Навуковая школа

 

На кафедры сфарміраваны 2 навуковыя школы.

Першую навуковую школу ўзначальваў доктар эканамічных навук, прафесар Кулажанка В.А.

Доктар эканамічных навук, прафесар  Уладзімір Андрэевіч Кулажанка

 

Навуковыя напрамкі дадзенай школы:

- Аграрна-эканамічныя адносіны ў АПК,

- Удасканаленне тэорыі ўзнаўлення,

- Валютна-крэдытныя адносіны ў эканоміцы.

У сваіх працах даследаваў пытанні інтэнсіфікацыі сельскагаспадарчай вытворчасці праз такія формы яе ажыццяўлення, як канцэнтрацыя, кааперацыя, рост Фондаўзброенасць і няпросты час працы, спецыялізацыя. Зроблены высновы, якія маюць важнае значэнне для практыкі, у прыватнасці, выснова па ўзаемадзеянні фактараў інтэнсіфікацыі вытворчасці з улікам спецыялізацыі.

Пры даследаванні ўзнаўлення асноўных фондаў ўстаноўлена, што асноўныя вытворчыя фонды калгасаў і саўгасаў не ўключаюць у сябе ўсе сродкі працы, перш за ўсё, зямлю, як нічым не замяняльныя і не рэпрадуктаваны ўсеагульны сродак працы. Вылучана кропка гледжання, што зямля як прыроднае цела не мае кошту незалежна ад таго, што яе сапраўднае урадлівасць можа складацца з натуральнага і штучнага, але яна мае вартасць пры інтэнсіфікацыі земляробства, з улікам чаго і павінна рабіцца яе эканамічная ацэнка.

Новым у характарыстыцы асноўных вытворчых фондаў сельскай гаспадаркі з'яўляецца абгрунтаванне палажэнні аб адрозненнях катэгорый спажывецкай кошту сродкаў працы і спажывецкай кошту асноўных вытворчых фондаў. Аналізуючы АПК як сістэму, зробленая выснова, што прамысловыя вытворчыя сродкі працы для сельскай гаспадаркі з'яўляюцца зыходным момантам павышэння ўзроўню яго абагульванні і што гэта абумоўлівае ўзмацненне залежнасці сельскагаспадарчай вытворчасці ад прамысловасці. У дадзенай сувязі даследавана практыка цэнаўтварэння на прадукцыю сельскай гаспадаркі і сродкі вытворчасці для яго.

Прааналізаваны кругазварот і абарот асноўных вытворчых фондаў. Ва ўмовах навукова-тэхнічнага прагрэсу на фазе кампенсацыі павінна адбывацца не проста замена сродкаў працы, а іх абнаўленне, у аснове якога ляжыць змяненне спажывецкай кошту асноўных вытворчых фондаў. З улікам гэтага абгрунтавана неабходнасць новых падыходаў выкарыстання амортизационнных фондаў у працэсе назапашвання. Даказаная неабходнасць увядзення вылічэння фізічнага зносу прадуктыўнага жывёлы, прапанаваная методыка яго разліку.

У рамках ўзнаўлення асноўных фондаў шмат увагі, асабліва ў апошні час, надаецца праблемах крэдыту, фінансаў і грашовага звароту.

Апублікавана больш за 200 навуковых прац агульным аб'ёмам звыш 80 д.а.

Другую навуковую школу ўзначальвае загадчык кафедры эканамічнай тэорыі і маркетынгу, доктар эканамічных навук, прафесар Бараноўскі С.І.

  Доктар эканамічных навук, прафесар Станіслаў Іванавіч Бараноўскі

 

Навуковыя напрамкі гэтай школы:

- Эканамічныя праблемы структурных пераўтварэнняў у прамысловасці ў пераходны перыяд,

- Фарміраванне і развіццё карпаратыўных структур у лесапрамысловым комплексе,

- Удасканаленне маркетынгавай дзейнасці і павышэнне эфектыўнасці функцыянавання прадпрыемстваў,

- Тэарэтычныя асновы развіцця эфектыўных маркетынгава-лагістычных сістэм у галінах хіміка-ляснога комплексу.

Кіраўнікі навуковых школ д.э.н., праф. Бараноўскі С.І., д.э.н., праф. Кулажанка В.А. за перыяд 1998-2014 гг. падрыхтавалі 10 кандыдатаў эканамічных навук.

У цяперашні час на кафедры праходзяць навучанне 6 аспірантаў.