Вучэбная работа

   За кафедрай замацавана выкладанне 25 вучэбных дысцыплін: Тэарэтычныя асновы менеджменту; Асновы менеджменту; Менеджмент; Кіраванне арганізацыяй; Кіраванне персаналам; Бізнес-планаванне; Менеджмент якасці; Вытворчы менеджмент; Інавацыйны менеджмент; Арганізацыя інавацыйных працэсаў; Фінансы і фінансавы менеджмент; Менеджмент рэсурсазберажэння; Лясной менеджмент; Экалагічны менеджмент; Псіхалогія кіравання; Асновы лідэрства; Маркетынг з асновамі лагістыкі; Эканоміка ўстойлівага прыродакарыстання; Асновы экалогіі і эканоміка прыродакарыстання; Прыродныя рэсурсы і іх рацыянальнае выкарыстанне; Асновы ўстойлівага прыродакарыстання; Эканоміка турыстычнага рынку; Ацэнка прыродных рэсурсаў; Арганізацыя вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам; Эканоміка галіны.

Арганізацыя вучэбнага працэсу і яго навукова-метадычнае забеспячэнне

    Кафедра менеджменту і эканомікі прыродакарыстання ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў на інжынерна-эканамічным факультэце па 10 спецыяльнасцях, для спецыяльнасці 1-26 02 02 «Менеджмент» («Менеджмент у лясным комплексе», «Менеджмент у хімічнай прамысловасці», «Менеджмент у прамысловасці будаўнічых матэрыялаў») кафедра з'яўляецца выпускаючай.

    Кафедра ажыццяўляе падрыхтоўку спецыялістаў па другой ступені вышэйшай адукацыі (магістратуры) па спецыяльнасцях: 1-25 80 04 - Эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай, 1-26 80 01 - Кіраванне ў сацыяльных і эканамічных сістэмах.

    Кафедра МіЭП арганізуе 2 вытворчыя і пераддыпломную практыку. У якасці баз практыкі выкарыстоўваецца 206 прадпрыемстваў.

    Выкладчыкамі кафедры менеджменту і эканомікі прыродакарыстання за апошнія гады  падрыхтаваны наступныя манаграфіі і падручнікі (навучальныя дапаможнікі), у тым ліку і з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь:

 • Лясное кіраванне: Манаграфія / А.В. Нявераў, У.П.  Дземідавец, Н.А. Лукашук,
  А.В. Равіно [і інш.]; пад агул. рэд. А.В. Няверава. Мінск: Пачатковая школа, 2014. - 400 c.
 • Баранчык У.П. Экалагічны менеджмент. - Мн .: БДТУ, 2011.
 •  Баранчык У.П. Эканоміка прыродакарыстання. - Мн .: БДТУ, 2010.
 • Нявераў, А. В. Эканоміка прыродакарыстання: Вуч.-метад. дапаможнік. - Мінск: БДТУ, 2009. - 554 с.           
 • Баранчык У.П. Асновы экалогіі і эканомікі прыродакарыстання. - Мн .: БДТУ, 2009.
 •  Нявераў А.В., Вершыгара Р.Е. Менеджмент - Мн .: Амалфея, 2008.
 • Дашкевіч Е. А. Эканоміка і арганізацыя садова-паркавага будаўніцтва і гаспадаркі.- Мн .: БДТУ, 2008.
 •  Дашкевіч Е. А.. Менеджмент якасці: тэксты лекцый, - Мн .: БДТУ, 2006.
 • Масілевіч Н. А. Фінансавы менеджмент.- Мн .: БДТУ, 2006. 
 • Мешчаракова А. В. Псіхалогія кіравання.- Мн .: Вышэйшая школа, 2005.
 • Нявераў А. В., Мароз Л. Н., Марцуль В. Н. Экалагічны менеджмент.- Мн .: БДТУ, 2005.           
 • Нявераў А. В., Дзеравяга І. П. Устойлівае прыродакарыстанне.- Мн .: БДТУ, 2005.     
 • Янушка А. Д. Эканоміка лясной гаспадаркі.- Мн., 2004.
 • Санковіч М.М., Янушка А.Д. Арганізацыя вытворчасці і кіравання прадпрыемствам лясной гаспадаркі. - Мн .: БДТУ, 2004.
 • Дашкевіч Е. А. Балотныя лясы Беларусі, іх прыродна-рэсурсны патэнцыял і асновы рацыянальнага карыстання.- Мн .: БДТУ, 2004.  
 •  Дашкевіч Е. А. Лясное права і лясная палітыка: Вучэбны дапаможнік.- Мн .: БДТУ, 2004.
 • Масілевіч Н. А. Асновы менеджменту.- Мн .: БДТУ, 2004. 

Электронныя вучэбна-метадычныя комплексы

1. Электронны вучэбна-метадычны компелкс па вучэбнай дысцыпліне «Асновы лідэрства»
для спецыяльнасці 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»:

- ЭВМК (тлумачальная запіска)

- Тэарэтычны профіль: тэксты лекцый «Асновы лідэрства», тэксты лекцый «Псіхалогія кіравання»

- Практычны профіль: заданні да кантрольнай работы, метадычны дапаможнік,

- Раздзел кантролю ведаў: навучальныя тэсты для праверкі ўзроўню засваення матэрыялу; пытанні да заліку па дысцыпліне,

- Дапаможны профіль:  базавая вучэбная праграма дысцыпліны «Асновы лідэрства»,  рабочая вучэбная праграма дысцыпліны «Асновы лідэрства», пералік навучальных выданняў і інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў, рэкамендаваных для вывучэння вучэбнай дысцыпліны

2. ЭЛЕКТРОННЫ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС па вучэбнай дысцыпліне «Ляснs менеджмент»

для спецыяльнасці 1-26 02 02-03 "Менеджмент (вытворчы)»:

- ЭВМК (тлумачальная запіска)

- Тэарэтычны профіль: тэксты лекцый "Лясны менеджмент", прэзентацыі па дысцыпліне "Лясны менеджмент", манаграфія "Лясное кіраванне", навучальны дапаможнік "Эканоміка прыродакарыстання", навучальны дапаможнік "Экалагічны менеджмент", "Менеджмент".

- Практычны профіль: метадычныя ўказанні да практычных заняткаў, вучэбна-метадычны дапаможнік па курсавому праектаванню.

- Раздзел кантролю ведаў: кантрольныя пытанні, экзаменацыйныя білеты.

- Дапаможны профіль: базавая вучэбная праграма дысцыпліны «Лясны менеджмент»,рабочая вучэбная праграма па дысцыпліне «Лясны менеджмент», пералік навучальных выданняў і інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў, рэкамендаваных для вывучэння вучэбнай дысцыпліны

3. ЭЛЕКТРОННЫ ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КОМПЛЕКС па вучэбнай дысцыпліне «Псіхалогія кіравання»
для спецыяльнасці 1-26 Люты 2 "Менеджмент (па напрамках)», напрамку спецыяльнасці 1-26 02 02-03 Менеджмент (вытворчы), 1-26 02 02-04 Менеджмент (нерухомасці), 1-26 02 02/05 Менеджмент ( міжнародны):

- ЭУМК (тлумачальная запіска).

- Тэарэтычны профіль: псіхалогія кіравання: тэксты лекцый для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 Менеджмент (па напрамках) /А.В.Мешчаракова. - Мінск: БДТУ, 2012. - 339 з .; прэзентацыі лекцый па дысцыпліне «Псіхалогія кіравання» / А.В.Мешчаракова - Мінск: БДТУ, 2015; Мешчаракова, Алена Валянцінаўна. Псіхалогія кіравання: навучальны дапаможнік для студ. спец.1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 02 03 "Маркетынг" / Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт. - Мінск: БДТУ, 2004. - 105 с.

- Практычны профіль: Псіхалогія кіравання [Тэкст]: метадычныя ўказанні да практычных заняткаў для студэнтаў спецыяльнасцяў 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 02 03 "Маркетынг" / Беларускі дзяржаўны тэхналагічны універсітэт, Каф. менеджменту і эканомікі прыродакарыстання; [Укладальнік А. В. Мешчаракова]. - Мінск: БДТУ, 2007. - 73 с.

- Раздзел кантролю ведаў: кантрольныя пытанні па курсе «Псіхалогія кіравання»; экзаменацыйныя білеты па дысцыпліне «Псіхалогія кіравання».

- Дапаможны профіль: базавая і рабочая навучальныя праграмы дысцыпліны, пералік навучальных выданняў і інфармацыйна-аналітычных матэрыялаў, рэкамендаваных для вывучэння вучэбнай дысцыпліны.

 

 

Вывучаемыя дысцыпліны

Вочная форма навучання

Дысцыпліна Вучэбныя матэрыялы

Экалагічны менеджмент

Экзаменацыйныя пытанні «Экалагічны менеджмент» для спецыяльнасці «Турызм і прыродакарыстанне»

Экалагічны менеджмент. Курсавое праектаванне

Экалагічны менеджмент: Вучэб. дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў»

Экалагічны менеджмент для спецыяльнасці «Турызм і прыродакарыстанне»:

Тэма 1. Тэарэтычныя асновы пабудовы экалагічнага менеджменту

Тэма 2. Аб'ект экалагічнага менеджменту: эканамічныя і экалагічныя адносіны ўстойлівага прыродакарыстання

Тэма 3. Інстытуцыйныя асновы экалагічнага менеджменту

Тэма 4. Эколагаарыентаваная сістэма кіравання арганізацыяй

Тэма 5. Інавацыйны менеджмент як інструмент экалагічнай палітыкі прадпрыемства

Тэма 6. Эколагаарыентаваны інвестыцыйны менеджмент

Тэма 7. Экалагічны маркетынг

Тэма 8. Экалагічны менеджмент на прадпрыемстве

Базавая вучэбная праграма для ўстаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-89 02 02 - «Турызм і прыродакарыстанне»

Менеджмент

Менеджмент: вучэбна-метадычны дапаможнік да выканання курсавой работы для студэнтаў спецыяльнасці 1 - 25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве» / В. П. Дземідавец, А. І. Мяцельскі, А. В. Равіно. - Мінск: БДТУ, 2014. - 70 с.

Правілы па распрацоўцы бізнес-планаў інвестыцыйных праектаў

Management. Lecture textsfor students of a speciality No. 1-25  01 07 «Economics amd management»

Менеджмент

Экзаменацыйныя пытанні

Менеджмент. Метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні да практычных заняткаў для студэнтаў спецыяльнасці 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве» вочнага і завочнага навучання

Тэма 1. Агульнае ўяўленне аб  прадпрымальніцкім менеджменце

Тэма 2. Тыпалогія прадпрымальніцкай дзейнасці

Тэма 3. Арганізацыйна-прававыя формы прадпрымальніцтва

Тэма 3. Арганізацыйна-прававыя формы прадпрымальніцтва (частка 2)

Тэма 4. Дагаворныя адносіны  ў дзейнасці арганізацыі

Тэма 5. Прадмет і змест стратэгічнага менеджменту

Тэма 6. Інструменты стратэгічнага менеджменту

Тэма 7. Развіццё школ стратэгічнага менеджменту

Тэма 11. Стратэгіі галіновага лідэрства

Тэст 1. Класіфікацыя тыпаў, відаў і формаў прадпрымальніцкай  дзейнасці

Тэст 2. Стратэгічнае кіраванне арганізацыяй (агульныя паняцці)

Тэст 3. Школы і стратэгіі

Базавая вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»

Рабочая вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»

Экзаменацыйныя пытанні для спецыяльнасці 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»

Тэарэтычныя асновы менеджменту

Экзаменацыйныя пытанні

Тэксты лекцый для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент»:

1. Агульнае ўяўленне аб менеджменце

2. Гісторыя развіцця тэорыі менеджменту

3. Функцыі кіравання

4. Метады кіравання

5. Арганізацыйныя структуры кіравання

6. Прыняцце кіраўніцкіх рашэнняў

7. Інфармацыя і камунікацыі ў сістэме менеджменту

8. Стылі кіраўніцтва

9. Сацыяльная адказнасць і этыка кіравання

10. Фарміраванне арганізацыйнай культуры

Метадычныя ўказанні па практычным заняткам для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Рабочая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Базавая вучэбная праграма па спецыяльнасці 1-26 02 02 «Менеджмент (па напрамках)»

Эканоміка прыродакарыстання

Эканоміка прыродакарыстання. Рэкамендавана вучэбна-метадычнай аб'яднаннем вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь па адукацыі ў галіне прыродакарыстання і лясной гаспадаркі ў якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў спецыяльнасці 1-57 01 01 «Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў»

Псіхалогія кіравання

Метадычныя ўказанні да практычных заняткаў для студэнтаў спецыяльнасцяў 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-26 02 03 "Маркетынг"

Тэксты лекцый для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент" (па напрамках)

Экзаменацыйныя пытанні

Базавая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Кіраванне арганізацыяй

Тэма 1. Упраўленне жыццёвым цыклам прадукцыі і арганізацыі

Тэма 2. Прадмет і змест стратэгічнага кіравання арганізацыяй

Тэма 3. Інструменты стратэгічнага менеджменту

Тэма 4. Развіццё школ стратэгічнага менеджменту

Тэма 8. Стратэгіі галіновага лідэрства

Тэма 10. Ацэнка эфектыўнасці сістэмы менеджменту

Тэма 11. Развіццё сістэмы менеджменту

Метадычныя ўказанні да практычных заняткаў для студэнтаў  эканамічных спецыяльнасцяў

Тэксты лекцый:

1. Прадмет і змест стратэгічнага менеджменту

2. Інструменты стратэгічнага менеджменту

3. Развіццё школ стратэгічнага менеджменту

4. Базавыя канкурэнтныя стратэгіі

5. Стратэгіі захавання (ўмацавання) канкурэнтаздольнасці

6.Стратэгіі дыверсіфікацыі

7. Стратэгіі галіновага лідэрства

8. Механізм рэалізацыі стратэгіі

Рабочая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Базавая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Экзаменацыйныя пытанні

Лясны менеджмент

Экзаменацыйныя пытанні

Уводная лекцыя. (Уводзіны) - Лесаэканамічная навуковая школа Беларусі

Тэма 1. Агульныя палажэнні і асноўныя катэгорыі ляснога менеджменту

Тэма 2. Канцэпцыя пабудовы ляснога менеджменту

Тэма 3. Кіраванне лясамі ў сістэме ўстойлівага землекарыстання

Тэма 4. Лясная гаспадарка - інфраструктурная галіна народнай гаспадаркі

Тэма 5. Інстытуцыйныя асновы ляснога кіравання

Тэма 6. Лясная палітыка дзяржавы: інстытуцыйныя асновы фарміравання і праблемы рэалізацыі

Тэма 7. Асноўныя напрамкі развіцця лясной гаспадаркі Беларусі

Менеджмент якасці

Базавая вучэбная праграма для напрамкаў спецыяльнасці: 1-26 02 02-03 «Менеджмент (вытворчы)», 1-26 02 02-04 «Менеджмент (нерухомасці)»

Рабочая вучэбная праграма для напрамкаў спецыяльнасці: 1-26 02 02-03 «Менеджмент (вытворчы)», 1-26 02 02-04 «Менеджмент (нерухомасці)»

Тэксты лекцый менеджмент якасці (частка 1) для спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Тэксты лекцый менеджмент якасці (частка 2) для спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Экзаменацыйныя пытанні

Кіраванне персаналам

Метадычныя ўказанні да практычных заняткаў для студэнтаў спецыяльнасцяў 1-26 02 02 "Менеджмент", 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»

Экзаменацыйныя пытанні

Базавая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-25 01 07 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»

Рабочая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Базавая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент"

Прадпрымальніцкі менеджмент

Пытанні да заліку

Прэзентацыі:

Тэма 1. Агульнае ўяўленне аб прадпрымальніцкім менеджменце

Тэма 2. Тыпалогія прадпрымальніцкай дзейнасці

Тэма 3. Арганізацыйна-прававыя формы прадпрымальніцтва

Тэма 3. Формы прадпрымальніцтва

Тэма 4. Дагаворныя адносіны ў дзейнасці арганізацыі

Тэма 5. Фарміраванне палітыкі прадпрымальніцкай арганізацыі

Тэма 8. Асновы біржавога прадпрымальніцтва

Тэма 9. Рэгістрацыя і ліквідацыя прадпрыемстваў

Прадпрымальніцкі менеджмент. Метадычныя ўказанні і кантрольныя заданні для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент" вочнага і завочнага навучання

Рабочая вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-26 02 02-03 "Менеджмент" (вытворчы)

Базавая вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-26 02 02-03 "Менеджмент" (вытворчы)

Прадпрымальніцкі менеджмент тэксты лекцый для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент":

1. Паняцце і змест прадпрымальніцкага менеджменту

2. Тыпалогія прадпрымальніцкай дзейнасці

3. Прадпрымальніцкая дзейнасць без утварэння юрыдычнай асобы

4. Фарміраванне палітыкі арганізацыі

5. Дагаворныя адносіны ў прадпрымальніцкай дзейнасці

6. Прыватызацыя дзяржаўнай уласнасці

7. Прававыя асновы біржавога гандлю і рынку каштоўных папер

8. Ліквідацыя прадпрымальніцкай дзейнасці

Ацэнка прыродных рэсурсаў

Базавая вучэбная праграма для накіравання спецыяльнасці 1-26 02 02 - 04 «Менеджмент (нерухомасці)»

Рабочая вучэбная праграма для накіравання спецыяльнасці 1-26 02 02 - 04 «Менеджмент (нерухомасці)»

Эканоміка садова-паркавага будаўніцтва

Эканоміка і арганізацыя садова-паркавага будаўніцтва і гаспадаркі: дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 02 01 «Садова-паркавае будаўніцтва»

Базавая вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 02 01 «Садова-паркавае будаўніцтва»

Рабочая вучэбная праграма для студэнтаў спецыяльнасці 1-75 02 01 «Садова-паркавае будаўніцтва»

Арганізацыя вытворчасці

Арганізацыя вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам (пытанні да іспыту для спецыяльнасці 1-75 02 01 «СПС»)

Арганізацыя вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам садова-паркавай гаспадаркі. Рабочая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 02 "Садова-паркавае будаўніцтва"

Арганізацыя вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам садова-паркавай гаспадаркі. Базавая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-75 01 02 "Садова-паркавае будаўніцтва"

Фінансы і фінансавы менеджмент

Фінансавы менеджмент: вучэб. дапаможнік для студэнтаў эканамічных спецыяльнасцяў ВНУ

Метадычныя ўказанні да практычных заняткаў для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент" (па напрамках)

Фінансы і фінансавы менеджмент: Вучэб-метад. дапаможнік да выканання курсавой працы

Рабочая вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-26 02 02 "Менеджмент" (па напрамках)

Базавая вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці: 1-26 02 02 "Менеджмент" (па напрамках)

Арганізацыя інавацыйных працэсаў

Экзаменацыйныя пытанні

Лекцыя 1. Інавацыі - вызначальны фактар ​​сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны

Лекцыя 2. Інавацыйны працэс і яго структурнае ўтрыманне

Лекцыя 3. Напрамкі інавацыйнага пошуку і рэалізацыі інавацыйнага працэсу

Лекцыя 4. Дзяржаўнае рэгуляванне інавацыйнай дзейнасці

            Лекцыя 5. Распрацоўка праграм і фарміраванне структур забеспячэння інавацыйнай дзейнасці

Лекцыя 6. Сутнасць, класіфікацыя, структура і ўдзельнікі інавацыйных праектаў

Лекцыя 7. Пошук ідэі праекта

Лекцыя 8. Жыццёвы цыкл праекта

Лекцыя 9. Папярэдняе тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне і бізнэс-план праекта

Лекцыя 10. Фарміраванне каманды праекта і асаблівасці кіравання ў інавацыйных арганізацыях

Лекцыя 11. Арганізацыя вытворчасці

Лекцыя 12. Арганізацыя кіравання праектам

Лекцыя 13. Упраўленне праектнымі рызыкамі

Лекцыя 14. Фінансаванне і эфектыўнасць праектаў

Лекцыя 15. Маркетынг ў інавацыйнай сферы

Лекцыя 16. Фарміраванне інавацыйнага мыслення кадраў

Лекцыя 17. Арганізацыя інавацыйнай дзейнасці

Лекцыя 18. Інфармацыйнае забеспячэнне інавацыйнай дзейнасці

Пералік рэкамендаванай літаратуры

Інавацыйны менеджмент

Базавая вучэбная праграма для спецыяльнасці: 1-26 02 02 "Менеджмент" (па напрамках)

Рабочая вучэбная праграма для спецыяльнасці: 1-26 02 02 лютага "Менеджмент" (па напрамках)

Эканоміка турыстычнага рынку

Экзаменацыйныя пытанні

Эканоміка турыстычнага рынку. Метадычныя ўказанні да практычных заняткаў для студэнтаў спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»

Рабочая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»

Базавая вучэбная праграма для спецыяльнасці 1-89 02 02 «Турызм і прыродакарыстанне»

 

 

Завочнага факультэта

ПЕРАЛІК вывучаюць дысцыпліны

2 курс

 

Спецыяльнасць

Дысцыпліна

Выкладчык

Матэрыял для падрыхтоўкі

Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве,

Менеджмент,

Маркетынг,

Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт

Асновы экалогіі і эканоміка прыродакарыстання

дац. Вадап'янава Таццяна Паўлаўна

Пытанні па дысцыпліне да заліку

 

3 курс

 

Спецыяльнасць

Дысцыпліна

Выкладчык

Матэрыял для падрыхтоўкі

Эканоміка і кіраванне прадпрыемствам

Менеджмент

Дац. Мяцельскі Аляксандр Іванавіч

 Пералік тэм і пытанняў па дысцыпліне

Эканоміка і кіраванне прадпрыемствам

Менеджмент (курсавы праект)

Дац. Равіно Ала Васільеўна

Заданне на курсавое праектаванне

Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве

Менеджмент

Дац. Дземідавец Віктар Паўлавіч

Экзаменацыйныя пытанні (вясновы семестр);

Метадычныя ўказанні па курсавому проетированию

Менеджмент

Тэарэтычныя асновы менеджменту

Дац. Равіно Ала Васільеўна

Метадычныя ўказанні «Тэарэтычныя асновы менеджменту»

Менеджмент

Псіхалогія кіравання

Дац. Мешчаракова Алена Валянцінаўна

«Псіхалогія кіравання»  Праграма, мет одические ўказанні і кантрольныя заданні

для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 "Менеджмент" завочнай формы навучання

Менеджмент

 

Кіраванне арганізацыяй

Дац. Дземідавец Віктар Паўлавіч

Экзаменацыйныя пытанні (вясновы семестр);

метадычныя ўказанні па дысцыпліне «Прадпрымальніцкі менеджмент»;

дысцыпліне «Стратэгічны менеджмент»

Лясная гаспадарка (скарочаная форма)

Маркетынг з асновамі лагістыкі

Дац. Шаліма Пётр Уладзіміравіч

Пералік тэм і пытанняў па дысцыпліне

 

4 курс

 

Спецыяльнасць

Дысцыпліна

Выкладчык

Матэрыял для падрыхтоўкі

Лясная гаспадарка

Эканоміка галіны

Дац. Санковіч Міхаіл Макаравіч

Экзаменацыйныя пытанні;

 «Эканоміка лясной гаспадаркі». Метадычныя ўказанні да практычных заняткаў студэнтаў спецыяльнасці 1-75 01 01 «Лясная гаспадарка»

Менеджмент,

Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве

Кіраванне персаналам

Дац. Мешчаракова Алена Валянцінаўна

«Кіраванне персаналам»  Праграма і метадычныя ўказанні  па выкананні кантрольнай работы  для студэнтаў спецыяльнасці 1-26 02 02 «Менеджмент»,

1-25 07 01 «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве»,

1-25 01 08 «Бухгалтарскі ўлік»  завочнай формы навучання

Менеджмент

Фінансы і фінансавы менеджмент

Дац. Масілевіч Наталля Аляксандраўна

 

Пытанні да заліку

Менеджмент

Кіраванне арганізацыяй

Дац. Мяцельскі Аляксандр Іванавіч

Пералік  тэм і тэарэтычных пытанняў для падрыхтоўкі да лабараторна-экзаменацыйнай сесіі і здачы экзамену па дысцыпліне «Упраўленне арганізацыяй»

Менеджмент

Вытворчы менеджмент

Дац. Шаліма Пётр Уладзіміравіч

Пералік тэм і пытанняў па дысцыпліне

 

5 курс

 

Спецыяльнасць

Дысцыпліна

Выкладчык

Матэрыял для падрыхтоўкі

Эканоміка і кіраванне прадпрыемствам

Асновы лідэрства

Дац. Равіно Ала Васільеўна

Пералік тэарэтычных пытанняў

Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

Экалагічны менеджмент

Дац. Баранчык Уладзімір Паўлавіч

Пытанні да заліку

Ахова навакольнага асяроддзя

і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

Эканоміка прыродакарыстання

Дац. Баранчык Уладзімір Паўлавіч

Пытанні да заліку

Лясная гаспадарка

Арганізацыя вытворчасці і кіраванне прадпрыемствам »

Дац. Санковіч Міхаіл Макаравіч

«Арганізацыя вытворчасці  і кіраванне прадпрыемствам  лясной гаспадаркі»  Метадычныя ўказанні да правядзення  лабараторных заняткаў для студэнтаў  спецыяльнасці 1-75 01 01 "Лясная гаспадарка"

Экзаменацыйныя пытанні

Менеджмент

Фінансы і фінансавы менеджмент

Дац. Масілевіч Наталля Аляксандраўна

Экзаменацыйныя пытанні

Менеджмент

Экалагічны менеджмент

Праф. Бусько Яўген Рыгоравіч

Пытанні да заліку

Лясная гаспадарка

Маркетынг з асновамі лагістыкі

Дац. Шаліма Пётр Уладзіміравіч

Пералік тэм і пытанняў па дысцыпліне

 

Ахова навакольнага асяроддзя і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў

Асновы ўстойлівага прыродакарыстання

дац. Вадап'янава Таццяна Паўлаўна

Пытанні па дысцыпліне да заліку