Вучэбная работа

Дысцыпліна «Арганічная хімія» выкладаецца студэнтам факультэтаў ТАР, ХТіТ, ВСіП, ІЭФ, ЛГ, завочнага факультэта БДТУ.

На факультэце ТАР супрацоўнікамі кафедры выкладаюцца таксама дысцыпліны   "Асноўныя працэсы хімічнага сінтэзу біялагічна актыўных рэчываў» і «Фармацэўтычная хімія»

На лесагаспадарчым факультэце - «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі» і  «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін»,

На факультэце ТТЛВ - «Арганічная хімія і высокамалекулярныя злучэнні». 

На факультэце ХТіТ выкладаецца таксама дысцыпліна «Хімія вадкакрышталёвых матэрыялаў». 

Каля 2000 студэнтаў штогод праходзяць навучанне на кафедры. Лабараторныя практыкумы па сінтэзе і аналізе арганічных злучэнняў пастаянна развіваюцца і ўдасканальваюцца. Кафедра арганічнай хіміі адна з першай у Беларусі перайшла на рэйтынгавую сістэму навучання. 

Дысцыпліны, якія выкладаюцца на кафедры  і вучэбна-метадычныя матэрыялы да іх:

Міхілёнак С.Р.  (3 курс спецыяльнасць ХТАМ):

  1.  Арганічная хімія. Асноўны курс: падручнік / А.Э.Шчарбіна, Л.Г. Матусевіч; пад рэд. А. Э. Шчарбіна. - Мінск: Новае веданне; М.: Інфра-М, 2013. - 808 с. : Іл. - (Вышэйшая адукацыя: Бакалаўрыят).

 


Кушнер М. А. (2 курс спецыяльнасць  АНА):

1. Змест вучэбнага матэрыялу да экзамену па арганічнай хіміі для студэнтаў 2 курса спецыяльнасцяў БЭ, АНА (зімовая сесія)

2. Заданні да заліку па арганічнай хіміі 

(III семестр - 2 курс, спец. БЭ, АНА) 

(IV семестр - 2 курс, спец. БЭ, АНА)

3. Каляндарны план правядзення лабараторных заняткаў па арганічнай хіміі для студэнтаў 2 курса факультэта ТАР спецыяльнасці БТ на 4 семестр

4. Каляндарны план правядзення лабараторных заняткаў па арганічнай хіміі для студэнтаў 2 курса факультэта ТАР спецыяльнасці БЭ на 4 семестр

5. Каляндарны план правядзення лабараторных заняткаў па арганічнай хіміі для студэнтаў 2 курса факультэта ХТиТ спецыяльнасці ООС на 4 семестр

6. Каляндарны план правядзення лабараторных заняткаў па арганічнай хіміі для студэнтаў 2 курса факультэта ТАР спецыяльнасці ТЖЭМиПКК на 4 семестр

7.  Каляндарны план  правядзення лабараторных заняткаў па арганічнай хіміі для студэнтаў 2 курса факультэта ТАР спецыяльнасці ТЛП на 4 семестр

8. Прыклад экзаменацыйнага білета (4 семестр)

9. Тыпавая вучэбная праграма - арганічная хімія (ХТАМ, ХТНМ, ТЭХП, БТ, ТПВ)

10. Тыпавая вучэбная праграма - арганічная хімія (ХТПД, ФХМП, АНА, БЭ)

11. Прыклады заданняў да экзамену на зімовую сесію (БЭ, АНА)


 

Селівёрстава Т. С. (3 курс спецыяльнасць ХТПД):

1.  Тыпавая праграма ХТПД ФХМП ООС БЭ

2.  Узор кантрольнай работы "Амінакіслоты, пептыды, ліпіды"

3.  ілюстрацыйны матэрыял да тэмы «Нуклеінавыя кіслаты»

4.  Узор кантрольнай работы "гетэрацыклічныя злучэння"

5.  каляндарны план лабараторных заняткаў па арганічнай хіміі для студэнтаў 3 курса ф-та ТАР спец. ХТПД

6.  ілюстрацыйны матэрыял да тэмы «Ліпіды»

7.  ілюстрацыйны матэрыял да тэмы "Вугляводы"

8.  ілюстрацыйны матэрыял да тэмы «Амінакіслоты, пептыды, бялкі»   

9.  Рабочая праграма па арганічнай хіміі (ХТПД)

10.  Тыпавая праграма (арганічная хімія) ХТНМ ХТАМ ТПВ ТЭХП БТ

11.  Узор кантрольнай работы "Вугляводы"

12.  Працоўная праграма па арганічнай хіміі (ХТПД)


Кузьмянок Н. М.  (2, 3 курсы спецыяльнасць ФХМП):

1. арганічная хімія Вучэбная праграма для спецыяльнасці   Фізіка-хімічныя метады і прыборы кантролю якасці прадукцыі 

2. ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛУ па курсе «Арганічная хімія" для студэнтаў спец. ФХМП

3. Пералік рэкамендаванай літаратуры па арганічнай хіміі

4. Прыкладны тэматыка практычных заняткаў

5. Прыкладны тэматыка лабараторных заняткаў 

6. Каляндарны план курса «Арганічная хімія" для студэнтаў ф-та тав спец. ФХМП (2 курс) на 2015-2016уч. год (група 13/1)

7.  Каляндарны план курса «Арганічная хімія" для студэнтаў ф-та тав спец. ФХМП (2 курс) на 2015-2016 нав. год (група 14)

8. Каляндарны план курса «Арганічная хімія" для студэнтаў ф-та тав спец. ФХМП (2 курс) на 2015-2016 нав. год (група 13/2)

9. Тэставыя задачы на вызначэнне будовы па тэме «азотазмяшчальныя вытворныя вуглевадародаў» 

10. ПЫТАННІ да заліку па арганічнай хіміі у 4 семестры спец. ФХМП 

11. Варыянт кантрольнай работы па тэме «Азотазмяшчальныя вытворныя вуглевадародаў»

12. Варыянт кантрольнай работы па тэме «Спірты, фенолы» 

13. Варыянт кантрольнай работы па тэме «Карбанільныя злучэння» 

14. Асноўныя тэрміны і паняцці па тэме «Нитросоединения. Аміны »

15. Пытанні да экзамену для студэнтаў 3 курса ФХМП (зімовая сесія)

16. Ілюстрацыйны матэрыял да экзамену (3 курс ФХМП)

17. Прыклад экзаменацыйнага білета (2 курс ФХМП, зімовая сесія)


 

Толкач В. Я.

1 курс ЛГФ спецыяльнасці ЛГ, СПБ, ТіП:

1. Вучэбная праграма па дысцыпліне «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін» для студэнтаў 1 курса спецыяльнасцяў ЛГ і СПБ

2. Змест вучебнай дысцыпліны «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін»

3. Спіс рэкамендаванай літаратуры для вывучэння дысцыплін "Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін» і «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі»

4. Рэкамендацыі для вывучэння пытанняў, якія вынесены на самастойную прапрацоўку па дысцыпліне "Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін" 

5. Прыкладны змест лабараторных работ па дысцыпліне «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін» для спецыяльнасцяў ЛГ и СПБ

6. Модульна-рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў па дысцыпліне «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін»

7. Рэйтынгавы ліст з каляндарным планам лабараторных заняткаў па дысцыпліне «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін»

8. Пытанні да экзамену па дысцыпліне «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін»

9. Узор заліковай кантрольная працы па дысцыпліне «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі» для студэнтаў спецыяльнасці 1-89 02 02 Турызм і прыродакарыстанне

10. Вучэбная праграма па дысцыпліне «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі» для студэнтаў 1 курса спецыяльнасці 1-89 02 02 Турызм і прыродакарыстанне

11. Змест практычных і лабараторных заняткаў па дысцыпліне «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі» для спецыяльнасці 1-89 02 02 Турыизм і прыродакарыстанне

12. Узор вырашэння індывідуальных заданняў (спец. ЛГ і СПБ)

13. Тэксты лекцый па раздзелу "Вуглевадароды і галагенавытворныя"

14. Тэксты лекцый па раздзелу "Азотзмяшчальныя арганічныя злучэнні"

15. Арганічная хімія з асновамі біяхіміі. Практыкум. (для спецыяльнасці 1-89 02 02 Турызм і прыродакарыстанне)

2 курс ТАР спецыяльнасці БТ, ТЛП

1. Тэарэтычныя пытанні да экзамену па дысцыпліне "Арганічная хімія" (3 семестар)

2.  Каляндарны план правядзення практычных заняткаў (3 семестар)

3.   Каляндарны план правядзення лабараторных заняткаў (3 семестар)

4. Арганічная хімія. Лабараторны практыкум (3 семестар)

 

 


Безбародаў У. С. (2 курс спецыяльнасці ТЭХП, ТПВ):

1. Базавая вучэбная праграма па арганічнай хіміі для спецыяльнасці ТЭХП

2. Пытанні да экзамену па курсе "Арганічная хімія" - зімовая сесія

3.  Пытанні да экзамену па курсе "Арганічная хімія" - летняя сесія

4. Кароткі курс лекцый (3 семестр)

5. Структура экзаменацыйнага білета (узор)


Аляксееў А. Д. (спецыяльнасці ХТНМ, ТЭХП, ТПВ завочнай формы навучання):


Матэрыялы, прадстаўленыя на сайце для праходжання курса «Арганічная хімія» студэнтамі спецыяльнасці  «Хімічная тэхналогія неарганічных рэчываў, матэрыялаў і вырабаў», «Тэхналогія электрахімічных вытворчасцяў» і  «Тэхналогія паліграфічных вытворчасцяў "завочнай формы навучання

 1. Змест вучэбнага матэрыялу. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 2. Тэарэтычная частка. Пералік лекцый для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 3. Лекцыя 1. Увядзенне, ізамерыя, наменклатура. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 4. Лекцыя 2. Хімічная сувязь. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 5. Лекцыя 3. Хімічная рэакцыя. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 6. Лекцыя 4. Алкаеў. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 7. Лекцыя 5. непредельные вуглевадароды. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 8. Лекцыя 6. Арэны. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 9. Лекцыя 7. Спірты, простыя эфіры. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 10. Лекцыя 8. Альдэгіды, кетоны. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 11. Лекцыя 9. Карбонавыя кіслоты. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 12. Літаратура. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 13. Лабараторны практыкум, Тэматыка ЛР. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 14. Правілы аховы працы і т / б. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 15. Лабараторная работа №1. Перагонкі. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 16. Лабараторная работа №2. Перакрышталізацыі. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 17. Лабараторная работа №3. УЛАСЦІВАСЦІ вуглевадародаў. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 18. Кантрольнае заданне да ЛР №3. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 19. Лабараторная праца №4. Якасныя рэакцыі. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 20. Кантрольнае заданне да ЛР №4. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 21. Падрыхтоўка да сінтэзу. ФОРМА ЛАБАРАТОРНАГА ЖУРНАЛУ. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 22. Лабараторная праца №5. S E -РЭАКЦЫІ. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 23. Кантрольныя пытанні да ЛР №5. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 24. Лабараторная праца №6. ДЫАЗАТАВАННЕ. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 25. Кантрольныя пытанні да ЛР №6. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 26. Лабараторная праца №7. S N -РЭАКЦЫІ. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 27. Лабараторная праца №8. АЦЫЛЯВАННЕ. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 28. Кантрольныя пытанні да ЛР № 7 і 8. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 29.  СПРАВАЗДАЧНАСЦЬ. Залік (IV семестр). Прыклады задач да заліку. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)
 30. ІСПЫТ (V семестр). Пытанні да экзамену. (для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасцяў ХТНМ, ТЭВ, ТПВ)


Антаневіч І. П. (2 курс спецыяльнасцьХТПД):

 1. Антаневіч І.П.
 2. Вучэбная праграма ХТПД
 3. Спіс літаратуры
 4. Калядарны план ПЗ ХТПД
 5. Калядарны план Лаб. ХТПД
 6. Пытанні білетаў зімовй сесіі
 7. Пытанні білетаў летней сесіі
 8. Навуковая тэма ГБ 11-170
 9. Навуковая тэма БС 11-414 


Шаўчук М. А.

Для студэнтаў 2 курса ХТіТ (ХТНМ) і ВСіП (ВС)

      1. Пытанні па арганічнай хіміі (студ. ХТНМ, 2 семестар)

      2. Лекцыя "Крэменьарганічныя злучэнні"

      3. Каляндарны план практычных заняткаў ХТНМ (3 семестар)

      4. Каляндарны план практычных заняткаў ВСіП (ВС)

      5. Пытанні да экзамену для студэнтаў 2 курса ХТіТ (зімовая сесія)

      6. Пытанні да экзамену для студэнтаў 2 курса ХТіТ (летняя сесія)

 Для абітурыентаў

1. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тытульны ліст

2. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. ад аўтараў

3. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Алканы

4. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тэст 1 (Алканы)

5. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тэст 2 (Алканы)

       6. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. алкены

       7. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тэст 1 (алкены)

       8. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тэст 2 (алкены)

       9. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. алкины

      10. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тэст 1 (алкины)

      11. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тэст 2 (алкины)

      12. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. арэны

      13. Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тэст 1 (арэны)

      14.  Шаўчук М.О. Арганічная хімія. Тэставы трэнажор для абітурыентаў. Тэст 2 (арэны)

     

Каток Я. М.

2 курс спецыяльнасці ЭіКП, МіАХП:


      1. Лекцыя "Алканы" для студ. ІЭФ

      2.  Лекцыя «Амінакіслоты, бялкі» для студ. ІЭФ

      3.  Лекцыя «Ды- і поліцукрыды» для студ. ІЭФ

      4. Лекцыя «Нітра- і аміназлучэнні» для студ. ІЭФ

      5.  Лекцыя «Цыклаалканы» для студ. ІЭФ

      6.  Лекцыя «Алкены» для студ. ІЭФ

      7.  Лекцыя «Арэны» для студ. ІЭФ

      8.  Лекцыя «Дыены» для студ. ІЭФ

      9. Лекцыя "Поліарэны" для студ. ІЭФ

     10. Лекцыя "Алкины" для студ. ІЭФ

     11.  Лекцыя «Спірты, простыя эфіры» для студ. ІЭФ

     12.  Лекцыя «Кіслоты» для студ. ІЭФ

     13.  Лекцыя «Альдэгіды, кетоны» для студ. ІЭФ

     14.  Лекцыя «Монацукрыды» для студ. ІЭФ

     15.  Лекцыя «Хімічная рэакцыя" для студ. ІЭФ

     16. Лекцыя "Галагенавуглевадароды" для студ. ІЭФ

     17.  Лекцыі для студ. ІЭФ - "Уводзіны"

   18. Метадычныя ўказанні да выканання кантрольных работ для студэнтаў завочнага факультэта спецыяльнасці ХТАМ

     19.   Вучэбная базавая праграма па арганічнай хіміі (ВС, МАХП)

     20.  Вучэбная програма па арганічнай хіміі (ІЭ, ХТіТ, ТТЛВ)

   21. Арганічная хімія. Задачы і практыкаванні. Вучэбна-метадычны дапаможнік для арганізацыі самастойнай работы студэнтаў пры вывучэнні курса «Арганічная хімія» і «Арганічная хімія з асновамі біяхіміі раслін» (Каток Я.М., Толкач О.Я., 2010г.)

4 курс ТАР спецыяльнасць ТЛП 1-48 02 02 01

(Асноўныя працэсы хімічнага сінтэзу біялагічна актыўных рэчываў)

     1. Вучэбная праграма дысцыпліны

     2. Пытанні да экзамену

 

Вучэбная праца 

Кафедра як агульнаадукацыйная ажыццяўляе падрыхтоўку студэнтаў усіх хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцяў універсітэта (ф-ты ТАР, ХТіТ), а таксама шэрагу нехімічных спецыяльнасцяў ВСіП, ІЭФ, ЛГФ і ТТЛВ. 
Сутнасць дзеянняў кафедры - адзінства і паслядоўнасць лекцыйнай, практычнай і навуковай працы.  На кафедры распрацавана і ўкаранёна рэйтынгавая сістэма ацэнкі ведаў студэнтаў. Да экзамену дапускаюцца толькі тыя студэнты, якія набралі ў семестры не менш за 60% ад семестравай колькасці балаў. Балы атрымліваюцца за кошт напісання кантрольных работ і выканання лабараторнага практыкума. Да кожнай кантрольнай працы распрацавана строгая разбалоўка па ўсіх заданнях.Студэнты, якія не набралі заліковую колькасць балаў па канкрэтнай працы (60% ад тэарэтычна магчымага), не дапускаюцца да выканання лабараторнага практыкума па тэме, што вывучаецца. Адзнака на экзамене выстаўляецца з улікам сумарнай колькасці балаў, набраных студэнтам. Лабараторныя заняткі па арганічным сінтэзе заснаваны на выпрацаванай кафедрай методыцы, якая забяспечвае актыўную самастойную працу студэнтаў. Лабараторны практыкум для нехімічных спецыяльнасцяў пабудаваны на методыцы, якая прадугледжвае выкананне эксперыментальных задач па ідэнтыфікацыі невядомых рэчываў, утрымлівае элементы навуковых даследаванняў. У распараджэнні кафедры знаходзяцца 6 навучальных лабараторый, якія асношчаны ўсім неабходным для правядзення арганічнага практыкума: 403, 405, 408, 413, 416 і 421 корп.3. Расклады заняткаў і кансультацый знаходзяцца на дошцы аб'яў кафедры на 4 паверсе 3 корпуса. Даведкі па раскладзе можна атрымаць па тэлефоне кафедры 017 (3.276.354).Здесь можно добавить текст...