Дзяржаўная рэгістрацыя і справаздачная дакументацыя па НДР, ДКП і ДТР

РЭГІСТРАЦЫЯ

 

У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 25 мая 2006 г. № 356 «Аб дзяржаўнай рэгістрацыі навукова-даследчых, доследна-канструктарскіх і доследна-тэхналагічных работ» (далей – НДДК(Т)Р), а таксама з вядзеннем дзяржаўнага рэестра, НДДК(Т)Р ажыццяўляе дзяржаўная ўстанова «Беларускі інстытут сістэмнага аналізу і інфармацыйнага забеспячэння навукова-тэхнічнай сферы »(ДУ«БелІСА»).

 

Дзяржаўнай рэгістрацыі падлягаюць НДДК(Т)Р, якія маюць значэнне для рэалізацыі прыярытэтаў сацыяльна-эканамічнага развіцця, распрацоўкі новых тэхналагічных працэсаў, навукаёмістай, канкурэнтаздольнай прадукцыі, фарміравання перспектыўных навуковых напрамкаў.

 

У адпаведнасці з п. 4 арт. 2 Закону «Аб падатку на дабаўленую вартасць» прадугледжана вызваленне ад падаткаабкладання абаротаў па рэалізацыі на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь НДДК(Т)Р, зарэгістраваных у дзяржаўным рэестры, якое праводзіцца ў парадку, што вызначаецца Прэзiдэнтам Рэспублiкi Беларусь.

 

Парадак дзяржаўнай рэгістрацыі НДДК(Т)Р вызначаны ў «Палажэнні аб парадку дзяржаўнай рэгістрацыі навукова-даследчых, доследна-канструктарскіх і доследна-тэхналагічных работ» (далей – Палажэнне).

 

Дзяржаўная рэгістрацыя работ ажыццяўляецца па выніках іх экспертызы на прадмет адпаведнасці патрабаванням, вызначаным у частцы першай пункта 2 Палажэння. Экспертыза праводзіцца ў парадку, устаноўленым Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

 

Рэспубліканскія органы дзяржаўнага кіравання, іншыя дзяржаўныя арганізацыі, падпарадкаваныя Ураду Рэспублікі Беларусь, Нацыянальная акадэмія навук Беларусі праводзяць экспертызу работ, што выконваюцца арганізацыямі, якія знаходзяцца ў падпарадкаванні (падначаленні) гэтых органаў і арганізацый, а Дзяржаўны камітэт па навуцы і тэхналогіях – экспертызу работ заяўнікаў, якія не знаходзяцца ў падпарадкаванні (падначаленні) названых органаў і арганізацый, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў.

 

Пры гэтым не падлягаюць такой экспертызе НДДК(Т)Р, якія прайшлі ва ўстаноўленым парадку дзяржаўную навукова-тэхнічную або навуковую экспертызу.

 

Арганізацыя-выканаўца для дзяржаўнай рэгістрацыі работы ў месячны тэрмін з даты заключэння дагавора на яе выкананне (выдання загаду кіраўніка арганізацыі-выканаўцы аб выкананнi работы структурным падраздзяленнем такой арганізацыі) накіроўвае ў ДУ «БелІСА» наступныя дакументы:

• рэгістрацыйную карту на выконваемую работу па форме, якая зацвярджаецца Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях. на папяровым і электронным носьбітах (word) (інструкцыя па запаўненні рэгістрацыйнай карты; рубрыкатар ДРНТІ; пералік экспертных саветаў);

• копію дагавора на выкананне работы (пры яго наяўнасці);

• тэхнічнае (навуковае) заданне або тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне работы;

• каляндарны план на правядзенне работы, зацверджаны кiраўнiком арганiзацыi-выканаўцы.

 

Для НДДК(Т)Р, якія прайшлі ва ўстаноўленым парадку дзяржаўную навукова-тэхнічную або навуковую экспертызу, пвдвюцца копія пратакола (выпiска з пратакола) дзяржаўнага навукова-тэхнічнага экспертнага савета або міжведамаснага экспертнага савета.

 

Пры правядзенні сумеснай працы некалькімі арганізацыямі-выканаўцамі кожная з іх падае ў ДУ «БелІСА» пералічаныя дакументы.

 

Дакументы, пададзеныя не ў поўным аб'ёме або з парушэннем пералічаных патрабаванняў, вяртаюцца арганізацыі-выканаўцы ў трохдзённы тэрмін з даты іх паступлення з абгрунтаваннем прычын вяртання. ДУ «БелІСА» на працягу дваццаці рабочых дзён пасля паступлення дакументаў разглядае іх і пры адпаведнасці работы крытэрыям, што прад'яўляюцца заканадаўствам да навуковых даследаванняў і распрацовак, ажыццяўляе дзяржаўную рэгістрацыю работ, якія прайшлі ва ўстаноўленым парадку дзяржаўную навукова-тэхнічную або навуковую экспертызу, альбо накіроўвае дакументы ў дзяржаўныя органы і арганізацыі для правядзення экспертызы работы аб адпаведнасці яе крытэрыям, вызначаным у частцы першай пункта 2 Палажэння.

 

Пры гэтым ДУ «БелІСА» мае права запытваць у арганізацыі-выканаўцы дадатковую інфармацыю.

 

Датай дзяржаўнай рэгістрацыі работы з'яўляецца дата прыняцця ДУ «БелІСА» рашэння аб уключэнні яе ў дзяржаўны рэестр.

 

Пры вынясенні ДУ «БелІСА» рашэння аб неадпаведнасці работы крытэрыям, што прад'яўляюцца да навуковых даследаванняў і распрацовак, а таксама пры састаўленні Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях заключэння аб неадпаведнасці работы крытэрыям, вызначаным у пункце 2 Палажэння, ДУ «БелІСА» на працягу дзесяці дзён пасля паступлення дакументаў або названага заключэння прымае рашэнне аб немэтазгоднасці ўключэння работы ў дзяржаўны рэестр і накіроўвае арганізацыі-выканаўцы паведамленне аб адмове ў дзяржаўнай рэгістрацыі.

 

У выпадку спынення выканання зарэгістраванай работы арганізацыя-выканаўца абавязана ў месячны тэрмін з даты яе спынення пісьмова паведаміць аб гэтым ДУ «БелІСА», пазначыўшы рэгістрацыйны нумар, назву работы, дасягнуты вынік, прычыну спынення і прыклаўшы копію рашэння аб спыненні работы (рашэнне дзяржаўнага органа ці іншай арганізацыі, пагадненне з заказчыкам, загад ці іншае рашэнне кіраўніка арганізацыі-выканаўцы).

Пры змяненні назвы зарэгістраванай работы арганізацыя-выканаўца ў месячны тэрмiн з дня ўнясення такіх зменаў накіроўвае ў ДУ «БелІСА» дакументы, вызначаныя ў пункце 4 Палажэння. Дадзеная работа ўключаецца ў дзяржаўны рэестр пад новым рэгістрацыйным нумарам, а ранейшы нумар анулюецца.

 

СПРАВАЗДАЧНАЯ ДАКУМЕНТАЦЫЯ

 

Па тэмах, якія завяршаюцца

 

Пасля завяршэння (спынення) зарэгістраванай работы арганізацыя-выканаўца ў двухмесячны тэрмiн з дня зацвярджэння справаздачных дакументаў аб ёй абавязаная накіраваць іх у ДУ «БелІСА», аформленымі ў адпаведнасці з ДАСТ 7.322001 (Перавыданне ліпень 2011):

 

На папяровым носьбіце падаюцца:

 

• інфармацыйная карта (ІК) па форме, зацверджанай Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях, 2 экз. (Інструкцыя па запаўненні інфармацыйнай карты);

• рэкламна-тэхнічнае апісанне (РТА) навукова-тэхнічнай прадукцыі па форме, зацверджанай Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях 2 экз. (Інструкцыя па запаўненні рэкламна-тэхнічнага апісання навукова-тэхнічнай прадукцыі);

• тытульны ліст (ТЫТЛ), спіс выканаўцаў(СВ) (арыгінал);

• рэферат, змест;

• электронная ведамасць.

 

На электронным носьбіце (калі падрыхтавана і падпісана ўся неабходная дакументацыя, на дыск запісваецца архіў з усімі ніжэй пералічанымі файламі, назва архіва «ДР_№ дзярж. рэгістрацыі» (напрыклад, ДР_20114316.rar (.zip)); Інструкцыя па перадачы дакументаў у электронным выглядзе (ЭКД)) прыводзяцца:

 

• заключная справаздача (word, назва дакумента «Тэкст» або «Справаздача»);

• ІК, РТА (word, назва дакументаў «ІК» і «РТА»);

• ІК, РТА, тытульны ліст, спіс выканаўцаў (сканаваныя дакументы з усімі подпісамі і пячаткамі, фармат pdf, назва дакументаў «ІК», «РТА», «Тытл» і «СВ»).

 

Да папяровага варыянта справаздачы для бібліятэкі БДТУ прыкладаюцца:

 

• тлумачальная запіска да доследна-канструктарскай і доследна-тэхналагічнай работы ці тэхнічная справаздача (калі яе распрацоўка прадугледжана тэхнічным заданнем);

• выпіска з пратакола пасяджэння кафедры (Прыкладныя пералікі вынікаў навуковай дзейнасці, паказчыкаў і прыкмет крытэрыяў навізны, значнасці для навукі і практыкі, абектыўнасці, дзейнасці і дакладнасці гэтых вынікаў);

• рэцэнзія;

• акт метралагічнай прапрацоўкі;

• пашпарт (не падшываецца);

• дакументы, якія пацвярджаюць выкарыстанне вынікаў НДР або іх ўкараненне ў навучальны працэс або вытворчасць (тэхнічны акт прыёмкі-здачы НДР; акт ўкаранення вынікаў НД, ДКТР ў вышэйшых навучальных установах; даведка аб укараненні НДР у навучальны працэс);

• пратаколы лабараторных або прамысловых выпрабаванняў;

• справаздача аб патэнтавых даследаваннях (калі праводзілася, афармляецца ў выглядзе дадатку (рэгістрацыйная карта патэнтавых даследаванняў)).

 

Па завершаных гаспадарча-дагаворных НДР прад’яўляюцца тэхнічны акт прыёмкі-здачы і анкета апытання Заказчыка на ступень задаволенасці ўзаемадзеяннем і вынікамі НДР.

 

ДУ «БелІСА», атрымаўшы інфармацыйную карту і прыкладзеныя да яе дакументы, у дваццацідзённы тэрмін уносіць адпаведныя звесткі ў дзяржаўны рэестр і накіроўвае (выдае) арганiзацыi-выканаўцы даведку пра ўключэнне звестак інфармацыйнай карты і прыкладаемых да яе дакументаў у дзяржаўны рэестр.

 

У выпадку непрадстаўлення арганізацыяй-выканаўцай справаздачных дакументаў у двухмесячны тэрмін па заканчэнні запланаванага тэрміна завяршэння працы ГУ «БелІСА» накіроўвае ёй ліст-паведамленне аб неабходнасці іх падачы. Пры непрадстаўленнi адпаведных дакументаў у месячны тэрмін з дня адпраўлення ліста-паведамлення работа падлягае выключэнню з дзяржаўнага рэестра. Аб выключэнні работы з дзяржаўнага рэестра ГУ «БелІСА» пісьмова інфармуе арганізацыю-выканаўцу, арганізацыю, у веданні якой яна знаходзіцца, а таксама падатковыя органы па месцы знаходжання арганiзацыi-выканаўцы.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Па тэмах, якія не завяршаюцца

 

Да канца года (да 24 снежня) па тэмах, якія не завяршаюцца, неабходна здаць прамежкавыя гадавыя справаздачы, аформленыя ў адпаведнасці з ДАСТ 7.322001 (Перавыданне – ліпень 2011). Павінны быць падшыты наступныя дакументы (арыгіналы):

• па дзяржбюджэтных тэмах:

° выпіска з пратакола пасяджэння кафедры;

° акт прыёмкі дзяржбюджэтнай навукова-даследчай работы, падпісаны членамі экспертнай камісіі;

• па дзяржбюджэтных тэмах, выкананых за кошт другой паловы працоўнага дня, выпіска з пратаколу пасяджэння Савета факультэта;

• да БС, ФФ, ИФЗ, ДД тэмах, выпіска з пратакола пасяджэння кафедры.

 ______________________________________________________________________________________________________________

 

Па кароткіх кафедральных справаздачах

 

Кароткую справаздачу  кафедры аб навукова-даследчай дзейнасці неабходна здаць да 15 снежня бягучага года. Неабходна падаць 1 папяровы, 1 электронны варыянты справаздачы. Структура афармлення справаздачы

 

Па пытаннях структуры запаўнення кароткай кафедральнай справаздачы звяртацца да Чэрнік Алены Алегаўны (каб. 228, корп. 4)

 

 

Кансультацыі па пытаннях рэгістрацыі НДДК(Т)Р і справаздачнай дакументацыі:

Жук Вольга Сяргееўна – тэл. 327-56-20,е-mail: Nich.RiO@belstu.by

каб. 244а, корп. 4.