Студэнтам завочнага факультэта

Метадычная літаратура

Ахова працы. Лабараторны практыкум. 2012
Ахова працы. Вызначэнне эфектыўнасці мерапрыемстваў. 2005
Дыпломнае праектаванне. Мерапрыемствы па ахове працы і бяспецы жыццядзейнасці.
Захова насельніцтва і аб'ектаў у надзвычайных сітуацыях.
Ацэнка становішча ў надзвычайных сітуацыях. 2013
Радыяцыйная бяспека. Лабараторны практыкум. 2015 г.

Метадычныя дапаможнікі для самастойнай падрыхтоўкі студэнтаў

Ахова працы-ЛГ, ЛIД, ТДВ, МАЛК-2012

Ахова працы-МА, АТП-2009

Ахова працы-ПАиСАI, ВC, IСIТ, ТПВ-2004

Ахова працы-ХТНМ, АНА-2010

Ахова працы-ХТАМ, ФХМП-2011

Ахова працы-ХТПД, БТ-2005

Ахова працы-ЭКП, БУ, МД, МК-2004

Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыплiне "Бяспека жыццядзейнасцi чалавека" (архiў)

Вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне  "Ахова працы" (архiў)

Вучэбна-метадычны комплекс  па дысцыпліне "Ахова насельніцтва і аб'ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека" (архiў
)

КАНСУЛЬТАВАННЕ
студэнтаў-дыпломнікаў выкладчыкамі кафедры БЖД
у 2016/2017 навуч. годзе

ФАКУЛЬТЭТ

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЬ, КУРС

ВЫКЛАДЧЫК-КАНСУЛЬТАНТ

ЗаВочны

ЛГ 6 к.

дац. Ярмак Іван Цімафеевіч

ЛГс 5 к.

ТДВс 5 к.

дац. Гармаза Андрэй Канстанцінавіч

МА 6 к.

выкл. Балакір Міхаіл Віктаравіч

БУ 5 к.

выкл. Карпава Святлана Валер’еўна

ЛІС6 к.

дац. Гармаза Андрэй Канстанцінавіч

ТДВ 6 к.

МАЛК 6 к.

выкл. Кісялёў Сяргей Уладзіміравіч

БТ 6 к.

выкл. Кісялёў Сяргей Уладзіміравіч

ХТАМ 6 к.

дац. Дамнянкова Алеся Ўладзіміраўна

ХТНМ 6 к.

дац. Радчанка Юрый Сяргеевіч

ТПВ 6 к.

ст.выкл. Чарнушэвіч Рыгор Аляксеевіч

ПАіСОІ 6 к.

АТП 6 к.

дац. Ператрухін Віктар Васільевіч

ФХМП 6 к.

выкл. Астахава Таццяна Аляксандраўна

МД 5 к.

АНА 6 к.

ЭКП 6 к.

заг. каф. Босак Віктар Мікалаевіч

МК 6 к.

заг. каф. Босак Віктар Мікалаевіч