Навукова-даследчая работа студэнтаў

Навукова-даследчая работа студэнтаў

 

На кафедры арганічнай хіміі ў 2016/2017 навуч. г.  функцыянуе 6 навуковых студэнцкіх гурткоў, якія рэгулярна наведваюць студэнты 1-5 курсаў

 Інфармацыя аб навуковых гуртках прыведзена ніжэй.

Кіраўнік

Тэма

Міхалёнак С.Г.

Безбародаў У.С.

Тэрфенілы, якія валодаюць вадкакрышталічнымі ўласцівасцямі;

Міхалёнак С.Г.

 

Даследаванне метадаў сінтэзу, хімічных уласцівасцяў і абласцей выкарыстання вытворных азолаў

Антаневіч І.П.

Каток Я.М.

Несцерава С.У.

Вывучэнне хімічных трансфармацый цыклапентэнізаксазалінаў

Аляксееў А.Д.

Сінтэз практычна значных злучэнняў

Кузьмянок Н.М.

Толкач В.Я.

Міхалёнак С.Г.

Кушнер М.А.

Селівёрстава Т.С.

Будова, уласцівасці і атрыманне прыродных і сінтэзаваных біялагічна актыўных злучэнняў

Шаўчук М.А.

Сінтэз карбамідафуранавых смолаў

 

 

 

Па выніках выканання навукова-даследчай работы студэнтаў у 2015 г. у навучальны працэс ўкаранёна 1 лабараторная праца «Сінтэз фурфуролу».

 

Вынікі НДРС ў 2015 г. былі даложаны на:


1. IX НПК студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў факультэта ТАР «Навука - крок у будучыню». 3-4 снежня 2015. Мінск: БДТУ (7 дакладаў);
2. НПК навучэнцаў г. Мінска. г. Мінск, Ліцэй БДУ. 2015/01/26 г. (1 даклад);
3. 66-я навукова-тэхнічная канферэнцыя студэнтаў і магістрантаў, Мінск. 22-23.04.2015 г. (8 дакладаў).


Формамі навуковых даследаванняў, якія праводзяцца ў вучэбны час на лабараторных практыкумах па арганічнай хіміі, з'яўляюцца апрабацыя новых методык, увядзенне новых злучэнняў у камплект індывідуальных аналітычных задач, прыцягненне студэнтаў да апрабацыі літаратурных сінтэзаў пры падрыхтоўцы новай вучэбна-метадычнай літаратуры па лабараторным практыкуме, падрыхтоўка рэфератаў па актуальных праблемах арганічнага сінтэзу і хіміі прыродных злучэнняў з выкарыстаннем арыгінальнай навуковай літаратуры, у т. л. перыядычных выданняў, фарміраванне пакетаў спектральных характарыстык вядомых арганічных рэчываў з выкарыстаннем Інтэрнэт.

 

Дасягненні студэнтаў у 2015 г.


Магістрант Літвінаў Дзмітрый Анатольевіч узнагароджаны дыпломам лаўрэата XXI рэспубліканскага конкурсу навуковых работ студэнтаў па натуральным, тэхнічным і гуманітарных навуках вышэйшых навучальных устаноў за навуковую працу «Сінтэз 2,6-дызамешчаных бензафуранаў» (кіраўнікі: загадчык кафедры арганічнай хіміі БДТУ, к.х.н. Міхалёнаок С.Г. і прафесар кафедры арганічнай хіміі БДТУ, д.х.н. Безбародаў У.С.).

Студэнты Арёл Аляксандр Станіслававіч і Папоў Аляксей Віктаравіч ўзнагароджаны дыпломамі 1 катэгорыі як пераможцы ўнутрывузаўскага конкурсу на «Лепшую студэнцкую працу-2015», які праходзіў у рамках 66-ай студэнцкай навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ.

 

 

Студэнт 5 курса факультэта ХТіТ Арёл Аляксандар Станіслававіч, які займаўся ў навуковым гуртку на кафедры арганічнай хіміі пад кіраўніцтвам  дацэнта Міхалёнка С. Г. і прафесара Безбародаова У.С., узнагароджаны дыпломам першай ступені па ітогах конкурсу "Лепшая студэнцкая работа-2015" і граматай савета НДПС БДТУ за актыўны ўдзел у навукова-даследчай працы і лепшы даклад  на 66-й навукова-тэхнічнай канферэнцыі студэнтаў і магістрантаў.

   

 

Адзначаны граматамі за лепшыя даклады на 66-ай студэнцкай навукова-тэхнічнай канферэнцыі БДТУ Арёл Аляксандр Станіслававіч (ХТиТ, 5 курс, 6а група) (кіраўнік - заг.каф., К.х.н. Міхалёнак С.Г., праф. Безбародаў У.С.) і Папоў Аляксей Віктаравіч (ТАР, 2 курс, 13 група) (кіраўнік - загв.каф., к.х.н. Міхалёнак С.Г., дацэнт Кузьмянок Н.М.).

Даклад "Ужыванне суапстокаў у мыйных кампазіцыях» (IX НПК студ., Магист., Нав. ФТОВ, «Навука - крок у будучыню». БДТУ. Мінск, 03-04.12.2015, дакладчык М. С. Зямлянская, 1к, 7 гр ТАР) - навук. рук. Аляксееў А. Д., настаўнік хіміі гімн. № 40 Сташкевіч Ю.Д. - адзначаны Граматай;

Даклад «Атрыманне тлушчавальных сумесяў з суапстокаў ад рафінацыі алеяў» (IX НПК студ., магист., уч . ТАР, «Навука - крок у будучыню». БДТУ. Мінск, 03-04.12.2015, дакладчыкі А. Ю. Кожурова, А. В. Кісялёва, В. В. Ганчар (11 кл, гімн. № 40)) - наву. рук. Аляксееў А.Д., настаўнік хіміі гімн. № 40 Сташкевіч Ю.Д. - адзначаны Падзякай,

Даклад «Ужыванне суапстокаў як павярхоўна-актыўных рэчываў» (НПК навучэнцаў г. Мінска. г. Мінск, Ліцэй БДУ, 26.01 .2015, дакладчыкі А. Ю. Аляксандровіч, М. С. Зямлянская, Е. В. Дрозд (11 кл, гімн. № 40)) - навук. рук. Аляксееў А.Д., настаўнік хіміі гімн. № 40 Сташкевіч Ю .Д. - атрымаў Дыплом I ступені і заваяваў 2 месца.

 

Па выніках выканання НДРС  ў навучальны працэс ўкаранёны  6 новых лабараторных работ.

- «Вылучэнне пектынавых рэчываў з драўнянай кары»;

- «Сінтэз 4-метоксіацэтафенона» па тэме «Карбанільныя злучэння»;

- «Сінтэз (метыл)(4-этоксіфеніл)кетона» па тэме «Карбанільныя злучэння»;

- «Сінтэз 1,4-дыбромбутана» па тэмах «Спірты» і «Галагенавытворныя вуглевадародаў»;

- «Сінтэз і ідэнтыфікацыя гексаметылендыбраміда» па тэмах «Галагенавытворныя вуглевадародаў» і «Фізіка-хімічныя метады аналізу арганічных злучэнняў";

- «Сінтэз 4-пентылоксібензойнай кіслаты» па тэме «Фенолы»

- «Сінтэз 6-(4-метоксіфеніл) -2-метылбензафуран»

 

Зацікаўленыя студэнты могуць звяртацца да кіраўнікоў гурткоў !!! 

 

 

Здесь можно добавить текст...