Студэнтам

Дыпломнае праектаванне 

Скразная вучэбная праграма праходжання агульнаiнжынернай, арганізацыйна-эканамічнай і пераддыпломнай практык студэнтамі спецыяльнасці 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»:

- Спецыялізацыі 1-25 01 07 24 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве хімічнай прамысловасці», спецыялізацыі 1-25 01 07 26 «Эканоміка і кіраванне ў прамысловасці будаўнічых матэрыялаў» (Скачаць) ; 

- Спецыялізацыі 1-25 01 07 25 "Эканоміка і кіраванне ў паліграфічнай прамысловасці» (Скачаць)

- Спецыялізацыі 1-25 01 07 16 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве ляснога комплексу» (Скачаць)

Прыкладная тэматыка дыпломных праектаў (Скачаць).