Вучэбная работа

Падрыхтоўка спецыялістаў усіх спецыяльнасцяў і спецыялізацый на кафедры БЖД уключае:

курс дысцыплін "Засцярога насельніцтва і аб'ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека"; "Ахова працы", "Бяспека жыццядзейнасці чалавека";

кансультацыі па пытаннях аховы працы і бяспекі жыццядзейнасці ў дыпломных праектах (работах);

удзел у працы Дзяржаўных экзаменацыйных камісій па абароне дыпломных праектаў.

Для правядзення лабараторнага практыкума па дысцыпліне "Радыяцыйная бяспека" выкарыстоўваюцца дзве лабараторыі 146-4к. і 153-4к., якія абсталяваны радыеметрычнай і дазіметрычнай апаратурай.

Лабараторны практыкум па дысцыпліне "Ахова працы" праводзіцца ў спецыяльна абсталяванай лабараторыі 229-4к.

 

Для правядзення практычных заняткаў па дысцыплінах "Захова насельніцтва і аб'ектаў ад надзвычайных сітуацый","Бяспека жыццядзейнасці чалавека", "Ахова працы" выкарыстоўваецца аўдыторыя 151-4к, якая абсталявана адпаведнымі стэндамі.

Асноўныя вучэбна-метадычныя працы

Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне “Бяспека жыццядзейнасці чалавека”

Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне “Засцярога насельніцтва і аб'ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека” 

Электронны вучэбна-метадычны комплекс па дысцыпліне “Ахова працы” 

Чарнушэвіч, Р.А. Радыяцыйная бяспека: вучэбны дапаможнік / Р.А. Чарнушэвіч. - Мінск: БДТУ, 2002. – 254 с. (грыф МА)

Ахова працы: лабараторны практыкум / А.А. Чалнакоў [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2002. – 196 с.

Ператрухін, В.В. Радыяцыйная бяспека: вучэбны дапаможнік / В.В. Ператрухін, А.К. Гармаза. – Мінск: БДТУ, 2002. – 136 с.

Мерапрыемствы па ахове працы і бяспецы жыццядзейнасці ў дыпломных праектах (работах): вучэбна-метадычны дапаможнік / Р.А. Чарнушэвіч [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2004. – 125 с.

Ацэнка ўстойлівасці працы гаспадарчых аб'ектаў у надзвычайных сітуацыях: вучэбна-метадычны дапаможнік / Р.А. Чарнушэвіч, В.В. Ператрухін, У.У. Цярэшка, А.К. Гармаза. – Мінск: БДТУ, 2004. – 68 с.

Турлан, І.В. Тэхналогія і машыны для асваення лясоў у зонах радыеактыўнага забруджання: вучэбны дапаможнік / І.В. Турлан, Р.А. Чарнушэвіч. – Мінск: БДТУ, 2004. – 70 с.

Чарнушэвіч, Р.А. Абарона насельніцтва ў надзвычайных сітуацыях: тэксты лекцый / Р.А. Чарнушэвіч, В.В. Ператрухін. – Мінск: БДТУ, 2005. – 140 с.

Ператрухін, В.У. Радыяцыйная бяспека: вучэбна-метадычны дапаможнік / В.В. Ператрухін, Р.А. Чарнушэвіч, У.У. Цярэшка. – Мінск: БДТУ, 2005. – 60 с.

Ярмак, І.Ц. Ахова працы. Вызначэнне эфектыўнасці мерапрыемстваў па паляпшэнню ўмоў працы: вучэбна-метадычны дапаможнік / І.Ц. Ярмак, І.І. Пішч, Б.Р. Ладзік. – Мінск: БДТУ, 2005. – 58 с.

Чалнакоў, А.А. Ахова працы: вучэбны дапаможнік / А.А. Чалнакоў. – Мінск: БДТУ, 2006. – 294 с. (грыф МА)

Ахова працы. Інжынерныя разлікі па забеспячэнню санітарна-гігіенічных умоў працы: вучэбна-метадычны дапаможнік / У.М. Сацура, А.А. Чалнакоў, І.Ц. Ярмак, Б.Р. Ладзік. – Мінск: БДТУ, 2006. – 88 с.

Чарнушэвіч, Р.А. Радыяцыйная бяспека: лабараторны практыкум / Р.А. Чарнушэвіч, В.В. Ператрухін, У.У. Цярэшка. – Мінск: БДТУ, 2007. – 134 с. (грыф МА)

Інжынерныя разлікі па ахове працы і тэхнічнай бяспецы: вучэбна-метадычны дапаможнік / Б.Р. Ладзік, У.М. Сацура, І.Ц. Ярмак, А.А. Чалнакоў. – Мінск: БДТУ, 2007. – 86 с. (грыф ВМА)

Ярмак, І.Ц. Вызначэнне катэгорый памяшканняў, будынкаў і вонкавых установак па пажарнай бяспецы: метадычныя ўказанні / І.Ц. Ярмак, Б.Р. Ладзік. – Мінск: БДТУ, 2007. – 41 с.

Гармаза, А.К. Ахова працы: вучэбны дапаможнік / А.К. Гармаза, І.Ц. Ярмак, Б.Р. Ладзік. – Мінск: БДТУ, 2010. – 372 с. (грыф МА)

Абарона насельніцтва і аб'ектаў у надзвычайных сітуацыях (асновы грамадзянскай абароны): вучэбна-метадычны дапаможнік / В.В. Ператрухін [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2012. – 118 с. (грыф ВМА)

Сакалоўскі, І.В. Асновы земляробства: вучэбны дапаможнік / І.В. Сакалоўскі, В.М. Босак. – Мінск: БДТУ, 2012. – 137 с. (грыф ВМА)

Ахова працы: лабараторны практыкум / А.К. Гармаза [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2012. – 316 с.

Чарнушэвіч, Р.А. Ацэнка становішча ў надзвычайных сітуацыях: вучэбна-метадычны дапаможнік / Р.А. Чарнушэвіч, В.В. Ператрухін, У.У. Цярэшка. – Мінск: БДТУ, 2013. – 120 с. (грыф ВМА).

Босак, В.М. Бяспека працы і пажарная бяспека ў лясной гаспадарцы / В.М. Босак. – Мінск: РІПА, 2013. – 232 с. (грыф МА)

Дыпломнае праектаванне: мерапрыемствы па ахове працы і бяспецы жыццядзейнасці: вучэбна-метадычны дапаможнік / В.М. Босак [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2013. – 130 с.

Ахова працы ў АПК: практыкум / В.Р. Андруш [і інш.]. – Мінск: БДАТУ, 2013. – 248 с. (грыф ВМА)

Засцярога насельніцтва і аб'ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека: курс лекцый / Р.А. Чарнушэвіч [і інш.]. – Мінск: БДТУ, 2014. – 260 с.

Ахова працы ў лясной гаспадарцы і вытворчасці вырабаў з драўніны: АСРБ 1-59 01 08-2014 / В.А. Олекс, С.П. Кудравец, В.М. Босак, С.М. Пішчоў. – Мінск, 2014. – 25 с.

Кавалевіч, З.С. Бяспека жыццядзейнасці чалавека: вучэбны дапаможнік / З.С. Ковалевіч, В.М. Босак. – Мінск: МІПСА, 2015. – 392 с. (грыф МА)

Чарнушэвіч, Р.А. Радыяцыйная бяспека: лабараторны практыкум / Р.А. Чарнушэвіч, В.В. Ператрухін. – Мінск: БДТУ, 2015. – 158 с.

Бяспека жыццядзейнасці чалавека: практыкум / З.С. Кавалевіч, А.В. Хрэнаў, В.М. Босак, А.У. Дамнянкова. – Мінск: МІПСА, 2015. – 316 с.

Казлоўская, І.П. Вытворчыя тэхналогіі ў аграноміі: вучэбны дапаможнік / І.П. Казлоўская, В.М. Босак. – Мінск: Новыя веды, Масква: Інфра-М, 2016. – 336 с. (грыф МА)

Босак, В.М. Бяспека жыццядзейнасці чалавека: практыкум: вучэбны дапаможнік / В.М. Босак, А.У. Дамнянкова. – Мінск: Вышэйшая школа, 2016. – 192 с. (грыф МА)

Босак, В.М. Бяспека жыццядзейнасці чалавека: падручнік / В.М. Босак, З.С. Кавалевіч – Мінск: Вышэйшая школа, 2016. – 335 с. (грыф МА)