Філіялы кафедры

У адпаведнасці з Дзяржаўнай праграмай «Імпартазамяшчальная фармпрадукцыя» (мерапрыемства 4 падпраграмы «Падрыхтоўка кадраў для хіміка-фармацэўтычнай галіны») у кастрычніку 2011 г. арганізаваны філіял кафедры БТ і БЭ на РУП "Белмедпрэпараты". Загадчыкам філіялам кафедры прызначана Чарнецкая Ю.Г. (Начальнік аддзела распрацоўкі і ўкаранення тэхналогій гатовых лекавых сродкаў - начальнік лабараторыі інфузійных прэпаратаў упраўлення інавацыйнага развіцця РУП "Белмедпрэпараты", к.фарм.н.).

РУП "Белмедпрэпараты" для арганізацыі навучальнага працэсу і навукова-даследчых работ:

- Забяспечвае філіял кафедры памяшканнямі, наяўнымі сучаснымі тэхнічнымі сродкамі, а таксама прыборамі і абсталяваннем, што выкарыстоўваюцца ў вытворчасці лекавых прэпаратаў;

- Сумесна з БДТУ прызначае загадчыка філіялам кафедры, адказнага за арганізацыю і правядзенне навучальнага працэсу і навукова-даследчых работ студэнтаў;

- Удзельнічае ў фарміраванні тэматыкі курсавога і дыпломнага праектавання ў адпаведнасці з сучаснымі напрамкамі вытворчасці лекавых прэпаратаў;

- Арганізуе стажыроўку студэнтаў на пасадах тэхнікаў і інжынераў-тэхнолагаў;

- Падбірае і накіроўвае на вучобу абітурыентаў як на дзённае, так і на завочнае навучанне;

- Знаёміць студэнтаў з сучаснымі тэхналогіямі вытворчасці лекавых прэпаратаў;

- Падбірае кандыдатуры для вочнай і завочнай формаў навучання ў магістратуры і аспірантуры;

- аказвае кафедры біятэхналогіі і біяэкалогіі дапамогу ва ўмацаванні матэрыяльна-тэхнічнай базы шляхам перадачы ва ўстаноўленым парадку прыбораў і іншага абсталявання, а таксама ў правядзенні навукова-даследчых работ і ўкараненні іх вынікаў у вытворчасць лекавых прэпаратаў.

Установа адукацыі "Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт":

- Забяспечвае арганізацыйна-метадычнае кіраўніцтва філіялам кафедры;

- Вылучае высокакваліфікаваныя навукова-педагагічныя кадры для правядзення навучальнага працэсу ў філіяле кафедры;

- Фармуе групу студэнтаў з арыентацыяй у далейшым на працу на РУП «Белмедпрэпараты»;

- Накіроўвае гэтых студэнтаў на вытворчыя практыкі на РУП «Белмедпрэпараты» для ўдзелу ў доследна-вытворчых і навукова-даследчых работах;

- Ажыццяўляе кіраўніцтва курсавых і дыпломных праектаваннем па тэматыцы РУП «Белмедпрэпараты»;

- Накіроўвае выпускнікоў на працу на РУП "Белмедпрэпараты" згодна з планам размеркавання.

У рамках навуковай дзейнасці філіяла кафедры ажыццяўлялася выкананне НДР - № ХД 15-464 «Правесці параўнальнае вывучэнне бiяэквiвалентнасцi ва ўмовах тэсту in vitro лекавага сродку« Цэлекаксiб, капсулы 100мг » і « Цэлекаксiб, капсулы 200 мг » вытворчасці РУП «Белмедпрэпараты» ў параўнанні з арыгінальным лекавых сродкам «Цэлебрэкс, капсулы 100 мг» і «Цэлебрэкс, капсулы 200 мг» вытворчасці фірмы «Серл», ЗША» (2015/09/07 г. - 2015/11/13; кіраўнік -. заг кафедры БТ і БЭ Лявонцьеў В. Н.).