Склад кафедры

Сёння на кафедры склаўся творчы педагагічны калектыў, які забяспечвае сучасны навукова-метадычны ўзровень выкладання. У цяперашні час у складзе кафедры:

Міхалёнак С.Г. (заг. кафедры), Безбародаў У.С., Аляксееў А.Д., Кузьмянок Н.М., Селівёрстава Т.С., Кушнер М.А., Антаневіч І.П., Толкач В .Я.,

Каток Я.М.,  Шаўчук М.А., Несцерава С.У.

 

 МІХАЛЁНАК Сяргей Георгіевіч  - загадчык кафедры арганічнай хіміі, кандыдат хімічных навук, дацэнт.  Serge_msg@belstu.by

Чытае курсы: "Арганічная хімія" для студэнтаў 3 курса ТАР спец. ХТАМ і 1 курсу ІЭФ, курс "Харчовая хімія" для студэнтаў 4 курса ТАР, спец. ТЖКМ; курс "Хімія гетэрацыклічных злучэнняў" для студэнтаў 4 курса ТАР спец. ТЛП, “Арганічная хімія” для студэнтаў 2 і 3 курсаў спецыяльнасцяў МА і ЭіУП завочнай формы навучання.

 Напрамак навуковых даследаванняў: Распрацоўка метадаў сінтэзу поліфункцыянальных гетэрацыклічных злучэнняў - вытворных трыазолаў, изоксазолаў, пиразолаў, пирролу, пирроло [1,2-b] пиразолу, вылучэнне біялагічна актыўных злучэнняў з раслін і сінтэз іх аналагаў, вызначэнне структуры арганічных злучэнняў метадамі ЯМР-, ІЧ-спектраскапіі і мас-спектраметрыі. Асноўныя публікацыі: больш за 70. Працоўнае месца  - к. 419, корп.3  

 

 

 

БЕЗБАРОДАЎ  Уладзімір Сцяпанавіч - доктар хімічных навук. V_bezborodov@belstu.by

Чытае курсы: «Арганічная хімія" для студэнтаў 2 курса ХТіТ, ВСіП; "Хімія элементарганічных злучэнняў" для студэнтаў 4 курса ТАР; «Хімія вадкакрышталёвых матэрыялаў" для студэнтаў 4 курса ХТіТ (ХТМКіТЭ).

Напрамак навуковых даследаванняў:  Сінтэз і даследаванні вадкакрышталічных злучэнняў, матэрыялаў на іх аснове. Асноўныя публікацыі:  больш за 300. Працоўнае месца  - к. 404, корп. 3

 

 

 

АЛЯКСЕЕЎ Анатоль Дзмітрыевіч  - кандыдат хімічных навук, дацэнт. Ada@belstu.by

Чытае курсы: "Фармацэўтычная хімія" для студэнтаў 3 курса ТАР спец. ТЛП; «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін» для студентаў 1 курса спец. ЛХ (завочная форма навучання)."Арганічная хімія" для студэнтаў 2 і 3 курсаў спецыяльнасці ХТНМ і ТПВ (завочная форма навучання) і «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін" для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці ЛГ (завочная форма навучання). Напрамак навуковых даследаванняў:  Даследаванне будовы і рэакцыйнай здольнасці лігніну, распрацоўка экалагічна бяспечных метадаў атрымання цэлюлозы і ільняной трасты, адбельванне раслінных валокнаў. Асноўныя публікацыі:  больш за 125  Працоўнае месца  - к. 411, корп. 3.

 

 

 

КУЗЬМЯНОК Ніна Міхайлаўна  - кандыдат хімічных навук, дацэнт. Kuznm@belstu.b y

Чытае курс: "Арганічная хімія" для студэнтаў 2 і 3 курса ТАР, спец. ФХМП

Напрамак навуковых даследаванняў:  Хімія эпоксікетонаў, азотазмяшчальныя арганічныя злучэнні.

Асноўныя публікацыі:  больш за 260 
Працоўнае месца  - к. 411, корп. 3.

 

 

 

КУШНЕР Марына Аляксандраўна  - кандыдат хімічных навук, дацэнт. Kusner_ma@belstu.by 
Чытае курс:  "Арганічная хімія" для студэнтаў 2 курса ТАР і ХТіТ, спец. БЭ, АНА. Напрамак навуковых даследаванняў:  Даследаванні ў галіне сінтэзу азотазмяшчальныя гетэрацыклічных злучэнняў шляхам рэакцый 1,3-дыпалярнага цыкласпалучэння.  Асноўныя публікацыі:  больш за 100  Працоўнае месца  - к. 416а, корп.3.

 

 

 

 

 

 СЕЛІВЁРСТАВА Тамара Сямёнаўна  - кандыдат хімічных навук, дацэнт. Seliv_ts@belstu.by 
Чытае курсы:  «Арганічная хімія" для студэнтаў 3 курса ТАР, спец. ХТПД; «Арганічная хімія» для студэнтаў завочнай формы навучэння 2 і 3 курсаў спец. ХТНМ і ТПВ. 

Напрамак навуковых даследаванняў:  Хімія прыродных злучэнняў. Асноўныя публікацыі:  больш за 110.  Працоўнае месца  -  к. 416а, корп. 3.

 

 

 

 

АНТАНЕВІЧ Інэса Пятроўна  - кандыдат хімічных навук, дацэнт. Antonevich@belstu.by 
Чытае курс: "Арганічная хімія" для студэнтаў 2 курса ТАР, спец. ХТПД. Напрамак навуковых даследаванняў:  Арганічны сінтэз біялагічна актыўных злучэнняў; сінтэз і трансфармацыі азотазмяшчальных гетэрацыклічных злучэнняў.  Асноўныя публікацыі:  больш за 90  Працоўнае месца  - к. 415, корп. 3.
 

 

 

 

 

ТОЛКАЧ Вольга Яраславаўна  - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Olga_tolkach@belstu.by 
Чытае курсы: "Арганічная хімія" для студэнтаў 2 курса ТАР (БТ, ТЛП), «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін" для студэнтаў 1 курса ЛГФ (ЛГ, СПБ ), "Арганічная хімія з асновамі біяхіміі" для студэнтаў 1 курса ЛГФ (ТіП). Напрамак навуковых даследаванняў:  Прагназаванне даўгавечнасці тэрмапластычных палімерных матэрыялаў і вырабаў ва ўмовах эксплуатацыі. Асноўныя публікацыі: больш за 70. Працоўнае месца  - к. 411 , корп. 3.

 

 

 

 

 КАТОК Ядвіга Мар'янаўна  - кандыдат хімічных навук, дацэнт. Yadwiga@belstu.by 
Чытае курсы: "Асноўныя працэсы хімічнага сінтэзу біялагічнаактыўных злучэнняў" для студэнтаў 4 курса ТАР, "Арганічная хімія" для студэнтаў 2 курса ІЭФ, студэнтаў 2 і 3 курсаў завочнага факультэта спец. ХТАМ і ВСіП. Напрамак навуковых даследаванняў:  Сінтэз азотазмяшчальных гетэрацыклічных злучэнняў. Асноўныя публікацыі:  больш за 80  Працоўнае месца  - к. 415, корп. 3.


 

 

 

ШАЎЧУК Міхаіл Алегавіч  - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт. Ddtpisticid@belstu.by

Чытае курсы  "Арганічная хімія" для студэнтаў 2 курса ВСіП спецыяльнасці ВС, 2 курса ХТіТ (ХТНМ).
Напрамак навуковых даследаванняў:  Перапрацоўка расліннай сыравіны. 

Асноўныя публікацыі  больш за 40.  
Працоўнае месца  - к. 410, корп. 3.

 

 

 

НЕСЦЕРАВА Святлана Уладзіміраўна   - кандыдат хімічных навук, ст. выкладчык. Sv@belstu.by
Чытае курс  «Арганічная хімія і высокамалекулярныя злучэнні» для студэнтаў 1 курсаў ТТЛП (ТДА) і ПА.  Напрамак навуковых даследаванняў: Сінтэз прастаноідаў. Атрыманне стабілізатараў для палімерных матэрыялаў. Асноўныя публікацыі:  больш за 30. Працоўнае месца  - к. 410, корп. 3.