Вучэбная работа

Навучальныя дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай

 1. Філасофія   змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 2. Этыка і эстэтыка    змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 3. Сацыялогія   змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 4. Сацыялогія арганізацый
 5. Прававое рэгуляванне гаспадарчай дзейнасці змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 6. Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю     змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 7. Прававое рэгуляванне на рынку нерухомай маёмасці  змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 8. Асновы права і правы чалавека   змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 9. Філасофія і метадалогія навукі     літаратура
 10. Асновы ляснога права    змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 11. Прававое рэгуляванне турыстычнай дзейнасці    змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 12. Працоўнае права    змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 13. Прававыя основы ўпраўленчай дзейнасці змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 14. Карупцыя і яе грамадская небяспека    змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 15. Супрацьдзеянне карупцыі  змест дысцыпліны і спіс літаратуры
 16. Філасофскія асновы стратэгіі ўстойлівага развіцця     змест дысцыпліны і спіс літаратуры

 

Кафедра ажыццяўляе вучэбны працэс на ўсіх факультэтах і праводзіць заняткі па філасофіі і метадалогіі навукі з аспірантамі і магістрантамі. У сувязі з пераходам у 2013-2014 навучальным годзе на новы адукацыйны стандарт і новыя вучэбныя планы кафедрай падрыхтаваны і зацверджаны вучэбныя праграмы па дысцыплінах: філасофіі ў складзе інтэграванага модуля «Філасофія», сацыялогіі ў складзе інтэграванага модуля «Эканоміка». Супрацоўнікамі кафедры выдадзена значная колькасць вучэбнай літаратуры. Сярод іх выкарыстоўваецца ў вучэбным працэсе па цяперашні час:

 

 1. Бурак П.М. Філасофія: Вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў / П. М. Бурак. - Мінск: БДТУ, 2014. - 98 с.
 2. Куліс Л.А. Асновы ляснога права. Курс лекцый для студэнтаў лесагаспадарчага факультэта. / Л.А. Куліс // Мінск: БДТУ, 2014.
 3. Вадап'янаў, П. А., Бурак П. М. Філасофія і метадалогія навукі: хрэстаматыя: вучэб. дапаможнік. - Мінск: Беларуская навука, 2014. - 519 с.
 4. Вадап'янаў, П. А., Бурак П. М. Філасофія і метадалогія навукі: Учеб.-метад. дапаможнік для магістрантаў - Мінск: БДТУ, 2014. - 146 с.
 5. Сяргеева, Я. М. Прававое рэгуляванне на рынку нерухомай маёмасці: курс лекцый  / Я.М.Сяргеева. - Мінск: БДТУ, 2012. - 85 с.
 6. Філасофія і метадалогія навукі: вучэб. дапаможнік / П. А. Вадап'янаў, Ч. С. Кірвель [і інш.]. - Мінск: выш. шк., 2012. - 639 с.
 7. Сацыялогія. Практыкум: вуч. дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі / І. Н. Сідарэнка, О. Ф. Орышэва, М.В. Падручны. - Мінск: БДТУ, 2012. - 167 с.
 8. Куліс, Л.А. Гаспадарчае права: курс лекцый для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў / Л.А. Куліс. - Мінск: БДТУ, 2011. - 148 с.
 9. Філасофія і метадалогія навукі. Хрэстаматыя: вучэб. дапаможнік для магістрантаў і аспірантаў / аўт.-склад .: П.А.Вадап'янаў, П.М. Бурак. - Мінск: БДТУ, 2011. - 393 с.
 10. Кожыч, Н.М. Этыка і эстэтыка. Тэксты лекцый для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў завочнай формы навучання - Мінск: БДТУ, 2010.
 11. Кулісаў, Л.А. Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю. Вучэб-метад. дапаможнік для студэнтаў / Л.А. Куліс, Л.Г.Шышканава, Е.В.Максіменка. - Мінск: БДТУ, 2010.
 12. Філасофія. Практыкум: Вучеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў завочнай формы навучання / П. А. Вадап'янаў [і інш.];пад рэд. П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010. - 164 с.
 13. Філасофія: курс лекцый для студэнтаў / П. А. Вадап'янаў [і інш.];пад рэд. П. А. Вадап'янава і П. М. Бурака. - Мінск: БДТУ, 2010.-312 с.