Вучэбная работа

 

Кафедра з'яўляецца выпускаючай па спецыяльнасці 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка" і спецыялізацыі 1-75 01 01 06 «Лесааднаўленне і гадавальніцкая гаспадарка». Разам з гэтым кафедра забяспечвае падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасці 1-75 02 01 «Садова-паркавае будаўніцтва» і 1-57 01 01 «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў».

Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай

Найменне дысцыпліны

Спецыяльнасць,  семестр

Глебазнаўства з асновамі земляробства

Лясная гаспадарка, 3-4 с. Садова-паркавае будаўніцтва, 3-4 с.

Ландшаўтаведзянне з асновамі глебазнаўства
( праграма )

Турызм і прыродакарыстанне, 2 с.

Генетыка і селекцыя ( праграмапрактычныякурсавой )

Лясная гаспадарка, 4 с.

Генетыка і селекцыя дэкаратыўных раслін
( праграмапытанні да іспытукурсавы праект , тэсты )

Садова-паркавае будаўніцтва, 4 с.

Механізацыя лесагаспадарчых работ
( праграма , вучэбна-метадычны комплекс па механізацыі , тэсты , курсавы )

Лясная гаспадарка, 4 с.

Асновы генетычнай інжынерыі драўняных відаў
( лекцыілабараторны практыкум , тэст 1 , тэст 2 )

Лясная гаспадарка,  спецыялізацыя «Лесааднаўленне і гадавальніцкая гаспадарка", 4 с.

Лясное насенняводства
( тэксты лекцый , лабараторны практыкум )

Лясная гаспадарка,  спецыялізацыя «Лесааднаўленне і гадавальніцкая гаспадарка", 4 с.

Навукі аб Зямлі
( праграмападручнікпрактычныя заняткі , пытанні іспыту )

Ахова навакольнага асяроддзя, 4 с.

Гідратэхнічныя меліярацыі
( праграмапытанні іспыту )

Лясная гаспадарка, 5 с

Лясныя культуры і ахоўнае лесаразвядзенне
( пытанні па лабараторныхпытанні да іспыту 3 курс , практычныя заняткі , пытанні да іспыту 4 курс )

Лясная гаспадарка, 6-7 с.

Інтрадукцыя драўняных відаў
( праграмапрэзентацыі лекцыйкурсавы )

Лясная гаспадарка,  спецыялізацыя «Лесааднаўленне і гадавальніцкая гаспадарка», 6 с.

Гідратэхнічныя збудаванні
( праграмапытанні іспытукурсавы праект , вучэбны дапаможнік , лабараторныя работы )

Садова-паркавае будаўніцтва, 7 с.

Машыны і механізмы садова-паркавага будаўніцтва
( праграмапрактыкумвучэбная практыка , лекцыі , пытанні да іспыту )

Садова-паркавае будаўніцтва, 7 с.

Лесамеліярацыя ландшафту
( праграма , вучэбная практыка , курсавая работа )

Садова-паркавае будаўніцтва, 7 с.

Інтэнсіўныя тэхналогіі вырошчвання пасадачнага матэрыялу і лесааднаўлення ( праграма дысцыпліныпрактычныя заняткі )

Лясная гаспадарка,  спецыялізацыя «Лесааднаўленне і гадавальніцкая гаспадарка», 7 с.

Лясныя меліярацыі і рэкультывацыя парушаных зямель
( праграма )

Лясная гаспадарка,  спецыялізацыя «Лесааднаўленне і гадавальніцкая гаспадарка», 8 с.

Гісторыя лясной справы ( праграма ) Лясная гаспадарка, 1 с.

 

На завочным факультэце для спецыяльнасці лясная гаспадарка вядзецца выкладанне дысцыплін: генетыка і селекцыя, глебазнаўства з асновамі земляробства, ландшаўтаведзянне з асновамі глебазнаўства, гідратэхнічныя меліярацыі, механізацыя лесагаспадарчых работ, лясныя культуры і ахоўнае лесаразвядзенне.