Прафесарска-выкладчыцкі склад


Пратасаў Сямён Карнеевіч

 дацэнт, кандыдат тэхнічных навук

Wiki-ссылка

 

Працоўнае месца: корпус № 3а, пакой № 310

E-Mail: protasov.s@belstu.by

 

Якія чытае курсы

  • Працэсы і апараты хімічнай тэхналогіі

 

Кірункі навуковай дзейнасці

  • Распрацоўка і даследаванне новых і ўдасканаленне вядомых кантактна-сепарацыйных прылад

 

Асноўныя публікацыі

а) навуковыя

  • Мисюля Д.И., Боровик А.А., Протасов С.К. Конический пластинчатый отбойник // ЖПХ. – 2009. – Т.82, Вып. 4. – С. 699–701.
  • Протасов С.К., Марцуль В.Н., Ашуйко В.А. Разработка технологической схемы улавливания загрязняющих веществ из газовых выбросов предприятий // Труды БГТУ. Сер. III. – Мн.: БГТУ, 2009. – Вып. ХVII.
  • Патент РБ №12315. Протасов С.К., Боровик А.А. Тарелка для тепломассообменного аппарата. 2009.08.30.
  • Ревяко М.М., Протасов С.К., Хрол Е.З. Теплопередача в процессе ротационного формования // Известия Академии наук Беларуси.– 2009. – №4. – С. 28–31.

 

б) вучэбна-метадычныя

  • Процессы и аппараты химической технологии. Сборник примеров и задач. В 2 ч. Ч. 1. Техническая гидравлика. Гидромеханические процессы: учеб. пособие для студентов химико-технологических и химико-экономических специальностей / А.А.Боровик, С.К.Протасов, В.А.Марков. – Мн.: БГТУ, 2006. – 322 с.
  • Працэсы i апараты хімічнай тэхналогіі. Практыкум: вучэб. дапаможнік для студэнтаў хіміка-тэхналагічных спецыяльнасцей / У.А. Маркаў, С.К. Пратасаў, А.А. Баравік. – Мінск: БДТУ, 2008.– 210 с.
  • Процессы и аппараты химической технологии. Лабораторный практикум: учеб. пособие для студентов высших учебных заведений по химико-технологическим специальностям / В.А. Марков, С.К. Протасов, А.А. Боровик.– Минск: БГТУ, 2011.– 206 с.