Студэнтам

 

Матэрыялы па выкладаемых дысцыплінах
(праграмы, пытанні да заліку, экзамену и г.д.)

 

Выкладаемая дысцыпліна Спецыяльнасць (спецыялізацыя), курс Матэрыялы
Лясная фітапаталогія ЛГ, 3

Прэзентацыі лекцыйлк1лк2лк3лк4лк5;лк6лк7лк8лк9лк10лк11лк12лк13лк14;лк15лк16лк17лк18

Пытанні бягучай атэстацыікр1кр2;кр3

Пытанні да экзаменуэкз

Тыпавая праграматип_прогр

Вучэбная (рабочая) праграмауч_прогр

Мікалогія ЛГ(АЛ), 2

Базавая праграмабаз_прогр

Вучэбная (рабочая) праграмауч_прогр

Праграма вучебнай практыкіпракт

Лясное таваразнаўства  ЛГ, 2 LesnTovLH.zip
Драўніназнаўства з асновамі ляснога таваразнаўства ТТЛП (ТДВ), 2 DVTDP.zip
Лясная энтамалогія ЛГ, 3 LesEnt.zip
Тэхналогія лесааховы ЛГ (АЛ), 4

Базавая праграмабаз_прогр

Праграма вучэбнай практыкіпракт

Пытанні да экзаменузкз