Кафедра турызму, пыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства

  Адрас кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства :

220006, г. Мінск, вул. Свярдлова, 13 а

Тел.: (8-017) 321-22-97 (зав. каф. ТПіП); 327-37-44 (каб.202-1); 375-05-03 (каб.117-2 інт.).

E-mail:  tpio@belstu.by;

Месцазнаходжанне кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства ў вучэбных карпусах БДТУ:

Корпус 1, ауд.:         202, 203, 212, 236.

Інтэрнат 2, ауд.: 107, 110, 113, 117,119,121,123а, 231.

Кафедра  турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства арганізавана шляхам аб’яднання дзвух кафедр "Турызму і прыродакарыстання" и "Паляўніцтвазнаўства" 04.09.2017 г. загадам №279 "Аб абъяднанні кафедр універсітэту"  

Загадчык кафедры Шапарава Ядвіга Аляксандраўна, кандыдат біялагічных навук, дацэнт.

Кафедра з’яуляецца выпускаючай, адказнай за ўзровень падрыхтоўкі спецыялістаў па наступных спецыяльнасцях:

1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»  

1-75 01 01 "Лясная гаспадарка"

1-75 81 02 " Шматфункцыянальнае лесакарыстанне " (магістратура)

Колькасны склад кафедры ПВС:

прафесар - 1, доктар біял. навук -1 (Капліч У.М.);

штатныя супрацоўнікі: кандыдаты навук: - 6 (Бахур А.У., Бесараб Д.А., Гардзей Д.В., Падашвялёў Д.А., Шапарава Я.А., Юшкевіч М.Т.), маладыя навукоўцы - 1 (Мітранкоў А.М.), старэйшыя выкладчыкі - 1 (Здановіч Н .І.) 

сумяшчальнікі, кандыдаты навук - 3 (Казарэз А.І., Малажаўскі А.А, Цыганкоў В.Г.), 

Гісторыя кафедр якія склалі аснову кафедры турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства:

Кафедра турызму і прыродакарыстання арганізавана ў адпаведнасці з загадам № 1284 ад 14.12.2009 года пры лесагаспадарчым факультэце. Замоўцамі падрыхтоўкі спецыялістаў па турызме і прыродакарыстанні выступілі Упраўленне справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Міністэрства лясной гаспадаркі РБ.

З часу ўтварэння кафедры да сакавіка 2015 г. загадчыкам кафедры з’яўляўся прафесар, доктар біялагічных навук Капліч Валерый Міхайлавіч, а да верасня 2017 г дацэнт, кандыдат біялагічных навук Бахур Алег Уладзіміравіч.

Развіццё турызму ў Рэспубліцы Беларусь патрабуе падрыхтоўкі кіраўнікоў і спецыялістаў у галіне экалагічнага турызму, якія валодаюць глыбокімі ведамі ў галіне фауны і флоры, краязнаўства і шматмэтавага лесакарыстання, паляўнічай гаспадаркі, арганізацыі і маркетынгу экатурызму, сэрвіснага абслугоўвання, псіхалогіі, замежнай моўнай падрыхтоўкі, эканомікі і права.

Падчас распрацоўкі вучэбнага плана БДТУ па спецыяльнасці «турызм і прыродакарыстанне» вывучаліся навучальныя планы падрыхтоўкі спецыялістаў па турызму навучальных устаноў СНД і ўключаны дысцыпліны, якія рыхтуюць спецыяліста, у першую чаргу, у галіне экалагічнага турызму: агульная біялогія; фларыстычныя рэсурсы экалагічнага турызму, міжнародны турызм, асновы турыстычнага сэрвісу, турыстычна-аздараўленчая дзейнасць, рэкламная дзейнасць, тэхналогія і арганізацыя абслугоўвання і харчавання на аб'ектах турызму, асновы стандартызацыі, ліцэнзавання і сертыфікацыі ў турызме, энтамалогія (навука аб насякомых) і мікалогія (навука аб грыбах), асновы пчалярства і рыбаводства, планаванне і арганізацыя турызму, водныя рэсурсы і турызм, тураперэйтынг, экскурсазнаўства, тэхналогія і арганізацыя экскурсійных паслуг, тэхналогія і арганізацыя экалагічнага і паляўнічага турызму, этнаграфічныя рэсурсы (аб'екты) турызму, асновы фотавідэамастацтва, асновы інавацыйнай дзейнасці і гігіена.

У тыпавых і вучэбных праграмах па пазначаных дысцыплінах маюцца раздзелы, тэмы і пытанні, якія адлюстроўваюць сусветны і айчынны вопыт навуковых даследаванняў у галіне экалагічнага турызму.

Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт мае неабходныя ўмовы для якаснай падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне турызму і прыродакарыстання. Выпускнікі БДТУ заўсёды паказвалі і паказваюць высокую кваліфікацыю па абранай спецыяльнасці. Высокая якасць адукацыйнай дзейнасці БДТУ пацверджана рознымі сертыфікатамі. Варта адзначыць, што такія сертыфікаты першым у Беларусі атрымаў БДТУ.

Спецыялісты па турызме і прыродакарыстанні будуць працаваць у запаведніках, нацыянальных парках і заказніках; лесапаляўнічых гаспадарках і паляўнічаўпарадкавальных прадпрыемствах; ва ўстановах лясной гаспадаркі, навукова-даследчых, вытворча-камерцыйных і адукацыйных установах; турыстычных агенствах і іншых арганізацыях Рэспублікі Беларусь

 Гістарычныя карані кафедры паляўніцтвазнаўства выяўляюцца ў пяцідзесятых гадах мінулага стагоддзя на кафедры лесаводства. Заключаліся яны ў тым, што жывёльны свет лесу з'яўляецца яго кампанентам. Лесаводы выразна разумеюць значэнне лясных жывёл у практыцы вядзення лясной і паляўнічай гаспадаркі. На лесагаспадарчым факультэце з даўніх часоў частка студэнтаў, праяўлялі схільнасць да глыбокага разумення лясных, у тым ліку і паляўнічых жывёл. Гэта вызначалася і ў выбары імі тым дыпломных праектаў, у якіх распрацоўваліся біятэхнічныя мерапрыемствы для паляўнічых жывёл.

З назначэннем ў 1972 году рэктарам інстытута Раманава Уладзіміра Сяргеевіча (былога дырэктара ДЗПГ «Белавежская пушча», намесніка міністра лясной гаспадаркі) носьбіта ведаў і вопыту паляўніцтвазнаўства і паляўнічай гаспадаркі да яго пацягнуліся студэнты схільныя да лесапаляўнічай дзейнасці. Але толькі ў 1997 годзе была адкрыта спецыялізацыя 1-75 01 01 02 «лесапаляўнічая гаспадарка і пабочнае карыстанне лесам". З патоку студэнтаў, якія навучаюцца на спецыяльнасці "Лясная гаспадарка", адбіралі на спецыялізацыю (у асноўным па жаданні) групу 15-20 чалавек. Разам з з базавымі дысцыплінамі ў рамках спецыяльнасці "Лясная гаспадарка" прафесійныя веды і навыкі студэнты сталі атрымліваць пры вывучэнні вучэбных дысцыплін спецыялізацыі: «Біялогія лясных звяроў і птушак з асновамі дзічынаразвядзення», «паляўніцтвазнаўства і паляўнічая гаспадарка", "Пабочное лесакарыстанне з асновамі пчалярства», «таксідэрмію і трафейную справу з асновамі пушномеховой прадукцыі», «Пабочное лесакарыстанне», «кінолага», «паляўніцтвазнаўства», «Хваробы дзікіх жывёл», «Паляўнічая гаспадарка», «зверагадоўлі з асновамі Таваразнаўства я»,«Асновы пчалярства і рыбаводства», «Паляўніцтваўладкаванне».

Пасля васьмі выпускаў па спецыялізацыі рэктарам БДТУ прафесарам Жарскім І. М. была створана 11 снежня 2009 года кафедра паляўніцтвазнаўства. Заснавальнікам кафедры па праве варта лічыць прафесара Раманава Уладзіміра Сяргеевіча, дохтара сельскагаспадарчых навук, прафесара,  заслужанага дзеяча навукі БССР.   Ядро кафедры склалі выкладчыкі кафедры лесаводства. Загадчыкам кафедры быў абраны дацэнт кандыдат сельскагаспадарчых навук Роўкач А.І. За 8 гадоў працы кафедры падрыхтавана больш за 100 спецыялістаў па лесапаляўнічай гаспадаркі і пабочным карыстанні лесам, 5 магістрантаў, 2 кандыдаты навук. Па дысцыплінах спецыялізацыі выкладчыкамі кафедры падрыхтаваны цэлы шэраг навучальных дапаможнікаў з грыфам Міністэрства адукацыі і вучэбна-метадычнага аб'яднання вышэйшых навучальных устаноў. На базе кафедры развівалася школа паляўніцтвазнаўства, створаная прафесарам Раманавым У.С. Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў рамках навуковай школы: тыпалогія паляўнічых угоддзяў Беларусі; экалагічныя асновы і вопыт лесапаляўнічай гаспадаркі Беларусі; эколага-эканамічныя асновы лесапаляўнічай гаспадаркі Беларусі; навуковыя асновы ўзнаўлення рэсурсных значных аб'ектаў лесапаляўнічых гаспадарак.

Асноўныя напрамкі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў рамках навуковай школы па спецыяльнасці паляўніцтвазнаўства :

  • эколага-эканамічныя асновы лесагапаляўнічай гаспадаркі Беларусі;
  • навучныя асновы ўзнаўлення рэсурсна значных аб'ектаў лесапаляўнічых гаспадарак;
  • навуковыя і практычныя асновы павышэння якасці і эфектыўнасці вядзення паляўнічай гаспадаркі.

Навуковая школа па лясным паляўніцтвазнаўстве ажыццяўляе сумесныя даследаванні ў рамках Дзяржаўнай праграмы развіцця паляўнічай гаспадаркі Беларусі з нацыянальнымі паркамі «Белавежская пушча» і «Прыпяцкі», Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Белгоспаляўніцтва» и Навукова-практычным цэнтрам па біярэсурсах НАН Беларусі.

Ганаровыя навуковыя званні, атрыманыя членамі навуковай школы: Раманаў В.С. – чатыры ордэна СССР и адзін Польшчы, медалі;   заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі БССР, 1980; акадэмік Беларускай інжынернай акадэміі, 1994.; Акадэмік Міжнароднай экалогической акадэміі 1995; Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Кафедра турызму, прыродакарыстання і паляўніцтвазнаўства будзе ўдзячна ўсім установам краіны, якія ўнясуць свой уклад у яе станаўленне, бо экалагічны турызм заўсёды выступаў і выступае ў ролі сродкі экалагічнага ўладкавання рэгіёнаў нашай рэспублікі і ўмацавання здароўя яе насельніцтва.