Студэнтам завочнага факультэта

 

ГРАФІК
правядзення кансультацый у студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці «Выдавецкая справа» ў другім семестры 2015/16 навучальнага года

Найменне дысцыпліны

Імя, імя па бацьку, прозвішча,пасада

выкладчыка

Дата

Час

Ауд.

«Тэхналогія РВС»

Куліковіч У.І.

в.а. заг. кафедры

субота:

1000-1100

219

корп. 1

«Рэдагаванне асобных відаў літаратуры»

Пятрова Л.І.

прафесар

субота:

1315-1400

117 корп.4

«Агульны курс рэдагавання»

Рэдактарская падрыхтоўка газетна-часопісных выданняў»

«Рэдактарская падрыхтоўка навукова-тэхнічных выданняў»

Кавалёва В.Ю.

асістэнт

субота:

1200-1300

па 1-м тыдні

120

корп. 1

Токар В.В.

дацэнт

1315-1400

па 2-м тыдні

117 корп.4

«Сучасная выдавецкая справа і статыстыка друку»

Шпакоўскі Ю.Ф.

дацэнт

субота:

1315-1400

117 корп.4

«Паліграфічныя матэрыялы»

 

Губараў А.А.

доцент

субота:

800-900

117 корп.4

«Бібліяграфія»

 

Клецкая З.М.

дацэнт

субота:

1300-1400

129

корп. 4

«Паліграфічны дызайн»

Багдановіч А.М.

ст. выкл.

субота:

 

1130-1230

 

129

корп. 4

«Кнігазнаўства»

«Мадэляванне і аптымізацыя ТП РВС»

Рыжанкова А.С.

асістэнт

субота:

900-1000

117 корп.4

Рэдактарская падрыхтоўка выданняў для дзяцей

Кавалёва В.Ю.

асістэнт

субота:

1200-1300

120

корп. 1


ГРАФІК
прыёму акадэмічных запазычанасцяў у студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці «Выдавецкая справа»

Імя, імя па бацьку, прозвішча

выкладчыка

Найменне дысцыпліны

Час

Аўдыторыя

Куліковіч У.І.

дацэнт

«Гісторыя кнігі»

 

 

1000-1100

109 корп. 4

«Асновы навуковых даследаванняў»

Пятрова Л. І.

прафесар

«Агульны курс рэдагавання»

1315-1400

117 корп. 4

«Рэдагаванне асобных відаў літаратуры»

«Рэдактарская падрыхтоўка газетна-часопісных выданняў»

Шышкіна Н.І.

дацэнт

«Тэксталогія»

5.02.15 г.

900-1000

117 корп. 4

Клецкая З.М.

дацэнт

 «Рэдактарская падрыхтоўка па галінах ведаў»

1300-1400

129

корп. 4

Зылевіч Д.П.

дацэнт

«Рэдактарская падрыхтоўка літаратурна-мастацкіх выданняў»

7.02.15 г.

1000-1100

129

корп. 4

Рыжанкова А.С.

асістэнт

«Апрацоўка тэкставай інфармацыі»

1000-1100

117 корп. 4

«Тэхналогія апрацоўкі тэкставай інфармацыі»Пералік тэарэтычных пытанняў і практычных заданняў для падрыхтоўкі да лабараторна-экзаменацыйных сесій і здачы экзаменаў і залікаў па чытаных на кафедры дысцыплінах (для завочнага факультэта) (215 Кб)


Заданне на кантрольную работу па дысцыпліне «Сучасная выдавецкая справа і статыстыка друку» (2 Мб)