Студэнтам завочнага факультэта

 

 1. Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне "Гідраўліка, гідраўлічныя машыны і гідрапрывады" для студэнтаў 4 курса МАХП
 2. Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне «Цеплатэхніка» для студэнтаў 4 курса спецыяльнасцяў ЛIД, МАЛК, ТДП
 3. Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне «Тэрмадынаміка і цеплаперадача» для студэнтаў 4 курса МАХП
 4. Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне "Гідраўліка і гідрапрывад" для студэнтаў 4 курса спецыяльнасці ЛIД
 5. Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне "Гідраўліка і асновы гідрапрывада" для студэнтаў 4 курса МАЛК
 6. Пытанні для заліку па дысцыпліне "Гідраўліка і гідрапрывад" для студэнтаў 3курса АТП, ПА і СОІ, ТДП і ТДС
 7. Пытанні для заліку па дысцыпліне "Асновы энергазберажэння» для  ЛХ, ВД, ИСиТ
 8. Пытанні для заліку па дысцыпліне "Асновы энергазберажэння» для спецыяльнасцяў БУ, МК, МД

 9. Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне «цеплатэхніка» для спецыяльнасці ТДП
 10. Пытанні для заліку па дысцыпліне «Тэрмадынаміка і цеплаперадача»

 11. Пытанні для заліку па дысцыпліне «Цеплатэхніка хімічных вытворчасцяў»

 

Г Р А Ф І К

кансультацый і прыёму акадэмічных запазычанасцяў выкладчыкамі кафедры

у студэнтаў завочнага факультэта ў другім семестры 2014/2015 навучальнага года

 

Найменне дысцыпліны

Імя па бацьку выкладчыка, уч.степень і пасада

Дата прыёму

Час

Аўдыторыя

Гідраўліка, гідрамашыны і гідрапрывад

Арт. звг.

Санковіч А.С.

Субота па 2-й тыдню

11.00-13.00

а. 407, к. 1

Энергазберажэнне і ЭМ

Гідраўліка і ГП

Дацэнт

Сухоцкі А.Б.

 

Субота па 1-й тыдні

11.00-13.00

а. 10, к. 1

Цеплатэхніка

Професор

Кунтыш У.Б.

Субота па 1-й тыдні

15.00-17.00

а. 201, к. 1

або

а. 132, к. 4

Цеплатэхніка

Професор

Валодзін В.І.

Субота па 2-й тыдню

13.00-15.00

а. 201, к. 1

або

а. 313, к. 1

Энергазберажэнне і ЭМ

Дацэнт

Дудараў У.У.

Субота па 1-й тыдні

10.00-11.30

а. 414, к. 1

Тэрмадынаміка і цеплаперадача

Дацэнт

Фарафонтаў В.М.

Субота па 1-й тыдні

11.00-13.00

а. 414, к. 1

Гідраўліка і асновы ГП

Арт. выкладчык.

Санковіч Я.С.

Субота па 2-й тыдню

11.00-13.00

а. 407, к. 1

Асновы энергазберажэння

Прафесар

Андрыжыеўскi А.А.

Субота па 1-й тыдні

10.00-11.30

а. 201, к. 1

 

Кантрольныя заданні для студэнтаў завочнага факультэта

Дысцыпліна

Спецыяльнасць

Метадычныя дапаможнікі

«Асновы энергазберажэння», «Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент»

 

Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў завочнай формы навучання. - Мінск, БДТУ, 2002.Комплекс электронных вучэбна-метадычных дапаможнікаў па энергосбережению.Андрыжыеўскi А.А., Валодзін В.І. Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент. - Мінск. БДТУ, 2003.

Гідраўліка, гідраўлічныя машыны і гідрапрывад

(Кантрольная работа)

ТДП, МА, МАЛК, ЛIД

Гідраўліка, гідраўлічныя машыны і гідрапрывад. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання інжынерна-тэхнічных спецыяльнасцяў / А.С.Дзмiтрычэнка, Е.С.Санковiч. - Мн .: БДТУ, 2009. Санковiч А.С., Сухоцкі А.Б. Гідраўліка, гідраўлічныя машыны, гідраўлічныя прывады: вучэбна-метадычны дапаможнік. Мн: БДТУ. - 2005.

Гідраўліка, гідраўлічныя машыны і гідрапрывад

(Курсавая праца)

МА, МОЛК

Санковіч Я.С., Сухоцкі А.Б. Гідраўліка, гідрамашыны і гідрапрывад. Вучэбна-метадычны дапаможнік па курсавой працы для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях 1-36 06 01, 1-36 05 01. - Мн .: БДТУ, 2011.Санковiч Я.С., Сухоцкі А.Б. Гідраўліка, гідраўлічныя машыны, гідраўлічныя прывады: вучэбна-метадычны дапаможнік. Мн: БДТУ. - 2005.

Цеплатэхніка

ТДП, ЛIД

Цеплатэхніка: Метадычныя ўказанні для студэнтаў-завочнікаў тэхналагічных спецыяльнасцяў вышэйшых навучальных устаноў: Панкратаў Г.П. і інш. - Выданне 3-е. - М .: 1990. (Контр. Працы №1 і №2)

Цеплатэхніка

МАЛК

Цеплатэхніка: Метадычныя ўказанні для студэнтаў-завочнікаў інжынерна-тэхнічных спецыяльнасцяў вышэйшых навучальных устаноў: Балахонцев Б.В, Верас А.А. - М .: 1986. (Першую і другую контр. Работы)

Дапаможніка можна атрымаць у метадычным кабінеце за вочнага факультэта на папяровым носьбіце і ў бібліятэцы (папяровы і электронны варыянт).

 

Пералік экзаменацыйных пытанняў па дысцыпліне "Гідраўліка, гідраўлічныя машыны і гідрапрывады" для студэнтаў 4 курса МАХП

 

1. Дайце азначэнне вывучаемай дысцыпліны.

2. Вызначэнне вадкасці і яе асноўныя фізічныя ўласцівасці.

3. Ідэальная і рэальная вадкасць. Сілы, якія дзейнічаюць у вадкасці.

4. Гідрастатычны ціск у кропцы і яго ўласцівасці.

5. Дыферэнцыяльныя ўраўненні раўнавагі вадкасці.

6. Асноўнае раўнанне гідрастатыкі і яго фізічны сэнс.

7. Адзінкі вымярэння ціску, суадносін паміж імі. Прыборы для вымярэння ціску.

8. Закон Б. Паскаля і яго выкарыстанне ў тэхніцы.

9. Вызначэнне сіл ціску вадкасці на плоскія сценкі.

10. Вызначэнне сіл ціску вадкасці на крывалінейныя сценкі.

11. Віды руху вадкасці (ўсталявалася і неўсталяванага, раўнамернае і нераўнамернае, напорных і безнапорных)

12. Паток вадкасці і яго асноўныя характарыстыкі.

13. Дыферэнцыяльныя ўраўненні руху ідэальнай і рэальнай вадкасці.

14. Раўнанне непарыўнасці для элементарнай струменьчыкі і патоку вадкасці.

15. Раўнанне Д. Бярнулі для элементарнай струменьчыкі ідэальнай і рэальнай вадкасці.

16. Раўнанне Д. Бярнулі для патоку рэальнай вадкасці.

17. Рэжымы руху вадкасці. Вопыт О. Рейнольдса і яго аналіз.

18. Улік страт напору пры руху вадкасці.

19. Асновы тэорыі ламінарным руху.

20. Асновы тэорыі турбулентнага руху.

21. Разлік страт напору на пераадоленне гідраўлічных супраціваў па даўжыні (на трэнне).

22. Разлік страт напору на пераадоленне мясцовых супраціваў.

23. Разлік простага кароткага трубаправода. Асноўныя задачы і спосабы іх вырашэння.

24. Паралельнае і паслядоўнае злучэнне трубаправодаў.

25. Разлік доўгіх трубаправодаў.

26. Разлік трубаправодаў з помпавай падачай вадкасці.

27. Гідраўлічны ўдар у трубах.

28. Заканчэнне вадкасці праз малыя адтуліны ў тонкай сценцы пры сталым напоры.

29. Заканчэнне вадкасці праз асадкі пры сталым напоры.

30. Заканчэнне вадкасці праз адтуліны і асадкі пры пераменным напоры.

31. Гідраўлічныя машыны (помпы і гідрарухавікі) і іх асноўныя тэхнічныя характарыстыкі.

32. Прылада і прынцып дзеяння цэнтрабежнага помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

33. Прылада і прынцып дзеяння поршневага помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

34. Прылада і прынцып дзеяння шестеренного помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

35. Прылада і прынцып дзеяння пласціністага помпы аднакратнага дзеяння, асноўныя разліковыя залежнасці.

36. Прылада і прынцып дзеяння пласціністага помпы двухразовага дзеянні, асноўныя разліковыя залежнасці.

37. Прылада і прынцып дзеяння радыяльна-поршневага помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

38. Прылада і прынцып дзеяння радыяльна-поршневага помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

39. Гідраўлічны прывад. Вызначэнне, класіфікацыя, прынцып дзеяння.

40. Гідрацыліндры. Прылада, прынцып дзеяння і асновы разліку.

41. Ўшчыльнення гідрацыліндраў і разлік страт на трэнне ад ушчыльненняў.

42. Размеркавальныя прылады гідрапрывадаў.

43. Напорныя гидроклапаны (ахоўныя, зваротныя, рэдукцыйны). Прызначэнне, прылада і прынцып дзеяння.

44. Дроселі і рэгулятары патоку. Прызначэнне, прылада і прынцып дзеяння.

45. Дапаможнае абсталяванне гідрапрывадаў (гидроемкости, фільтры, цеплаабменнікі).

46. ​​Асновы разліку трубаправодаў гідраўлічных прывадаў.

47. Спосабы рэгулявання хуткасці выхаднога звяна гідрапрывада.

48. Гідрарухавікі зваротна-паваротнага дзеянні. Прылада, прынцып дзеяння і асноўныя разліковыя залежнасці.

49. Гідрарухавікі вярчальнага дзеянні (гідраматоры). Прылада, прынцып дзеяння і асноўныя разліковыя залежнасці.

50. Абазначэнне гідраўлічных апаратаў на схемах гідрапрывадаў.

 

Экзаменнационные пытанні па дысцыпліне «Цеплатэхніка» для студэнтаў 4 курса спецыяльнасцяў ЛIД, МОЛК, ТДП

 1. Змест навукі «Цеплатэхніка» і яе ролю ў падрыхтоўцы інжынерных кадраў.

 2. Адыябатны і политропный працэсы.

 3. Фармулёўка 1-га закона тэрмадынамікі і яго матэматычнае выраз.

 4. Унутраная энергія і знешняя праца. p - v Дыяграма пашырэння цела.

 5. Матэматычныя выразы першага закону тэрмадынамікі.

 6. Цыклы (прамы, зваротны). Зварачальныя і незваротныя працэсы. Цыкл Карно.

 7. Цеплаёмістасць. Раўнанне Маера.

 8. Ідэальны газ. Раўнанне стану ідэальнага газу.

 9. Другі закон тэрмадынамікі (змест і сутнасць, фармулёўкі).

 10. Тэрмадынамічныя працэсы (ізахорны, ізабарны).

 11. Асноўныя разліковыя суадносін для цеплаёмістасці ідэальнага газу.

 12. Паняцце аб энтрапіі. Цеплавая Дыяграма T - s . Матэматычнае выраз 2-га закона тэрмадынамікі.

 13. Вадзяной пар. Асноўныя паняцці. Параўтварэння ў p - v і T - s каардынатах.

 14. Дыяграмы T - s і h - s вадзянога пару.

 15. Малюнак цыклу Ренкина парасілавых ўстаноўкі ў p - v і T - s і дыяграмах.

 16. Поршневай кампрэсар. Прынцып дзеяння. Працэсы ў кампрэсары ў p - v дыяграме.

 17. Цыклы рухавікоў унутранага згарання.

 18. Сумесі ідэальных газаў. Закон Дальтона.

 19. Цеплаправоднасць праз цыліндрычную сценку.

 20. Цеплаперадача. Раўнанне цеплаперадачы.

 21. Колькасць паветра, неабходнага для гарэння паліва. Каэфіцыент лішку паветра.

 22. Склад і характарыстыкі цвёрдага паліва.

 23. Схемы руху цепланосбітаў ў цеплаабменніках.

 24. Цеплаабменнікі. Цеплавой разлік паверхневых цеплаабменнікаў.

 25. Цеплаправоднасць адно-і шматслаёвай плоскай сценкі.

 26. Асноўны закон цеплаправоднасці. Градыент тэмпературы. Ізатэрмічнага паверхню.

 27. Раўнанне цеплааддачы. Вымушаная і свабодная канвекцыя.

 28. Класіфікацыя цеплаабменных апаратаў. Рэкуперацыйныя і рэгенератыўныя (канструкцыі).

 29. Прамяністы цеплаабмен. Раўнанне Стэфана-Больцмана.

 30. Паняцце аб Энтальпіi.

 31. Тэмпературны напор і яго разлік.

 32. Віды цеплаабмену.

 33. Параметры стану рабочага цела.

 34. Разлік цеплааддачы пры свабоднай канвекцыі паветра.

 35. Цеплааддача пры вымушанай канвекцыі.

 36. Цеплаперадача праз рабрыстую паверхню.

 37. Прынцып працы турбіны. Тыпы турбін. Працэс пашырэння пару ў турбіне.

 38. Дросселирование пароў. Малюнак працэсу ў h - s дыяграме.

 39. Прынцыповая схема паравога водотрубных катла.

 40. Схема найпростай парасілавых ўстаноўкі. Цыкл Ренкина.

 41. Ўласцівасці вільготнага паветра. H - d Дыяграма вільготнага паветра.

 42. Схема і прынцып працы парокомпрессионной халадзільнай устаноўкі.

 43. Прынцыповыя схемы водотрубных і газотрубного паравых катлоў.

 44. Топачныя прылады для спальвання вадкага, газападобнага і мелкодісперсного паліва.

 45. Тэрмадынамічны ККД цыклу.

 46. Газатурбінныя ўстаноўкі і іх цыклы.

 47. Цыкл Карно і тэрмадынамічны ККД гэтага цыклу.

 48. Паліўная гаспадарка кацельні. Тягодутьевые прылады. Ачыстка якія сыходзяць дымавых газаў.

 49. Прынцыповая схема паратурбінныя кандэнсацыйнай электрастанцыі.

 50. Паліва. Элементарны склад цвёрдага паліва.

 51. Цыкл парокомпрессионной халадзільнай устаноўкі ў T - s каардынатах. Якія прымяняюцца хладагент.

 52. Гідраўлічны разлік цеплаабменных рэкуперацыйнае апаратаў.

 53. Цеплыня згарання паліва. Ўмоўнае паліва.

 54. Схема найпростай цеплаэлектрацэнтралі.

 55. Канструкцыі віхравых, слаёў і камерных топак.

 56. Раўнанне цеплаперадачы. Каэфіцыент цеплаперадачы праз плоскую сценку.

 57. Энтальпія прадуктаў згарання. Цеплавая ізаляцыя. Цеплаізаляцыйныя матэрыялы. Крытычная таўшчыня ізаляцыі. Папярэдне ізаляваныя трубы.

 

Пералік экзаменацыйных пытанняў па дысцыпліне «Тэрмадынаміка і цеплаперадача»

для студэнтаў 4 курса МАХП

1. Прадмет тэхнічнай тэрмадынамікі. Асноўныя тэрмадынамічныя параметры стану.

2.Газовые сумесі

3.Теплоемкость газаў

4.Первый закон тэрмадынамікі і яго аналітычнае выраз. Унутраная энергія

5.Работа пашырэння, Энтальпія, энтрапія.

6. Тэрмадынамічныя працэсы. Ізатэрмічны, ізабарны, ізахорны, адыябат- ны і политропный працэсы. Сувязь паміж параметрамі стану, праца, колькасць цеплыні, змена энтрапіі ў гэтых працэсах.

7. Другі закон тэрмадынамікі. Кругавыя працэсы, паказчыкі іх дасканаласці.

8. Прамы і адваротны цыклы Карно.

9.Сжатие газаў і пароў у аднаступеннага кампрэсары.

10. Шматступенны сціск.

11.Цыклы рухавікоў унутранага згарання. Цыклы з падводам цеплыні пры сталым аб'ёме.

12. Газатурбінныя ўсталёўкі. Цыкл ГТУ з падводам цеплыні пры пастаянным ціску.

13.Водяной пар. Дыяграмы вадзянога пару ў PV, TS, hs каардынатах.

14.Схема паратурбінныя ўстаноўкі. Цыкл Карно і цыкл Ренкина для паратурбінныя ўстаноўкі.

15. Спосабы павелічэння да.п.д. цыкла Ренкина

16. Першы закон тэрмадынамікі для патоку газу. Сопла і дыфузар.

17. Сопла Лаваль. Заканчэнне вадзянога пару праз сопла.

18. Дросселирования газаў і пароў.

19. Класіфікацыя халадзільных установак. Цыклы паветранай і паравой кампрэсарнай установак.

20. Вільготнае паветра. hd Дыяграма вільготнага паветра.

21. Цеплаправоднасць. Закон Фур'е для цеплаправоднасці, каэфіцыент цеплаправоднасці, градыент тэмпературы.

22. Дыферэнцыяльнае раўнанне цеплаправоднасці яго выснова.

23.Стационарная цеплаправоднасць праз адно-і шматслойныя плоскія і цыліндрычныя сценкі.

24. Канвектыўныя цеплаабмен. Раўнанне Ньютана -Рихмана. Рэжымы плыні і памежны пласт.

25. Тэорыя падабенства, тэарэмы падабенства, колькасці падабенства.

26. Канвектыўныя цеплаабмен пры вымушаным плыні вадкасці ў трубах пры папярочным абмывання адзіночнай трубы і пучка труб. Свабодная канвекцыя.

27. Цеплаабмен выпраменьваннем. Законы прамяністага цеплаабмену.

28. Цеплаабмен выпраменьваннем паміж двума паралельнымі пласцінамі.

29.Экраны, іх прызначэнне.

30.Тепловое выпраменьванне газаў.

31. Складаны цеплаабмен.

32. Цеплаперадача праз адно і шматслойныя плоскія і цыліндрычныя сценкі.

33. Крытычны дыяметр ізаляцыі.

34. Цеплаабменныя апараты, іх класіфікацыя. Асноўныя ўраўненні разліку цеплаабменных апаратаў.

35. Среднелагарыфмiчны тэмпературны напор.

 

Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне "Гідраўліка і гідрапрывад"

для студэнтаў 4 курса спецыяльнасці ЛIД

1. Заканчэнне вадкасці праз адтуліны і асадкі пры пераменным напоры.

2. Аксіяльна-поршневай помпа. Прылада, прынцып дзеяння, асноўныя залежнасці.

3. Дыферэнцыяльныя ўраўненні раўнавагі вадкасці.

4. Рабочыя характарыстыкі цэнтрабежнага помпы. Праца помпы на сетку і спосабы рэгулявання яго падачы.

5. Раўнанне Д.Бернулли для элементарнай струменьчыкі ідэальнай і рэальнай вадкасці і яго графічнае прадстаўленне.

6. Геаметрычная і вакуумметрическая вышыня ўсмоктвання цэнтрабежнага помпы.

7. Кароткія трубаправоды. Асноўныя задачы і спосабы іх вырашэння.

8. Шестеренный помпа. Прылада, прынцып дзеяння, асноўныя залежнасці.

9. Гідраўлічныя супраціву і спосабы іх вызначэння.

10. Гідраўлічны прывад. Агульныя звесткі і складнікі яго элементы.

11. Раўнанне непарыўнасці для элементарнай струменьчыкі і патоку вадкасці.

12. Радыяльна-поршневыя помпы. Прылада, прынцып дзеяння, асноўныя залежнасці.

13. Вадкасць і яе асноўныя фізічныя ўласцівасці.

14. Асновы разліку гідрацыліндраў.

15. Разлік трубаправодаў з помпавай падачай вадкасці.

16. Асновы тэорыі турбулентнага руху.

17. Дыферэнцыяльныя ўраўненні руху ідэальнай і рэальнай вадкасці.

18. Паслядоўнае і паралельнае злучэнне трубаправодаў.

19. Асновы тэорыі ламінарным руху.

20. Пласціністыя помпы. Прылада, прынцып дзеяння, асноўныя залежнасці.

21. Асноўнае раўнанне гідрастатыкі. Віды ціску, адзінкі вымярэнняў і прыборы.

22. Паралельнае і паслядоўнае злучэнне цэнтрабежных помпаў.

23. Выдатак, сярэдняя хуткасць і спосабу іх вызначэння.

24. Спосабы рэгулявання падачы помпаў аб'ёмнага дзеяння.

25. Разлік страт напору пры турбулентным руху.

26. Цэнтрабежны помпа. Прылада, прынцып дзеяння, асноўныя залежнасці.

27. Раўнанне Д.Бернулли для патоку рэальнай вадкасці і характарыстыка яго складнікаў.

28. Помпы і гідрарухавікі: вызначэнне і іх асноўныя параметры.

29. Рабочыя характарыстыкі помпаў і спосабы іх атрымання.

30. Гідрастатыка. Сілы, якія дзейнічаюць у вадкасці. Гідрастатычны ціск у кропцы і яго ўласцівасці. Адзінкі вымярэння ціску.

31. Рэжымы руху вадкасці. Вопыт О. Рейнольдса.

32. Вызначэнне сілы ціску вадкасці на плоскія сценкі.

33. Заканчэнне вадкасці праз асадкі.

34. Поршневыя помпы. Прылада, прынцып дзеяння, асноўныя залежнасці.

35. Заканчэнне вадкасці праз малыя адтуліны.

36. Мясцовыя гідраўлічныя супраціву і спосабы іх вызначэння.

37. Размеркавальныя прылады гідраўлічных прывадаў.

38. Гідрадынаміка (вызначэнне, задачы і метады даследаванняў). Віды руху вадкасці.

39. Асновы тэорыі гідрадынамічнага падабенства. Віды падабенства і асноўныя крытэрыі.

40. Вызначэнне сілы ціску вадкасці на крывалінейныя сценкі.

41. Асноўныя кінематычныя і гідраулiчныя параметры руха вадкасці.

42. Разлік доўгіх трубаправодаў. Разлік вадаправода.

 

Пералік экзаменацыйных пытанняў па дысцыпліне "Гідраўліка і асновы гідрапрывада" для студэнтаў 4 курса МАЛК

1. Дайце азначэнне вывучаемай дысцыпліны.

2. Вызначэнне вадкасці і яе асноўныя фізічныя ўласцівасці.

3. Ідэальная і рэальная вадкасць. Сілы, якія дзейнічаюць у вадкасці.

4. Гідрастатычны ціск у кропцы і яго ўласцівасці.

5. Дыферэнцыяльныя ўраўненні раўнавагі вадкасці.

6. Асноўнае раўнанне гідрастатыкі і яго фізічны сэнс.

7. Адзінкі вымярэння ціску, суадносін паміж імі. Прыборы для вымярэння ціску.

8. Закон Б. Паскаля і яго выкарыстанне ў тэхніцы.

9. Вызначэнне сіл ціску вадкасці на плоскія сценкі.

10. Вызначэнне сіл ціску вадкасці на крывалінейныя сценкі.

11. Віды руху вадкасці (ўсталявалася і неўсталяванага, раўнамернае і нераўнамернае, напорных і безнапорных)

12. Паток вадкасці і яго асноўныя характарыстыкі.

13. Дыферэнцыяльныя ўраўненні руху ідэальнай і рэальнай вадкасці.

14. Раўнанне непарыўнасці для элементарнай струменьчыкі і патоку вадкасці.

15. Раўнанне Д. Бярнулі для элементарнай струменьчыкі ідэальнай і рэальнай вадкасці.

16. Раўнанне Д. Бярнулі для патоку рэальнай вадкасці.

17. Рэжымы руху вадкасці. Вопыт О. Рейнольдса і яго аналіз.

18. Улік страт напору пры руху вадкасці.

19. Асновы тэорыі ламінарным руху.

20. Асновы тэорыі турбулентнага руху.

21. Разлік страт напору на пераадоленне гідраўлічных супраціваў па даўжыні (на трэнне).

22. Разлік страт напору на пераадоленне мясцовых супраціваў.

23. Разлік простага кароткага трубаправода. Асноўныя задачы і спосабы іх вырашэння.

24. Паралельнае і паслядоўнае злучэнне трубаправодаў.

25. Разлік доўгіх трубаправодаў.

26. Разлік трубаправодаў з помпавай падачай вадкасці.

27. Гідраўлічны ўдар у трубах.

28. Заканчэнне вадкасці праз малыя адтуліны ў тонкай сценцы пры сталым напоры.

29. Заканчэнне вадкасці праз асадкі пры сталым напоры.

30. Заканчэнне вадкасці праз адтуліны і асадкі пры пераменным напоры.

31. Гідраўлічныя машыны (помпы і гідрарухавікі) і іх асноўныя тэхнічныя характарыстыкі.

32. Прылада і прынцып дзеяння цэнтрабежнага помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

33. Прылада і прынцып дзеяння поршневага помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

34. Прылада і прынцып дзеяння шестеренного помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

35. Прылада і прынцып дзеяння пласціністага помпы аднакратнага дзеяння, асноўныя разліковыя залежнасці.

36. Прылада і прынцып дзеяння пласціністага помпы двухразовага дзеянні, асноўныя разліковыя залежнасці.

37. Прылада і прынцып дзеяння радыяльна-поршневага помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

38. Прылада і прынцып дзеяння радыяльна-поршневага помпы, асноўныя разліковыя залежнасці.

39. Гідраўлічны прывад. Вызначэнне, класіфікацыя, прынцып дзеяння.

40. Гідрацыліндры. Прылада, прынцып дзеяння і асновы разліку.

41. Ўшчыльнення гідрацыліндраў і разлік страт на трэнне ад ушчыльненняў.

42. Размеркавальныя прылады гідрапрывадаў.

43. напорнай гидроклапаны (ахоўныя, зваротныя, рэдукцыйны). Прызначэнне, прылада і прынцып дзеяння.

44. Дроселі і рэгулятары патоку. Прызначэнне, прылада і прынцып дзеяння.

45. Дапаможнае абсталяванне гідрапрывадаў (гидроемкости, фільтры, цеплаабменнікі).

46. ​​Асновы разліку трубаправодаў гідраўлічных прывадаў.

47. Спосабы рэгулявання хуткасці выхаднога звяна гідрапрывада.

48. Гідрарухавікі зваротна-паваротнага дзеянні. Прылада, прынцып дзеяння і асноўныя разліковыя залежнасці.

49. Гідрарухавікі вярчальнага дзеянні (гідраматоры). Прылада, прынцып дзеяння і асноўныя разліковыя залежнасці.

50. Абазначэнне гідраўлічных апаратаў на схемах гідрапрывадаў.

 

Пералік пытанняў для заліку па дысцыпліне "Гідраўліка і гідрапрывад"

для студэнтаў 3 курса АТП, ПА і СОІ, ТДП і ТДС

 

1. Што вывучае дысцыпліна, па якой Вы жадаеце атрымаць залік?

2. Дайце вызначэнне паняццю "гідрастатычны ціск".

3. Якія прыборы для вымярэння ціску Вы ведаеце?

4. Якая розніца паміж паняццямі "залішні ціск" і "вакуум"?

5. Якая розніца паміж атмасферным ціскам і тэхнічнай атмасферай?

6. Якія Віды ціскаў Вы ведаеце?

7. Што прынята за 1 тэхнічную атмасферу (1 ат) і за 1 Паскаль (1 Па)?

8. Ёсць 2 шкалы для вымярэння ціскаў. Якая паміж імі розніца?

9. У чым палягае сутнасьць закона Б. Паскаля?

10. Як выказваюць вакуум і ціск у адзінках вадкаснага слупа?

11. Дайце азначэнне паняццю "гідрадынаміка".

12. Дайце азначэнне паняццям "напорных рух" і "безнапорным рух", прывядзіце іх прыклады.

13. У чым складаецца розніца паміж хуткасцямі "u" і "v"?

14. Дайце вызначэнне сярэдняй хуткасці і назавіце спосабы яе вызначэння.

15. Дайце азначэнне расход вадкасці і назавіце спосабы яго вызначэння.

16. Як разлічыць страты па даўжыні і страты на мясцовыя супраціву?

17. Як можна ўсталяваць рэжым руху вадкасці?

18. Якія вобласці супраціваў Вы ведаеце і як іх усталяваць?

19. Якія віды удзельнай энергіі прадстаўлены ў раўнанні Д. Бярнулі?

20. Чаму расход вадкасці праз асадак больш, чым праз адтуліну?

21. Дайце азначэнне паняццю "гідраўлічныя машыны".

22. Што такое напор і ціск, які развівае помпай?

23. У чым розніца паміж дынамічным помпай і помпай аб'ёмнага дзеяння?

24. Што ўлічвае агульны ККД помпы і яго складнікі?

25. Якая розніца паміж карыснай і спажыванай магутнасцю?

26. Як можна рэгуляваць прадукцыйнасць (падачу) помпаў?

27. У чым складаецца розніца паміж помпай і гідрарухавікі?

28. У якіх выпадках выкарыстоўваюць паслядоўнае і паралельнае злучэнне помпаў?

29. Як атрымаць працоўныя характарыстыкі помпы Н = f (Q), N = f (Q), ή = f (Q)?

30. Дайце азначэнне паняццю "гідраўлічны прывад".

31. Якая розніца паміж гідрацыліндраў і гідраматорам?

32. Як вызначыць высілак, якое развіваецца гідрацыліндраў?

33. Якая розніца паміж гідраматорам і гідрарухавікі зваротна-паваротнага дзеянні?

34. Для чаго прызначаны золотниковые і крановые размеркавальнікі.

35. Якое прызначэнне ахоўных і зваротных клапанаў.

36. Якія тыпы гідрацыліндраў Вы ведаеце?

37. Ці можна выкарыстоўваць помп аб'ёмнага дзеяння ў якасці гідрарухавікі?

 

Пералік тэарэтычных пытанняў для заліку па дысцыпліне "Асновы энергазберажэння» для

завочнага факультэта спецыяльнасцяў ЛХ, ВД, IСiТ

 

 1. Асноўныя паняцці і азначэнні. Аднаўляльныя і невозобновляемые крыніцы энергіі.
 2. Паліўна-энергетычныя рэсурсы Рэспублікі Беларусь.
 3. Аднауляеныя крыніцы энергіі ў Рэспубліцы Беларусь.
 4. Паліва (склад, асноўныя характарыстыкі). Ўмоўнае паліва.
 5. Спосабы ўтылізацыі паліва (топкі, печы, катлы).
 6. Перадача цеплавой энергіі. Канструкцыі цеплаправодаў. Страты цяпла пры транспартоўцы цепланосбітаў.
 7. Выдаткі энергіі на пераадоленне механічных (гідраўлічных) страт (страты на трэнне, мясцовыя супраціву, перапад вышынь).
 8. Перадача электрычнай энергіі.
 9. Сістэма энергазабеспячэння і спажыўцы энергіі на прадпрыемстве.
 10. Другасныя энергарэсурсы (класіфікацыя, спосабы ўтылізацыі).
 11. Энергетычны менеджмент. Функцыі энергетычнага менеджменту.
 12. Энергетычны аўдыт. Этапы энергааўдыту.
 13. Эфектыўнае выкарыстанне электрычнай энергіі. Штучнае асвятленне і электрапрыборы. Спосабы эканоміі энергіі.
 14. Эфектыўнае выкарыстанне электрычнай энергіі. Электрапрывад. Спосабы эканоміі энергіі.
 15. Энергазберажэнне ў будынках і збудаваннях. Класіфікацыя цепластрат у будынках і збудаваннях.
 16. Энергазберажэнне ў будынках і збудаваннях. Уцяпленне будынкаў.
 17. Энергазберажэнне ў будынках і збудаваннях. Рэгуляванне цепласпажывання ў будынках.
 18. Паказчыкі эканамічнай эфектыўнасці інвестыцыйных праектаў.
 19. Сонечная энергія. Выкарыстанне для атрымання электрычнай і цеплавой энергіі.
 20. Энергія ветру. Напрамкі выкарыстання.
 21. Біяэнергетыка. Крыніцы біямасы. Спосабы яе выкарыстання.
 22. Гідраэнергетыка. Накіравана будовы выкарыстання.

Пытанні для заліку па дысцыпліне "Асновы энергазберажэння» для спецыяльнасцяў БУ, МК, МД

 1. Што такое энергія? Якія віды энергіі Вы ведаеце?
 2. У якіх адзінках вымяраецца энергія? Ці маецца сувязь паміж імі?
 3. Што такое энергетыка і энергетычныя рэсурсы?
 4. Ахарактарызуйце энергетычныя рэсурсы Беларусі. 
 5. Што такое энергазберажэнне? Расшыфруйце гэта паняцце.
 6. Што Вы разумееце пад эфектыўным выкарыстаннем энергіі?
 7. Якія асноўныя мэты Рэспубліканскай праграмы энергазберажэння?
 8. Чым адрозніваюцца невозобновляемые (невоспроизводимые) і аднаўляльныя (прайграваным) крыніцы энергіі? Прывядзіце прыклады гэтых крыніц энергіі.
 9. Што такое цеплыня згарання паліва? Якія фактары, звязаныя з складам паліва, уплываюць на мэтазгоднасць выкарыстання канкрэтнага віду паліва?
 10. Якімі відамі мясцовага паліва мае Беларусь? У чым іх асаблівасць?
 11. Што такое ўмоўнае паліва? Для якіх мэт выкарыстоўваецца гэта паняцце?
 12. Якімі відамі аднаўляльных (прайграваных) крыніц энергіі мае Беларусь? У чым іх асаблівасць?
 13. Для якіх мэтаў можа выкарыстоўвацца сонечная энергія?
 14. Што такое біямаса? Прывядзіце прыклады выкарыстання біяпаліва.
 15. Як энергія дастаўляецца спажыўцу? Якая асаблівасць дастаўкі цеплыні, электрычнай энергіі і паліва?
 16. Для чаго служыць энергетычнае гаспадарка прадпрыемстваў?
 17. Як класіфікуюцца спажыўцы энергіі на прадпрыемстве? Правядзіце прыклады.
 18. Што такое другасныя энергетычныя рэсурсы (ВЭР)? Як яны класіфікуюцца?
 19. З дапамогай якіх прылад ўтылізуюцца цеплавыя ВЭР?
 20. Для якіх мэт выкарыстоўваюцца трансфарматары цяпла (цеплавыя помпы, халадзільныя машыны)? Які прынцып працы парокомпрессорного цеплавога помпы?
 21. Як правільна карыстацца хатнім халадзільнікам?
 22. Што такое светлавая аддача? Для якіх мэтаў прымяняецца гэты параметр?
 23. Пералічыце найбольш распаўсюджаныя крыніцы асвятлення і назавіце іх святлоаддачу.
 24. Якія мерапрыемствы дазваляюць знізіць спажыванне электраэнергіі на асвятленне?
 25. Якія мерапрыемствы дазваляюць знізіць спажыванне энергіі электрапрывадамі?
 26. Якія мерапрыемствы прыводзяць да эканоміі энергіі ў электротермических устаноўках (электраплітах)?
 27. Якімі працэсамі вызначаюцца страты цяпла ў будынках?
 28. Што такое інфільтрацыя і эксфильтрация паветра?
 29. Якім чынам можна знізіць страты цяпла праз вонкавыя агароджы будынкаў: сцены і вокны?
 30. Для чаго служыць термостатирующий вентыль? Як ён працуе?
 31. Крыніцай якіх шкодных рэчываў, якія паступаюць у атмасферу, з'яўляюцца энергетычныя аб'екты? Як выяўляецца іх ўздзеянне на навакольнае асяроддзе?
 32. Ці аказваюць аднаўляльныя крыніцы энергіі адмоўнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе?
 33. Што такое парніковы эфект? Якія мерапрыемствы ў сферы энергетыкі дазваляюць знізіць парніковы эфект?
 34. Навошта неабходны ўлік і кантроль за расходаваннем энергарэсурсаў?
 35. Што такое энергетычны аўдыт? Якія віды дзейнасці ўключае энергетычны аўдыт?
 36. Што такое энергетычны менеджмент? Назавіце асноўныя функцыі менеджменту.
 37. Назавіце асноўныя этапы энергетычнага менеджменту.
 38. Якія паказчыкі эканамічнай эфектыўнасці выкарыстоўваюцца для абгрунтавання энергазберагальных праектаў? У чым заключаецца іх сутнасць?
 39. Што такое дыскантавання і норма дысконту?
 40. Якія нарматыўна-прававыя акты ў галіне энергазберажэння Вам вядомыя?
 41. Якія віды энергарэсурсаў і энерганосьбітаў падлягаюць нарміраванню?
 42. Якія адзінкі вымярэння выкарыстоўваюцца для нармавання паліўна-энергетычных рэсурсаў (ПЭР)?
 43. Якія віды нормаў спажывання ПЭР прымяняюцца?
 44. Якое значэнне інфармацыйнага забеспячэння ў галіне энергазберажэння? Якія крыніцы інфармацыі аб энергаэфектыўных тэхналогіях Вам вядомыя?

Літаратура

 1. Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў усіх спецыяльнасцяў завочнай формы навучання. - Мінск: БДТУ, 2002.
 2. Валодзін У.І. Энергазберажэнне. Вучэбны дапаможнік. - Мінск: БДТУ, 2001.
 3. Андрижиевский А.А., Валодзін У.І. Энергазберажэнне і энергетычны менеджмент. Вучэбны дапаможнік. - Мінск: БДТУ, 2003.
 4. Закон Республiкi Беларусь «Аб энергазберажэнні» // [Электронны рэсурс]. - 2014. Рэжым доступу: http://energoeffekt.gov.by/laws/act/25--15071998-190-1-9.html .

 

Экзаменацыйныя пытанні па дысцыпліне «Цеплатэхніка» для спецыяльнасці ТДП

 1. Прадмет і задачы цеплатэхнікі.

Тэхнічная тэрмадынаміка

 1. Параметры стану тэрмадынамічнай сістэмы: тэмпература, ціск, аб'ём. Адзінкі вымярэння.
 2. Ідэальны газ. Ўраўненні стану ідэальнага газу.
 3. Рэальны газ. Раўнанне стану рэальнага газу Ван-дэр-Ваальса.
 4. Агрэгатныя станы рэчыва і фазавыя пераходы. Трайная кропка.
 5. Цеплыня і праца. Унутраная энергія. Рабочая дыяграма. Раўнаважкія і нераўнаважнай, зварачальныя і незваротныя працэсы.
 6. Першы закон тэрмадынамікі і яго раўнанне (першая форма запісу). Прыватныя выпадкі ўраўненні.
 7. Энтальпія. Выснову другі формы ўраўненні 1-га закона тэрмадынамікі.
 8. Цеплаёмістасць, удзельная цеплаёмістасць, залежнасць ад працэсу. Сярэдняя і праўдзівая цеплаёмістасць.
 9. Другі закон тэрмадынамікі, яго асноўныя палажэнні. Цеплавая машына (рухавік).
 10. Цеплыня і энтрапія. Энтрапія ў зварачальных і незваротных працэсах. Цеплавая дыяграма.
 11. Прамой цыкл Карно. ККД цыклу.
 12. Зваротны цыкл Карно. Параметры эфектыўнасці цыклу.
 13. Ізатэрмічны працэс. Праца і колькасць цеплыні ў ізатэрмічных працэсе.
 14. Ізабарны і ізахорны працэсы. Праца і колькасць цеплыні ў гэтых працэсах.
 15. Адыябат- ны працэс. Праца і колькасць цеплыні ў працэсе.
 16. Политропный працэс і яго асаблівасці.
 17. Сумесі ідэальных газаў. Іх ўласцівасці і параметры.
 18. Вільготнае паветра і яго характарыстыка, hd дыяграма і працэсы (нагрэў, астуджэнне, сушка) з выкарыстаннем вільготнага паветра.
 19. Вільготнае паветра і яго параметры: парцыяльны ціск, вільгацезмяшчэння, абсалютная і адносная вільготнасць.
 20. Вадзяной пар. Параметры вады і пара.
 21. hs-дыяграма вадзянога пару. Тэрмадынамічныя працэсы змены стану вадзянога пару.
 22. Прынцып дзеяння, параметры і працоўны працэс у аднаступеннага поршневым кампрэсары.
 23. Каэфіцыенты карыснага дзеяння цыклаў теплосиловых установак: тэрмічны, унутраны, унутраны адносны і эфектыўны.
 24. Метады параўнання тэрмічных ККД зварачальных цыклаў.
 25. Цыкл Ота карбюратарны рухавіка ўнутранага згарання з падводам цеплыні пры сталым аб'ёме. Тэрмічны ККД цыклу.
 26. Цыкл ГТУ з ізабарнага падводам цеплыні. Рэгенерацыя цеплыні.
 27. Теплосиловой паравой цыкл Карно на насычаным пары.
 28. Теплосиловой паравой цыкл Ренкина. ККД цыкла Ренкина.
 29. Парокомпрессионная халадзільная машына і цеплавой помпа. Прынцып працы i сапраўдны цыкл.
 30. Першы закон тэрмадынамікі для патоку (адкрытай сістэмы) і асноўныя высновы.
 31. Дросселирование. Дросельны эфект Джоўля-Томсана.
 32. Заканчэнне вадзянога пара з сопла: ідэальны i сапраўдны працэс. Малюнак працэсаў у hs дыяграме.

Цеплаперадача

 1. Віды цеплаабмену. Цеплавой паток і тэмпературны полі.
 2. Цеплаправоднасць. Закон Фур'е. Перанос цеплыні цеплаправоднасцю праз аднаслаёвую і шматслаёвую плоскую сценку.
 3. Нестацыянарны працэс цеплаправоднасці. Рэгулярны рэжым.
 4. Канвектыўныя цеплаабмен. Закон Ньютана. Памежны пласт пры обцяканьне пласціны і пры плыні патоку ў трубе.
 5. Прынцыпы тэорыі падабенства. Падабенства працэсаў Канвектыўныя цеплаабмену. Колькасці падабенства.
 6. Цеплааддача пры вымушанай канвекцыі цепланосбіта. Агульны выгляд ўраўненні падабенства для разліку каэфіцыентаў цеплааддачы.
 7. Цеплааддача пры свабоднай канвекцыі. Агульны выгляд ўраўненні падабенства для разліку каэфіцыентаў цеплааддачы.
 8. Кіпенне. Цеплаабмен пры кіпенні ў вялікім аб'ёме.
 9. Кандэнсацыя. Цеплаабмен пры плёнкавай кандэнсацыі.
 10. Цеплаабмен выпраменьваннем. Прамяністыя патокі.
 11. Асноўныя законы цеплавога выпраменьвання: Стэфана-Больцмана, Віна, Кірхгофа.
 12. Радыяцыйны цеплаабмен паміж цвёрдымі целамі.
 13. Складаны цеплаабмен, віды і асноўныя ўраўненні.
 14. Цеплаперадача праз аднаслаёвую і шматслаёвую плоскія сценкі.
 15. Цеплаперадача праз аднаслаёвую цыліндрычную сценку.
 16. Цеплаізаляцыйныя матэрыялы. Крытычная таўшчыня ізаляцыі трубаправодаў.
 17. Цеплаперадача праз рабрыстую паверхню цеплаабмену. Эфектыўнасць рэбры.
 18. Асноўныя ўраўненні і парадак цеплавога разліку рэкуперацыйнае цеплаабменных апаратаў.
 19. Сярэдні і среднелогарифмический тэмпературны напор у рэкуперацыйнае цеплаабменных апаратаў.
 20. Вадзяной эквівалент. Размеркаванне тэмператур цепланосбітаў ў цеплаабменных апаратаў пры прастатокавай і противоточной схемах плыні.
 21. Класіфікацыя цеплаабменных апаратаў. Прынцып іх працы.

Прамысловая цеплаэнергетыка

 1. Класіфікацыя паліва. Склад цвёрдага і вадкага паліва.
 2. Цеплыня згарання паліва. Ўмоўнае паліва.
 3. Гарэнне паліва. Каэфіцыент лішку паветра. Склад газападобных прадуктаў згарання.
 4. Кацельні ўстаноўкі. Прынцыповая схема і праца паравога катла.
 5. Топкі для спальвання цвёрдага паліва. Параметры топак.
 6. Вадкае і газавае паліва. Прынцыпы спальвання.
 7. Цеплавой баланс і ККД паравога катла.
 8. Энтальпія і Н, t-дыяграма прадуктаў згарання.
 9. Класіфікацыя сістэм цеплазабеспячэння. Цепланосбіты вада і вадзяной пар, іх перавагі і недахопы.
 10. Цеплазабеспячэнне прадпрыемства ад паравой прамысловай кацельні. Магутнасць сістэмы цепласпажывання.
 11. Цеплазабеспячэнне з выкарыстаннем цеплавых помпаў. Цеплавыя помпы ў працэсах сушкі.

 

Літаратура

 1. Цеплатэхніка: Падручнік ВНУ / Пад рэд. А.П.Баскакова. - М., 1991.
 2. Быстрыцкi Г. Ф. Энерrосиловое абсталяванне прамысловых прадпрыемстваў: Вучэб. дапаможнік. - М .: Выдавецкі цэнтр «Акадэмія», 2003. - 304 с.

 

ПЫТАННІ

для заліку па дысцыпліне «Тэрмадынаміка і цеплаперадача»

 

1. Прадмет тэхнічнай тэрмадынамікі. Асноўныя тэрмадынамічныя параметры стану.

2.Газовые сумесі

3.Теплоемкость газаў

4.Первый закон тэрмадынамікі і яго аналітычнае выраз. Унутраная энергія

5.Работа пашырэння, Энтальпія, энтрапія.

6. Тэрмадынамічныя працэсы. Ізатэрмічны, ізабарны, ізахорны, адыябат- ны і политропный працэсы. Сувязь паміж параметрамі стану, праца, колькасць цеплыні, змена энтрапіі ў гэтых працэсах.

7. Другі закон тэрмадынамікі. Кругавыя працэсы, паказчыкі іх дасканаласці.

8. Прамы і адваротны цыклы Карно.

9.Сжатие газаў і пароў у аднаступеннага кампрэсары.

10. Шматступены сціск.

11.Циклы рухавікоў унутранага згарання. Цыклы з падводам цеплыні пры сталым аб'ёме.

12. Газатурбінныя ўсталёўкі. Цыкл ГТУ з падводам цеплыні пры пастаянным ціску.

13.Водяной пар. Дыяграмы вадзянога пару ў PV, TS, hs каардынатах.

14.Схема паратурбінныя ўстаноўкі. Цыкл Карно і цыкл Ренкина для паратурбінныя ўстаноўкі.

15. Спосабы павелічэння да.п.д. цыкла Ренкина

16. Першы закон тэрмадынамікі для патоку газу. Сопла і дыфузар.

17. Сопла Лаваль. Заканчэнне вадзянога пару праз сопла.

18. Дросселирования газаў і пароў.

19. Класіфікацыя халадзільных установак. Цыклы паветранай і паравой кампрэсарнай установак.

20. Вільготнае паветра. hd Дыяграма вільготнага паветра.

21. Цеплаправоднасць. Закон Фур'е для цеплаправоднасці, каэфіцыент цеплаправоднасці, градыент тэмпературы.

22. Дыферэнцыяльнае раўнанне цеплаправоднасці яго выснова.

23.Стационарная цеплаправоднасць праз адно-і шматслойныя плоскія і цыліндрычныя сценкі.

24 Нестацыянарная цеплаправоднасць

25. Канвектыўны цеплаабмен. Раўнанне Ньютана -Рихмана. Рэжымы плыні і памежны пласт.

26. Тэорыя падабенства, тэарэмы падабенства, колькасці падабенства.

27. Канвектыўныя цеплаабмен пры вымушаным плыні вадкасці ў трубах пры папярочным абмывання адзіночнай трубы і пучка труб. Свабодная канвекцыя.

28. Цеплаабмен выпраменьваннем. Законы прамяністага цеплаабмену.

29. Цеплаабмен выпраменьваннем паміж двума паралельнымі пласцінамі.

30.Экраны, іх прызначэнне.

31.Тепловое выпраменьванне газаў.

32. Складаны цеплаабмен.

33. Цеплаперадача праз адно і шматслойныя плоскія і цыліндрычныя сценкі.

34. Крытычны дыяметр ізаляцыі.

35. Інтэнсіфікацыя працэсаў цеплаперадачы

36. Цеплаабменныя апараты, іх класіфікацыя. Асноўныя ўраўненні разліку цеплаабменных апаратаў.

37. Среднелогарифмический тэмпературны напор.

 

        Пытанні разгледжаны і зацверджаны на пасяджэнні кафедры ЭГиТ 2014/11/17 г. пратакол № 3.

     
 
 

Пытанні

для заліку па дысцыпліне «Цеплатэхніка хімічных вытворчасцяў»

 

 1. Тэрмадынамічная сістэма, рабочае цела. Параметры стану, раўнанне стану ідэальнага газу.
 2. Сумесь ідэальных газаў. Цеплаёмістасць газаў.
 3. Першы закон тэрмадынамікі, яго аналітычнае выраз. Паняцце працы, ўнутранай энергіі, Энтальпія і энтрапіі.
 4. Тэрмадынамічныя працэсы. Ізахорны, ізабарны, ізатэрмічны працэсы.
 5. Адиабатический працэс, выснова ўраўненні адиабаты.
 6. Политропный працэс, выснова ўраўненні политропы. Аналіз политропных працэсаў.
 7. Другі закон тэрмадынамікі. Кругавыя працэсы (цыклы).
 8. Прамы і зваротны цыклы Карно, тэрмічны да.п.д., халадзільным каэфіцыент.
 9. Матэматычнае выраз другога закона тэрмадынамікі.
 10. Праца сціску ў кампрэсара, індыкатарная Дыяграма сціску ў pv-каардынатах.
 11. Шматступеннае сціск, індыкатарная Дыяграма працэсу сціску.
 12. Рэальныя газы раўнанне Ван-дэр-Ваальса.
 13. Працэс параўтварэння ў PV, TS і HS-каардынатах.
 14. Вылічэнне параметраў вадзянога пару па табліцах.
 15. Паратурбінныя ўстаноўкі. Цыклы Карно і Ренкина для паратурбінныя ўстаноўкі, да.п.д. гэтых цыклаў.
 16. Спосабы павышэння да.п.д. цыкла Ренкина.
 17. Рухавік унутранага згарання, газатурбінныя ўстаноўкі.
 18. Першы закон тэрмадынамікі для патоку газу.
 19. Заканчэнне газу праз зморшчваўся сопла і сопла Лаваль.
 20. Дросселирование газаў і пароў.
 21. Халадзільныя машыны. Газавыя і паравыя кампрэсарныя халадзільныя машыны.
 22. Вільготнае паветра. Характарыстыкі вільготнага паветра, hd Дыяграма вільготнага паветра.
 23. Цеплаправоднасць, Тэмпературны поле, градыент тэмпературы, закон Фур'е для цеплаправоднасці.
 24. Выснову дыферэнцыяльнага раўнання цеплаправоднасці.
 25. Цеплаправоднасць праз адно-і шматслойныя плоскія сценкі.
 26. Цеплаправоднасць праз адно-і шматслойныя цыліндрычныя сценкі.
 27. Канвектыўны цеплаабмен, раўнанне цеплааддачы, каэфіцыент цеплааддачы.
 28. Колькасці падабенства і крытэрыяльна ўраўненні.
 29. Канвектыўны цеплаабмен пры вымушаным руху вадкасці ў трубах.
 30. Канвектыўны цеплаабмен пры обцяканьне адзіночнай трубы.
 31. Канвектыўны цеплаабмен пры обцяканьне пучка труб.
 32. Канвектыўны цеплаабмен пры вольным руху вадкасці.
 33. Цеплаабмен выпраменьваннем. Асноўныя законы прамяністага цеплаабмену.
 34. Прамяністы цеплаабмен паміж целамі ў празрыстай асяроддзі. Экраны.
 35. Выпраменьванне газаў і пароў.
 36. Складаны цеплаабмен.
 37. Цеплаперадача праз адно-і шматслойныя плоскія сценкі.
 38. Цеплаперадача праз адно-і шматслойныя цыліндрычныя сценкі.
 39. Крытычны дыяметр ізаляцыі.
 40. Інтэнсіфікацыя працэсу цеплаперадачы.
 41. Класіфікацыя цеплаабменных апаратаў. Асноўныя ўраўненні для разліку цеплаабменных апаратаў.
 42. Сярэдні тэмпературны напор.
 43. Кацельні ўстаноўкі. Схема і прынцып працы кацельні ўстаноўкі.
 44. Цеплавой баланс і ККД кацельнага агрэгата.
 45. Топкі, тыпы топак.
 46. Катлы з натуральнай і прымусовай цыркуляцыяй, прямоточные катлы.
 47. Пароперегреватель, эканамайзер, воздухоподогреватель.
 48. Дапаможнае абсталяванне.
 49. Другасныя энергарэсурсы, прылады для выкарыстання ВЭР.
 50. Схемы энергазабеспячэння прамысловых прадпрыемстваў.