Студэнтам завочнага факультэта

Студэнтам завочнага факультэта

Графік

кансультацый і прыёму акадэмічных запазычванняў студэнтаў завочнага факультэта на кафедры арганічнай хіміі

на IІ семестар 2016-2017 вуч.г. (з 4.02 па 1.07.2017)

Дата правядзення

Выкладчык, пасада Час Аўдыторыя

4.02

Каток Я.М.

11.00-12.00

415-3

11.02

Селівёрстава Т.С.

11.00-12.00

416а-3

18.02

Селівёрстава Т.С.

11.00-12.00

416а-3

25.02

Аляксееў А.Д.

10.00-12.00

411-3

04.03

Селівёрстава Т.С.

11.00-12.00

416а-3

11.03

Аляксееў А.Д.

10.00-12.00

411-3

18.03

Аляксееў А.Д.

10.00-12.00

411-3

25.03

Каток Я.М.

11.00-12.00

415-3

1.04

Шаўчук М.А.

11.40-13.15

410-3

8.04

Каток Я.М.

10.00-11.00

415-3

15.04

Селівёрстава Т.С.

11.00-12.00

416а-3

22.04

Аляксееў А.Д.

10.00-12.00

411-3

29.04

Аляксееў А.Д.

10.00-12.00

411-3

6.05

Каток Я.М.

10.00-11.00

415-3

13.05

Шаўчук М.А.

11.40-13.15

410-3

20.05

Каток Я.М.

10.00-11.00

415-3

27.05

Шаўчук М.А.

11.40-13.15

410-3

03.06

Шаўчук М.А.

9.00-10.00

410-3

10.06

Шаўчук М.А.

9.00-10.00

410-3

17.06

Шаўчук М.А.

9.00-10.00

410-3

24.06

Міхалёнак С.Г.

12.00-13.00

419-3

01.07

Міхалёнак С.Г.

12.00-13.00

419-3

 

 

 

Пералік тэарэтычных пытанняў, практычных заданняў і задач, літаратура для падрыхтоўкі да лабараторна-экзаменацыйных сесій студэнтам завочнага факультэта:

Лектар дацэнт Аляксееў А. Д.

--- спецыяльнасці ЛГ, СПБ, ТіП: 

Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін. Вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў завочнай формы навучання

(праграма дысцыпліны, азначэнне асноўных паняццяў і тэрмінаў, агульныя метадычныя ўказанні і заданні да самастойнага выканання, лабараторны практыкум)

Метадычныя матэрыялы для студэнтаў завочнага факультэта

спецыяльнасцяў 1-75 01 01  «Лясная гаспадарка» і «Лясная гаспадарка (скарочаны тэрмін навучання)», 1-75 02 01  «Садова-паркавае будаўніцтва (скарочаны тэрмін навучання)», 1-89 02 02  «Турызм і прыродакарыстанне» па курсу «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін»

--- специальности ХТНМ, ТЭХП, ТПВ: глядзець

Лектар дацэнт Каток Я. М.

--- спецыяльнасць ХТАМ

1) вучэбная праграма ХТАМ

2) вучэбная праграмаа ХТАМС

3) Метадычныя ўказанні да выканання кантрольных работ для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці ХТАМ

--- спецыяльнасць ВС

      Змест вучэбнай праграмы і пытанні

па тэме «Вуглевадароды і галагенавытворныя вуглевадародаў»

для падрыхтоўкі да заліку па арганічнай хіміі 

Лектар дацэнт Селівёрстава Т. С.

Рэкамендаваная літаратураспампаваць

--- спецыяльнасці БТ, ФХМП, ООС (2 курс):

        1) Рэкамендацыі па арганізаціі самастойнай працы студэнтаў: спампаваць

        2) вучэбная праграма: спампаваць

        --- спецыяльнасці БТ, ФХМП (3 курс)

       1) вучэбная праграма : спампаваць

      2) Рэкамендацыі па арганізацыі самастойнай працы студэнтаў: скачать

      3) Узор экзаменацыйнага білета

 

Лектар дацэнт Міхалёнак С. Г.

--- спецыяльнасць МА: 

        1) праграма курса, тэсты: спампаваць

        2) пытанні да заліку: спампаваць

        3) метадычныя ўказанні да выканання лабараторнай працы: спампаваць

--- спецыяльнасці ЭУП, МД, МК: 

         1) Заданні для падрыхтоўкі і метадычныя ўказанні да выканання лабараторнай працы

 
         2) Пытанні да экзамену: спампаваць

 

 

--- Спецыяльнасць ПА:

        1) метадычныя рэкамендацыі:  спампаваць

        2) выпіска з рабочай праграмы ПА:  спампаваць

        3) ўказанні да экзамену:  спампаваць

--- Спецыяльнасць ТДВ:  

        1) метадычныя рэкамендацыі:  спампаваць

        2) выпіска з рабочай праграмы ТДВ:  спампаваць

        3) пытанні да заліку:  спампаваць 

--- Спецыяльнасць ТДС: 

        1) метадычныя рэкамендацыі:  спампаваць

        2) выпіска з рабочых праграмы:  спампаваць

        3) пытанні да заліку:  спампаваць