Мерапрыемствы

 • 4-5 лютага 2019 года адбылося пасяджэнне секцыі "Грамадскія і гуманітарныя навукі" 83-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ. Выкладчыкі кафедры прадставілі вынікі сваіх навуковых даследаванняў. Канферэнцыя праходзіла з міжнародным удзелам.
 • 13-14 снежня 2018 года дац. Бурак П. М. і праф. Вадап'янаў П. А. прынялі ўдзел у рабоце I Міжнароднай навукова-тэхнічнай канферэнцыі "Мінскія навуковыя чытання". Форум стаў першым вопытам арганізацыі на базе БДТУ шырокай дыскусійнай пляцоўкі, прысвечанай аналізу прарыўных інжынерных і сацыяльных тэхналогій, укараненне якіх забяспечыць рост інавацыйнага патэнцыялу і канкурэнтаздольнасці сістэмы адукацыі Рэспублікі Беларусь і ўсёй беларускай эканомікі ў цэлым. Даклад прадстаўлены прафесарам Вадап'янавым П. А ў яркай форме акрэсліў экалагічныя межы пануючай глабальнай мадэлі сацыяльна-эканамічнага развіцця і акцэнтаваў увагу на неабходнасці фарміравання новай сістэмы каштоўнасцяў, адэкватнай выклікам сучаснай эпохі. Дац. Бурак П. М. выступіў у якасці мадэратара секцыі "Сучасныя тэхналагічныя выклікі" і дакладчыка па тэме "Каштоўнасныя арыентацыі тэхнічнай культуры ва ўмовах глабальных рызык і выклікаў" 
 • 11 снежня 2018 года праведзена традыцыйная навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў "Сучаснае сацыяльна-гуманітарнае пазнанне: традыцыі і навацыі". У канферэнцыі прынялі ўдзел 36 удзельнікаў. 14 дакладаў былі прадстаўлены ў выглядзе выступаў і 22 - у форме стэндавых дакладаў. Найбольш актыўны ўдзел у канферэнцыі прынялі студэнты ІІ курса пад кіраўніцтвам дац. Бурака П. М., праф. П. А. Вадап'янава і дац. Кожыч Н.М. 
 • 22 лістапада 2018 года старшы выкладчык Падручны М. В. правёў прафарыентацыйную гутарку з вучнямі выпускнога класа ў рамках правядзення дня прафарыентацыі. Навучэнцы былі азнаёмленыя з гісторыяй БДТУ, з асноўнымі спецыяльнасцямі, па якіх праводзіць падрыхтоўку ВНУ на першай і другой ступенях навучання, прахаднымі баламі і раскладам работы падрыхтоўчых курсаў. 
 • 14 лістапада 2018 года прафесар Вадап'янаў П. А. прыняў удзел у рабоце камісіі, прысвечанай шляхах і формах аптымізацыі выкладання дысцыплін сацыяльна-гуманітарнага блока на першай і другой ступенях атрымання вышэйшай адукацыі. 
 • 9 кастрычніка 2018 года дац. Кожыч Н.М. арганізавала для студэнтаў 7 групы 1 курса факультэта ТАР наведванне Музея БДТУ, у ходзе якой студэнты азнаёміліся з асноўнымі дасягненнямі работнікаў і студэнтаў ВНУ ў навуковай і грамадскай дзейнасці, пазнаёміліся з традыцыямі БДТУ. 
 • верасень 2018 года дац. Бурак П. М. правёў гадзіны інфармавання на тэму "Аб маральных імператывах жыцця грамадства", "Аб мэтах ўстойлівага развіцця і глабальных выкліках сучаснага грамадства"
 • верасень 2018 года ў межах семінарскіх заняткаў па філасофіі на факультэтах ПіМ і ІЭФ былі праведзены круглыя сталы на тэму "Каштоўнасныя арыентацыі сучаснай моладзі" і "Разрыў пакаленняў: праўда ці выдумка" (выкладчык Падручны М. В.)
 • 12 красавіка 2018 года адбылася канферэнцыя магістрантаў, якія вывучаюць дысцыпліну «Філасофія і метадалогія навукі» на тэму «Каштоўнасныя арыентацыі сучаснага грамадства ва ўмовах глабальных пагроз і выклікаў». На канферэнцыі было прадстаўлена 27 дакладаў па актуальных для Рэспублікі Беларусь пытаннях навукова-тэхнічнага, сацыяльна-эканамічнага і духоўнага развіцця. Усе даклады ўтрымлівалі новую праблематыку, якая мела тэарэтычнае і практычнае значэнне. Магістрант Прышчэпаў А. А. выступіў з дакладам «Сучасныя каштоўнасныя арыентацыі беларускага грамадства»; магістрант Грышчанка Л. С. прадставіў даклад «Трансгуманізм і перспектывы чалавека: надзеі і рызыкі». Магістрант Каспяровіч М. Л. расказаў аб чацвёртай прамысловай рэвалюцыі і лічбавай эканоміцы. Магістрант Краўчанка М. Л. прысвяціла даклад экалагічнай культуры і яе ролі ў пераадоленні духоўнага і экалагічнага крызісаў. Канферэнцыя прайшла паспяхова, удзельнікі атрымалі новыя веды аб сучасных праблемах і накірунках іх вырашэння. На канферэнцыі з дакладамі таксама выступілі прафесар Вадап'янаў П. А. і загадчык кафедры, дацэнт П. М. Бурак.
 • 14 снежня 2016 года адбылася студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя па філасофіі, сацыяльна-гуманітарных і правазнаўчых навуках «Сучаснае гуманітарныя веды ў сістэме апераджальнай адукацыі ». У працы канферэнцыі прынялі ўдзел больш за 40 студэнтаў факультэтаў ІЭ, ХТіТ, тав, ФІТ, ТТЛП. На пленарным пасяджэнні былі прадстаўлены 12 паведамленняў па актуальных пытаннях развіцця філасофіі і метадалогіі навукі, гісторыі філасофіі, сацыяльнай філасофіі і актуальных праблемах глабальнага і нацыянальнага сацыяльна-эканамічнага развіцця. Даклады былі выкананы на высокім тэарэтычным узроўні і прадстаўлены з выкарыстаннем мультымедыйных прэзентацый. Больш за 20 паведамленняў былі прадстаўлены як стэндавыя паведамленні.
 • з 1 па 30 снежня 2016 года дацэнт Матусевіч В. А. праходзіла навукова-педагагічную стажыроўку ў Варшаўскім універсітэце, у выніку якой быў вывучаны перадавы педагагічны вопыт у выкладанні гуманітарных дысцыплін вядучага польскага ВНУ.
 • 17 лістапада 2016 года адбыўся адзіны дзень інфармавання. Дацэнт кафедры, кандыдат юрыдычных навук Куліс Лідзія Андрэеўна распавяла аб забеспячэнні насельніцтва якасным і даступным жыллём, што з'яўляецца важным напрамкам сацыяльнай палітыкі беларускай дзяржавы.
 • З 7 па 10 верасня 2016 напярэдадні выбараў у Парламент на кафедры быў арганізаваны  пункт кансультацый для студэнтаў і супрацоўнікаў па пытаннях прымянення Выбарчага кодэкса РБ. Адказныя за правядзенне кансультацый дац. Куліс Л.А. і асс. Сяргеева Я.М.
 • Навуковая канферэнцыя магістрантаў "Супярэчнасці і выклікі сучаснай цывілізацыі-2016"
  22 красавіка 2016 года ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце адбылася доўгачаканая канферэнцыя магістрантаў "Супярэчнасці і выклікі сучаснай цывілізацыі".
  Мерапрыемства арганізоўвалі кафедра Філасофіі і права, а таксама магістранты-актывісты: Юлія Маркоўка, Марына Цыгір, Дзмітрый Беланогій і Ягор Ільяшенко.
  Мэтай правядзення канферэнцыі быў разгляд аб'ектыўных перадумоў і суб'ектыўных фактараў глабальнай нестабільнасці, аналіз каэвалюцыйнага прынцыпу інтэрпрэтацый супярэчнасцяў і выклікаў сучаснай цывілізацыі ў кантэксце стабільнага развіцця.
  Удзельнікі прадставілі даклады на наступныя тэмы: "Асноўныя канцэпцыі рызык у сучаснай навуцы і філасофіі", "Тэхнагенныя і сацыяльныя рызыкі сучаснай цывілізацыі", "Духоўны крызіс і светапоглядная бяспека сучаснай цывілізацыі", "Сацыяльна-экалагічныя наступствы навукова-тэхнічнага прагрэсу", "Феномен глабалізацыі: асноўныя тэндэнцыі і падыходы да вырашэння праблем","Філасофскія праблемы ўстойлівага развіцця сістэмы "грамадства-прырода" і іншыя.
  Сустрэча завяршылася падвядзеннем вынікаў работы канферэнцыі.
  Навуковымі кіраўнікамі мерапрыемства выступілі: член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар філасофскіх навук, прафесар, Вадап'янаў Павел Аляксандравіч і кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, загадчык кафедры філасофіі і права Бурак Пётр Міхайлавіч.
  Удзельнікі сустрэчы абмяняліся ведамі і творчымі ідэямі, адносна філасофскіх праблем стану сучаснай цывілізацыі ў кантэксце стабільнага развіцця, вызначылі напрамкі супрацоўніцтва.
 • 16 снежня 2015 года праведзена студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя "Гуманітарныя веды і перспектывы апераджальнай адукацыі», прысвечаная найбольш актуальным аспектам развіцця сучасных навуковых ведаў. У ёй прынялі ўдзел 29 студэнта факультэтаў ХТіТ, ТАВ, ТТЛП, ІЭ, ІТ. 12 дакладаў былі заслуханыя на пленарным пасяджэнні і 18 паведамленняў выстаўлены ў выглядзе стэндавых дакладаў. Тэмы дакладаў і паведамленняў ахапілі шырокае кола гісторыка-філасофскай, антрапалагічнай, сацыялагічнай, сацыяльна-экалагічнай праблематыкі. Лепшымі дакладамі былі абраныя паведамленні Грашчанка У.І. і Кажарновіч Д.А., Сафроненка М.М., Рамашка В.А.
 • 10 снежня 2015 г. адбыўся навуковы семінар, прысвечаны абмеркаванню дысертацыі А. А. Габінскай «Глабалізацыя адукацыі і праблема фарміравання экалагічнай культуры», прадстаўленай да абароны на суісканне вучонай ступені кандыдата філасофскіх навук па спецыяльнасці «24.00.01 - тэорыя і гісторыя культуры» (філасофскія навукі). У працы семінара прынялі ўдзел Вадап'янаў П. А. доктар філасофскіх навук, прафесар; Нявераў А. В. доктар эканамічных навук, прафесар; Бурак П. М. кандыдат філасофскіх навук, дацэнт; Кожыч Н. М. кандыдат філасофскіх навук, дацэнт; Крывароцька В. В. кандыдат філасофскіх навук, дацэнт; Вадап'янава Т. П. кандыдат эканамічных навук, дацэнт; Лукашук Н. А. кандыдат эканамічных навук, дацэнт; Марцуль У.М. кандыдат тэхнічных навук, дацэнт; Флюрык А. А. кандыдат біялагічных навук, дацэнт. Дысертацыя была выкананая пры кафедры філасофіі Установы адукацыі "Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы". Навуковы кіраўнік - Бародзіч Аляксандр Аляксандравіч, кандыдат философиских навук, дацэнт. Пасля выступу суіскальніка А. А. Габінскай і абмеркавання дысертацыі быў прыняты станоўчы водгук апаніруючай арганізацыі (БДТУ), падрыхтаваны экспертам П. А. Вадап'янавым.
 • 9 снежня 2015 г. кафедра правяла традыцыйную алімпіяду па філасофіі. Тэмай турніру была абраная антычная філасофія і філасофія навукі і тэхнікі. У алімпіядзе прынялі ўдзел 25 студэнтаў 2 курсу факультэтаў ІТ, ХТіТ, ЛГ. Заданні першага і другога тураў, якія прадстаўлялі сабой бліц-тэст і творчы конкурс, дазволілі ўдзельнікам праявіць як веды навучальнага матэрыялу, так і здольнасці ў развазе на свабодныя тэмы. Па выніках спаборніцтва прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам: 1 месца - Чобат Н., 2 месца - Хворась С., Міхалкевіч Н., 3 месца - Якімук К. Усе студэнты-прызёры былі падрыхтаваныя к.ф.н. Крывароцька В.В.
 • З 28 верасня па 10 Кастрычнік 2015 года ў сувязі з надыходзячымі выбарамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь выкладчыкамі прававых дысцыплін кафедры ажыццяўляецца кансультаванне студэнтаў па пытаннях выбарчага права Рэспублікі Беларусь.
 • 24 красавіка 2015 года адбылася студэнцкая навукова-тэхнічная канферэнцыя. Упершыню ў рабоце канферэнцыі асобнай падсекцыя былі вылучаны даклады па сацыялогіі арганізацыі. На пленарным пасяджэнні ўдзельнікі прадставілі 14 дакладаў і больш за 10 навуковых паведамленняў былі аформлены як стэндавыя. Падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі патрабуе асваенне базавых прынцыпаў адміністрацыйнага кіравання, навыкаў дыягностыкі і прафілактыкі вытворчых канфліктаў. Вынікі тэарэтычнага вывучэння названых праблем былі прадстаўлены ў дакладах Грышчанка Л.С. («Японскія метады кіравання ў арганізацыях»), Іскрыцкай Ю.М. («Асноўныя тэорыі матывацыі») Вейсанга Ильянес Г.Т. («Тэорыя бюракратыі і яе роля ў сучаснай сістэме кіравання»). Даследнікі паказалі добры ўзровень тэарэтычнай распрацаванасці тэм, аформілі даклады з выкарыстаннем сродкаў мультымедыйных прэзентацый. Фарміраванне адміністрацыйна-арганізацыйных кампетэнцый навучэнцаў - гэта істотны элемент фарміравання паўнавартаснай і працаздольнай асобы. Тэматыка дакладаў падсекцыі «Філасофія. Сацыялогія. Правазнаўства" ахапіла шырокае і разнастайнае кола сацыяльных, сацыяльна-эканамічных праблем развіцця сучаснага беларускага грамадства. Дакладчыкі прадставілі даследавання структуры і дынамікі сацыяльных элітаў, праблем сацыяльнай няроўнасці і эвалюцыі інстытута сям'і. Удзельнікі канферэнцыі прадстаўлялі факультэты ТТЛП, ХТіТ, ВСіП, ТАР. Па выніках абмеркавання як лепшыя былі адзначаны наступныя даклады: Грышчанка Л.С., Чорная Д.К. (ХТіТ 3-11), Вейсанга Ильянес Г.Т. (ХТіТ 3-12), Карасевіч М.В., Шанчук А.М. (ТАР 3-1).
 • 23 красавіка 2015 адбылася навуковая канферэнцыя «Постіндустрыяльныя тэндэнцыі ў развіцці грамадства і захаванне стабільнай будучыні Беларусі». Удзельнікі форуму - магістранты дзённай формы навучання - абмеркавалі філасофска - метадалагічныя пытанні і навуковыя праблемы развіцця постіндустрыяльнага грамадства. Мэта канферэнцыі складалася ў фарміраванні рознабаковага, цэласнага навуковага прадстаўлення аб асноўных тэндэнцыях, супярэчнасьцях, выкліках і рызыках постіндустрыяльных змяненняў грамадства, аб шляхах захавання стабільнай будучыні Беларусі. Арганізатарамі выступілі магістранты і іх навуковыя кіраўнікі: Бурак Пётр Міхайлавіч - к. ф. н., дацэнт, загадчык кафедры філасофіі і права; Вадап'янаў Павел Аляксандравіч - член-карэспандэнт НАН Беларусі, д. ф. н., прафесар кафедры філасофіі і права. На канферэнцыі было прадстаўлена 28 дакладаў. У яе рабоце прынялі ўдзел больш за 70 магістрантаў і студэнтаў дзённай формы навучання БДТУ.

 • 2-6 лютага 2015 г. адбудзецца 79-я навукова-тэхнічная канферэнцыя БДТУ з міжнародным удзелам. У рамках падсекцыі грамадскіх навук будуць прадстаўлены даклады супрацоўнікаў кафедры філасофіі і права, а таксама навукоўцаў з Украіны і Расіі.
 • 15 снежня 2014 была праведзена алімпіяда па філасофіі. У мерапрыемстве ўзялі ўдзел 11 студэнтаў. Турнір складаўся з двух тураў: бліц-тэсту па гісторыі філасофіі і творчага задання, у якім удзельнікам было прапанавана прааналізаваць сацыяльную ролю навуковага пазнання і паспрабаваць скласці кодэкс навуковай дзейнасці.Па выніках выпрабаванняў прызавыя месцы размеркаваліся наступным чынам: 1 месца - Пяцінкіна П. - 330 балаў; 2 месца - Палуянава Д. - 320 балаў; 3 месца - Значонак Д. - 300 балаў; 3 месца - Рубцова Е. - 300 балаў.
 • 12 снежні 2014 года адбылася штогадовая студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя, прысвечаная актуальным пытанням развіцця гуманітарных ведаў ва ўмовах фарміравання інавацыйнага грамадства. Удзельнікі прадставілі на пленарным пасяджэнні 18 дакладаў і больш за 30 навуковых паведамленняў былі аформлены як стэндавыя. Тэматыка канферэнцыі ахапіла шырокае кола пытанняў філасофскіх праблем прыродазнаўства, сацыяльнай філасофіі, сацыялогіі, гісторыі філасофіі. Па выніках абмеркавання як лепшыя былі адзначаны наступныя даклады: Шіканаў С. Межы сцыентызму ў сінэргетычнай парадыгме (навуковы кіраўнік: асс. Карканіца А.А.), Апанасевіч А.  Сабалеўскі І. Цагельнікава К. Асаблівасці фарміравання грамадскай думкі ў дачыненні да захавання аўтарскага права і «пірацтва». (Навук. кіраўнік:  Матусевіч В.А.) Дзенісенка Е. Броўка О. Крытэрыі сацыяльнага прагрэсу (навук. кіраўнік: дац. Кожыч Н.М.), Круцікава М. Выклікі і рызыкі постіндустрыяльнага грамадства (навук. рук. Бурак П.М.), Тарасевіч К. Праблема беларускай ідэнтычнасці ў люстэрку постмадэрнага дыскурсу. (Навук. рук. Вадап'янаў П.А.)
 • 19 чэрвень 2014 г. перад куратарамі універсітэта выступіў член-карэспандэнт НАН Беларусі, прафесар, прафесар кафедры філасофіі і права П.А. Вадап'янаў на тэму "Станаўленне новай цывілізацыі ў кантэксце ідэй ўстойлівага развіцця". У дакладзе раскрытыя прычыны нестабільнасці сучаснай спажывецкай цывілізацыі, якая парадзіла глабальныя праблемы. Выступоўца абгрунтаваў неабходнасць пераходу чалавецтва на стратэгію ўстойлівага развіцця, у аснову якой пакладзены прынцып ўзгодненага сацыяльнага, эканамічнага развіцця і дзейнасці па выкарыстанні прыродных рэсурсаў, а таксама захаванню рэпрадуктыўнай здольнасці біясферы. Дакладчык адзначыў патрэбнасць сучаснага грамадства, асабліва маладых пакаленняў, прытрымлівацца каштоўнасных арыентацый гарманічнага ўзаемадзеяння грамадства і прыроды і падкрэсліў небяспеку аднабаковага выкарыстання прыродных рэсурсаў толькі дзеля дабра чалавека.
 • 14 мая 2014 года  адбылася алімпіяда па філасофіі для 2 курса факультэта. Алімпіяда праходзіла ў тры этапы. На першым этапе ўдзел прынялі 100 студэнтаў. У другой прайшло 60 удзельнікаў, з якіх у фінал было адабрана 12 чалавек. Першае месца заняла студэнтка Макрыцкая А.А. Другое месца было аддадзена студэнтцы Кузьмічовай А.А. і трэцяе месца падзялілі студэнты Даніленка М.В. і Дваракоўскі А.М.
 • У красавіку была праведзена штогадовая студэнцкая навукова-практычная канферэнцыя студэнтаў.  У ёй прынялі ўдзел больш за 70 дакладчыкаў. Праца канферэнцыі была арганізавана ў фармаце пленарных пасяджэнняў і выставы стэндавых дакладаў па двух секцыях: «Філасофія. Сацыялогія. Этыка / Эстэтыка »і« правазнаўства ». У спектры праблем, асветленых студэнтамі, асаблівае месца было нададзена актуальных пытаннях сацыяльнай дынамікі, параўнальнаму аналізу праблем сацыяльнай стратыфікацыі, праблемам самавызначэння навукі, прававога забеспячэння адносін, звязаных з рэгуляваннем аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, прававога забеспячэння працоўных адносін і адносін у галіне турыстычнай дзейнасці. У ліку ўдзельнікаў найбольшым было прадстаўніцтва інжынерна-эканамічнага факультэта, больш за 10 працэнтаў удзельнікаў з'яўляюцца студэнтамі выпускных курсаў. Упершыню ў рабоце секцыі прымалі ўдзел навучэнцы з іншых навучальных устаноў, так былі прадстаўлены 3 даклады студэнтамі Віцебскага дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа. Па выніках канферэнцыі 10 дакладаў былі абвешчаныя лепшымі і ўзнагароджаны граматамі. У ліку ўзнагароджаных Наздрын П. В., Фралова ЕК. С., Чыкін А. С., Лапухоў І. В., Скробат Н. В., Драко А. М., Чакур П. С. Дзіні Мартэза Носрат, Сляпцова М.А. Варта асоба адзначыць добры ўзровень навуковай падрыхтоўкі студэнтаў выкладчыкамі кафедры: В.А. Матусевіч, В.В. Крывароцька, А.А. Карканіцай, Я.М. Сяргеевай, Л.А. Куліс.
 • 25 красавіка 2014 г на кафедры філасофіі і права адбылася сустрэча студэнтаў і выкладчыкаў БДТУ з дэлегацыяй студэнтаў і выкладчыкаў Паволжскага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта (ПДТУ) г. Йошкар-Ола Расійскай Федэрацыі. Сустрэча праходзіла ў рамках супрацоўніцтва ў навуковай і вучэбнай сферах, якая працягваецца на працягу апошніх трох гадоў. На гэтай сустрэчы выкладчык ПДТУ Крысава Алена Уладзіміраўна і студентты ПДТУ азнаёмілі нашых студэнтаў і выкладчыкаў з культурным праектам "Форум моладзевых ініцыятыў", створаным ў Прыволжскай федэральнай акрузе. Дадзены праект мае на мэце садзейнічаць развіццю творчых ініцыятыў моладзі ў розных сферах грамадскага жыцця. Выступленні прадстаўнікоў ПДТУ выклікалі вялікую цікавасць у слухачоў.
 • На здымку студэнты ПДТУ і БДТУ падчас сустрэчы.

  У рамках супрацоўніцтва з ПДТУ студэнты БДТУ прымаюць удзел у штогадовых міжнародных маладзёжных навуковых канферэнцыях, якія арганізуюцца ПДТУ. Працы студэнтаў ПДТУ публікуюцца ў зборніках дадзеных канферэнцый.

 •  
 • 22 красавіка 2014 на тэму «Выклікі і рызыкі сучаснага грамадства і праблемы метадалогіі навуковага пазнання» (аўд. 331, к. 4). Старшыня канферэнцыі - А. О. Кавалёнак, магістрант; сакратар - Я. К. Лабоха, магістрант; тэхнічная падтрымка - І. В. Ярук, магістрантка. На пачатку канферэнцыі выступілі навуковыя кіраўнікі ўдзельнікаў - прафесар кафедры філасофіі і права, член-карэспандэнт НАН Беларусі П. А. Вадап'янаў і загадчык кафедры, дацэнт П. М. Бурак. Усяго было прадстаўлена 17 дакладаў магістрантаў і аспірантаў, тэматыкай якіх былі выклікі і рызыкі сучаснага грамадства, асаблівасці трансдысцыплінарнага падыходу, праблемы канвергентных тэхналогій, пытанні экалагізацыі і каэвалюцыі ў сучасным грамадстве. У дакладах магістрантаў А. С. Душкевіч, А. А. Галькевіч, П. С. Чакур, Д. І. Краўчанка, А. Ю. Ждановіч былі разгледжаны глабальныя праблемы сучаснасці, выклікі сучаснага грамадства і магчымыя шляхі знаходжання адказаў на іх. Магістранты О. А. Сялішчава, О. С. Дубовік і суіскальнік Дзіні Мартэза ў сваіх дакладах звярнулі ўвагу на пытанні экалагізацыі навукі і грамадства і на ідэі каэвалюцыі. Уцягванне трансдысцыплінарнага падыходу ў развіццё навукі і грамадства праілюстравалі ў дакладах магістранты Ю. С. Ашук, А. В. Манціцкая, М. А. Сляпцова. Падводзячы вынікі канферэнцыі, загадчык кафедры П. М. Бурак адзначыў, што ўсе даклады былі падрыхтаваныя са стараннем, канферэнцыя спрыяла інтэграцыі ведаў розных галін і руху думкі ў напрамку развіцця навукі.

  .
 • Напярэдадні выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў 23 сакавіка 2014 г. на кафедры быў арганізаваны кансультацыйны пункт для студэнтаў і супрацоўнікаў па пытаннях прымянення Выбарчага кодэкса РБ. Адказныя за правядзенне кансультацый Бародка М.П. і Сяргеева А.М.