Вучэбная работа

 

Адукацыйная праграма падрыхтоўкі выпускніка па спецыяльнасці «Біятэхналогія», «Біяэкалогія», «Тэхналогія лекавых прэпаратаў» павінна прадугледжваць вывучэнне студэнтам наступных цыклаў дысцыплін:

- Сацыяльна-гуманітарны: гісторыя Беларусі, асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы, філасофія, паліталогія, замежная мова; эканамічная тэорыя, сацыялогія і іншыя;

- Прыродазнаўчы: вышэйшая матэматыка, інфарматыка і камп’ютарная графіка, фізіка, хімія (неарганічная, аналітычная, фізічная, калоідная);

- Агульнапрафесійны і спецыяльны: арганічная хімія, цеплатэхніка, прыкладная механіка, працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі і іншыя;

Матэрыялы па дысцыплінах:

Спецыяльнасць

Дысцыпліна

Даступныя вучэбна-метадычныя матэрыялы

Спецыяльнасць

1-48 02 01 "Біятэхналогія"

Біятэхналогія

Лабараторны практыкум

Малекулярная біятэхналогія

Вучэбная (базавая) праграма

Электронны курс лекцый

Хімія біялагічна актыўных рэчываў (БАР) з асновамі фармакалогіі

Вучэбная (базавая) праграма

Электронны курс лекцый

Асновы навуковых даследаванняў, метады аналізу біяпалімераў і інаватыка

Вучэбная (базавая) праграма

Біяхімія

Вучэбная (тыпавая) праграма

Лабараторны практыкум

Тэхналогіі харчовых вытворчасцяў

Вучэбны дапаможнік

Асновы агульнай біялогіі

Вучэбная праграма

Метадычныя ўказанні

Кантрольныя заданні

Мікрабіялогія

Вучэбная (тыпавая) праграма

Асновы таксікалогіі

Вучэбная праграма

Метадычныя ўказанні

Лабараторныя працы

Кантрольныя заданні

Генетычная інжынерыя і біябяспека

Вучэбная (базавая) праграма

Спецыялізацыя

1-48 02 01 03 "Тэхналогія тлушчаў, эфірных алеяў і парфумерна-касметычных прадуктаў"

Біяхімія і мікрабіялогія

Вучэбная (тыпавая) праграма

Хімія прыродных арганічных злучэнняў

Метадычныя ўказанні да лабараторных работ

Абсталяванне і праектаванне прадпрыемстваў галіны

Метадычныя ўказанні да курсавога праектавання

Хімія тлушчаў

Тэксты лекцый

Метадычныя ўказанні да лабараторных работ

Тэхналогія вытворчасці раслінных алеяў

Метадычныя ўказанні да лабараторных работ

Тэхналогія тлушчаў, эфірных алеяў і парфумерна-касметычных прадуктаў

Метадычныя ўказанні да дыпломнага праектавання

Спецыяльнасць 

1-57 01 03 "Біяэкалогія"

Біяхімія

Вучэбная (тыпавая) праграма

Лабараторны практыкум

Асновы навуковых даследаванняў, метады аналізу біяпалімераў і інаватыка

Вучэбная (базавая) праграма

Мікрабіялогія і экалогія мікраарганізмаў

Вучэбная (тыпавая) праграма

Генетычная інжынерыя і біябяспека

Вучэбная (базавая) праграма

Экалагічная біятэхналогія

Вучэбны дапаможнік

Вучэбна-метадычны дапаможнік

 

Інфармацыя па ВДРС (.doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акрамя таго, за перыяд навучання студэнты пройдуць 3 практыкi:

- Агульнаiнжынерная практыка (пасля 3 курса). Студэнты групай выязджаюць на базавыя прадпрыемствы галіны на 4 тыдні :

- Тэхналагічная практыка (пасля 4 курса). Студэнты ў індывідуальным парадку або групамі па 2-4 чалавекі выязджаюць у розныя куткі краіны на базавыя прадпрыемствы на 6 тыдняў;

- Пераддыпломная практыка (пасля дзяржаўнага экзамену). Студэнты ў індывідуальным парадку або групамі па 2-4 чалавекі выязджаюць на базавыя прадпрыемствы для падрыхтоўкі матэрыялаў да выканання дыпломнага праекта на 4 тыдні.