Склад кафедры

Гісторыя кафедры 

Упершыню кафедра аховы навакольнага асяроддзя створана ва універсітэце ў 1973 годзе на лесагаспадарчым факультэце. Тады яна была адзінай у рэспубліцы і адной з нямногіх у СССР кафедр такога профілю. Узначаліў кафедру прафесар Раманаў В.С. Стварэнне кафедры было лагічным завяршэннем вялікай працы калектыву універсітэта па прапагандзе ідэй аховы прыроды і распрацоўцы практычных мерапрыемстваў па ахове навакольнага асяроддзя для прадпрыемстваў рэспублікі. Па пастаноўцы экалагічнай адукацыі БДТУ яшчэ ў 1982 годзе (тады БТІ) калегіяй Мiнвуза БССР вызначаны як базавая вышэйшая навучальная ўстанова адукацыі ў галіне аховы навакольнага асяроддзя ў рэспубліцы.

З 1988 года ва універсітэце ажыццяўляецца падрыхтоўка інжынераў-хімікаў-эколагаў па спецыяльнасці "Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў" са спецыялізацыяй "Прамысловая экалогія і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў". У 1990 годзе 21 мая створана выпускаючая кафедра аховы навакольнага асяроддзя і працы. Першым загадчыкам профільнай кафедры аховы навакольнага асяроддзя і працы быў д.т.н., прафесар Калеснікаў В.Л. Яго змяніў у 1995 годзе дацэнт Марцуль У.М.

З 1 лiпеня 1996 года кафедра аховы навакольнага асяроддзя і працы пераiменавана ў кафедру прамысловай экалогіі.

За час існавання кафедры праведзены вялікі аб'ём арганізацыйнай, метадычнай, выдавецкай, навукова-даследчай і іншых відаў работ. Распрацаваны арыгінальныя навучальныя праграмы дысцыплін спецыяльнасці і неабходнае метадычнае забеспячэнне. Распрацаваны і ўведзены ў эксплуатацыю больш за 15 арыгінальных лабараторных установак па ачысцы сцёкавых вод і газавых выкідаў, якія выкарыстоўваюцца для забеспячэння навучальнага працэсу па дысцыпліне "Інжынерная ахова навакольнага асяроддзя". Пастаўлена больш за 20 новых лабараторных работ па дысцыплінах "Маніторынг навакольнага асяроддзя", "Хімія навакольнага асяроддзя", "Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя» і інш. У навучальным працэсе выкарыстоўваюцца відэафільмы, кампутарныя  навучальныя праграмы. Вялікая ўвага на кафедры надаецца даследчай працы студэнтаў, тэматыка якой цесна ўвязана з праблемамі аховы навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь.

     Кафедра падтрымлівае цесныя сувязі з вядучымі ў галіне экалагічнай адукацыі універсітэтамі Расіі, Украіны, Польшчы, навучальнымі і навуковымі цэнтрамі краін далёкага замежжа. Разам з універсітэтамі Беларусі, Расіі, Украіны, Польшчы, Славакіі, Аўстрыі, Венгрыі выконваецца праект па праграме TEMPUS , якая фінансуецца Еўрапейскім саюзам.

Кафедра сумесна з універсітэтамі Украіны, Нарвегіі, Казахстана, Таджыкістана прымае ўдзел у выкананні праекта Water Harmony Project, якi фінансуецца нарвежскiм бокам. Супрацоўнікі кафедры прымаюць актыўны ўдзел у арганізацыі і правядзенні на базе БДТУ Міжнародных навукова-тэхнічных канферэнцый па тэматыцы, звязанай з аховай навакольнага асяроддзя.

Навукова-педагагічныя кадры

Прафесарска-выкладчыцкі калектыў кафедры складаецца з 11 выкладчыкаў, у тым ліку дацэнтаў - 5, старэйшых выкладчыкаў - 2, асістэнтаў - 4.

Выкладчыкі кафедры маюць адукацыю, адпаведную выкладаемым дысцыплінам і профілю кафедры, альбо адукацыю па роднасных спецыяльнасцях з наступнай перападрыхтоўкай шляхам павышэння кваліфікацыі.

 

Склад кафедры:

1. Марцуль Уладзімір Мікалаевіч - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт;

2. Жарская Тамара Аляксандраўна - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт;

3. Залыгiна Вольга Сяргееўна - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт;

4. Ліхачова Ганна Уладзіміраўна - кандыдат тэхнічных навук, дацэнт;

5. Шыбека Людміла Анатольеўна - кандыдат хімічных навук, дацэнт;

6. Раманоўскі Валянцін Іванавіч - кандыдат тэхнічных навук, старшы выкладчык ;

7. Чаркес Наталля Сяргееўна - магістр тэхнічных навук, асістэнт;

8. Капорыкаў Васіль Пятровіч - старшы выкладчык;

9. Галавач Аляксей Міхайлавіч - асістэнт;

10. Самстыко Вольга Аляксееўна - асістэнт;

11. Казлоўская Іна Юр'еўна - асістэнт.

 

Марцуль Уладзімір Мікалаевіч

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт.

У 1976 годзе скончыў Беларускі тэхналагічны інстытут ім. С. М. Кірава па спецыяльнасці «Тэхналогія перапрацоўкі пластычных мас». Кандыдацкую дысертацыю абараніў у 1983 годзе. Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1976 года, загадчык кафедры прамысловай экалогіі з 1996 года. Член-карэспандэнт Міжнароднай акадэміі экалогіі.

Педагагічная дзейнасць: Чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах:

 • «Інжынерная ахова навакольнага асяроддзя»,
 • "Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе і экалагічная экспертыза»,
 • «Экалагічны кантроль і аўдыт ў ахове навакольнага асяроддзя»,
 • «Сістэмны аналіз у ахове навакольнага асяроддзя».

Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і дыпломным праектаваннем, член ДЭК па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў».

Вобласць навуковых інтарэсаў - ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе, звязанага з перапрацоўкай і абясшкоджваннем адходаў, распрацоўка тэхнічнага і тэхналагічнага забеспячэння абыходжання з адходамі, якія змяшчаюць бія- і сінтэтычныя палімеры, фізіка-хімічная ачыстка сцёкавых вод.Падрыхтаваў 6 кандыдатаў навук і 7 магістраў. На дадзены момант вядзецца падрыхтоўка да абароны яшчэ 5 кандыдацкіх дысертацыйных работ. Апублiкаваў звыш 200 навуковых прац (з іх больш за 70 артыкулаў), 32 вынаходніцтвы, 6 навучальных дапаможнікаў з грыфам Мінадукацыі Рэспублікі Беларусь і УМО. Асноўныя навукова-метадычныя выданні:

 1. Марцуль В.Н. Оценка воздействия на окружающую среду. – Минск: БГТУ, 2006. - 286 с.
 2. Неверов А.В., Мороз Н.Л., Марцуль В.Н. Экологический менежджмент.– Минск: БГТУ, 2006.- 286с.
 3. Ражкоў Л.М., Жарская Т.А., Марцуль У.М.,Роўкач А.І. Асновы экалогіі і рацыянальнага прыродакарыстання. Мн. :"Ураджай", 1999. - 327 с.
 4. Марцуль В.Н., Трофимов С.П., Кузьмич Н.С.Охрана окружающей среды в деревообрабатывающей промышленности. Мн, :БГТУ,1999.-82 с.
 5. Марцуль В.Н., Капориков В.П. Технические основы охраны окружающей среды : лаб. практикум для студентов специальности 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». - Мн. : БГТУ, 2005. - 144 с.
 6. Марцуль В.Н., Липик В.Т. Системный анализ в охране окружающей среды. Тексты лекций для студентов специальности 1-57 01 01 очной и заочной форм обучения. – Мн. : БГТУ, 2007. – 184 с.
 7. Марцуль В.Н.,Головач А.М. Экологический контроль и аудит в охране окружающей среды.– Минск: БГТУ, 2012. - 114 с.
 8. Марцуль В.Н.. Головач А.М. Основы проектирования и экологическая экспертиза. - Минск: БГТУ, 2014. -101с.                                                                 Працоўнае месца: БДТУ, каб. 218, корп. 4. Тэлефон рабочы: 327-74-51

 

Жарская Тамара Аляксандраўна

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт.

Скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут ім. С. М. Кірава па спецыяльнасці «Тэхналогія неарганічных рэчываў».

Педагагічная дзейнасць: Чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах:

- «Агульная экалогія»,

- «Тэхналогія асноўных вытворчасцяў»,

- «Прамысловая экалогія».

Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавых і дыпломных праектаваннем, член ДЭК па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». Вобласць навуковых інтарэсаў - атрыманне і прымяненне сарбцыйных матэрыялаў для глыбокай ачысткі сцёкавых вод. Мае звыш 150 навуковых прац.

Асноўныя публікацыі:

 1. Марцуль В.Н., Жарская Т.А. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Методические указания к дипломному проектированию. - Минск, БГТУ, 2005
 2. Мониторинг окружающей среды: лаб. практикум по дисциплине «Мониторинг окружающей среды» для студентов специальности 1-57 01 01 / сост. Т.А. Жарская, А.В. Лихачёва. – Мн.: БГТУ, 2006. – 214 с.
 3. Магрел Л., Брылка Е., Жарская Т. Эколого-экономические аспекты использования для водоснабжения поверхностных и подземных вод // Материалы международной научно-технической конференции "Новые технологии рециклинга отходов производства и потребления". 24-26 ноября. Минск. 2004. С. 512-518.
 4. Жарская, Т.А. Мониторинг окружающей среды : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» / Т.А. Жарская, А.В. Лихачёва. – Минск: БГТУ. 2007. – 185 с.

Працоўнае месца: БДТУ, каб. 210, корп. 4.

 

Залыгiна Вольга Сяргееўна  Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт.

У  1986 скончыла Беларускі тэхналагічны інстытут ім. С. М. Кірава па спецыяльнасці «Хімічная тэхналогія шкла і сіталаў». Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1992 года. У 1992 годзе абараніла дысертацыйную работу на тэму «Распрацоўка складаў і тэхналогіі атрымання ізносастойкіх і высокатрывалых шклокерамічных матэрыялаў». Педагагічная дзейнасць: Чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах:

 • «Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя»,
 • «Тэхналогія прамысловых вытворчасцяў»,
 • «Прававое рэгуляванне ў галіне аховы навакольнага асяроддзя».

Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і  дыпломным праектаваннем.

Вобласць навуковых інтарэсаў:

 • Выкарыстанне адходаў у прамысловасці будматэрыялаў.
 • Дыстанцыйныя метады кантролю выкідаў у тамасферу.

Асноўныя публікацыі:

 1. Залыгина О.С., Метельская Н.С. Приоритетные загрязнители атмосферы и их дистанционный контроль // Промышленная безопасность. – май, 2004, № 5. – с. 36-38.
 2. Залыгина О.С., Метельская Н.С., Писецкая Е.Н. Загрязнение атмосферы летучими органическими соединениями // Промышленная безопасность, № 9, 2008. – с. 44-46.
 3. Залыгина О.С., Баранцева С.Е. Утилизация гальванического шлама в производстве стройматериалов // Стекло и керамика, 2002, №4. – с. 3-6.
 4. Залыгина О.С., Шибека Л.А., Сушкевич А.В. Гальваношлам как вторичный материальный ресурс // Промышленная безопасность, № 7, 2009. – с. 41-43.
 5. Макаревич С.С., Залыгина О.С. Расчет кривизны и остаточных напряжений, возникающих при изготовлении глазурованной керамической плитки // Материалы. Технологии. Инструменты. Т.12 (2007), № 1. – с. 40-44.
 6. Залыгина О.С. Правовое регулирование в охране окружающей среды: электронное пособие для студентов специальностей 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» и 1-57 01 03 «Биоэкология» / О. С. Залыгина. – Минск: БГТУ, 2010.
 7. Залыгина О.С., Дадако М.И. Особо охраняемые природные территории Республики Беларусь // Промышленная безопасность, №7, 2011. – С. 31-33.
 8. Марцуль В.Н., Залыгина О.С., Лихачева А.В., Шибека Л.А. Экологические аспекты гальванического производства // Промышленная безопасность, №8 (169), 2012. – С. 13-15.
 9. В.Н. Марцуль, О.С. Залыгина, А.В. Лихачева, В.И. Романовский Очистка сточных вод гальванических цехов предприятий Республики Беларусь – Труды БГТУ, №3 (159) 2013 год, серия «Химия и технология неорганических веществ». – Минск, 2013. – С. 61-66.
 10. Марцуль В.Н., Залыгина О.С. Экологические вопросы организации гальванического производства // Экология на предприятии, № 8 (38) , август 2014 г. – С. 34-49.
 11. Марцуль В.Н., Лихачева А.В., Шибека Л.А., Залыгина О.С., Романовский В.И., Ходин В.В. Инвентаризация гальванических шламов и осадков очистных сооружений, образующихся на предприятиях Республики Беларусь//  Труды БГТУ. №3 (150), 2012. Химия и технология неорганических веществ. – Минск: БГТУ, 2012. – С. 76-83.
 12. Марцуль В.Н., Залыгина О.С., Шибека Л.А., Лихачева А.В., Романовский В.И.  Некоторые направления использования отходов гальванического производства//  Труды БГТУ. №3 (150), 2012. Химия и технология неорганических веществ. – Минск: БГТУ, 2012. – С. 70-75.
 13. Залыгина О.С., Чепрасова В.И. Использование отработанных электролитов хромирования для получения пигментов/ VIII заочная  Международная научно-практическая конференция «Система управления экологической безопасностью», 30-31 мая 2014 г., г. Екатеринбург. «СЭУБ-2014» - С. 189-193.

Ліхачова Ганна Уладзіміраўна 

Кандыдат тэхнічных навук, дацэнт.

У 1994 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1994 года. У 2001 годзе абараніла дысертацыю на тэму "Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе сістэм складзіравання лішкавага актыўнага глею».

Педагагічная дзейнасць: Чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах:

 • «Хімія навакольнага асяроддзя»,
 • «Маніторынг навакольнага асяроддзя»,
 • «Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя»,
 • «Тэхналогія асноўных хімічных вытворчасцяў».

Праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах, па якіх чытае лекции. Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і дыпломным праектаваннем.

Вобласць навуковых інтарэсаў - экалагічныя і тэхналагічныя аспекты абыходжання з асадкамі сцёкавых вод. Мае 68 навуковых прац, 10 вучэбна-метадычных работ і 1 вынаходніцтва.

Асноўныя публікацыі:

 1. Лихачёва А.В., Марцуль В.Н. Разработка технологии стабилизации избыточного активного ила // Труды БГТУ. Сер.IV. Химия и технология органических веществ. Вып.X, 2002. – C.32-36.
 2. Лихачева А.В., Марцуль ВН. Проблемы оценки жизненного цикла иловой площадки // Труды БГТУ. Сер. IV. Химия и технология органических веществ. Вып. XI. Минск, 2003, с. 65-68.
 3. Лихачева А.В., Шибека Л.А., Залыгина О.С. Экология и контроль состояния окружающей среды: Программа, методические указания и контрольные задания для студентов-заочников химико-технологических и инженерно-технических специальностей. – Минск, 2005. – 67 с.
 4. Марцуль В.Н., Лихачева А.В. Современные методы стабилизации осадков сточных вод: Обзорная информация. – Минск, БелНИЦ„Экология“, 2000. – 34 с.
 5. Мониторинг окружающей среды: лаб. практикум по дисциплине «Мониторинг окружающей среды» для студентов специальности 1-57 01 01 / сост. Т. А. Жарская, А. В. Лихачёва. – Мн.: БГТУ, 2006. – 214 с.
 6. Химия окружающей среды: методические указания и контрольные задания для студентов-заочников специальности 1 – 57 01 01 / сост. Лихачёва А.В. – Мн.: БГТУ, 2003.

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 210, корп. 4. e-mail: alikhachova@mail.ru

 

Шыбека Людміла Анатольеўна 

Кандыдат хімічных навук, дацэнт.

У 1999 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». У 2004 годзе абараніла дысертацыю на тэму «Поліэлектралітныя комплексы на аснове полі-N, N-дзіметыл-N, N-дыалліламонійхларыду і лигносульфонатаў натрыю».

Педагагічная дзейнасць: Чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах:

 • «Гігіена навакольнага асяроддзя»,
 • «Тэхналогія асноўных вытворчасцей».

Праводзіць практычныя заняткі па дысцыплінах, якія выкладаюцца на кафедры. Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і дыпломным праектаваннем.

Вобласць навуковых інтарэсаў:

 • Вывучэнне структуры і ўласцівасцяў поліэлектралітных комплексаў, пошук напрамкаў іх выкарыстання.
 • Вывучэнне працэсаў ачысткі сцёкавых вод з ужываннем новых сарбцыйных матэрыялаў.

Апублікавала 66 навуковых і 12 вучэбна-метадычных прац.

Асноўныя публікацыі:

 1. Марцуль В.Н., Шибека Л.А. Интерполимерные реакции между поли-N,N-диметил-N,N-диаллилам-монийхлоридом и гетерофункцио-нальным полиэлектролитом – лигно-сульфонатами натрия // Весцi НАН РБ. Сер. хiм. навук. – 2002. – № 3. – С. 34-38.
 2. Шибека Л.А., Марцуль В.Н. Коллоидно-химические свойства полиэлектролитного комплекса поли-N,N-диметил-N,N-диаллилам-монийхлорид – лигносульфонаты натрия // Весцi НАН РБ. Сер. хiм. навук. – 2003. – № 2. – С. 19-23.
 3. Лихачева А.В., Шибека Л.А. Химия окружающей среды. Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1 – 57 01 01 Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. – Минск: БГТУ, 2011. – 204 с.
 4. Шибека Л.А. Гигиена окружающей среды: тексты лекций для студентов специальностей 1 – 57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», 1 – 57 01 03 «Биоэкология» – Минск: БГТУ, 2012. – 118 с.
 5. Марцуль В.Н., Залыгина О.С., Лихачева А.В., Шибека Л.А. Экологические аспекты гальванического производства. // Промышленная безопасность, №8 (169), 2012. – С. 13-15.
 6. Марцуль В.Н., Лихачёва А.В., Залыгина О.С., Шибека Л.А., Романовский В.И. Элементный и фазовый состав гальванических шламов, осадков очистных сооружений машиностроительных и приборостроительных предприятий Республики Беларусь // Природные ресурсы – №1 – 2013 – С. 113-118.

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 210, корп. 4. e-mail: shibekal@tut.by

 

Раманоўскі Валянцін Іванавіч

Кандыдат тэхнічных навук, старшы выкладчык.

У 2004 годзе скончыў УА «Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт» па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2004 года. У 2008 годзе абараніў дысертацыю на тэму «Тэрмахімічная і механахімічная перапрацоўка адходаў сеткавых палімераў».

Педагагічная дзейнасць: Чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах:

 • "Ацэнка адпаведнасці, акрэдытацыя і сертыфікацыя»,
 • «Асновы інавацыйнай дзейнасці».
 • «Асновы кіравання інтэлектуальнай уласнасцю».

Праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах, якія выкладаюцца на кафедры. Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і дыпломным праектаваннем.

Вобласць навуковых інтарэсаў:

 • Перапрацоўка палімерных адходаў.
 • Выкарыстанне адходаў водападрыхтоўкі.
 • Дэзінфекцыя водазаборных свідравін.
 • Абезжалезванне падземных вод у пласце.

Апублікаваў больш за 30 навуковых прац, мае  5 патэнтаў.

Асноўныя публікацыі:

1 Марцуль, В. Н. Оценка соответствия, аккредитация и сертификация. Программа и контрольные задания для студентов специальности 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» заочной формы обучения / В. Н. Марцуль, В. И. Романовский. – Минск: БГТУ, 2012. – 23 с.

2 Марцуль, В. Н. Оценка соответствия, аккредитация и сертификация. Тексты лекций для студентов специальности 1-57 01 01 «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» / В. Н. Марцуль, В. И. Романовский. – Минск: БГТУ, 2012. – 91 с.

3 Романовский, В.И. Наличие, образование и движение отходов водоподготовки в Республике Беларусь / В.И. Романовский // Природные ресурсы. – 2012. – № 1. – С. 54–57.

4 Ramanouski, V.I. Purification of washing waters of iron removal stations / V.I. Ramanouski, N.A. Andreeva // Proceedings of BSTU. Chemistry and technology of inorganic substances. – 2012. № 3. – P. 62–65.

5 Романовский, В.И. Дезинфекция озоном водозаборных скважин и трубопроводов систем питьевого водоснабжения / В. И. Романовский, А. Д. Гуринович, Ю. Н. Чайка, П. Вавженюк // Труды БГТУ. – 2013 – № 3 (159): Химия и технология неорган. в-в. – C. 55–60.

6 Hurynovich, A.D. Analiza efektywności kaskadowego generator ozonu / A.D. Hurynovich, V.I. Romanovski, P. Wawrzeniuk // Economia i środowisko. – 2013. – № 1(44). – S. 156–164.

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 208б , корп. 4. e-mail: Romanovski@belstu.by

 

Чаркес Наталля Сяргееўна

Магістр тэхнічных навук, асістэнт

У 2001 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». Мае акадэмічную ступень - магістр тэхнічных тавук.

Педагагічная дзейнасць:

Чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах:

- «Эколага-геаграфічная экспертыза»,

Праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах:

 • «Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя»,
 • «Маніторынг навакольнага асяроддзя»,
 • «Хімія навакольнага асяроддзя»,
 • «Гігіена навакольнага асяроддзя»,
 • «Маніторынг і ахова навакольнага асяроддзя»,
 • «Эколага-геаграфічная экспертыза»,
 • "Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе".

Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і дыпломным праектаваннем.

Вобасць навуковых інтарэсаў: 

 • Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе працэсаў тэрмадеструкцыі драўняных матэрыялаў.
 • Вызначэнне лятучых арганічных злучэнняў метадам ГХ.
 • Распрацоўка метадаў выканання вымярэнняў ўтрымання забруджвальных рэчываў у прамысловых выкідах, у атмасферным паветры, у сцёкавых водах.

Апублікавала 23 навуковых працы.

Асноўныя публікацыі: 

1. Выделение  летучих  органических соединений при сушке древесины сосны. Черкес Н.С., Марцуль В.Н. / Труды БГТУ. Сер.IV, Вып. XII  –Мн., 2004.

2. Determination of phthalic, terephthalic and isophthalic acids in the presence of each other by gas chromotography / V.T. Lipik, N.S. Cherkes, V.N. Marcul / Journal of Analitical Chemistry. Vol. 62, № 5, 2007. P. 454-457.

3. Определение фталевого и малеинового ангидридов при совместном присутствии методом газовой хроматографии. Черкес Н.С. / Труды ВГТУ. Вып. 20  – Витебск, 2011. – С. 117-121.

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 208б, корп. 4

 

Капорыкаў Васіль Пятровіч

Старшы выкладчык.

У 1996 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 1996 года.

Педагагічная дзейнасць: Чытае лекцыйныя курсы па дысцыплінах:

 •  «Інжынерная ахова навакольнага асяроддзя";
 •   «Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя»;
 •  «Прамысловая экалогія».

 Праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах:

 • «Інжынерная ахова навакольнага асяроддзя»,
 • «Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя».

 Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і дыпломным праектаваннем.

Вобласць навуковых інтарэсаў : Ачыстка сцёкавых вод з ужываннем полиэлектралiтных комплексаў

Асноўныя публікацыі:

 1. V.N. Martsul, T.A. Zharskaya, V.P. Kaporikov. Polyelectrolyte complexes in sewage water clarification / Problemy gospodarki wodno-sciekowej w regionach rolniczo-przemyslowych // X Miedzynarod. konf. naukowo-techn., Augustow, 6-8 czerwca 1999 r. - Augustow, 1999 - S. 7-15.
 2. В.П. Капориков, В.Н. Марцуль, Т.А. Жарская. Применение полиэлектролитного комплекса ПДМДААХ–ЛС-Na для коагуляции микрогетерогенных примесей / Разработка импортозамещающих технологий и материалов в химической промышленности // Матер. междунар. науч.-техн. конф., Минск, 20-22 октября 1999 г. – Минск: БГТУ, 1999. С. 229-232.
 3. V.P. Kaporikov, V.N. Martsul. Sewage suspended solids removal by polyelectrolyte complexes // Problemy inzynierii srodowiska. XXI Sympozjum AQUA 2000, Plock, 25-26 maja 2000 r.- Plock, 2000. – S. 160-165.
 4. Капориков В.П., Марцуль В.Н. Полиэлектролитные комплексы – реагенты для очистки сточных вод // Ресурсо- и энергосберегающие технологии в химической промышленности и производстве строительных материалов. Матер. междунар. науч.-техн. конф., Минск, 9-10 ноября 2000 г. – Минск: БГТУ, 2000. С. 300-303.
 5. Капориков В.П., Марцуль В.Н. Коллоидно-химические свойства суспензии полиэлектролитного комплекса поли-N,N-диметил-N,N-диаллиламмонийхлорид – лигносульфонаты натрия // Вести национальной академии наук Беларуси. 2001. № 2. С. 15–18.

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 207а, корп. 4. e-mail: kaporikov@tut.by 

 

Галавач Аляксей Міхайлавіч

Асістэнт.

У 2000 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2003 года.

Педагагічная дзейнасць: Праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах:

 • "Ацэнка ўздзеяння на навакольнае асяроддзе і экалагічная экспертыза»,
 • «Экалагічны кантроль і аўдыт ў ахове навакольнага асяроддзя»,
 • «Інжынерная ахова навакольнага асяроддзя»,
 • «Агульная экалогія»,
 • «Прамысловая экалогія»,
 • «Сістэмны аналіз у ахове навакольнага асяроддзя»,
 • «Тэхналогія асноўных хімічных вытворчасцяў».

Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і дыпломным праектаваннем.

Вобласць навуковых інтарэсаў: Даследаванне ўплыву антрапагенных фактараў на лясныя экасістэмы. Мае 14 навуковых прац, з іх 1 тэзіс дакладаў на канферэнцыях, 8 матэрыялаў канферэнцый, 5 артыкулаў.

Асноўныя публікацыі:

 1. Головач А.М., Марцуль В.Н., Федоренчик А.С. Воздействие лесозаготовительной техники на лесные экосистемы // Материалы докладов Международной научно-технической конференции «Леса Беларуси и их рациональное использование». – Минск, 2000. – с. 143-145.
 2. Головач А.М., Протас П.А. Экологическая безопасность как один из определяющих факторов лесозаготовок // Материалы Международной научно-практической конференции «Химико-биологические технологии и экологическая безопасность. - Мн., БГТУ, 2001, с.234-238.
 3. Головач А.М., Федоренчик А.С. Выбор критериев оценки значимости ингредиентного воздействия на лесные экосистемы при лесозаготовительных работах // Материалы Международной научно-технической конференции «Новые технологии рециклинга вторичных ресурсов». - Мн., БГТУ, 2001, с. 123-126.
 4. Головач А.М., Марцуль В.Н., Федоренчик А.С. Совершенствование технологий лесозаготовительных работ с учетом экологических факторов // Материалы докладов Международной научно-технической конференции "Техника и технология защиты окружающей среды". Мн.: БГТУ, 2002,- с.113-116.
 5. Головач А.М., Марцуль В.Н., Федоренчик А.С., Протас П.А. Сертификация лесозаготовительных работ по экологическим требованиям // Научно-практический журнал "Новости. Стандартизация и сертификация", №1, 2005 г. – с. 38-42.
 6. Головач А.М. Воздействие на лесные экосистемы разливов нефтепродуктов, связанных с лесозаготовительными работами // Труды БГТУ. Сер. II. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. - Вып. XIV. Минск, 2006, с. 280-282.
 7. Головач А.М. Оценка экологического риска, связанного с лесозаготовительными работами // Труды БГТУ. – Сер. II. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. – 2008. – Вып. XVI. – с. 146-148.

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 208б, корп. 4e-mail: gam2001@tut.by

 

Самстыко Вольга Аляксееўна

Асістэнт.

Скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў».

Педагагічная дзейнасць:

Праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах:

 • «Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя»,
 • «Маніторынг навакольнага асяроддзя»,
 • «Хімія навакольнага асяроддзя»,
 • «Прававое рэгуляванне ў ахове навакольнага асяроддзя».

Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, курсавым і дыпломным праектаваннем.

Вобласць навуковых інтарэсаў  - Ацэнка эфектыўнасці прыродаахоўнай дзейнасці на аснове сістэмы экалагічных паказчыкаў.

Асноўныя публікацыі:

 1. Исследование характеристик жидких и газообразных продуктов гидротермической обработки древесины.., Марцуль В.Н. / Труды БГТУ. Серия IV, Вып.XI – Мн., 2003.
 2. Изучение процессов биотрансформации жидких продуктов гидротермической обработки древесного вещества для оценки их экологической опасности. Самстыко О.А.,Крылович А.В. / ХХI век: экологическая наука в Армении. Проблемы экологии городов: Матер. IV Республ. Молодежн. Научн. конф., Ереван 15-17 декабря 2003 г. – Ереван: Центр эколого-ноосферных исследований НАН РА, 2003
 3. Состав и особенности нормирования выбросов загрязняющих веществ при термической и гидротермической обработке древесины. Самстыко О.А., Марцуль В.Н., Черкес Н.С. / Энерго-ресурсосберегающие технологи и оборудование, экологически безопасные производства: Сборник трудов, том 2, Тез. докл. междунар. науч. конф., Иваново 14-17 сентября 2004 г. – Иваново: ГОУВПО «ИГХТУ», 2004
 4. Сравнительный анализ биологического и техногенного круговорота древесины для оценки экологичности производств по химико-механической переработке древесины.          Самстыко О.А. / Актуальные  проблемы экологии: Матер. V междунар. науч.-практ. Конф., Гродно, 21-23 октября 2009 г. – Гродно, 2009.

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 208б, корп. 4

 

Казлоўская Іна Юр'еўна

Асістэнт.

У 2009 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». Працуе ў Беларускім дзяржаўным тэхналагічным універсітэце з 2012 года.

Педагагічная дзейнасць:

Праводзіць лабараторныя і практычныя заняткі па дысцыплінах:

 • «Экалогія і кантроль стану навакольнага асяроддзя»,
 • "Эколага-геаграфічная экспертыза",
 • «Прамысловая экалогія».

Ажыццяўляе кіраўніцтва вучэбна-даследчай працай студэнтаў, з'яўляецца кіраўніком студэнцкай навукова-даследчай лабараторыі "Экатэхналогія". Кіруе курсавым і дыпломным праектаваннем.

Вобласць навуковых інтарэсаў:  Перапрацоўка цэалiтутрымліваючых адходаў нафтаперапрацоўкі.

Падрыхтавала да абароны дысертацыйную работу: «Комплексная перапрацоўка адпрацаванага каталізатара крэкінгу вуглевадародаў нафты», якая прадстаўлена на абароны ў Савет па абароне дысертацый Інстытута прыродакарыстання НАН Беларусі.

Асноўныя публікацыі:

1. Козловская, И. Ю. Кислотное выщелачивание редкоземельных элементов из отработанного катализатора крекинга углеводородов нефти / И. Ю. Козловская, В. Н. Марцуль // Труды БГТУ. Сер. III, Химия и технология неорган. в-в. – 2011. – Вып. XIХ – С. 75–78.

2. Козловская, И. Ю. Осаждение редкоземельных элементов из кислотного концентрата отработанного цеолитсодержащего катализатора / И. Ю. Козловская, В. Н. Марцуль // Вестник ВГТУ. – 2011. Вып. 20 – С. 112–117.

3. Козловская, И. Ю. Выделение лантана из отработанного катализатора крекинга углеводородов нефти / И. Ю. Козловская, В. Н. Марцуль // Труды БГТУ. Сер. III, Химия и технология неорган. в-в. – 2012. – Вып. XХ – С. 62–66.

4. Козловская, И. Ю. Определение экологических характеристик различных вариантов использования отработанного катализатора крекинга углеводородного сырья на основе оценки жизненного цикла / И.Ю.Козловская [и др.] // [Электронный ресурс]: Электронный научный журнал «Экономика и экологический менеджмент»/ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий. – Электрон. журнал. – СПб.: СПбГУНиПТ, 2012. – № 2. – сент. 2012. http://economics.open-mechanics.com/articles/612.pdf

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 208б, корп.

 

Навучальны персанал кафедры

Дашкевіч Анастасія Мікалаеўна

Інжынер.

У 2014 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў». Кваліфікацыя ─ інжынер-хімік-эколаг.

Працоўнае месца: БДТУ, лаб. 209, корп. 4

 

 

Нячаева Таццяна Аляксандраўна - лабарант. У 2001 годзе скончыла Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт па спецыяльнасці «Хімічная тэхналогія перапрацоўкі арганічных матэрыялаў». Кваліфікацыя - інжынер-хімік-тэхнолаг.

Говарава Таццяна Валер'еўна - лабарант.  У 2002 годзе скончыла Беларускую сельскагаспадарчую акадэмію па спецыяльнасці «Аграномія». Кваліфікацыя - аграном.