Склад кафедры

Куліковіч Уладзімір Іванавіч (wiki), загадчык кафедры, дацэнт, кандыдат філалагічных навук, kulikovich@belstu.by


Дысцыпліны: рэдагаванне газетна-часопісных выданняў, тэхналогія рэдакцыйна-выдавецкай справы. 
Тэма даследаванняў: тэарэтычныя праблемы сучаснай беларускай арфаграфii.  
 

Пятрова Людміла Іванаўна (wiki), прафесар, кандыдат філалагічных навук, petrova@belstu.by


Дысцыпліны: рэдагаванне асобных відаў літаратуры, рэдагаванне газетна-часопісных выданняў, агульны курс рэдагавання. 
Тэма даследаванняў: рэдактарская падрыхтоўка выданняў.   

 

Шпакоўскі Юрый Францавіч (wiki), дацэнт, кандыдат філалагічных навук, shpakouski@belstu.by


​Тэма даследаванняў: адзнака даступнасці, інфарматыўнасці розных тэкстаў, аптымізацыя складанасці матэрыялу.
Дысцыпліны"Апрацоўка тэкставай інфармацыі", "Тэхналогія апрацоўкі тэкставай інфармацыі", "Сучасная выдавецкая справа і статыстыка друку".
 

Токар Вольга Уладзіміраўна (wiki), дацэнт, кандыдат тэхнічных навук, tokar@belstu.by


Дысцыпліны: агульны курс рэдагавання, рэдактарская падрыхтоўка навукова-тэхнічных выданняў, тэхналогія рэдакцыйна-выдавецкай справы. 
Тэма даследаванняў: лёгкачытэльнасць шрыфтоў.   

 

Шышкіна Надзея Ігараўна (wiki), дацэнт, кандыдат філалагічных навук, shishkina@belstu.by


Дысцыпліны: мадэляванне і аптымізацыя рэдакцыйна-выдавецкіх працэсаў, сучасная выдавецкая справа і статыстыка друку. 
Тэма даследаванняў: экалагічнае кнігавыданне.  
 

Зылевіч Дзіна Паўлаўна (wiki), дацэнт, кандыдат філалагічных навук, zylevich@belstu.by


Дысцыпліны: рэдагаванне літаратурна-мастацкіх выданняў, рэдагаванне выданняў для дзяцей. 
Тэма даследаванняў: аўтар, рэдактар, чытач дзіцячай і мастацкай кнігі.  

 

Багдановіч Алена Мікалаеўна (wiki), старшы выкладчык, кандыдат філалагічных навук (РФ), bogdanovich@belstu.by


Дысцыпліны: паліграфічны дызайн, асновы паліграфічнага дызайну, кнігазнаўства, рэдактарская падрыхтоўка па галінах ведаў, тэхналогія рэдакцыйна-выдавецкай справы. 
Тэма даследаванняў: кнігазнаўства, рэдагаванне, дызайн, рэклама і прапаганда кнігі.   

Рыжанкова Анастасія Сяргееўна (wiki), асістэнт, магістр філалагічных навук, ryzhankova@belstu.by


Дысцыпліны: апрацоўка тэкставай інфармацыі, паліграфічны дызайн. 
Тэма даследаванняў: ацэнка якасці вучэбнай літаратуры па выдавецкай справе метадамі кантэнт-аналізу.  
 

Сушко Наталля Іванаўна, асістэнт, sushko@belstu.by


Дысцыпліны: рэдагаванне асобных відаў літаратуры, рэдактарская падрыхтоўка па галінах ведаў, рэдактарская падрыхтоўка выданняў для дзяцей, кнігазнаўства. 
Тэма даследаванняў: навукамятрычны аналіз інфармацыйных патокаў у выдавецкай справе і паліграфіі.   

   Зылева Галіна Юр'еўна

  Лабарант кафедры
  Аўд. 117, корп. 4


 


Зільберглейт Марк Аронавіч (wiki), доктар хімічных навук, заснавальнік і загадчык кафедры (1999–2013)