Склад кафедры

Склад кафедры
 
 1. Тоўкач Ігар Уладзіміравіч - кандыдат с.-г. навук, дацэнт, загадчык кафедры.
 2. Атрошчанка Алег Аляксандравіч - доктар с.-г. навук, прафесар.
 3. Зорын Валянцін Паўлавіч - кандыдат с.-г. навук, прафесар.
 4. Машкоўскі Уладзімір Пятровіч - кандыдат с.-г. навук, дацэнт.
 5. Сяўко Аксана Аляксандраўна - кандыдат с.-г. навук, дацэнт.
 6. Мінкевіч Сяргей Іванавіч - кандыдат с.-г. навук, дацэнт.
 7. Пушкін Андрэй Аляксандравіч - кандыдат с.-г. навук, дацэнт.
 8. Краўчанка Вольга Валер'еўна - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт.
 9. Кавалеўскі Сяргей Уладзіміравіч - кандыдат с.-г. навук, дацэнт.
 10. Сідзельнік Мікалай Яраслававіч - кандыдат с.-г. навук, старшы выкладчык.
 11. Дзямід Мікалай Пятровіч - кандыдат с.-г. навук, старшы выкладчык.
 12. Азарчык Раман Уладзіміравіч - кандыдат с.-г. навук, асістэнт.
 13. Кажапенька Сяргей Аляксандравіч - інжынер.
 14. Бахур Вольга Святаславаўна - малодшы навуковы супрацоўнік.
 15. Коцан Уладзімір Васільевіч - малодшы навуковы супрацоўнік.
 16. Тоўкач Надзея Дзмітрыеўна - вядучы інжынер.
 17. Ларчанка Яўгенія Аляксандраўна - лабарант.
 18. Янкоўская Вераніка Антонаўна - лабарант.

 


Тоўкач Ігар Уладзіміравіч

 

Загадчык кафедры лесаўпарадкавання
кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт

 

Скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ў 1984 годзе.
 З 1984 па 1989 гг. - Інжынер-таксатар другой Мінскай лесаўпарадкавальнай экспедыцыі ВА «Леспроект».
У 1989 годзе паступіў, а ў 1991 паспяхова скончыў  аспірантуру на кафедры лесаўпарадкавання з прысваеннем кваліфікацыі інжынер-даследчык. У 1997 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Будова і рост натуральных хваёвых дрэвастояў Белавежскай пушчы», навуковы кіраўнік прафесар А.А. Атрошчанка. Пасля заканчэння аспірантуры, з 1991 года працуе на кафедры лесаўпарадкавання:

з 1991 па 2000 гг. - асістэнт кафедры;
з 2000 па 2012 гг
- дацэнт кафедры;
з 2012 г па цяперашні час 
- загадчык кафедры лесаўпарадкавання. Галіна навуковых інтарэсаў: лесаўпарадкаванне і лясная таксацыя, тэхналогіі дыстанцыйнага зандавання лясоў, сістэмы глабальнага пазіцыянавання, геаінфармацыйныя тэхналогіі і іх выкарыстанне ў лясной гаспадарцы .  Аўтар 1 манаграфіі (у суаўтарстве), 13 вучэбна-метадычных і 38 навуковых публікацый. 

Выкладаемыя дысцыпліны: «Аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы», «Геаінфармацыйныя сістэмы ў лясной гаспадарцы ».


Атрошчанка Алег Аляксандравіч.

Доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар, ганаровы доктар Санкт-Пецярбургскай дзяржаўнай лесатэхнічнай акадэміі, загадчык кафедры лесаўпарадкавання Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта (1991-2007 г.).

Нарадзіўся 19 ліпеня 1940 г. у г. Рэчыца Гомельскай вобласці. З 1957 па 1962 гады вучыўся на лесагаспадарчым факультэце Беларускага тэхналагічнага інстытута. За выдатную вучобу, актыўную грамадскую працу і спартыўную дзейнасць у 1958 - 1959 гадах быў прадстаўлены на дошцы гонару Беларускага лесатэхнічнага інстытута.
Пасля заканчэння тэхналагічнага інстытута з 1962 па 1963 працаваў інжынерам-эканамістам Глыбоцкага лясгаса Віцебскай вобласці. З 1963 па 1964 гады - ляснічы Віцебскага лясгаса. З 1964 па 1967 - аспірант кафедры лесаўпарадкавання, 1983 - 1988 гады - дацэнт кафедры лесаўпарадкавання, 1988 - 1991 гады - прафесар кафедры лесаўпарадкавання Беларускага тэхналагічнага інстытута, а з 1993 года - Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта (БДТУ). З 1991 па 2007 гады - загадчык кафедры лесаўпарадкавання БДТУ, а з 2007 года па цяперашні час - прафесар кафедры лесаўпарадкавання БДТУ.
У 1972 годзе абараніў дысертацыю на здабыццё навуковай ступені кандыдата сельскагаспадарчых навук па спецыяльнасці 06.03.02  Лесаўпарадкаванне і лясная таксацыі. Тэма кандыдацкай дысертацыі - "Даследаванне ходу росту і таварнасці бярозавых насаджэнняў ва ўмовах Беларусі».
У 1987 годзе прысвоена званне дацэнта па кафедры лесаўпарадкавання і таксацыі.
У 1986 годзе абараніў дысертацыю на здабыццё навуковай ступені доктара сельскагаспадарчых навук па спецыяльнасці 06.03.02 Лесаўпарадкаванне і лясная таксацыя. Тэма доктарскай дысертацыі - «Сістэма мадэлявання і прагнозу росту дрэвастояў (на прыкладзе БССР)».
У 1989 годзе прысвоена званне прафесара па кафедры лесаўпарадкавання.
Указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 1998/09/16 прысвоена ганаровае званне «Заслужаны лесавод Рэспублiкi Беларусь» за шматгадовую творчую працу і вялікі асабісты ўклад у развіццё лясной гаспадаркі.
Указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29.09.2005 года за высокія поспехі ў навуковай і педагагічнай дзейнасці узнагароджаны медалём "За працоўныя заслугі".
Загадам Міністэрства вышэйшай і сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 22.06.2009 г. за выдатныя паказчыкі ў педагагічнай дзейнасці узнагароджаны нагрудным знакам «Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь».
У 2003 годзе абраны Ганаровым доктарам Санкт-Пецярбургскай дзяржаўнай лесатэхнічнай акадэміі за буйны ўклад у развіццё лясной навукі і лясной адукацыі.
Атрошчанка А.А. апублікаваў больш за 200 навуковых прац, навучальных і метадычных дапаможнікаў, у тым ліку: 10 навучальных дапаможнікаў, 3 манаграфіі. Падрыхтаваў 12 кандыдатаў навук. Асноўныя напрамкі навуковай дзейнасці - лесаўпарадкаванне, лясная таксацыя, інфармацыйныя тэхналогіі ў лясной гаспадарцы, мадэляванне росту лесу на ЭВМ, аэракасмічны маніторынг лясоў, ГІС-тэхналогіі ў лясной гаспадарцы.
Атрошчанка А.А - галоўны канструктар Інфармацыйнай сістэмы кіравання лясной гаспадаркай Рэспублікі Беларусь, аўтар Праграмы камп'ютарызацыі галіны «Лясная гаспадарка», распрацоўкі і ўкаранення ў лясгасах рэспублікі айчыннай сістэмы ГІС «Лясныя рэсурсы», першых праектаў у рэспубліцы па дыстанцыйным зандаванні лясоў і выкарыстанні касмічных здымкаў у ацэнцы і кантролі стану лясоў, бесперапыннам лесаўпарадкаванні з ужываннем ГІС-тэхналогій, ўчастковым метадзе лесаўпарадкавання на глебава-тыпалагічнай аснове з ужываннем ГІС-тэхналогій, аптымізацыі пароднай і узроставай структуры лясоў з ужываннем матэрыялаў глебава-тыпалагічнага абследавання лясоў і ГІС «Лясныя рэсурсы».
Старшыня Савета па абароне дысертацый, старшыня рэдакцыйнай калегіі навукова-вытворчага часопіса «Лясная і паляўнічая гаспадарка", галоўны рэдактар ​​навуковага часопіса БДТУ серыі «Лясная гаспадарка», член Экспертнага Савета па экалогіі і прыродакарыстанню Камітэта па навуцы і тэхналогіях РБ, член агульнага сходу НАН Беларусі, старшыня Беларускага таварыства лесаводаў, старшыня Рэспубліканскай асацыяцыі лясной сертыфікацыі, прадстаўляе БДТУ ў Еўрапейскім інстытуце лесу, Міжнародным цэнтры па лясной гаспадарцы і лясной прамысловасці (г. Санкт-Пецярбург).


 

 

Зорын Валянцін Паўлавіч 
Кандыдат сельскагаспадарчых навук, прафесар. 
Ганаровае званне: Акадэмік Міжнароднай акадэміі арганізацыйных і кіраўнічых навук. 
Член-карэспандэнт Міжнароднай інжынернай акадэміі. 

Нарадзіўся 2 мая 1948 года ў в. Крывошын, Ляхавіцкага раёна, Брэсцкай вобласці. 
З 1963 па 1967 - вучыўся ў Полацкім лясным тэхнікуме. 
З 1975 па 1981 вучыўся ў Беларускім тэхналагічным інстытуце ім. Кірава на лесагаспадарчым факультэце, спецыяльнасць - інжынер лясной гаспадаркі (завочная форма навучання). 
З 1969 па 1971 памочнік ляснічага ў Лагойскім, а затым у Капыльскім лясгасе Мінскай вобласці. 
З 1971 па 1974 - начальнік цэха шырспажыву Капыльскага лясгаса. 
З 1974 па 1981 - ляснічы Колаўскага лясніцтва Капыльскага лясгаса. 
З 1981 па 1984 - дырэктар Дрэтунскага ваеннага лясгаса. 
З 1983 па 1985 - дырэктар Пухавіцкага лясгаса Мінскай вобласці. 
З 1985 па 1994 - намеснік Міністра лясной гаспадаркі Беларусі. 
З 1994 па 2001 - Міністр лясной гаспадаркі Беларусі. 
З 2002 г . па цяперашні час - прафесар кафедры лесаўпарадкавання БДТУ. 
14 сакавіка 2008 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Устойлівае кіраванне лясамі і дынаміка ляснога фонду Беларусі». 
Асноўныя навуковыя дасягненні: удзел у распрацоўцы праграм касмічнага маніторынгу лясоў Беларусі; улік і прагноз лясных рэсурсаў пры планаванні прыродакарыстання; укараненне аўтаматызаванай сістэмы ўліку лесасыравінных рэсурсаў. 
Суаўтар двух манаграфій. 
Сфера інтарэсаў: лесапаляўнічая гаспадарка, паляванне, экалагічны турызм. 
Ганаровая грамата Савета Міністраў РБ. 
Удзельнік ліквідацыі наступстваў аварыі на Чарнобыльскай АЭС. 
З 1988 па 1994 год з'яўляўся старшынёй Міжнароднай камісіі ФАО па вывучэнні праблем , звязаных са станам лясных экасістэм у зоне радыеактыўнага забруджвання. 
Браў удзел у працы Сусветнага кангрэса Міністраў лясной гаспадаркі ў Турцыі ў 1997 г., а гэтак жа ў канферэнцыі Міністраў лясной гаспадаркі Еўропы ў Партугаліі.


Машкоўскі Уладзімір Пятровіч .
Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт,  загадчык кафедры лесаўпарадкавання Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта (2007-2012 г.).

Нарадзіўся ў 1959 годзе ў горадзе Магілёве ў сям'і настаўнікаў. З 1967 па 1975 г. вучыўся ў СШ № 14 г. Магілёва. У 1975 г. паступіў у спецыялізаваную школу-інтэрнат фізіка-матэматычнага профілю пры МДУ ім. Ламаносава і скончыў яе ў 1977 г. У тым жа годзе паступіў у Беларускі тэхналагічны інстытут ім. С.М. Кірава, у 1982 г. ​​скончыў яго і атрымаў кваліфікацыю інжынера лясной гаспадаркі.
Па размеркаванні Дзяржаўнага камітэта СССР па лясной гаспадарцы накіраваны ў распараджэнне Беларускага лесаўпарадкавальнага прадпрыемства У / Аб 
« Леспраект » . У 1984 г. паступіў у завочную аспірантуру БТІ ім. С.М. Кірава па спецыяльнасці «лесаўпарадкаванне і лясная таксацыя» , якую скончыў у 1988 годзе. У тым жа годзе перавёўся на працу ў НІЛ экалогіі і абароны лесу Беларускага тэхналагічнага інстытута на пасаду малодшага навуковага супрацоўніка. У 1989 годзе быў абраны па конкурсе на пасаду асістэнта кафедры лесаўпарадкавання БТІ ім. С.М. Кірава. У тым жа годзе абараніў дысертацыю на здабыццё вучонай навуковай ступені кандыдата сельскагаспадарчых навук па спецыяльнасці 06.03.03 - лесазнаўства і лесаводства, лясныя пажары і барацьба з імі на тэму «Фармаванне пароднага складу іглічных лясоў Беларусі ва ўмовах інтэнсіўнай гаспадарчай дзейнасці» .
У 1994 годзе быў абраны па конкурсе на пасаду старэйшага выкладчыка кафедры лесаўпарадкавання і прапрацаваў на гэтай пасадзе да лютага 1998 года, калі быў абраны на пасаду дацэнта кафедры лесаўпарадкавання. Рашэннем ВАК РБ ад 2000/11/29 г. было прысвоена званне дацэнта па спецыяльнасці «Лесазнаўства».
За час працы апублікавана больш за 70 навуковых і навукова-метадычных работ.
У 2005 г. быў узнагароджаны Ганаровай граматай Міністэрства лясной гаспадаркі Рэспублікі Беларусь


Сяўко Аксана Аляксандраўна. 
Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт, дэкан факультэта даўніверсітэцкай падрыхтоўкі. 
 

З адзнакай скончыла лесагаспадарчы факультэт Беларускага Тэхналагічнага інстытута ім. С.М. Кірава.
У 1997 г. выканала і абараніла кандыдацкую дысертацыю на тэму «Мадэляванне аптымальнай прадукцыйнасці натуральных хваёвых дрэвастояў ва ўмовах Беларусі» пад навуковым кіраўніцтвам доктара сельскагаспадарчых навук, прафесара А.А. Атрошчанка.

Пасля атрымання ступені кандыдата сельскагаспадарчых навук працуе на кафедры лесаўпарадкавання БДТУ:
з 1997 па 2004 гг. - асістэнт кафедры;
з 2004 па 2007 гг. - старшы выкладчык кафедры;
з 2007 г па цяперашні час - дацэнт кафедры.

Галіна навуковых інтарэсаў:  паркалесаўпарадкаванне, ландшафтная і лясная таксацыя, мадэляванне і аптымізацыя лесагаспадарчых працэсаў, аўтаматызаваныя сістэмы кіравання ў лясной гаспадарцы, геаінфармацыйныя тэхналогіі і іх выкарыстанне ў лясной гаспадарцы. Аўтар 34 публікацый: 22 навуковых артыкулаў і 14 вучэбна-метадычных распрацовак.
 

Асноўныя вучэбна-метадычныя працы

1. Сяўко А.А. Ландшафтная таксацыя з асновамі паркалесаўпарадкавання. - Мн.: БДТУ, 2009. - 175с. (Курс лекцый)

2.  Сяўко А.А. Аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы. - Мн.: БДТУ, 2005. - 170с. (Курс лекцый).  

3.  Сяўко О.А., Толкач І.В. Аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы.- Мн.: БДТУ, 2005. - 82с. (Лабараторны практыкум).

Асноўныя навуковыя публікацыі:

1. Сяўко А.А. Выкарыстанне імітацыйнай мадэлі сартыментацыі для размерна-якаснай характарыстыкі драўнянай сыравіны ад высечак догляду / сб. Працы БДТУ. Сер. I. Лясная гаспадарка. - Мн .: БДТУ, 2001.- Вып. IX. 

 2.  Сяўко А.А. Тэарэтычныя падыходы да імітацыі мадэлявання праграм фарміравання змешаных дрэвастояў Працы БДТУ. Сер. I. Лясная гаспадарка. - Мн .: БДТУ, 2003.- Вып. XI. - С. 173-176.

Выкладаемыя дысцыпліны:  ландшафтная таксацыя з асновамі паркалесаўпарадкавання (лекцыі, практычныя, курсавы праект, навучальныя практыкі), мадэляванне і аптымізацыя лесагаспадарчых працэсаў (лекцыі, практычныя заняткі і курсавое праектаванне), аэракасмічныя метады ў лясной гаспадарцы (лекцыі і лабараторныя заняткі на завочным факультэце), аўтаматызаваныя сістэмы кіравання ў лясной гаспадарцы (лекцыі і практычныя заняткі).


Мінкевіч Сяргей Іванавіч.
Кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт


З адзнакай скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ў 1998 годзе.
З 1998 па 2001 гг. - аспірант кафедры лесаўпарадкавання БДТУ. Пад навуковым кіраўніцтвам доктара сельскагаспадарчых навук, прафесара Алега Аляксандравіча Атрошчанка выканаў і абараніў у 2003 годзе кандыдацкую дысертацыю на тэму «Распрацоўка лесатаксацыйных мадэляў і нарматываў па матэрыялах выбарковай інвентарызацыі лясоў матэматыка-статыстычным метадам».  Пасля заканчэння аспірантуры - на выкладчыцкай працы кафедры лесаўпарадкавання:

з 2001 па 2006 гг. - асістэнт кафедры лесаўпарадкавання;

з 2006 па 2008 гг. - старшы выкладчык кафедры лесаўпарадкавання;

з 2008 г па цяперашні час дацэнт кафедры лесаўпарадкавання.

Галіна навуковых інтарэсаў:  лесаўпарадкаванне і лясная таксацыі, лясная біяметрыя, інфармацыйныя тэхналогіі ў лясной гаспадарцы.  Аўтар 53 публікацый: у тым ліку 46 навуковых артыкулаў і 7 навучальна-метадычных выданняў. 

Асноўныя публікацыі :
1. Машкоўскі У.П., Мінкевіч С.І. Сістэмы кіравання базамі звестак. Дапаможнік па аднайменнай дысцыпліне для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка» спецыялізацыі 1-75 01 0 4 «Інфармацыйныя сістэмы ў лясной гаспадарцы». - Мн .: БДТУ, 2009. - 109 с. (Рэкамендавана ВМА ВНУ РБ па адукацыі ў галіне прыродакарыстання і лясной гаспадаркі).

2. Атрошчанка А.А., Дзямід М.П., ​​Мінкевіч С.І., Пушкін А.А. Лясная таксацыя. Метадычныя ўказанні да навучальнай практыкі для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка». - Мн .: БДТУ, 2009. - 107 с.

3. Атрошчанка А.А., Мінкевіч С.І. Лясная таксацыя. Праграма, метадычныя ўказаннi і кантрольныя заданні для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка» завочнай формы навучання. - Мн .: БДТУ, 2008. - 80 с.

4. Атрошчанка А.А., Дзямід М.П., ​​Мінкевіч С.І. Лясная таксацыя. Лабараторны практыкум для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка». - Мн .: БДТУ, 2007. - 142 с.

5. Мінкевіч С.І., Дзямід М.П. Удасканаленне вокамерна-вымяральнага метаду таксацыі лесу пры лесаўпарадкаванні // Працы БДТУ. Сер. I. Лясная. гас-ка. - Мн., 2007. - Вып. 15. - С. 70-74.

Выкладаемыя  дысцыпліны:  «Лясная таксацыя» (лабараторныя заняткі, навучальная практыка), «Сістэмы кіравання базамі звестак» (лекцыі і лабараторныя заняткі), «Арганізацыя нарматыўна-даведкавай інфармацыі ў інфармацыйнай сістэме кіравання лясной гаспадаркай» (лекцыі, лабараторныя заняткі, вучэбная практыка) , «Лясная біяметрыя» (лабараторныя заняткі).


Пушкін Андрэй Аляксандравіч.
кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт.


З адзнакай скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ў 2001 годзе.
З 2001 па 2004 гг. - аспірант кафедры лесаўпарадкавання БДТУ. Пад навуковым кіраўніцтвам доктара сельскагаспадарчых навук, прафесара А.А. Атрошчанка выканаў і абараніў у 2004 г кандыдацкую дысертацыю на тэму «Аптымізацыя памеру галоўнага карыстання ў сасновых лясах з выкарыстаннем ГІС-тэхналогій». 
Пасля заканчэння аспірантуры - на выкладчыцкай працы кафедры лесаўпарадкавання:
з 2004 па 2007 гг. - асістэнт кафедры;
з 2007 па 2009 гг. - старшы выкладчык кафедры;
з 2009 г па цяперашні час -  дацэнт кафедры.

Галіна навуковых інтарэсаў:  лесаўпарадкаванне і лясная таксацыя, тэхналогіі дыстанцыйнага зандзіравання лясоў, сістэмы глабальнага пазіцыянавання, геаінфармацыйныя тэхналогіі і іх выкарыстанне ў лясной гаспадарцы.  Аўтар 23 публікацый: 19 навуковых артыкулаў і 4 вучэбна-метадычных дапаможнікаў. 

Асноўныя публікацыі:
1. А.А. Атрошчанка, А.А. Пушкін, Д.У. Рабаў, С.В. Кавалеўскі. Інфармацыйная сістэма кіравання лясной гаспадаркай Практыкум для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка» - Мн., БДТУ, 2005. - 202 с.

2. А.А. Пушкін, С.В. Кавалеўскі. Інжынерная геадэзія. Тахеаметрычная здымка. Метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў спецыяльнасцяў 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка" і 1-75 02 01 «Садова-паркавае будаўніцтва» - Мн., БДТУ, 2009. -51 с.

3. А.А. Пушкін. Праектаванне памеру галоўнага карыстання ў хваёвых лясах пры захаванні іх біялагічнай разнастайнасці // Зборнік прац маладых вучоных НАН Беларусі. - Мн .: ІП Логвінаў, 2004. - Т.1. - С. 231-234.

4. А.А. Пушкін, К.М. Бусел, А.У. Дзенісенка. Дакладнасць адмежавання лесасек з ужываннем GPS Trimble R3 // Працы БДТУ. Сер. I. Лясная. гас-ка. - Мн., 2008. - Вып. 16. - С. 51-54.

5. А.А. Пушкін. Сістэма ацэнкі дынамікі асноўных відаў зямель ляснога фонду на аснове тэматычнага дэшыфравання рознатэрміновых звестак касмічнай здымкі // Матэрыялы міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Устойлівае кіраванне лясамі і рацыянальнае лесакарыстанне» - Мн .: БДТУ, 2009. - Т.2. - С. 537-540.

Выкладаемыя  дысцыпліны:  камп'ютэрныя тэхналогіі ў лясной гаспадарцы (лекцыі і лабараторныя заняткі), інжынерная геадэзія (лекцыі, лабараторныя заняткі, навучальныя практыкі і курсавое праектаванне), лесаўпарадкаванне (курсавое праектаванне), геаінфармацыйныя тэхналогіі ў экалагічным турызме (лекцыі і лабараторныя заняткі).


Краўчанка Вольга Валер'еўна.
Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт.

З 2009 года дацэнт кафедры лесаўпарадкавання.

Аўтар і сааўтар 2 навучальных дапаможнікаў, 26 навуковых артыкулаў, 14 навучальна-метадычных распрацовак.

Галіна навуковых інтарэсаў: Сучасныя геадэзічныя прыборы і тэхналогіі геадэзічнага забеспячэння лесаўпарадкавальных работ. Распрацоўка алгарытмаў раўнавання і ацэнка дакладнасці вынікаў спадарожнікавых вымярэнняў.

Асноўныя навуковыя і навукова-метадычныя публікацыі:

1. Ярмоленка, А.С. Геаінфармацыйныя сістэмы (ГІС). Апаратныя і праграмныя сродкі / А.С. Ярмоленка, А. В. Краўчанка, А. І. Ермакоў - г. Вялікі Ноўгарад - 2004. - 108 с.

2. Чыж, Д. А. Геаінфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі. / Чыж Д.А., А.В. Краўчанка, А.С. Ярмоленка - г. Горкі, 2004. - 108 с.

3. Ярмоленка, А.С. Мінімакснае ацэньванне каардынатаў GPS-пабудоў пры невядомых карэляцыйных момантах у параметрычным спосабе раўнавання / А. С. Ярмоленка, А.В. Краўчанка // Изв. ВНУ. Геадэзія і аэрафотаздымка. - №3. - 2003. С. 116-118.

4. Краўчанка, А. В. Параўнальны аналіз дакладнасці вызначэння становішча пунктаў спадарожнікавым прыёмнікам Trimble R3 / О. В. Краўчанка, С. М. Кандыба // Веснік БДСГА. - №2. - 2009. С. 116-118.

Чытаныя дысцыпліны: Інжынерная геадэзія.


Кавалеўскі Сяргей Уладзіміравіч
кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт.

Скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ў 1998 годзе. З 1998 па 2001 гг. - аспірант кафедры лесаўпарадкавання БДТУ. У 2008 годзе абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму «Лесатаксацыйнае мадэляванне будовы дрэвастояў па дыяметры ў геаінфармацыйнай сістэме " Лясныя рэсурсы "», навуковы кіраўнік доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар А.А. Атрошчанка. Пасля заканчэння аспірантуры - на выкладчыцкай працы кафедры лесаўпарадкавання:

з 2001 па 2010 гг. - асістэнт кафедры;

з 2010 па 2013 гг. - старшы выкладчык кафедры;

з 2013 г па цяперашні час -  дацэнт кафедры.

Галіна навуковых інтарэсаў: лесаўпарадкаванне і лясная таксацыя, імітацыйнае мадэляванне будовы дрэвастояў, тэхналогіі дыстанцыйнага зандавання лясоў, інфармацыйныя тэхналогіі і іх выкарыстанне ў лясной гаспадарцы. Аўтар 21 публікацыі: 18 навуковых артыкулаў і 3 вучэбна-метадычных дапаможнікаў.

Асноўныя публікацыі:
1. А.А. Атрошчанка, А.А. Пушкін, Д.У. Рабаў, С.У. Кавалеўскі. Інфармацыйная сістэма кіравання лясной гаспадаркай Практыкум для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка» - Мн., БДТУ, 2005. - 202 с.

2. А.А. Пушкін, С.У. Кавалеўскі. Інжынерная геадэзія. Тахеаметрычная здымка. Метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў спецыяльнасцяў 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка" і 1-75 02 01 «Садова-паркавае будаўніцтва» - Мн., БДТУ, 2009. -51 с.

3. А.А. Пушкін, С.У. Кавалеўскі, М.Я. Сідзельнік. Інжынерная геадэзія. Курсавое праектаванне. Метадычныя рэкамендацыі для студэнтаў спецыяльнасці 1-46 01 01 «Лесоинженерная справа» - Мн., БДТУ, 2010. -57 с.

4. А.А. Атрошчанка, С.У. Кавалеўскі. Аналітычнае апісанне функцыяй Вейбула размеркаванняў дрэў па дыяметры ў сасновых дрэвастоях  // Працы БДТУ. Сер. I. Лясная. гас-ка. - Мн., 2001. - Вып. 9. - С. 90-94.

5. С.У. Кавалеўскі. Імітацыйная мадэль будовы дрэвастояў па дыяметры ў ГІС «Лясныя рэсурсы» // Працы БДТУ. Сер. I. Лясная. гас-ка. - Мн .: БДТУ, 2007. - Вып. 15. - С. 51-58.

6. С.У. Кавалеўскі. Лесатаксацыйныя табліцы дынамікі будовы па дыяметры сасновых дрэвастояў // Праблемы лесазнаўства і лесаводства: Зборнік навуковых прац ІЛ НАН Беларусі. - Вып. 69. - Гомель: ІЛ НАН Беларусі, 2009. - С.409-414.

Выкладаемыя дысцыпліны: сістэмы лесагаспадарчай інфармацыі (лекцыі і лабараторныя заняткі), інжынерная геадэзія (лекцыі, лабараторныя заняткі, навучальныя практыкі і курсавое праектаванне), асновы геадэзіі і картаграфіі (лекцыі і лабараторныя заняткі).


Дзямід Мікалай Пятровіч ,
кандыдат сельскагаспадарчых навук, старшы выкладчык.

Галіна навуковых інтарэсаў: Структура спажывання і якасныя характарыстыкі драўнянай сыравіны і іх дынаміка; ход росту дрэвастояў; спеласці лесу, ўзросты высечак і іншыя арганізацыйныя асновы гаспадаркі ў лясах; метады, тэхналогіі, нарматывы інвентарызацыі ляснога фонду і лесаўпарадкавальнага праектавання

Аўтар 37 публікацый: 25 навуковых і 12 навучальна-метадычных работ

Асноўныя публікацыі

1. Дзямід М.П. Аб спеласці эксплутацыйных саснякоў / М.П. Дзямід // Працы  Беларус. дзярж. тэхнал. ун-та. Сер. 1, Лясная гаспадарка / Гл. рэд. І.М. Жарскі. - Мінск, 1996. - Вып. 4. - С. 106-109

2. Дзямід М.П. Аб спецыяльных спеласцях  // Працы Бел. дзярж. тэхнал. ун-та. Сер. I, Лясная гаспадарка / Гл. рэд. І.М. Жарскі. - Мінск: БДТУ, 2001. - Вып. IX. - С. 134-140.

3. Дзямід М.П. Метадычныя падыходы і тэхніка вызначэння спеласці на драўніну // Працы Бел. дзярж. тэхнал. ун-та. Сер. I, Лясная гаспадарка / Гл. рэд. І.М. Жарскі. - Мінск: БДТУ, 2002. - Вып. X. - С. 104-120.

4. Дзямід М.П. Натуральны шэраг росту дрэвастояў і спеласць лесу // Працы Бел. дзярж. тэхнал. ун-та. Сер. I, Лясная гаспадарка / Гл. рэд. І.М. Жарскі. - Мінск: БДТУ, 2003. - Вып. XI. - С. 192-198.

5. Ермакоў, В.Я. Лесаўпарадкаванне: падручнік для студ. ВНУ. - 4-е выд., Перапрац. І ДАП. / В.Е. Ярмакоў, А.А. Атрошчанка, М.П. Дзямід. - Мiнск: БДТУ, 2002 (2003). - 499 с.

6. Атрошчанка, А.А..Лясная таксацыя: Лабараторны практыкум для студэнтаў спец. 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка» / А.А. Атрошчанка, М.П. Дзямід, С.І. Мінкевіч. - Мінск: УА «БДТУ», 2007. - 141 с.

Выкладаемыя дысцыпліны: лесаўпарадкаванне (практычныя заняткі, курсавое праектаванне) - лесагаспадарчы, завочны факультэт; лясная таксацыя (лабараторныя заняткі, вучэбная практыка).


Сідзельнік Мікалай Яраслававіч
кандыдат сельскагаспадарчых навук, старшы выкладчык.

Скончыў лесагаспадарчы факультэт Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага універсітэта ў 2002 годзе.
З 2002 па 2005 гг. - аспірант кафедры лесаўпарадкавання БДТУ. Навуковы кіраўнік доктар сельскагаспадарчых навук, прафесар А.А. Атрошчанка. Тэма кандыдацкай дысертацыі «Лесатаксацыйныя мадэлі прыросту па запасе сасновых дрэвастояў ў геаінфармацыйнай сістэме« Лясныя рэсурсы» (абараніў кандыдацкую дысертацыю ў 2010 г.).
Пасля заканчэння аспірантуры - на выкладчыцкай працы кафедры лесаўпарадкавання.
з 2006 па 2012 гг. - асістэнт кафедры; з 2012 г па цяперашні час - старшы выкладчык кафедры.

Галіна навуковых інтарэсаў : лесаўпарадкаванне і лясная таксацыя, сістэмы глабальнага пазіцыянавання, геаінфармацыйныя тэхналогіі і іх выкарыстанне ў лясной гаспадарцы.

Аўтар 11 навуковых артыкулаў, аўтар і сааўтар 2 навучальна-метадычных дапаможнікаў.

Асноўныя публікацыі:

1. Сідзельнік, М.Я. Метады ацэнкі бягучага прыросту дрэвастояў і іх выкарыстанне ў ГІС-тэхналогіях» / М. Я. Сідзельнікі // Пр. Беларус. дзярж. тэхнал. ун-та. Сер. I, Лясная. гас-ка. - 2003. - Вып. XI. - С. 181-185.

2. Сідзельнік, М.Я. Вызначэнне прыросту па запасе хваёвых дрэвастояў ў ГІС «Лясныя рэсурсы» / М. Я. Сідзельнік // Пр. Беларус. дзярж. тэхнал. ун-та. Сер. I, Лясная. гас-ка. - 2008. - Вып. XVI. - С. 93-97.

3. Сідзельнік, М.Я. Лесатаксацыйныя мадэлі ацэнкі прыросту сасновых дрэвастояў па класах банітэту ў ГІС «Лясныя рэсурсы» / М.Я. Сідзельнік // Пр. Беларус. дзярж. тэхнал. ун-та. Сер. I, Лясная. гас-ка. - 2009. - Вып. XVII. - С. 29-33.

Выкладаемыя дысцыпліны: лясная біяметрыя (лабараторныя заняткі); лясная таксацыя (лабараторныя заняткі, вучэбная практыка); інжынерная геадэзія (лабараторныя заняткі, навучальныя практыкі); геаінфармацыйныя сістэмы ў лясной гаспадарцы (лабараторныя заняткі); ЭВМ у лясной гаспадарцы (лабараторныя заняткі); асновы лесаўпарадкавання (практычныя і лабараторныя заняткі); інфармацыйныя сеткі і перадача звестак у ІСКЛГ (лабараторныя заняткі); прамысловая таксацыі (вучэбная практыка); кіраванне ляснымі рэсурсамі (практычныя заняткі).