка сайта; тэхналагічнае забеспячэнне; дызайн сайта; прасоўванне і манетызацыя рэсурса.

Праведзены  комплексны аналіз рэдакцыйна-выдавецкай палітыкі газеты “Наша Ніва” ў межах выканання тэмы ГБ 15-025 «Комплексны аналіз рэдакцыйна-выдавецкай палітыкі газеты “Наша Ніва. 1906-1915, 1920 гг.”». Было ўстаноўлена, што рэдакцыя “Нашай Нівы” ішла ад канцэпцыі выдання да яго мадэліі, фарміруючы выгляд газеты праз арганізацыю формы кожнага асобнага нумара. “Наша Ніва “ як сродак беларускага адраджэння не толькі давала імпульс з’яўленню новых мастацкіх жанраў, але і безупынна пашырала культуру выканання выданняў. У межах аналіза маркетынгавага блока стала відавочным тое, што работнікі рэдакцыі імкнуліся актывізаваць цікавасць аўдыторыі і ўтрымліваць яе на высокім узроўні на працягу ўсяго тэрміна выдання.

 

Выкарыстанне навуковых распрацовак

Назва распрацоўкі

Выкарыстанне

у народнай гаспадарцы згодна з актамі ўкаранення

у вучэбным працэсе згодна з актамі ўкаранення

Создание художественного альбома «Архитектура Беларуси в рисунках Наполеона Орды»

Выдавецтва «Адукацыя i выхаванне»

 

Создание фотоальбома, посвященного 70-летию Великой Победы

Выдавецтва «Адукацыя i выхаванне»

 

Создание перекидного календаря «Простые упражнения для зрения»

Выдавецтва «Адукацыя i выхаванне»

 

Исследование книжного ассортимента, рекомендации по его распространению в торговых сетях

АДА «Хэлтон»

 

Методика контроля качества подготовительной стадии полиграфического производства

ААА «Тыпаграфія Еўраграфіка»

 

Разработка фирменного стиля, создание оригиналов-макетов носителей фирменного стиля, рекомендации по использованию фирменного стиля

ПУП «Праспект Плюс»

 

Рэдакцыйна-выдавецкая падрыхтоўка вучэбна-метадычнага комплексу “Беларуская мова”

УА “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт”

 

Развивающая книга-раскраска

Тыпографія «LoryPrint»

 

Журнал «Красота беременности»

УА «Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі»

 

Популярный журнал «Мастер-класс»

УА «Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі»

 

Разработка концепции производственно-практического журнала юридической направленности для молодых специалистов

ААА «Айдзіаномікс»

 

Пригласительные открытки

ДУ Рэдакцыя «Маладзечанская газета»

 

Разработка пакета рекламной печатной продукции

РУП «Выдавецтва “Пачатковая школа”»

 

Выпуск рекламной открытки с вариоэффектом, рекомендации по оптимизации редакционно-издательской подготовки тиража издания

Рэдакцыя газеты «Настаўнiцкая газета»

 

Редакторский анализ и редактирование-правка рукописей статей сборника «Юные журналисты Беларуси и России о Союзном государстве»

Рэдакцыя газеты «Пераходны ўзрост»

 

Внешнее и внутреннее оформление журнала «Финансы, учет, аудит»

Рэдакцыя часопіса «Финансы, учет, аудит»

 

Рекламные материалы для торгового предприятия «АртВитраж»

ААА «АртВітраж»

 

Камплект пащтовак

МГА «Згуртаванне беларускага свету “Бацькаўшчына”»

 

Редактирование рукописи «Медвежонок Тишка»

РУП «Выдавецтва “Пачатковая школа”»

 

Печатная рекламная продукция

Тарговы Дом «Авал»

 

Создание рекламно-сувенирной продукции, рекомендации по ее использованию

ААА «СветлагорскХімвалакно»

 

Альманах «А кем ты хочешь стать»

ДУА «Гімназия №1 г. Салігорска»

 

Маркетирновые исследования, редактирование рукописи “Вася Лентяйкин и Берегоша”

РУП «Выдавецтва “Пачатковая школа”»

 

Разработка рекламной продукции, рекомендации по ее использованию

ДУ «Рэспубліканскі цэнтр медыцынскай рэабілітацыі і бальнеалячэння»

 

Создание брендбука, рекомендации по использованию фирменного стиля

ААА«ЦэнтрТэлекомСтрой»

 

Переиздание книги загадок для детей дошкольного и младшего школьного возраста

УП «Народная асвета»

 

Учебное издание “компьютер и ноутбук для тех, кому за …”

ААА «Айдзіаномікс»

 

Рекламные материалы ЧТПУП “СПАФАНТАЗИЯ”

ЧТПУП “СПАФАНТАЗІЯ”

 

Материал для публикации в рубрике «Книжная Беларусь»

РУП «Выдавецтва “Пачатковая школа”»

 

Фотокнига «Беларусь – страна замков»

ААА «ФОТТОБАЙ»

 

Создание рекламного материала к юбилею завода ОАО «Термопласт»

ААА «Тэрмапласт»

 

Падрыхтоўка да друку арыгiнал-макету апрацаванага рэдактарам выдання

НВК «Тэхналогiя»

 

Рекламный каталог

ААА «Гет Смайл»

 

Разработка концепции фирменного стиля ООО «Тикетс Агент»

ААА «Тикетс Агент»

 

Создание фирменного стиля

Святочны інфармацыйны цэнтр «Праздник.by»

 

Проектирование и анализ концепции периодического издания

ААА «Газета про Казань»

 

Создание брендбука, рекомендации по использованию фирменного стиля

РУП «Выдавецтва “Беларускі Дом друку”»

 

Создание брендбука, рекомендации по использованию фирменного стиля

ЧРИУП «ПрестыжВыдатРэклама»

 

Концепция журнала «DOM» и печатная версия, рекламная продукция

ААА «ДОМ МЕДЫА»

 

Определение функциональных и выразительных возможностей жанров спортивной журналистики

ААА «Прэсбол-91»

 

Рекомендации по оптимизации редакционно-издательской подготовки издании для досуга

ЧУП «Драйв Девелопмент»

 

Редакторский анализ детской книжной серии духовно-просветительской направленности (на примере серии издательства Белорусского Экзархата «Детям о…»)

СП ААА «Паліграфхауз»

 

Юбилейное издание, посвященное 15-летию создания кафедры редакционно-издательских технологий

 

Дысцыпліна «Рэдагаванне асобных відаў літаратуры»

Научная работа «Беларускiя прыватныя выдавецкiя арганiзацыi ў другiм дзесяцiгоддзi XXI стагоддзя: асноўныя тэндэнцыi развiцця»

 

Дысцыпліны «Тэхналогія РВС» і «Гісторыя кнігі і выдавецкай справы»

Арыгiнал-макет выдання «Той, хто марыў. Язэп Драздовiч»

 

Дысцыпліна «Гiсторыя беларускай лiтаратуры»

Редакционно-издательская подготовка литературно-художественного издания (на примере рукописи «Со вкусом “by”»

 

Дысцыпліна «Паліграфічны дызайн»

Статьи «Инфографика как средство визуальной коммуникации», «Жанровые особенности инфографики периодического издания специалистов»

 

Дысцыпліна «Тэхналогія РВС»

Концепция дизайна путеводителя «Агроусадьбы Беларуси»

 

Дысцыпліна «Паліграфічны дызайн»

Разработка фирменного стиля типографии «Градиент»

 

Дысцыпліна «Паліграфічны дызайн»

Разработка фирменного стиля магазина бижутерия “Abri”»

 

Дысцыпліна «Паліграфічны дызайн»

Разработка PR-мероприятий по выпуску в свет книги Редьярда Киплинга “Сказки о животных”

 

Дысцыпліна «Рэклама і прасоўванне кніжнай прадукцыі»

Интернет в маркетинговых коммуникациях издательств

 

Дысцыпліна «Рэклама і прасоўванне кніжнай прадукцыі»

Анализ рекламной деятельности издательства «Адукацыя i выхаванне»

 

Дысцыпліна «Рэклама і прасоўванне кніжнай прадукцыі»

Книжки-игрушки для детей дошкольного возраста: редакторская оценка репертуара современных белорусских издательств

 

Дысцыпліна «Рэдактарская падрыхтоўка выданняў для дзяцей»

Редакторский анализ детской книжной серии духовно-просветительской направленности (на примере серии издательства Белорусского Экзархата «Детям о…»)

 

Дысцыпліна «Рэдактарская падрыхтоўка выданняў для дзяцей»


Выдавецкая справа

Назва публікацыі

П., І., І. па б. аўтараў

Выдавецтва (назва,
горад, год)

Від публикацыі

Аб’ём

(к-ць а.а.
ці с.)

Тэхналогія рэдацыйна-выдавецкай справы

Куліковіч У.І.

Электронны рэсурс — Мінск: БДТУ, 2015

Тэксты лекцый

190 c.

Редактирование отдельных видов литературы

Токар В.У.

Электронны рэсурс — Мінск: БДТУ, 2015

Тэксты лекцый

102 с.

Материалы упаковочного производства

Губараў А.А.
Зільберглейт М.А.
Мануленка А.Ф.

Электронны рэсурс — Мінск: БДТУ, 2015

Лабараторны практыкум

100 с.

Теория и методология

Куліковіч У. І.

Сайт БДТУ [Электронны рэсурс] — Мінск: БДТУ, 2015

Вучэбна метадычны комплекс для спецыяльнасці 1-23 80-05 «Журналістыка»

61 с.

Тэст па беларускай мове як замежнай. Высокі ўзровень  

Барысенка В.
Кныш Л.  Куліковіч У. І. Літвіноўская А. Рамза Т. Семянкевіч А.

Мінск: Выдавецкі дом ГА «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны», 2014.

Вучэбны дапаможнік

52 с.

Тэст па беларускай мове як замежнай. Узровень дасканалага валодання

 

Барысенка В.
Кныш Л.  Куліковіч У. Літвіноўская А. Рамза Т. Семянкевіч А.

Мінск: Выдавецкі дом ГА «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны», 2014.

Вучэбны дапаможнік

52 с.

Тэорыя пісьма ў падручніку «Беларускі лемантар, або Першая навука чытання»

 

Куліковіч У.І.

Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования: сб. науч. тр. : в 2 ч. / Бресц. Дзярж. ун-т імя. А.С. Пушкіна: рэдкал.: Л. А. Гадуйко [і інш.]; пад аг. рэд. В.Б.Пераход. — Брэст: БрГУ, 2014. — Ч.2. — С.87–91.

Артыкул

5 с.

Нарматыўна-прававая база Украіны ў сферы кнігавыдання (1991–1995)

Куліковіч У.І. Тарасевіч К.Т.

Труды БГТУ. 2014. №9: Издат. дело и полиграфия. С.84–87.

Артыкул

4 с.

Рэдактар і арфаграфія

Куліковіч У.І.

Беларуская мова ў супольнасці моў: зб. навук. арт. (да 85-годдзя прафесара П.У. Сцяцко) / ГрДУ імя Я.Купалы; рэдкал.: А.І. Кавальчук (адк. рэд.) [і інш.]. – Гродна: ЮрСаПринт, 2015. –  С. 158–163.

Артыкул

6 с.

Тыпалагічныя рысы слоўніка выдавецкіх тэрмінаў

Куліковіч У.І.

Компьютерно-опосредованная коммуникация и дискурс – 2014.: сб. науч. ст. / Беларус. дзярж. ун-т, филал. фак.; рэдкал.: А.А. Барковіч (отв. ред.), У. І.  Куліковіч. — Мінск: БДУ, 2015. — С. 35–41.

Артыкул

7 с.

Матэрыялы для падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры

Куліковіч У.І.

Беларуская мова і літаратура. — 2015. — №6. — С. 3–9.

Артыкул

7 с.

Способы продвижения печатной продукции издающими организациями Республики Беларусь

 

Шышкіна Н.І.

Веснiк Магiлеўскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя А.А. Куляшова.  Мiнск. — 2015. — Серыя D. Эканомiка. Сацыялогiя. Права. — 2 (46). — С.39-46.

Артыкул

8 с.

Взаимосвязь геометрических параметров шрифта и объективной и субъективной удобочитаемости

Токар В.У. Зільберглейт М.А.

Технологія і техніка дру­кар­ства: збiрник наукових праць. – Киев: НТУУ «КПИ». – 2015. – № 2.

Артыкул

7 с.

Оценка восприятия печатных шрифтов

Токар В.У.

Технологія і техніка дру­кар­ства: збiрник наукових праць. – Киев: НТУУ «КПИ». – 2015. – № 3.

Артыкул

7 с.

Оценка читательского восприятия произведений А. Алексина

Токар В.У.

Вестник Омского государ­ственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – Омск: Выд-ва ОмГПУ. –  № 1(5). – 2015.

Артыкул

4 с.

Интерпретация жанра литературно-художественного произведения в современной издательской практике 

Зылевіч Д. П.

Народная асвета. 2015.- №7. – С. 78-82

Артыкул

5 с.

Анализ устойчивости классификационных функций при обработке текс­то­вой информации

Рыжанкова Н.С.
Зільберглейт М.А.

Системный анализ и прикладная ­ин­фор­ма­тика : международный научно-технический журнал. – 2015. – № 1. – С. 10 - 14.

Артыкул

5 с.

Специальная лексика на страницах спортивных газет

Пятрова Л.І.
Мікицюк А.Д.

Труды БГТУ.  Мінск. — 2015. — №  9: Издат. дело и полиграфия

Артыкул

4 с.

Современные издательские тенденции в области художественной литературы

Зылевіч Д.П.

Труды БГТУ.  Мінск. — 2015. — №  9: Издат. дело и полиграфия

Артыкул

6 с.

Компьютерно-опосредованная коммуникация и дискурс – 2014.: сб. науч. ст. / Белорус. гос. ун-т, филол. фак.; редкол.: А.А. Баркович (отв. ред.), В.И. Куликович.

рэд. Куліковіч У. І.

Мінск: БДУ, 2015. — 95 с.

Зборнік навуковых артыкулаў

95 с.

Я нарадзіўся ў Беларусі…”

Куліковіч У.І.

Роднае слова. — 2015. — №1. — С.73.

Артыкул

1

Стýдзень

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 1 студзеня

Артыкул

1

Аравíчы

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 8 студзеня

Артыкул

1

Фундáтар

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 15 студзеня

Артыкул

1

Спáдчыннік

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 22 студзеня

Артыкул

1

Філіжáнка

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 29 студзеня

Артыкул

1

Алей

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 5 февраля

Артыкул

1

Нішчымніца

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 12 лютага

Артыкул

1

Асéліца

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 19 лютага

Артыкул

1

Радзюжка

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 26 лютага

Артыкул

1

Сукенка

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 5 сакавіка

Артыкул

1

Скрыжалі

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 12 сакавіка

Артыкул

1

Ушчэп

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 19 сакавіка

Артыкул

1

Сажалка

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 26 сакавіка

Артыкул

1

Жартаслоўе

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 2 красавіка

Артыкул

1

Лоўж

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 9 красавіка

Артыкул

1

Радаўніца

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 16 красавіка

Артыкул

1

Узычыць

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 23 красавіка

Артыкул

1

Прызба

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 30 красавіка

Артыкул

1

Дзірван

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 14 мая

Артыкул

1

Абшар

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 21 мая

Артыкул

1

Праснак

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 4 чэрвеня

Артыкул

1

Водар

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 11 чэрвеня

Артыкул

1

Ночвы

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 18 чэрвеня

Артыкул

1

Азярод

Куліковіч У.І.

Вечерний Минск. – 2015. – 25 чэрвеня

Артыкул

1

Раман з кнігай

Куліковіч У.I.

Мінская праўда. — 2015. — 10 верасня. — С. 13.

Артыкул

1

Международные правовые акты, регулирующие издательское дело в Беларуси и Китае

 

Куліковіч У. І. Ковырава Я.

«Международная журналистика–2015: формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., Мінск, 19 лютага. 2015 г.— Мінск: Выдд. цэнтр БДУ, 2015 г. — С.139–145.

Матэрыялы канферэнцыі

7 с.

Знак націску ў мастацкім выданні: парады

 

Куліковіч У.І.

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, Мінск, 3–6 верасня 2015 г. – Мінск : БДТУ, 2015. — C. 29-34.

Матэрыялы канферэнцыі

6 с.

Реклама издательской продукции в периодических изданиях XIX – начала XX вв.

Шышкіна Н.І.

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, Мінск, 3–6 верасня 2015 г. – Мінск : БДТУ, 2015. — C. 75-79.

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Основные аспекты системного подхода в деятельности редактора

Пятрова Л. І.

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, Мінск, 3–6 верасня 2015 г. – Мінск : БДТУ, 2015. — C. 49-56.

Матэрыялы канферэнцыі

8 с.

Язык спортивной газеты в условиях трансформации жанров

Пятрова Л.І.,

Мікіцюк Г.Д.

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума Мінск, 3–6 верасня 2015 г. – Мінск : БДТУ, 2015. — C. 128-135.

Матэрыялы канферэнцыі

8 с.

Издательская практика БССР в области переводной литературы

Лабоха Я.К.

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, Мінск, 3–6 верасня 2015 г. – Мінск : БДТУ, 2015. — C. 119-124.

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Глаголы межличностных отношений в цикле «Денискины рассказы» В. Драгунского

Токар В.У.

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, Мінск, 3–6 верасня 2015 г. – Мінск : БДТУ, 2015. — C. 69-75

Матэрыялы канферэнцыі

6 с.

Формулировка решающих правил оценки текстовой учебной ин­фор­ма­ции методом статистического анализа

 

Рыжанкова А. С.

Информационные технологии и системы (ИТС 2015) : материалы международной научной конференции (БГУИР, Минск, Беларусь, 28 октября 2015). – Мінск : БДУИР, 2015. – С. 316-317

Матэрыялы канферэнцыі

2 с.

“Жаночы” раман у сучаснай беларускай выдавецкай практыцы

Зылевіч Д. П.

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, Мінск, 3–6 верасня 2015 г. – Мінск : БДТУ, 2015. — C. 18-23

Матэрыялы канферэнцыі

6 с.

Объективная оценка качества авторских материалов  

 

Шпакоўскі Ю. Ф.
Зільберглейт М.А.
Неўдах М.М.

Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века : материалы Международного форума, Мінск, 3–6 верасня 2015 г. – Мінск : БДТУ, 2015. — C. 80-83

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Азартные журналы: типологический статус в системе СМИ

 

Куліковіч У. І. Панкевіч М.

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии: материалы Респ. науч.-практ. конф., Мінск, 20–21сакавіка 2015 г. / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — С. 98–101

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Спортивный репортаж: проблемы стиля

Пятрова Л.І.
Мікіцюк Г.Д.

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Республиканской научно-практической конференции, Мінск, 20–21сакавіка 2015 г. / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — С.106-109

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Маркетинговые исследования периодических изданий

Пятрова Л.І.

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Республиканской научно-практической конференции, Мінск, 20–21сакавіка 2015 г. / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ 2015. — С.115-118

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Разработка концепции и создание журнала «Мастер-класс»

Пятрова Л.І.
Сакалова А.І.

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Республиканской научно-практической конференции, Мінск, 20–21сакавіка 2015 г. / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — С.118-121

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Новостные материалы интернет-изданий и их печатных аналогов: сравнительный аспект

 

Шпакоўскі Ю. Ф.
Данілюк М.Д.

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Республиканской научно-практической конференции, Мінск, 20–21сакавіка 2015 г. / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — С.50-53

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Формы монетизации интернет-СМИ

 

Шпакоўскі Ю. Ф.
Данілюк М.Д.

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Республиканской научно-практической конференции, Мінск, 20–21сакавіка 2015 г. / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — С.53-56

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Повышение качества учебной литературы на допечатной стадии редакционно-издательского

 

Шпакоўскі Ю. Ф.
Зільберглейт М.А.
Неўдах М.М.

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : материалы Республиканской научно-практической конференции, Мінск, 20–21сакавіка 2015 г. / рэдкал.: С.В.Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2015. — С.76-79

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Драматургія Эдуарда Скобелева

Пятрова Л.І.

Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: матэрыалы Рэспублікаскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 26-27 лютага 2015. – Мінск: НАНБ, 2015. — С. 425-431

Матэрыялы канферэнцыі

7 с.

Литературное редактирование на телевидении

Пятрова Л.І.

Журналистика-2015: материалы 17-й Международной научно-практической конференции, Мінск, 12-13 лістапада 2015 г. – Мінск: Інстытут журналістыкі БДУ, 2015. — С. 294-298

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Разработка модели конвергентного издания

Шпакоўскі Ю. Ф.
Данілюк М.Д.

Журналистика-2015: материалы 17-й Международной научно-практической конференции, Мінск, 12-13 лістапада 2015 г. – Мінск: Інстытут журналістыкі БДУ, 2015. — С. 108-112

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Основные пути популяризации и продвижения современных белорусских специализированных журналов

 

Куліковіч У. І. Тарасевіч К.Т.

Наука в современном информационном обществе: материалы VI Международной научно-практической конференции, North Charleston, USA, 13–14 июля 2015 г.. — North Charleston, USA, 2015. — С. 146–148

Матэрыялы канферэнцыі

3 с.

Знешнія і ўнутраныя элементы кнігі як аб’ект вывучэння і сродак рэкламавання выдання

 

Куліковіч У.I.
Тарасевіч К.Т.

Материалы ІІІ Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры : Чтение и информационная культура в современном обществе, Мінск, 21–22 кастрычніка 2015 г. / Нацыянальная бібліятэка Беларусі. — Мінск, 2015. — С.170–174

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Влияние геометрических параметров и емкости шрифта на его удобочитаемость

Токар В.У.

Передача, обработка, вос­приятие текстовой и графической информации. – Екацерынбург: УрФУ, 2015.

Матэрыялы канферэнцыі

9 с.

Методика ассоциативных правил для анализа качества шрифтов

Токарь О. В., Зільберглейт М.А.

Полиграфия: техно­логия, оборудование, материалы. – Омск: Выд-ва ОмГТУ, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Использование дискриминантного анализа для прогноза удобочитаемости шрифтов

Токар В.У.

Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации. – Мінск: ОИПИ НАН Беларусі, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

2 с.

Монетизация средств массовой информации в интернете

 

Шпакоўскі Ю. Ф.
Данілюк М.Д.

Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации. – Мінск: ОИПИ НАН Беларусі, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Автоматизированный контроль качества изданий при подготовке к печати

Шпакоўскі Ю. Ф.
Зільберглейт М.А.
Неўдах М.М.

Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации. – Мінск: ОИПИ НАН Беларусі, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

5 с.

Оценка оформления изданий Я. Купалы и Я. Коласа начала XX века

Токар В.У.

Книжная культура Беларуси XІ – начала XX в. – Мінск: НББ, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

6 с.

Факторы читательского восприятия оформления изданий К. Симонова «Живые и мертвые»

Токар В.У.

Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. – Магілёў: МДУХ, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

4 с.

Редакторская оценка оформления электронного учебника

Токар В.У.

Молодежь и наука: реальность и будущее. – Невиннамыск: НИЭУП, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

2 с.

Оценка актуальности произведений А. Алексина в фокусе читательского восприятия

Токар В.У.

Русская литература в судьбах отечественной культуры. – Краснадар: КГУКіІ, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

8 с.

Глаголы межличностных отношений в стихотворениях для детей К. И. Чуковского

Токар В.У.

Молодежь. Наука. Современность. – Іжэўск: Выд-ва «Удмуртский университет», 2015

Матэрыялы канферэнцыі

2 с.

Факторы читательского восприятия повестей для детей А. Алексина

Токар В.У.

Чтение детей и взрослых как способ форми­рования их креативной компетентности. – СПб.: СПб АППА, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

6 с.

Популяризация белорусских мотивов посредством их использования в дизайне логотипов

Багдановіч А.М.
Кашуба К.А. Каваленка М.Л.

Традиции и современное состояние культуры и искусств: материалы VI Международной научно-практической  конференции, Мінск, 19–20 лістапада 2015 г. –  НАНБ, Цэнтр даследаванняў беларуской культуры, мовы і літаратуры, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

8 с.

Сравнительный анализ оформления книжных изданий, посвященных Великой Отечественной войне

Багдановіч А.М.
Мармузевіч А.А.
Пархомчык А.А.

Традиции и современное состояние культуры и искусств: материалы VI Международной научно-практической  конференции, Мінск, 19–20 лістапада 2015 г. –  НАНБ, Цэнтр даследаванняў беларуской культуры, мовы і літаратуры,, 2015

Матэрыялы канферэнцыі

8 с.

Тыпалагічныя прыкметы дапаможніка «Сучасная беларуская арфаграфія» 

Куліковіч У. І.

Издательское дело и полиграфия: тезисы 79-й науч.-технич. конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов [Электронны рэсурс]. — Мінск: БДТУ, 2015

Тэзісы даклада

3 с.

Сравнительный анализ информационных ресурсов музейной сферы деятельности

Шышкіна Н.І.

Издательское дело и полиграфия: тезисы 79-й науч.-технич. конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов [Электронны рэсурс]. — Мінск: БДТУ, 2015

Тэзісы даклада

1 с.

Монетизация интернет-СМИ (на примере зарубежных изданий)

 

Шпакоўскі Ю.Ф.
Данілюк М.Д.

Издательское дело и полиграфия: тезисы 79-й науч.-технич. конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов [Электронны рэсурс]. — Мінск: БДТУ, 2015

Тэзісы даклада

1 с.

Переводы в современной издательской практике: анализ статистики по языкам

Лабоха Я.К.

Издательское дело и полиграфия: тезисы 79-й науч.-технич. конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов [Электронны рэсурс]. — Мінск: БДТУ, 2015

Тэзісы даклада

1 с.

Сравнительный анализ деятельности издательств Республики Беларусь, выпускающих литературу по экономике за период с 2005 по 2014 гг.

Шышкіна Н.І.

Наука. Технология. Производство-2015: тезисы докладов международной научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых — Уфа: Выд-ва УГНТУ, 2015. — С. 132 – 134

Тэзісы даклада

3 с.

Для вывучэння беларускай і англійскай моў [Рэцэнзія на слоўнік: Англійска-беларускі слоўнік= English-Belarusian Dictionary / Т. М. Суша [і інш.]. — Мінск: Вышэйшая школа, 2013. — 765 с.]

Куліковіч У. І.

Роднае слова. — 2015. — №6. — С. 46.

Рэцэнзія

1 с.

 

Пералік канферэнцый, пасяджэнняў, семінараў і г. д., праведезеных на базе іншых ВНУ, устаноў і араганізацый

Назва канферэнцыі, семінара

Колькасць удзельнікаў кафедры

Колькасць дакладаў

П., І., І. па б. тых, хто выступіў з дакладамі

Республика Беларусь:

79-я научно-техническая конференция, БГТУ,

Секцыя выдавецкай справы і паліграфіі, 2-6 лютага 2014, г. Мінск

8

7

Куліковіч У. І.

Пятрова Л. І.

Токар В. У.

Лабоха Я.К.

Шпакоўскі Ю.Ф.

Шышкіна Н.І.

Зылевіч Д.П.

Данілюк М.Д.

17 Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Журналистика-2015”, Мінск, 12-13 лістапада  2015 г.

4

3

Куліковіч У. І.

Шпакоўскі Ю.Ф.

Пятрова Л. І.

Данілюк М.Д.

Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: матэрыалы Рэспублікаскай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, НАНБ, 26-27 лютага 2015.

1

1

Пятрова Л. І.

Визуально-семантические средства современной медиаиндустрии : Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя, Мінск, БДУ, 20–21 сакавіка 2015 г.

7

6

Куліковіч У. І.

Пятрова Л. І.

Сакалова А.И.

Мікіцюк Г.Д.

Шпакоўскі Ю.Ф.

Данілюк М.Д.

Зільберглейт М.А.

VI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (Мінск, 19–20 лістапада 2015 г.); НАНБ, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры

1

2

Багдановіч А.Н.

ХIV Міжнародная канферэнцыя «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации РИНТИ-2015», Мінск: ОИПИ НАН Беларусі (19 лістапада  2015 г.)

4

3

Токар В. У.

Шпакоўскі Ю.Ф.

Зільберглейт М.А.

Данілюк М.Д.

XІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытаннi «Кніжная культура Беларусі ХІ – пачатку ХХ ст.», Мiнск: Нацыянальная  бібліятэка  Беларусі (16-17 красавіка 2015 г.)

2

2

Токар В. У.

Шышкіна Н.І.

 

ІХ Міжнародная канферэнцыя “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць”, Магiлёў: Музей гісторыі Магілёва (25-26 чэрвеня 2015 г.)

1

1

Токар В. У.

 

IX Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Культура. Наука. Творчество», Минск: БДУКМ (5 мая 2015 г.)

1

1

Токар В. У.

 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Восточнославянские языки и литературы в европейском контексте – IV», Магілёў, 30–31 кастрычніка 2015 г.

1

1

Куліковіч У. І.

 

Міжнародны форум «Скориновские чтения 2015: книгоиздание и книгораспространение в контексте кросскультурных коммуникаций XXI века», 3–6 верасня 2015, г. Мінск

8

7

Куліковіч У. І.

Шышкіна Н.І.

Пятрова Л. І.

Зылевіч Д.П.

Лабоха Я.К.

Мікіцюк А.Д.

Шпакоўскі Ю.Ф.

Зільберглейт М.А.

XII Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянские литературы в контексте мировой» , 22–24 кастрычніка 2015, г. Мінск

2

1

Зылевіч Д.П.

Лабоха Я.К.

Информационные технологии и системы (ИТС 2015) : міжнародная навуковая канферэнцыя (БДУИР, Мінск, Беларусь, 28 кастрычніка 2015)

1

1

Рыжанкова Н.С.

III Міжнародны кангрэс «Библиотека как феномен культуры», Мінск: Нацыянальная бібліятэка Беларусі (21-22 кастрычніка 2015 г.)

2

1

Куліковіч У. І.

Шышкіна Н.І.

VII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных і спецыялістаў «Библиотека в XXI веке: аспекты развития»

1

1

Шышкіна Н.І.

IV Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Международная журналистика–2015: формирование информационного пространства партнерства от Владивостока до Лиссабона и медиа» (Мінск, БДУ, 19 лютага 2015 г.)

1

1

Куліковіч У. І.

 

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Проблемы и перспективы инновационного развития университетского образования и науки» (Гродна, ГрГУ імя Я.Купалы, 26–27 лютага 2015 г.)

1

1

Куліковіч У. І.

Мінская абласная алімпіяда школьнікаў (Барысаў, 12–15 студзеня 2015 г.)

1

1

Куліковіч У. І.

Рэспубліканскі конкурс аратарскага майстэрства «Златоуст» (УА “Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь”, Мінск, 29 красавіка 2015 г.)

1

1

Куліковіч У. І.

Чытанне лекцый і правядзенне практычных заняткаў на курсах павышэння кваліфікацыі рэдактараў УВА «Практические вопросы учебного книгоиздания» (Мінск, РИВШ, 14–15 красавіка 2015 г.)

1

1

Куліковіч У. І.

Чытанне лекцый на курсах павышэння кваліфікацыі Мінского абласнога інстытута развіцця адукацыі «Складаныя пытанні граматыкі беларускай мовы» (Мінск, 16.06.2015)

1

1

Куліковіч У. І.

Семінар для настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры “Тэхналогія падрыхтоўкі да алімпіяды па беларускай мове і літаратуры” (Мінскі абласны ІРА, 28.09.2015)

1

1

Куліковіч У. І.

Рэгіянальны навукова-гістарычны семінар  “Церковная и общественная жизнь на Гомельщине в годы военного лихолетья” (Гомель, 12–13 лістапада 2015 г.)

1

1

Куліковіч У. І.

СНГ:

Навукова-практычны семінар «Книга и книгоиздание в информационном обществе», 2 снежаня  2015, г. Томск, Расія

1

1

Лабоха Я.К.

Зылевіч Д.П.