Інфарматыка

Дысцыпліна «Інфарматыка» з'яўляецца агульнаадукацыйнай дысцыплінай, якая забяспечвае падрыхтоўку кадраў вышэйшай кваліфікацыі. Дысцыпліна дае будучаму спецыялісту шырокі набор практычных навыкаў па практычным засваенні сучасных метадаў апрацоўкі інфармацыі.

Аб'ектам вывучэння з'яўляюцца інфармацыйныя тэхналогіі на базе аперацыйных сістэм класа Windows.

Мэта курса - падрыхтоўка спецыяліста, які валодае фундаментальнымі ведамі і практычнымі навыкамі ў галіне інфармацыйных тэхналогій.

Асноўныя задачы курса - набыццё ведаў аб магчымасцях, метадах, мадэлях і сродках інфармацыйных тэхналогій; набыццё навыкаў практычнай працы са сродкамі сучасных інфармацыйных тэхналогій для правядзення прыкладных і фундаментальных даследаванняў.

У рамках дысцыпліны «Інфарматыка» студэнтамі вывучаюцца:

 • прадмет і структура інфарматыкі. асноўныя дадткі MS Office;
 • рашэнне задач у дадатку MS Excel;
 • стварэнне і выкарыстанне баз даных;
 • камп'ютарная графіка ў інжынернай практыцы;
 • рашэнне інжынерных задач у прыкладаннях MS Excel і MathCAD;
 • камп'ютарныя сеткі і сеткавыя тэхналогіі;
 • абарона інфармацыі, перспектывы і тэндэнцыі развіцця інфарматыкі і камп'ютарнай графікі.

Спіс рэкамендаванай літаратуры для вывучэння курса «Інфарматыка»:

 • Кішкурна, Т. В. Камп'ютарныя інфармацыйныя тэхналогіі: электронны курс лекцый для студэнтаў спецыяльнасці "Менеджмент (па напрамках)», Мінск: БДТУ, 2014. - 160 с.
 • Лашчанка, А.П. Праектаванне баз даных і СКБД ACCESS 2007: лабараторны практыкум для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцей / А. П. Лашчанка, Т. В. Кішкурна. - Мінск: БДТУ, 2011. - 120 с.
 • Дзятко, А.А. Інжынерныя разлікі ў Mathcad 14: Учеб.-метад. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-53 1 студзеня «Аўтаматызацыя тэхналагічных працэсаў і вытворчасцей» / А. А. Дзятко, Т. В. Кішкурна. - Мінск: БДТУ, 2010. - 83 с.
 • Пуставалава, Н. Н. Інфарматыка і камп'ютарная графіка: Вучэб.-метад. дапаможнік для студэнтаў-завочнікаў хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцей / М. М. Пуставалава, Т. В. Кішкурна. - Мінск: БДТУ, 2010. - 106 с.
 • Лашчанка, А.П. Інфарматыка і камп'ютарная графіка / А. П. Лашчанка, Т. П. Брусянцова, Л.С. Мароз, І.Г. Сухарукава. - Мн .: БДТУ, 2004.
 • Пуставалава, Н. Н. Камп'ютарная графіка / Н.Н.Пуставалава, И.Г.Сухарукава, Д.У. Занько. - Мн .: БДТУ, 2005.
 • Лашчанка, А.П. Камп'ютарныя інфармацыйныя тэхналогіі / А.П. Лашчанка, Т.П. Брусянцова, Н.І. Патапенка. - Мн .: БДТУ, 2004.
 • Урбановіч, П.П. Стварэнне прэзентацый у сістэме MS PowerPoint: вучэбна-метадычны дапаможнік для аспірантаў і студэнтаў усіх спецыяльнасцей / Урбановіч П.П. Пацей М.В., Сухарукава. - Мн .: БДТУ, 2004.
 • Пацей, М.В. Метады архівавання дадзеных: вучэбна-метадычны дапаможнік для студэнтаў і аспірантаў / Пацей М.В., Урбановіч П.П. - Мн .: БДТУ, 2003.