Вучэбная работа

 

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх праводзіцца навучанне на кафедры

 

    Кафедра праводзіць навучанне студэнтаў факультэтаў тэхналогіі і тэхнікі лясной прамысловасці, лесагаспадарчага і завочнага па наступных спецыяльнасцях і спецыялізацыях:

 • 1-46 01 02 Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей;
 • 1-36 05 01 03 Машыны і абсталяванне дрэваапрацоўчай прамысловасці;
 • 1-08 01 01 Прафесійнае навучанне (па напрамках), напрамак спецыяльнасці 1-08 01 01-04 Прафесійнае навучанне (дрэваапрацоўка);
 • 1-43 01 06 05 Энергаэфектыўныя тэхналогіі ў лясным комплексе.

 

  Дысцыпліны, замацаваныя за кафедрай

 

   Кафедра арганізуе і праводзіць заняткі па наступных дысцыплінах:

 • Гідратэрмічная апрацоўка і ахова драўніны
 • Тэхналогія лесапільнай вытворчасці
 • Тэхналогія клееных матэрыялаў і пліт
 • Мадэліраванне і аптымізацыя працэсаў у дрэваапрацоўцы
 • Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйная дзейнасць
 • Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю
 • Комплекснае выкарыстанне драўніны
 • Тэхналогія дрэваапрацоўкі
 • Тэхналогія і абсталяванне дрэваапрацоўчых вытворчасцей
 • Матэрыялы для сталярных вырабаў

   Кафедра ўдзельнічае ў кіраўніцтве першай тэхналагічнай  практыкай студэнтаў III к. і пераддыпломнай практыкамі студэнтаў V к. факультэта ТТЛП спец. 1-46 01 02, азнаямленчай і агульнаінжынернай практыкамі студэнтаў II і III к. факультэта ІЭФ.

 

Навукова-метадычнае забеспячэнне навучальнага працэсу

 

   Навучальны працэс арганізаваны ў адпаведнасці з адукацыйным стандартам «Вышэйшая адукацыя. Спецыяльнасці: 1-46 01 02  «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей» (АС РБ 1-46 01 02-2007), 1-36 05 01 «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу» (АС РБ 1-36 05 01-2007), 1-08 01 01-04 «Прафесійнае навучанне (дрэваапрацоўка)» (АС РБ 1-08 01 01-2007), 1-43 01 06 «Энергаэфектыўныя тэхналогіі і энергетычны менеджмент» (АС РБ 1-43 01 06-2007), 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка» (АС РБ 1-75 01 01-2007), дзеючымі вучэбнымі планамі і вучэбнымі праграмамі, зацверджанымі ВМА ВНУ Рэспублікі Беларусь па адукацыі ў галінах прыродакарыстання і лясной гаспадаркі. На падставе гэтых дакументаў па ўсіх дысцыплінах распрацаваны рабочыя праграмы, зацверджаныя ў перыяд 2007–2014 гг.

   Метадычная работа на кафедры накіравана на забеспячэнне і ўдасканаленне навучальнага працэсу і павышэнне эфектыўнасці лекцый, практычных і лабараторных заняткаў, курсавога і дыпломнага праектавання, тэхналагічнай і пераддыпломнай практык.

   Асноўнымі напрамкамі метадычнай работы з'яўляюцца: падрыхтоўка выкладчыкаў да лекцый, практычных і лабараторных заняткаў; падбор матэрыялаў і складанне заданняў на курсавое і дыпломнае праектаванне; складанне экзаменацыйных білетаў; арганізацыя вучэбнай, вытворчай тэхналагічнай і пераддыпломнай практык, падрыхтоўка неабходных метадычных матэрыялаў; складанне і карэктыроўка рабочых праграм па дысцыплінах у адпаведнасці са стандартамі адукацыі і дзеючымі вучэбнымі планамі.

 

Метадычныя распрацоўкі кафедры 2004-2014 гг.

 

Аўтары

Найменаванне

Выдавецтва

Мазанік Н. У. Мадэліраванне і аптымізацыя працэсаў дрэваапрацоўкі. Метады пабудовы, аналізу і візуалізацыі матэматычных мадэляў : навучальны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-46 01 02 «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей» Мінск: БДТУ, 2014
Снапкоў В. Б.
Фядосенка І. Г.
Гідратэрмічная апрвацоўка і ахова   драўніны : лабараторны практыкум для студэнтаў спецыяльнасцей 1-46 01 02 «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей», 1-08 01 01-04 «Прафесійнае навучанне» (дрэваапрацоўка), 1-36 05 01 «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу», 1-43 01 06 «Энергаэфектыўныя тэхналогіі і энергетычны менеджмент» Мінск: БДТУ, 2013
Янушкевіч А. А.
Мазанік Н. У.
Тэхналогія дрэваапрацоўкі : навучальна-метадычны дапаможнік для студэнтаў-завочнікаў спецыяльнасці 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне», накірунак спецыяльнасці 08 01 01-04 Прафесійнае навучанне (дрэваапрацоўка) Мінск: БДТУ, 2013
Рапінчук Д. Л.
Янушкевіч А. А.
Тэхналогія лесапільнай вытворчасці. Тэсты для кантролю ведаў студэнтаў спецыяльнасці 1-46 01 02 «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей» Мінск : БДТУ, 2013
Фядосенка І. Г.
Янушкевіч А. А.
Комплекснае выкарыстанне драўніны. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-46 01 02 «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей» Мінск: БДТУ, 2012
Фядосенка І. Г.
Бучнева Я. А.
Асновы навуковых даследаванняў і інавацыйная дзейнасць. Праграма, метадычныя ўказанні і заданні для кантролю ведаў на практычных занятках для студэнтаў спецыяльнасці 1-46 01 02 «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей» завочнай формы навучання Мінск: БДТУ, 2012
Пастушэні В. І. Складскія работы на лесапільных прадпрыемствах : навучальна-метадычны дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцям 1-46 01 02 «Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей», 1-08 01 01-04 «Прафесійнае навучанне», (накірунак спецыяльнасці           1-08 01 01-04 «Прафесійнае навучанне (дрэваапрацоўка)»), 1-36 05 01 «Машыны і абсталяванне ляснога комплексу» спецыялізацыі 1-36 05 01 03 «Машыны і абсталяванне дрэваапрацоўчай прамысловасці» 1-43 01 06 «Энергаэфектыўныя тэхналогіі і энергетычны менеджмент» спецыялізацыі   1-43 01 06 05 «Энергаэфектыўныя тэхналогіі ў лясным комплексе» Мінск: БДТУ, 2011

Леановіч А. К.
Бучнева Я. А.

Тэхналогія клееных матэрыялаў і пліт. Курсавое і дыпломнае праектаванне

Мн: БДТУ, 2011. – 226 с.

Янушкевіч А.А.

Тэхналогія лесапільнай вытворчасці

Мн.: БДТУ, 2010. – 330 с.

Янушкевiч А.А.

Тэхнологiя лесапiльнай вытворчасцi. Курсавое i дыпломнае праектаванне

Мн.: БДТУ, 2008. – 148 с.

Снапкоў В.Б.

Гідратэрмічная апрацоўка  ахова драўніны. Курсавое і дыпломнае праектаванне

Мн.: БДТУ, 2007. – 110 с.

Бучнева Я.А.
Мазанік Н.У.

Мадэліраванне і аптымізацыя працэсаў дрэваапрацоўкі

Мн.: БДТУ, 2006. – 118 с.

Снапкоў В.Б.

Гідратэрмічная апрацоўка  ахова драўніны. Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў завочнай формы навучання спецыяльнасці 1-46 01 02

Мн.: БДТУ, 2006. – 32 с.

Янушкевіч А.А.
Шэцька С.В.
Ждановіч Ю.В.

Вытворчае навучанне па дрэваапрацоўцы : навучальны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці «Прафесійнае навучанне (дрэваапрацоўка)» вну

Мн.: БДТУ, 2006. – 186 с.

Янушкевіч А.А.
Дзірвук Я.П.
Пляўко А.А.

Методыка выкладання агульнатэхнічных і спецыяльных дысцыплін : навучальны дапаможнік па курсавым і дыпломным праектаванні для студэнтаў спецыяльнасці 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне» накірунку 04 «Дрэваапрацоўка»

Мн.: БДТУ, 2005. – 96 с.

Пастушэні В.І.

Асновы механічнай апрацоўкі драўніны : навучальны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці «Лясная гаспадарка» вну

Мн.: БДТУ, 2005. – 170 с.

Снапкоў В.Б..

Гідратэрмічная апрацоўка і абарона драўніны. Прыклады і задачы

Мн.: БДТУ, 2005. – 240 с.

Ігнатовіч Л.У.
Дончанка Л.Ф.
Зайцава Л.А.
Бахар Л.М.

Тэхналогія і абсталяванне дрэваапрацоўчых вытворчасцей. Лабараторны практыкум для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцей ляснога комплекса

Мн.: БДТУ, 2005. – 110 с.

Янушкевіч А.А.
Дзірвук Я.П.
Пляўко А.А.

Арганізацыйна-метадычныя асновы навучальнага працэсу : лабараторны практыкум па аднайменнай дысцыпліне для студэнтаў спецыяльнасці 1-08 01 01 «Прафесійнае навучанне» накірунку 04 «Дрэваапрацоўка»

Мн.: БДТУ, 2004. – 72 с.

Янушкевiч А.А.

Тэхнологiя лесапiльна-дрэваапрацоучых вытворчасцей. Практыкум

Мн.: БДТУ, 2004. – 138 с.

Дончанка Л.Ф.
Тулейка В.В.

Тэхналогія і абсталяванне дрэваапрацоўчых вытворчасцей. Метадычныя ўказанні да курсавога праектавання для студэнтаў спецыялізацый 1-25 01 07 16, 1-25 01 08 10, 1-26 02 02 15,1-26 02 03 17, 1-43 01 06 05

Мн.: БДТУ, 2004. – 62 с.

 


 

навучальна-метадычныя дапаможнікі, даступныя для спампавання  

 

Выберыце дысцыпліну:

 

 


Гідратэрмічная апрацоўка і ахова драўніны

Спецыяльнасць

Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей (ТДВ)

Форма навучання

Вочная

Завочная

Курс

III

III, IV

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Тыпавая
Рабочая

Тыпавая
Рабочая (ТДВ); Рабочая (ТДС)

Снопков, В. Б.
Гидротермическая обработка и защита древесины.
Примеры и задачи. 
Минск: БГТУ, 2005

 

 Предисловие 
 Условные обозначения
 1. Свойства обрабатывающих агентов
 1.1. Водяной пар
 Примеры
 1.2. Влажный воздух
 Примеры
 1.3. Топочный газ
 Примеры
 1.4. Процессы изменения состояния воздуха и топочного газа
 Примеры
 1.5. Процессы изменения состояния сушильного агента в конвективных сушилках
 Примеры
 2. Свойства древесины
 2.1. Гигроскопические свойства древесины
 Примеры
 2.2. Усушка и разбухание древесины
 Примеры
 2.3. Тепловые свойства древесины
 Примеры
 3. Нагревание древесины
 3.1. Закономерности нагревания древесины
 3.2. Нагревание древесины с начальной температурой выше 0ºС
 Примеры
 3.3. Нагревание замороженной древесины с начальной темп-рой ниже 0ºС
 Примеры
 4. Технология камерной сушки пиломатериалов
 4.1. Режимы камерной сушки пиломатериалов
 Примеры
 4.2. Начальный прогрев и влаготеплообработка древесины
 Примеры
 4.3. Завершение процесса сушки
 Примеры
 5. Продолжительность сушки пиломатериалов. Производительность сушильных камер
 5.1. Графоаналитический метод расчета продолжительности сушки
 5.2. Табличный метод расчета продолжительности цикла сушки
 5.3. Расчет производительности сушильных камер
 Примеры
 6. Защита древесины
 6.1. Защитные средства для древесины
 6.2. Способы пропитки древесины
 6.3. Выбор защитного средства и способа пропитки древесины
 Примеры
 7. Задачи
 Ответы
 Приложение
 Литература 

Снопков, В. Б.
Гидротермическая обработка и защита древесины.
Лабораторный практикум.
Минск: БГТУ, 2003

 

 Введение
 Лабораторная работа № 1. Определение влажности древесины
 Лабораторная работа № 2. Исследование равновесного состояния древесины и влажного воздуха
 Лабораторные работы №№ 3 4. Изучение тепловых свойств древесины
 Лабораторные работы №№ 5, 6. Нагревание древесины в воде
 Лабораторная работа № 7. Нагревание древесины в насыщенном паром воздухе
 Лабораторная работа № 8. Изучение механизма сушки древесины
 Лабораторная работа № 9. Определение показателей качества сушки древесины
 Лабораторные работы №№ 10, 11. Изучение циркуляционного оборудования
 Лабораторная работа № 12. Пропитка древесины способом прогрев холодная ванна
 Литература
 Приложение

Снопков, В. Б.
Гидротермическая обработка и защита древесины.
Курсовое и дипломное проектирование.
Минск: БГТУ, 2007

 

 Предисловие
 Состав и содержание курсового (дипломного) проекта
 1. Устройство и принцип действия оборудования
 1.1. Устройство и принцип действия сушильной камеры
 1.2. Устройство и принцип действия вспомогательного оборудования
 2. Выбор и обоснование режимов сушки и влаготеплообработки
 2.1. Выбор режимов сушки
 2.2. Выбор режимов начального прогрева и влаготеплообработки
 3. Технологический расчет
 3.1. Расчет продолжительности цикла сушки
 3.2. Расчет количества сушильных камер
 3.3. Расчет вспомогательного оборудования
 3.4. Разработка плана сушильного цеха
 4. Тепловой расчет
 4.1. Определение массы испаряемой влаги
 4.2. Определение параметров агента сушки
 4.3. Определение расхода теплоты на сушку
 4.3.1. Расход теплоты на начальный прогрев
 4.3.2. Расход теплоты на испарение влаги
 4.3.3. Тепловые потери через ограждения
 4.3.4. Суммарный расход теплоты
 4.4. Определение расхода теплоносителя
 4.5. Расчет калориферов
 4.5.1. Характеристика калориферов
 4.5.2. Выбор места установки и компоновка калориферов
 4.5.3. Расчет тепловой мощности калориферов
 5. Разработка технологического процесса
 5.1. План сушильного цеха
 5.2. Организация технологического процесса
 5.3. Контроль технологического процесса
 6. Аэродинамический расчет
 6.1. Составление аэродинамической схемы камеры
 6.2. Расчет напора вентилятора
 6.3. Выбор вентиляторов
 6.4. Определение мощности привода вентиляторов
 7. Примеры выполнения расчетов
 Приложение 1. Пример оформления титульного листа
 Приложение 2. Пример выполнения реферата
 Приложение 3.Пример выполнения заключения
 Приложение 4. Основные надписи
 Приложение 5. Значения коэффициента Ац
 Приложение 6. Производительность труда при формировании, разборке и транспортировке штабелей и пакетов
 Приложение 7. Средние параметры воздуха в регионах Республики Беларусь
 Приложение 8. Площадь ограждений сушильных камер, м2
 Приложение 9. Коэффициент теплопроводности материалов, используемых для изготовления ограждений сушильных камер
 Приложение 10. Размеры и характеристики водяных компактных калориферов
 Приложение 11. Размеры и характеристики паровых компактных калориферов
 Приложение 12. Размеры и характеристики биметаллических и чугунных ребристых труб
 Приложение 13. Коэффициент теплопередачи компактных водяных  калориферов
 Приложение 14. Коэффициент теплопередачи компактных паровых калориферов моделей КПС-П и КПБ-П
 Приложение 15. Коэффициент теплопередачи компактных паровых калориферов моделей КПС3-СК и КП4-СК
 Приложение 16. Коэффициент теплопередачи сборных калориферов из биметаллических труб
 Приложение 17. Коэффициент теплопередачи сборных калориферов из чугунных ребристых труб
 Приложение 18. Коэффициент сопротивления поворота потока без закругления
 Приложение 19. Коэффициент сопротивления поворота потока при наличии закругления
 Приложение 20. Коэффициент сопротивления внезапного сужения и расширения потока
 Приложение 21. Коэффициент сопротивления штабеля шириной В = 1,8 м
 Приложение 22. Аэродинамическое сопротивление компактных водяных и паровых калориферов
 Приложение 23. Аэродинамическое сопротивление сборных калориферов из биметаллических труб
 Приложение 24. Аэродинамическое сопротивление сборных калориферов из чугунных ребристых труб
 Литература

Снопков, В. Б.
Гидротермическая обработка и защита древесины.
Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-46 01 02
Минск: БГТУ, 2006

 

 Предисловие
 1. Программа дисциплины
 1.1. Среда и материал
 1.2. Тепловая обработка древесины
 1.3. Общие вопросы сушки древесины
 1.4. Оборудование для камерной сушки пиломатериалов
 1.5. Технология камерной сушки пиломатериалов
 1.6. Атмосферная сушка и специальные способы сушки пиломатериалов
 1.7. Сушка шпона и измельченной древесины
 1.8. Защита древесины. Процессы пропитки
 1.9. Контроль, регулирование и испытания устройств для гидротермической обработки древесины
 1.10. Проектирование устройств для гидротермической обработки древесины
 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины
 3. Вопросы для самостоятельной проверки знаний
 3.1. Среда и материал
 3.2. Тепловая обработка древесины
 3.3. Общие вопросы сушки древесины
 3.4. Оборудование для камерной сушки пиломатериалов
 3.5. Технология камерной сушки пиломатериалов
 3.6. Атмосферная сушка и специальные способы сушки пиломатериалов
 3.7. Сушка шпона и измельченной древесины
 3.8. Защита древесины. Процессы пропитки
 3.9. Контроль, регулирование и испытания устройств для гидротермической обработки древесины
 3.10. Проектирование устройств для гидротермической обработки древесины
 4. Методические рекомендации по выполнению и оформлению контрольных работ
 4.1. Выбор контрольных задач
 4.2. Оформление контрольных работ
 Литература

Пытанні да экзамену

 Спампаваць пытанні

Дадатковая
літаратура

Серговский П. С., Расев А. И. Гидротермическая обработка и консервирование древесины. – М.: Лесная пром-сть, 1987. – 360 с.

Дапаможныя
дыдактычныя матэрыялы

 Id-дыяграма вільготнага паветра
 Ida-дыяграма топачнага газу


 

Тэхналогія лесапільнай вытворчасці

Спецыяльнасць

Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей (ТДВ)

Форма навучання

Вочная

Завочная

Курс

III, IV

III, IV

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Базавая
Рабочая

Базавая
Рабочая (ТДВ); Рабочая (ТДС)

Янушкевич А. А.
Технология лесопильного производства.
Практикум.
Минск: БГТУ, 2012

 

 Предисловие
 1. Раскрой бревна на пиломатериалы
 1.1. Пиломатериалы
 1.2. Бревна
 Контрольные вопросы
 Задачи
 1.3. Составление поставов
 1.4. Расчет поставов на выпиловку обрезных досок
 1.5. Расчет поставов на выпиловку необрезных досок
 1.6. Нормирование расхода сырья на пиломатериалы
 1.7. Баланс древесины
 Контрольные вопросы
 Задачи
 2. Лесопильные рамы
 2.1. Лесопильные рамы
 2.2. Круглопильные и ленточнопильные станки
 2.3. Линии агрегатной переработки бревен
 2.4. Станки для торцовки и обрезки досок
 2.5. Оборудование для переработки отходов
 2.6. Транспортное оборудование
 2.7. Сортировочные установки для пиломатериалов
 2.8. Технико-экономические показатели лесопильного цеха
 Контрольные вопросы
 Задачи
 3. Склады сырья и пиломатериалов
 3.1. Грузоподъемное и транспортное оборудование
 3.2. Оборудование для сортировки бревен
 3.3. Окорочные станки 
 Контрольные вопросы
 Задачи
 4. Технологические схемы лесопильных цехов
 Контрольные вопросы 
 Задачи
 5. Технологические схемы складов сырья и пиломатериалов
 5.1. Склады сырья
 5.2. Склады пиломатериалов
 Контрольные вопросы
 Задачи
 Приложение
 Литература

Янушкевич А. А.
Технология лесопильного производства
Минск: БГТУ, 2010

 

 Предисловие
 Введение
 Продукция лесопильного производства
 Классификация пиломатериалов
 Размерная и качественная характеристика пиломатериалов
 Измерение пиломатериалов
 Спецификация пиломатериалов
 Технологическая щепа
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Сырье для лесопильного производства
 Форма круглых лесоматериалов
 Измерение бревен
 Объем круглых лесоматериалов
 Сбег бревен
 Определение формы, размеров, и объема бревен с учетом их индивидуальных особенностей
 Закономерность распространение основных пороков древесины бревна
 Спецификация лесоматериалов
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Раскрой бревен на пиломатериалы
 Способы распиловки
 Требования к рациональному раскрою
 Поставы
 Основы теории раскроя бревен на пиломатериалы
 Теория максимальных поставов Х.Л.Фельдмана
 Теория раскроя бревен на пиломатериалы Д.Ф.Шапиро
 Графики Г. Г. Титкова для определения оптимальной толщины досок
 Исследования П. П. Аксёнова по раскрою бревен и необрезных досок
 Теоретические исследования Н. А. Батина по раскрою бревен
 Теоретические положения по распиловке бревен на радиальные пиломатериалы
 Предельный охват диаметра бревна поставом
 Рассеивание размеров пиломатериалов
 Составление поставов
 Основные требования к составлению рациональных поставов
 Порядок составления поставов
 Расчет поставов
 Расчет поставов при распиловке  бревен на обрезные доски
 Расчет поставов при распиловке  бревен на необрезные доски
 Графический способ расчета
 Планирование раскроя бревен
 План раскроя бревен на пиломатериалы
 Определение посортного состава пиломатериалов
 Нормирование расхода сырья на пиломатериалы
 Баланс древесины при распиловке бревен
 Компьютерная имитация раскроя бревен
 Проведение производственных исследований по pacкpoю бревен на пило-материалы
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Склады сырья лесопильных предприятий
 Способы доставки сырья на завод
 Приемка, выгрузка, штабелирование и хранение бревен
 Расчет емкости штабеля и площади склада сырья
 Грузоподъемное и транспортное оборудование складов сырья
 Грузоподъемное оборудование
 Транспортное оснащение
 Загрузочные и разворотные устройства
 Сортировка бревен
 Значение сортировки
 Дробность сортировки
 Оборудование для сортировки
 Конструкции сортировочных конвейеров
 Расчет запаса бревен на складе
 Тепловая обработка бревен
 Окорка круглых лесоматериалов
 Значение окорки
 Оборудование для окорки
 Схемы участков окорки
 Технологические схемы складов сырья
 Техника безопасности на складах сырья
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Лесопильные цеха на базе лесопильных рам
 Классификация оборудования лесопильных цехов
 Лесопильные рамы и их характеристика
 Производительность лесопильных рам
 Дефекты распиловки
 Рамные пилы, порядок их подготовки и установки
 Обработка досок в лесопильном цехе
 Торцовка
 Обрезка
 Вспомогательное и транспортное оборудование в лесопильном цехе
 Продольные цепные конвейеры
 Сбрасыватели бревен
 Накопители бревен
 Впередирамные тележки
 Роликовые конвейеры перед рамой второго ряда
 Брусоперекладчики
 Направляющий аппарат
 Роликовые конвейеры за лесорамой первого ряда
 Роликовые конвейеры за лесорамой второго ряда
 Поперечные конвейеры
 Роликовые навесные конвейеры
 Ленточные конвейеры
 Механизация около одноэтажных лесорам
 Переработка кусковых отходов на технологическую щепу
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Лесопильные цехи на базе круглопильных и ленточных станков и агрегатных линий
 Круглопильные станки для распиловки бревен
 Однопильные круглопильные станки
 Многопильные круглопильные станки
 Станки с угловым расположением пил
 Производительность круглопильных станков
 Ленточнопильные станки для распиловки бревен
 Вертикальные ленточнопильные станки
 Горизонтальные ленточнопильные станки
 Ленточно-конвейерные линии
 Лесопильные цехи на базе агрегатных линий
 Линии агрегатной переработки бревен
 Фрезернопильные линии
 Линии на базе фрезерно-брусующих станков
 Производительность линий на базе агрегатного оборудования
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Технологические планы лесопильных цехов
 Классификация лесопильных потоков и принципы их проектирования
 Планы лесопильных цехов на базе лесопильных рам
 Двухэтажные лесопильные цеха
 Одноэтажные лесопильные цехи
 Технологические схемы цехов на базе круглопильных станков
 Технологические схемы цехов на базе ленточнопильных станков
 Технологические схемы цехов на базе агрегатного оборудования
 Проектирование лесопильного цеха и расчет основных технико-экономи-ческих показателей цеха
 Основные правила охраны труда в лесопильном цехе
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Сортировка пиломатериалов
 Назначение и стадии сортировки досок
 Сортировочные конвейеры и их расчет
 Автоматические сортировочные устройства
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Склады пиломатериалов
 Механизация формирования сушильных пакетов
 Антисептирование пиломатериалов
 Формирование штабелей пиломатериалов и планы складов
 Окончательная обработка сухих пиломатериалов
 Механизация транспортировки пиломатериалов
 Техника безопасности на участке сортировки и на складе пиломатериалов
 Контрольные вопросы
 Упражнения
 Контроль качества в лесопильном производстве
 Контрольно-измерительные приборы и инструменты
 Контрольные вопросы
 Перспективы развития лесопильного производства
 Основные направления повышения эффективности лесопиления
 Информационные технологии в лесопильном производстве
 Инновационные технологии лесопиления
 Модульный принцип проектирования лесопильных линий
 Нетрадиционные способы переработки бревен
 Приложение
 Литература

Янушкевич А. А.
Тэхналогія лесапільна-дрэваапрацоўчых вытворчасцей. Практыкум
Мінск: БДТУ, 2004

 

 Прадмова
 1. Вызначэнне памерна-якаснай характарыстыкі лесаматэрыялаў
 1.1. Піламатэрыялы
 1.2. Бярвёны
 Кантрольныя пытанні
 Практыкаванні
 2. Састаўленне паставаў i вызначэнне паказчыкаў рацыянальнага раскрою бярвёнаў
 2.1. Састаўленне паставаў
 2.2. Разлік паставаў на выпілоўку абразных дошак
 2.3. Разлік паставаў на выпілоўку неабразных дошак
 2.4. Нармаванне расходу сыравіны на піламатэрыялы
 2.5. Баланс драўніны
 Кантрольныя пытанні
 Практыкаванні
 3. Выбар и разлік абсталявання лесапільнага цэха
 3.1. Лесапільныя рамы
 3.2. Круглапільныя і стужачнапільныя станкі
 3.3. Тарцовачныя і абразныя станкі
 3.4. Абсталяванне для перапрацоўкі адходаў
 3.5. Транспартнае абсталяванне
 3.6. Сартавальныя ўстаноўкі для піламатэрыялаў
 3.7. Тэхніка-эканамічныя паказчыкі лесапільнага цэха
 Кантрольныя пытанні
 Практыкаванні
 4. Выбар і разлік абсталявання складоў сыравіны і піламатэрыялаў
 4.1. Грузападымальнае і транспартнае абсталяванне
 4.2. Абсталяванне для сартавання бярвёнаў
 4.3. Акорачныя станкі
 Кантрольныя пытанні
 Практыкаванні
 5. Распрацоўка і аналіз тэхналагічных схем лесапільных патокаў
 5.1. Аналіз лесапільных патокаў
 5.2. Методыка распрацоўкі тэхналагічных схем лесапільных патокаў
 Кантрольныя пытанні
 Практыкаванні
 Дадатак
 Лiтаратура

Янушкевіч А. А.
Шэцька С. В.
Тэхналогія лесапільнай вытворчасці.
Метадычныя ўказанні да лабараторных работ
Мінск: БДТУ, 2008

 Прадмова
 Лабараторная работа № 1. Вымярэнне памераў і вызначэнне аб’ему бярвенаў на аўтаматызаваным вымяральным комплексе
Лабараторная работа № 2. Вымярэнне шурпатасці паверхні піламатэрыялаў

 Лабараторная работа № 3. Аналіз спосабаў і схем раскрою бярвёнаў на піламатэрыялы
 Лабараторная работа № 4. Уплыў тэхналагічных фактараў і памераў бярвёнаў на аб’ёмны выхад піламатэрыялаў
 Лабараторная работа № 5. Планаванне раскрою бярвёнаў на піламатэрыялы
 Лабараторная работа № 6. Вызначэнне балансу драўніны пры распілоўцы бярвёнаў і яго аналіз
 Дадатак
 Літаратура

Янушкевіч А. А.
Тэхналогія лесапільнай вытворчасці. Курсавое і дыпломнае праектаваннеМінск:
БДТУ, 2008

 

 Прадмова
 1. Склад і змест курсавога (дыпломнага) праекта
 2. Састаўленне плана раскрою бярвёнаў на піламатэрыяла
 2.1. Састаўленне паставаў
 2.2. Разлік паставаў на выпілоўку абразных дошак
 2.3. План раскрою бярвёнаў
 2.4. Сартавы састаў піламатэрыялаў
 2.5. Баланс драўніны
 3. Выбар, абгрунтаванне і разлік абсталявання лесапільнага цэха
 3.1. Лесапільныя рамы
 3.2. Круглапільныя станкі
 3.3. Стужачнапільныя станкі
 3.4. Фрэзерна-пільнае абсталяванне
 3.5. Станкі для тарцоўкі і абрэзкі дошак
 3.6. Абсталяванне для перапрацоўкі кускавых адходаў
 3.7. Транспартнае абсталяванне
 3.8. Сартавальныя ўстаноўкі для піламатэрыялаў
 3.9. Выбар рэзальных інструментаў
 3.10. Складанне заказной спецыфікацыі абсталявання
 4. Распрацоўка тэхналагічных схем лесапільных патокаў
 4.1 Аналіз лесапільных патокаў
 4.2. Методыка распрацоўкі тэхналагічных схем лесапільных патокаў
 5. Разлік тэхніка-эканамічных паказчыкаў цэха
 6. Абсталяванне складоў сыравіны і піламатэрыялаў
 6.1. Грузападымальнае і транспартнае абсталяванне
 6.2. Абсталяванне для сартавання бярвёнаў
 6.3. Акорачныя станкі
 6.4. Распрацоўка тэхналагічных схем складоў сыравіны
 7. Мерапрыемствы па ахове працы ў цэху
 8. Кантроль якасці і метралагічнае забеспячэнне вытворчасці
 9. Метадычныя рэкамендацыі па выкананні агульных раздзелаў дыпломнага праекта
 Дадатак
 Літаратура

Янушкевіч А. А.
Шэцька С. В.
Тэхналогія лесапільнай вытворчасці.
Праграма, метадычныя ўказанні і кантрольныя заданнідля студэнтаў-завочнікаў спец. 1-46 01 02
Мінск: БДТУ, 2009

 Прадмова
 1. Праграма дысцыпліны
 2. Метадычныя ўказанні па вывучэнні некаторых раздзелаў дысцыпліны
 3. Кантрольная работа
 4. Пытанні да кантрольнай работы
 5. Метадычныя рэкамендацыі па выкананні кантрольнай работы
 5.1. Састаўленне паставаў
 5.2. Разлік паставаў на выпілоўку абразных дошак
 5.3. Выбар абсталявання для распілоўкі бярвёнаў і разлік яе прадукцыйнасці
 5.4. Рашэнне задач
 6. Літаратура

Рапинчук Д. Л.
Янушкевич А. А.
Технология лесопильного производства.
Тесты для контроля знаний студентов специальности 1-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств»
Минск : БГТУ, 2013

 Предисловие
 1. Продукция и сырье лесопильного производства
 Вариант 1-1
 Вариант 1-2
 Вариант 1-3
 Вариант 1-4
 Вариант 1-5
 Вариант 1-6
 Вариант 1-7
 Вариант 1-8
 Вариант 1-9
 Вариант 1-10
 Вариант 1-11
 Вариант 1-12
 Вариант 1-13
 Вариант 1-14
 Вариант 1-15
 2. Раскрой бревна на пиломатериалы
 Вариант 2-1
 Вариант 2-2
 Вариант 2-3
 Вариант 2-4
 Вариант 2-5
 Вариант 2-6
 Вариант 2-7
 Вариант 2-8
 Вариант 2-9
 Вариант 2-10
 Вариант 2-11
 Вариант 2-12
 Вариант 2-13
 Вариант 2-14
 Вариант 2-15
 3. Лесопильные цехи
 Вариант 3-1
 Вариант 3-2
 Вариант 3-3
 Вариант 3-4
 Вариант 3-5
 Вариант 3-6
 Вариант 3-7
 Вариант 3-8
 Вариант 3-9
 Вариант 3-10
 Вариант 3-11
 Вариант 3-12
 Вариант 3-13
 Вариант 3-14
 Вариант 3-15
 4. Склады сырья и пиломатериалов
 Вариант 4-1
 Вариант 4-2
 Вариант 4-3
 Вариант 4-4
 Вариант 4-5
 Вариант 4-6
 Вариант 4-7
 Вариант 4-8
 Вариант 4-9
 Вариант 4-10
 Вариант 4-11
 Вариант 4-12
 Вариант 4-13
 Вариант 4-14
 Вариант 4-15
 Литература

Пытанні да экзамену

 Спампаваць пытанні

Дадатковая
літаратура

 

Дапаможныя
дыдактычныя матэрыялы

 


 

Тэхналогія клееных матэрыялаў і пліт

Спецыяльнасць

Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчасцей (ТДВ)

Форма навучання

Вочная

Завочная

Курс

III, IV

III, IV, V

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Базавая
Рабочая

Базавая
Рабочая (ТДВ); Рабочая (ТДС)

Шутов Г.М.
Каршакевич П.В.
Бучнева Е.А.
Вахранев Г.С.
Технология клееных материалов и плит.
Методические указания к выполнению лабораторных работ.
Минск БГТУ, 1991

 

 Введение
 Лабораторная работа №1. Испытание карбамидоформальдегидных смол (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
 Лабораторная работа №2. Испытание пленочных клеев (стр. 1, 2, 3)
 Лабораторная работа №3. Испытание фенолформальдегидных смол (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 Лабораторная работа №4. Исследование процесса облицовывания заготовок (стр. 1, 2, 3, 4)
 Лабораторная работа №5. Исследование процесса нанесения клея на шпон (стр. 1, 2, 3)
 Лабораторная работа №6. Склеивание шпона в фанеру и испытание ее физико-механических свойств (стр. 1, 2, 3, 4, 5)
 Лабораторная работа №7. Исследование процесса изготовления древесностружечных плит и испытание ее физико-механических свойств (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
 Лабораторня работа №8. Исследование процесса изготовления компози-ционных древесных пластиков и испытание их физико-механических свойств (стр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)
 Лабораторная работа №9. Исследование процесса склеивания древесины в электромагнитном поле сверхвысоких частот (стр. 1, 2, 3, 4, 5)
 Рекомендуемая литература (стр. 1, 2)
 Оглавление

Леонович О. К.
Бучнева Е. А.
Технология клееных материалов и плит.
Курсовое и дипломное проектирование.
Минск : БГТУ, 2011

 

 Предисловие
 1. Технология фанеры общего назначения
 1.1. Характеристика сырья, материалов и готовой продукции
 1.2. Нормирование расхода сырья и материалов. Его основные принципы
 1.2.1. Расчет норм расхода сырья и шпона
 1.2.2. Расчет норм расхода смолы и других компонентов клея
 1.3. Баланс древесины в производстве фанеры
 1.4. Отходы древесины на различных операциях
 1.5. Расчет потребности в оборудовании для производства шпона и фанеры
 1.5.1. Гидротермическая обработка сырья
 1.5.2. Окорка сырья
 1.5.3. Разделка сырья на чураки
 1.5.4. Лущение чураков
 1.5.5. Рубка и укладка шпона
 1.5.6. Сушка шпона
 1.5.7. Сортирование сухого шпона
 1.5.8. Нормализация размеров и качества шпона
 1.5.9. Нанесение клея на шпон
 1.5.10. Сушка шпона с нанесенным клеевым слоем
 1.5.11. Сборка пакетов фанеры
 1.5.12. Холодная подпрессовка пакетов
 1.5.13. Технология склеивания фанеры
 1.5.14. Починка фанеры
 1.5.15. Послепрессовая обработка фанеры
 1.6. Расчет площади цеха и разработка его планировки
 1.7. Описание технологического процесса
 1.8. Мероприятия по охране окружающей среды, труда и безопасности жизнедеятельности
 2.1. Технология древесностружечных плит и плит ОSB из крупноразмерной ориентированной стружки
 2.2. Характеристика сырья и материалов для производства древесностружечных плит и ОSB
 2.3. Расчет производительности головного оборудования
 2.4. Нормирование расхода сырья и материалов в производстве плит
 2.5. Методика расчета индивидуальных норм расхода древесного сырья
 2.6. Методика расчета индивидуальных норм расхода материалов
 2.7. Баланс древесного сырья и материалов
 2.8.1. Подготовка древесного сырья (хранение, окорка, разделка)
 2.8.2. Выработка стружки из древесины и щепы
 2.8.3. Сушка древесных частиц
 2.8.4. Участок приготовления связующего и осмоления стружки
 2.8.5. Формовочно-прессовое отделение и послепрессовая обработка плит
 2.8.6. Хранение межоперационных запасов щепы и стружки
 2.9. Расчет площади цеха ДСтП и разработка его планировки
 2.10. Описание технологического процесса производства ДСтП
 2.11. Мероприятия по охране окружающей среды
 2.12. Технико-экономические показатели производства
 2.13. Мероприятия по охране труда
 3.1. Общие сведения  и исходные данные к проекту
 3.2. Характеристика сырья, материалов и готовой продукции
 3.3. Расчет производительности головного оборудования древесноволокнистых сухого способа производства
 3.4.1. Расчет норм расхода сырья
 3.4.2. Расчет индивидуальных норм расхода материалов (смолы, гидрофобного компонента, отвердителя)
 3.5. Разработка технологической схемы и планировки участка производства древесноволокнистых плит сухого способа изготовления
 3.5.1. Приемка и хранение сырья и материалов
 3.5.2. Приготовление, сортирование технологической щепы и ее гидромойка
 3.5.4. Приготовление и введение связующего, отвердителя и гидрофобного компонента
 3.5.5. Сушка древесноволокнистой массы
 3.5.7. Прессование плит
 3.5.8. Раскрой плит на форматы, упаковка и укладка плит
 3.6. Расчет площади цеха и разработка его планировки
 3.7. Описание технологического процесса
 3.8. Мероприятия по охране окружающей среды
 3.9. Технико-экономические показатели производства
 3.10. Мероприятия по охране труда
 Литература
 Оглавление

Вахранев Г. С.
Бучнева Е. А.
Технология клееных материалов и плит.
Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников
Минск: БГТУ, 2003

 

 Введение
 1. Программа дисциплины
 1.1. Классификация клееных материалов и плит
 1.2. Синтетические смолы и клеи
 1.3. Производство лущеного и строганого шпона
 1.4. Процесс склеивания
 1.5. Производство фанеры и фанерной продукции
 1.6. Производство плит
 1.7. Производство древесных слоистых пластиков
 1.8. Технология изделий из измельченной древесины
 2. Методические рекомендации по изучению дисциплины
 3. Производство строганого шпона
 3.1. Контрольные вопросы по теме «Производство строганого шпона»
 3.2. Расчет сырья на программу и 1 м3сухого шпона
 3.2.1. Определение потерь
 3.2.2. Определение отпада на горбыль при выпиливании ванчесов (брусьев)
 3.2.3. Определение отпада на опилки
 3.2.4. Определение отпада при строгании бруса (ванчеса)
 3.2.5. Определение отпада на отструг
 3.2.6. Определение неизбежно возникающих потерь
 3.3. Пооперационный расчет сырья
 4. Контрольное задание. Производство древесностружечных плит
 4.1. Контрольные вопросы по теме «Технология производства древесностружечных плит»
 4.2. Контрольные вопросы по теме «Клеевые композиции для производства древесностружечных плит»
 
4.3. Расчет расхода древесного сырья на 1 м3трехслойных плит
 
4.4. Расчет расхода смолы, отвердителя и воды на 1 м3трехслойных плит
 Литература
 
Приложения

Пытанні да экзамену

 Спампаваць пытанні

Дадатковая
літаратура

 Волынский В. Н. Технология клееных материалов, 2003

 Волынский В. Н. Технология древесных плит, 2007


 

 

Мадэліраванне і аптымізацыя працэсаў у дрэваапрацоўцы

Спецыяльнасць

Тэхналогія дрэваапрацоўчых вытворчсцей (ТДВ, ТДС)

Форма навучання Вочная Завочная
Курс IV IV, V (ТДП); III, IV (ТДС)

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Тыпавая
Рабочая

Тыпавая
Рабочая (ТДП)
            Рабочая (ТДС)

Бучнева Е. А.,
Мазаник Н. В.
Моделирование и оптимизация процессов деревообработки.
Лабораторный практикум.
Мн.: БГТУ, 2006

 Предисловие
 Лабораторная работа № 1. Задача формирования производственной программы предприятия
 Лабораторная работа № 2. Задача оптимизации раскроя длинномерного сырья
 Лабораторная работа № 3. Задача оптимизации раскроя плитных и листовых древесных материалов
 Лабораторная работа № 4. Задача целочисленного программирования
 Лабораторная работа № 5. Транспортная задача закрытого типа
 Лабораторная работа № 6. Транспортная задача открытого типа
 Лабораторная работа № 7. Распределительная задача о выпуске продукции филиалами
 Лабораторная работа № 8. Задача сетевого планирования
 Лабораторная работа № 9. Задача календарного планирования
 Список литературы

Бучнева Е. А.Моделирование и оптимизация процессов деревообработки.Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств». Мн.: БГТУ, 2006

 

 Предисловие
 1. Программа дисциплины
 1.1. Введение
 1.2. Моделирование и постановка оптимизационных задач в деревообработке
 1.3. Оптимизация технологических процессов деревообрабатывающих производств с применением  методов математического программирования
 1.4. Применение методов календарного, сетевого планирования и управления запасами в деревообработке. Элементы теории массового обслуживания
 1.5. Имитационное моделирование процессов деревообработки
 2. Контрольные вопросы

 3. Варианты задач
 3.1. Задача о выпуске продукции при ограниченных ресурсах
 3.2. Транспортная задача
 3.3. Задача календарного планирования
 Приложение 1. Пример решения задачи о выпуске продукции при ограниченных ресурсах
 Приложение 2. Пример решения транспортной задачи
 Приложение 3. Пример решения задачи календарного планирования
 Список литературы

Пытанні да экзамену

 Спампаваць пытанні

Дадатковая
літаратура
 Вентцель Е. С. Исследование операций

 

Комплекснае выкарыстанне драўніны

Спецыяльнасць

Тэхналогія дрэваапрцоўчых вытворчасцей (ТДВ)

Форма навучання

Вочная

Завочная

Курс

V

IV, V, VI

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Базавая
Рабочая

Базавая
Рабочая (ТДВ); Рабочая (ТДС)

Федосенко И. Г.,
Янушкевич А. А.
Комплексное использование древесины.
Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения специальности 1-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств»
Минск: БГТУ, 2012

 Предисловие
 1. Программа дисциплины
 1.1. Ресурсы отходов древесины
 1.2. Использование древесных отходов
 1.3. Перспективы комплексного использования древесины
 2. Методические указания по изучению основных разделов дисциплины
 2.1. Ресурсы отходов древесины
 2.2. Использование древесных отходов
 3. Контрольная работа
 3.1. Контрольная работа. Задача 1
 3.2. Контрольная работа. Задача 2
 3.3. Контрольнаяработа. Задача 3
 4. Методические указания по выполнению контрольной работы
 4.1. Порядок выполнения первого задания
 4.2. Порядок выполнения второго задания
 4.3. Порядок выполнения третьего задания
 4.4. Оформление контрольной работы
 Приложение 1
 Приложение 2
 Приложение 3
 Приложение 4
 Приложение 5
 Приложение 6
 Приложение 7
 Приложение 8
 Приложение 9
 Приложение 10
 Литература

Пытанні да экзамену

 Спампаваць пытанні

Дадатковая
літаратура

Наназашвили, И. Х. Строительные материалы из древесно-цементной  композиции, 1990

 Коротаев, Э. И. Производство строительных материалов из древесных отходов, 1972

 Использование низкотоварной древесины и отходов лесопромышленного производства. Практическое руководство, 2003.

 Ковернинский, И. Н. Комплексная химическая переработка древесины, 2002.

 Коробов В. В., Рушнов Н. П. Переработка низкокачественной древесины и отходов. Проблемы безотходной технологии. – М.: Лесная пром-сть, 1991.

Дапаможныя
дыдактычныя матэрыялы

 ГОСТ 5151-79 Барабаны деревянные для электрических кабелей и проводов, 1979 г.

 ГОСТ 23246-78 Древесина измельченная, 1979 г.

 ГОСТ 15815-83 Щепа технологическая, 1985 г.

 ГОСТ 5244-79 Стружка древесная, 1981 г.

 ГОСТ 16361-87 Мука древесная, 1989 г.

 

Тэхналогія дрэваапрацоўкі

Спецыяльнасць

Прафесійнае навучанне (ПН)

Форма навучання

Вочная

Завочная

Курс

IV, V

IV, V, VI

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Тыпавая
Рабочая

Тыпавая
Рабочая

А. А. Янушкевич,
Н. В. Мазаник.
Технология деревообработки
Учебно-методическое пособие для студентов-заочников
специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение»,
направление специальности 08 01 01-04 Профессиональное обучение
(деревообработка)
Минск: БГТУ, 2014

 Предисловие
 1. Программа дисциплины
 1.1. Технология лесопильного производства
 1.2. Гидротермическая обработка и защита древесины
 1.3. Технология клееных материалов и плит
 1.4. Технология изделий из древесины
 1.5. Технология защитно-декоративных покрытий
 2. Теоретические положения и методические рекомендации по изучению
 разделов дисциплины

 2.1. Технология лесопильного производства
 2.2. Гидротермическая обработка и защита древесины
 2.3. Технология клееных материалов и плит
 3. Методические рекомендации по выполнению практических заданий с
 примерами решений
 3.1. Технология лесопильного производства
 3.1.1. Составление поставов
 3.1.2. Расчет поставов на выпиловку обрезных досок
 3.1.3. Расчет поставов на выпиловку необрезных досок
 3.1.4. Нормирование расхода сырья на пиломатериалы
 3.1.5. Баланс древесины
 3.1.6. Лесопильные рамы
 3.1.7. Круглопильные и ленточнопильные станки
 3.1.8. Линии агрегатной переработки бревен
 3.1.9. Станки для торцовки и обрезки досок
 3.1.10. Оборудование для переработки отходов
 3.2. Гидротермическая обработка и защита древесины
 3.2.1. Определение параметров воздуха по показаниям психрометра
 3.2.2. Определение массы конденсата, выделившегося при контакте воздуха
 с сухой холодной поверхностью

 3.2.3. Определение режимов сушки, начального прогрева и влаготеплооб
 работок

 3.3. Технология клееных материалов и плит
 3.3.1.Расчет выхода шпона и отходов при лущении чурака.
 3.3.2.Определение конструкции пакета для производства фанеры. Расчет
 производительности пресса

 3.3.3.Определение нормы расхода сырья на производство фанеры
 4. Тесты для контроля знаний студентов и контрольные задания
 4.1.Раскрой бревен на пиломатериалы.
 4.1.1. Вопросы для контроля знаний студентов к разделу «Технология лес
 опильного производства».

 4.1.2. Контрольные задания к разделу «Технология лесопильного производ
 ства»

 4.2. Гидротермическая обработка пиломатериалов
 4.2.2. Контрольные задания к разделу «Гидротермическая обработка и за
 щита древесины»

 4.2.1.Вопросы для контроля знаний студентов к разделу «Гидротермиче
 ская обработка и защита древесины»

 4.3. Изготовление фанеры и плит
 4.3.1. Вопросы для контроля знаний студентов к разделу «Технология кле
 еных материалов и плит»

 4.3.2. Контрольные задания к разделу «Технология клееных материалов и
 плит»

 Приложения
 Перечень рекомендуемой литературы

Пытанні да экзамену

 Спампаваць пытанні

 

Тэхналогія дрэваапрцоўкі

Спецыяльнасць

Машыны і абсталяванне ляснога комплексу (МАЛК)

Форма навучання

Вочная

Завочная

Курс

III, IV

IV

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Базавая
Рабочая

Базавая
Рабочая

Технология деревообработки.
Программа, методические указания
и практические задания для студентов обучения специальности 1-36 05 01 «Машины и оборудование лесного комплекса» специализации 1-36 05 01 03 «Машины и оборудование деревообрабатывающих производств» заочной формы.
Минск: БГТУ, 2013

 Предисловие
 1.Содержание учебного материала
 Раздел 1. Лесопильное производство
 Раздел 2. Технология клееных материалов и плит
 Раздел 3. Технология изделий из древесины
 2.Методические рекомендации по Изучению дистиплины
 Выбор номера варианта для самостоятельных практических занятий
 Варианты вопросов по курсу «Технология деревообработки» по разделу
 «Лесопильное производство»

 Варианты задания по составлению и расчету поставов для бревен длиной 5 м

 Варианты вопросов по курсу «Технология деревообработки» по разделу
 «Технологии клееных материалов и плит»

 Варианты заданий по расчету сырья и материалов при производстве
 плитных материалов

 Варианты вопросов по курсу «Технология деревообработки» по разделу
 «Технология изделий из древесины»

 Варианты задания по разработке карты технологического процесса
 изготовления и защитно-декоративного покрытия изделия из древесины

 Приложения
 Приложения для выполнения задания по расчету поставов
 Приложения для выполнения задания для расчета баланса сырья при
 производстве строганного шпона

 Приложения для выполнения задания по составлению технологической
 карты изготовления и отделки мебельных деталей

 Литература

Пытанні  да экзамену

 Спампаваць пытанні

 

Асновы навуковых даследаванняў і инавацыйная дзейнасць

Спецыяльнасць

Тэхналогія дрэваапрцоўчых вытворчасцей (ТДВ)

Форма навучання

Вочная

Завочная

Курс

IV

IV

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Базавая
Рабочая (ТДВ); Рабочая (ПО)

Базавая
Рабочая (ТДВ); Рабочая (ТДС)

И.Г. Федосенко, Е.А.Бучнева
Основы научных исследований и инновационная деятельность.
Программа, методические указания и задания для контроля знаний на практических занятиях для студентов специальности
1-46 01 02 «Технология деревообрабатывающих производств»
заочной формы обучения
Минск: БГТУ, 2012

 Предисловие
 1. Программа дисциплины
 1.1.  Этапы формирования государственной инновационной политики и  
 методы ее реализации

 1.2. Инновационная инфраструктура
 1.3. Организация исследований и разработок в научно-технологической  
 сфере

 1.4. Приоритетные направления научно-технологического развития
 1.5. Системный подход к проведению научных исследований
 1.6. Постановка однофакторного эксперимента. Выбор уравнения регрессии

1.7. Постановка многофакторного эксперимента. Построение математи-
 ческой модели. Оценка ее адекватности

 1.8. Применение экспериментальные планов второго порядка для исследования объектов деревообработки
 2. Методические указания по изучению  основных разделов дисциплины
 2.1.  Этапы формирования государственной инновационной политики
 и методы ее реализации

 2.2. Инновационная инфраструктура
 2.3. Организация исследований и разработок в научно-технологической
 сфере

 2.4. Приоритетные направления научно-технологического развития
 2.5. Системный подход к проведению научных исследований
 2.6. Постановка однофакторного эксперимента. Выбор уравнения регрес
 сии

 2.7. Постановка многофакторного эксперимента. Построение математиче
 ской модели. Оценка ее адекватности

 2.8. Применение экспериментальных планов второго порядка для исследо
 вания объектов деревообработки

 3.Задания для контроля знаний на практических занятиях
 4. Методические указания по выполнению контрольных заданий
 4.1. Порядок выполнения первого задания
 4.2. Порядок выполнения второго задания
 4.3. Порядок выполнения третьего задания
 Приложение 1
 Приложение 2
 Приложение 3
 Литература
 

Пытанні да экзамену

 Спампаваць пытанні

Дадатковая літаратура

 

Дапаможныя
дыдактычныя матэрыялы

 Тэмы рэфератаў для падрыхтоўкі да практычных заняткаў

 

Матэрыялы для сталярных вырабаў

Спецыяльнасць

Прафесійнае навучанне (ПН)

Форма навучання

Вочная

Завочная

Курс

IV

IV, V

Вучэбныя праграмы дысцыпліны

Базавая
Рабочая

Базавая
Рабочая

Л. М. Бахар, А. А.
Янушкевич
Материалы для столярных изделии.
Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов специальности 1-08 01 01 «Профессиональное обучение»
Минск: БГТУ, 2007

 Предисловие
 Лабораторная работа № 1. Способность древесины удерживать
 крепления

 Лабораторная работа № 2. Обмер, учет и определение объема
 круглых лесоматериалов с применением измерительного
 комплекса

 Лабораторная работа № 3. Обмер, учет и определение объема
 пиломатериалов

 Лабораторная работа № 4. Шероховатость поверхности
 пиломатериалов

 Лабораторная работа № 5. Определение физических свойств
 и шероховатости фанеры общего назначения

 Лабораторная работа № 6. Плотность и предел прочности
 при изгибе древесностружечных плит

 Лабораторная работа № 7. Плотность, влажность и предел
 прочности при растяжении шпона

 Лабораторная работа № 8. Условная вязкость и время
 желатинизации карбамидоформальдегидных смол

 Лабораторная работа № 9. Содержание летучих и нелетучих
 веществ в лакокрасочном материале

 Лабораторная работа № 10. Время и степень высыхания

 лакокрасочных материалов
 Литература

Материалы для столярных изделий.
Методические указания, программа и контрольные задания
для студентов заочной формы обучения специальности
1-08 01 01 «Профессиональное обучение» (деревообработка) 

 Предисловие
 1. Программа дисциплины
 2. Методические рекомендации по выполнению практических
 заданий, примеры решения задач

 3. Тесты и контрольные задания
 3.1. Теоретические вопросы
 3.2. Практические задачи
 Литература

Пытанні да экзамену

 Спампаваць пытанні