Навукова-даследчая і інавацыйная дзейнасць

 

    Навукова-даследчая праца на кафедры менеджменту, тэхналогій бізнесу і ўстойлівага развіццяі  ажыццяўляецца па некалькіх напрамках і арыентавана на рашэнне фундаментальных і прыкладных праблем.

    На кафедры працуюць: 2 прафесары і доктара навук, 10 дацэнтаў, кандыдатаў навук, 1 старшы выкладчык.

Навуковыя напрамкі кафедры


Неабходна подкрэсліць наступныя асноўныя вынікі НДР:


1) Па тэме БС 12-448 «Распрацаваць рэкамендацыі па выкарыстанні эканамічнай ацэнкі прыродна-рэсурснага патэнцыялу ў сістэме рэгіянальнага кіравання», этап 3 «Правесці аналіз выкарыстання зыходнай інфармацыі для правядзення ацэнкі прыродна-рэсурснага патэнцыялу і вызначыць напрамкі яе прымянення ў сістэме прыняцця кіраўнічых рашэнняў на рэгіянальным узроўні»:
- Вынікі апрабацыі методыкі эканамічнай ацэнкі ПРП і  аналіз вынікаў ацэнкі ПРП па распрацаванай методыцы з вынікамі ацэнкі, выкладзенымі ў ТКП 17.02-10-2013 (02120) на прыкладзе Пінскага і Петрыкаўскага раёнаў;
- Рэкамендацыі па перспектыўным выкарыстанні прыродна-рэсурснага патэнцыялу двух адміністрацыйных раёнаў Палескага рэгіёну (Пінскага і Петрыкаўскага) у кантэксце ўстойлівага развіцця.
Асноўныя вынікі праведзенай НДР: распрацоўка рэкамендацый па перспектыўнаму вы ка-карыстанню прыродна-рэсурснага патэнцыялу двух адміністрацыйных раёнаў Палескага рэгіёну (Пінскага і Петрыкаўскага) у кантэксце ўстойлівага развіцця.
Навізна распрацоўкі: упершыню ў кантэксце ўстойлівага развіцця распрацаваны рэкамендацыі па перспектыўным выкарыстанні прыродна-рэсурснага патэнцыялу адміністрацыйных раёнаў на аснове эколага-эканамічнай ацэнкі прыродна-рэсурснага патэнцыялу гэтых раёнаў.
Навуковае і практычнае значэнне: у распрацоўцы рэкамендацый па перспектыўнаму выкарыс-кацыі прыродна-рэсурснага патэнцыялу двух адміністрацыйных раёнаў (Пінскага і Петры-ковского), якія будуць выкарыстаны Заказчыкам пры распрацоўцы тыпавой методыкі эканамічнай ацэнкі прыродна-рэсурснага патэнцыялу і стварэнні ТКП «Методыка эканамічнай ацэнкі прыродна -ресурсного патэнцыял адміністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі (раёна) », а таксама мясцовымі органамі кіравання пры распрацоўцы прагнозаў сацыяльна-эканамічнага развіцця дзвюх адміністрацыйных раёнаў у Палескім рэгіёне.
Абгрунтаванасць і эфектыўнасць выкарыстання: павышэнне эколага-эканамічнай эф-кае выкарыстання прыродна-рэсурснага патэнцыялу тэрыторыі і павышэнне результа-насці рэгіянальнага кіравання.
2) Па тэме ГБ 14-125 «Распрацаваць канцэпцыю і стратэгію ўстойлівага развіцця Белавежскага экалагічнага рэгіёну на аснове прынцыпаў зялёнай эканомікі і трансгранічнага супрацоўніцтва па захаванню біяразнастайнасці і развіццю турызму» этап 1 «Распрацаваць канцэпцыю і стратэгію развіцця Белавежскага экалагічнага рэгіёну»:
- Абгрунтавана неабходнасць ўстойлівага развіцця рэгіёну і пераходу да зялёнай Эканомяць-цы на тэрыторыі бэр;
- Распрацавана канцэпцыя ўстойлівага развіцця Белавежскага экалагічнага рэгіёну (Бэр) на аснове прынцыпаў зялёнай эканомікі, якая ўсталёўвае мэта, задачы і прынцыпы развіцця бэр, раскрывае ўмовы і механізм яе рэалізацыі;
- Прапанавана стратэгія ўстойлівага развіцця Белавежскага экалагічнага рэгіёну, вос-новные палажэнні якой раскрываюць стратэгічную мэту, крытэрыі яе дасягнення, напрамку-ня экалагізацыі эканомікі рэгіёну і інструменты рэалізацыі стратэгіі;
- Распрацавана метадалогія фарміравання рэгіянальнай эколага-эканамічнай палітыкі ў дачыненні да асабліва ахоўным прыродным тэрыторыям;
- Распрацавана рэгіянальная стратэгія захавання біяразнастайнасці з улікам адноўленая-ня і падтрымання натуральных сувязяў прыроднага комплексу Белавежскай пушчы.
Асноўныя вынікі праведзенай НДР: распрацоўка канцэпцыі і стратэгіі ўстойлівага развіцця Белавежскага экалагічнага рэгіёну.
Навізна распрацоўкі: развіццё экалагічнай эканомікі на рэгіянальным узроўні, непасрэдна увязанай з захаваннем біяразнастайнасці.
Навуковае і практычнае значэнне: у распрацоўцы канцэптуальнай лініі фарміравання зялёнай эканомікі на базе асабліва ахоўных прыродных тэрыторый (ААПТ) і рэгіянальнай стратэгіі захавання біяразнастайнасці з улікам аднаўлення і падтрымання натуральных сувязяў прыроднага комплексу Белавежскай пушчы.
Абгрунтаванасць і эфектыўнасць выкарыстання: павышэнне эколага-эканамічнай рэ-зультативности рэгіянальнага кіравання, фарміраванне інструментара зялёнай эканомікі і кластарнай арганізацыі ўстойлівага прыродакарыстання.
Публікацыі: 40 публікацый, з іх 1 манаграфія, 13 артыкулаў.
Вынікі НДР плануецца выкарыстоўваць у сістэме кіравання ААПТ, ГПУ «НП« Бел-вежская пушча »і ў сістэме рэгіянальнага кіравання.
3) Па тэме ГБ 51-11 «Распрацаваць тэарэтычныя і метадычныя асновы кіравання зав-соналом прадпрыемстваў хіміка-ляснога комплексу», этап 4 «Распрацаваць прапановы для Пабудуй-ня сістэмы матывацыі персаналу на прадпрыемствах хіміка-ляснога комплексу»:
Асноўныя вынікі праведзенай НДР: распрацаваны навукова абгрунтаваныя прапановы для пабудовы сістэмы матывацыі персаналу на прадпрыемствах хіміка-ляснога комплексу.
Навізна распрацоўкі: у распрацоўцы метадаў павышэння матывацыі персаналу на прадпрыем-¢ ленчых хіміка-ляснога комплексу.
Навуковае і практычнае значэнне: у распрацоўцы навукова абгрунтаваных прапаноў для пабудовы сістэмы матывацыі персаналу, прымальнай на прадпрыемствах хіміка-ляснога комплексу.
Абгрунтаванасць і эфектыўнасць выкарыстання: павышэнне выніковасці сістэмы матывацыі персаналу і павышэнне эфектыўнасці дзейнасці работнікаў прадпрыемстваў хімічнай-ко-ляснога комплексу.
Укараненне прапанаваных метадаў дасць магчымасць павысіць матывацыю, мэтанакіраванасць і эфектыўнасць дзейнасці работнікаў прадпрыемстваў, зацікаўленасць кіраўніцкага зав-Сона ў якасным выкананні сваіх абавязкаў, павысіць выніковасць сістэмы мо-тивации персаналу на прадпрыемствах хіміка-ляснога комплексу.


Супрацоўнікі інжынерна-эканамічнага факультэта атрымалі грант для рэалізацыі праекта «Сістэма землекарыстання ў ЕС - навука, менеджмент і палітыка»

Супрацоўнікі кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання інжынерна-эканамічнага факультэта атрымалі грант для рэалізацыі праекта «Сістэма землекарыстання ў ЕС - навука, менеджмент і палітыка».

Заяўка праекта «Сістэма землекарыстання ў ЕС - навука, менеджмент і палітыка» («Land-use systems in the EU - science, management and policy»), пададзеная сумесна з супрацоўнікамі Цэнтральна-Еўрапейскага ўніверсітэта (г. Будапешт, Венгрыя) і выкладчыкамі інжынерна -эканамічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта, была падтрымана Еўрапейскай Камісіяй (праграма Erasmus +, Jean Monnet modules) (553575-EPP-1-2014-1-BY-EPPJMO-MODULE).

У межах рэалізацыі праекта групай выкладчыкаў сумесна будуць распрацаваны тры вучэбныя модулі па кіраванні прыроднымі рэсурсамі (землекарыстанне, ландшафтнае планаванне). Дысцыпліны будуць апрабаваны на інжынерна-эканамічным факультэце ў 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 навучальных гадах.

Акрамя вучэбных заняткаў плануецца правядзенне навуковых даследаванняў з публікацыяй вынікаў у нацыянальных і міжнародных выданнях.

Падрабязная інфармацыя аб праекце і мерапрыемствах будзе размяшчацца на старонцы кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання інжынерна-эканамічнага факультэта.

Навуковыя напрамкі кафедры:

1. Менеджмент:

- Міжнародны менеджмент,

- Экалагічны менеджмент,

- Лясны менеджмент,

- Стратэгічны менеджмент,

- Інавацыйны менеджмент,

- Вытворчы менеджмент,

- Финансавы менеджмент,

- Прадпрымальніцкі менеджмент,

- Персанальны менеджмент. 

2. Эканоміка прыродакарыстання:

- Тэорыя і практыка ўстойлівага прыродакарыстання,

- Рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў,

- Пабудова сістэмы экалагічных плацяжоў,

- Эканамічная ацэнка антрапагеннага ўздзеяння,

- Ацэнка эфектыўнасці вытворчай і прыродаахоўнай дзейнасці прадпрыемства,

- Эколага-эканамічны механізм захавання біяразнастайнасці,

- Лясныя рэсурсы ў нацыянальным багацці дзяржавы і эколага-эканамічны механізм іх ўзнаўлення,

- Лясная палітыка, тэорыя і практыка кіравання лясамі і лясной гаспадаркай.

    Кафедрай менеджменту і эканомікі прыродакарыстання за перыяд 2005-2014 гг. выконвалася НДР па 21 тэмах: 2 - дзяржбюджэтныя без фінансавання, 19 тэм на платнай аснове (14 - фінансуюцца за кошт бюджэтных сродкаў і 5 - гаспадарча-дагаварных тэм, што фінансуюцца за кошт пазабюджэтных сродкаў).

Асноўныя навуковыя праекты кафедры (2012-2014 гг.):

  • БС 11-203, ІФЗ 11-303. ДНТП «Лясы Беларусі - прадуктыўнасць, устойлівасць, эфектыўнае выкарыстанне», 2011-2015 гг. Распрацаваць канцэптуальныя і метадычныя асновы вызначэння эканамічнай эфектыўнасці вядзення лясной гаспадаркі (завершаны праект) - заключная справаздача;
  • Міжнародны праект тэхнічнай дапамогі "Змена Балтыйскіх ландшафтаў - інавацыйныя падыходы да ўстойлівым кіраваньні ляснымі ландшафтамі», праблема WP4 - Новыя падыходы да ландшафтным планаванні, 2013 (завершаны праект) - справаздачы па заданнях:

2.2.1. Правесці экcпертызу арганізацый, якія займаюцца рэгіянальным планаваннем, cтупень іх узаемадзеяння і cагласавання па выкарыстанні прыродна-реcурcного патэнцыялу ў інтарэcах уcтойлівага развіцця на аснове кадаcтраў прыродных рэcурcаў у аcпекце cтанаўлення ландшафтнага планавання - кароткая справаздача;

2.2.2. Зрабіць апісанне аб'екта ландшафтнага планавання БЛ «Нёман»: апісанне складу, забруджвання, абароны, магчымасцяў развіцця кампанентаў ландшафту - кароткая справаздача;

2.2.3 Зрабіць экспертызу стану аб'екта ландшафтнага планавання БЛ« Нёман »: ацэнка экалагічных і эстэтычных наступстваў існуючага і плануемага выкарыстання - кароткая справаздача;

2.2.4. Прыцягнуць да сумеснай працы па планаванні розныя арганізацыі - кароткая справаздача;

2.4. Выпрацаваць методыку сумеснага ўліку біяфізічных і сацыяльна-эканамічных параметраў ландшафту пры планаванні - кароткая справаздача;

 

  • ДБ14-125. ГПНІ «Хімічныя тэхналогіі і матэрыялы, прыродна-рэсурсны патэнцыял». Распрацаваць канцэпцыю і стратэгію ўстойлівага развіцця Белавежскага экалагічнага рэгіёну на аснове прынцыпаў зялёнай эканомікі і трансгранічнага супрацоўніцтва па захаванні біяразнастайнасці і развіцці турызму, 2014-2015 гг. (Незавершаны праект) - інфармацыя аб праекце.

Спіс навуковых кіраўнікоў магістрантаў і аспірантаў:

загадчык кафедры, доктар эканамічных навук, прафесар Новікава І.В.,

доктар эканамічных навук, прафесар Нявераў А.В.,

кандыдат эканамічных навук, дацэнт Мешчаракова А.В.